Byla 2-1637-920/2013
Dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0114/08/00531

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys, rašytinio proceso tvarka, informuojant šalis apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką, išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos Kauno miesto savivaldybės administracijos skundą suinteresuotiems asmenims antstolei Sonatai Vaicekauskienei, AB „Kauno energija“, dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0114/08/00531,

Nustatė

2Kauno miesto apylinkės teisme 2012-11-14 gautas pareiškėjos Kauno miesto savivaldybės administracijos skundas suinteresuotam asmeniui antstolei Sonatai Vaicekauskienei dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje. Pareiškėja nurodo, kad nesutinka su antstolės Sonatos Vaicekauskienės 2012-10-23 patvarkymu netenkinti pareiškėjos prašymo dėl turto areštui panaikinimo (nenaikinimo), nes vadovaujantis LR CK 5.11 str. nėra praėjęs šešių eilių paveldėjimo priėmimo terminas. Pareiškėja nurodo, kad nesutinka su tokiu LR CK 5.11 str. 2 d. aiškinimu. Pareiškėja taip pat nurodo, kad Nekilnojamojo turto registro duomenimis butas adr. [duomenys neskelbtini], ir teisės į jį nėra įregistruotos, todėl minėto buto ½ dalis niekaip negalėjo nuosavybės teise priklausyti J. J., todėl negalėjo būti areštuota vadovaujantis LR CPK 675 str. normomis. Pareiškėja prašo panaikinti 2012-10-23 patvarkymą dėl turto areštui panaikinimo (nenaikinimo) Nr. 0114/08/00531 Nr. S-11029049 ir panaikinti 2008-07-28 turto arešto aktą Nr. 0208-002850.

3Kauno miesto apylinkės teisme 2012-11-14 gautas antstolės Sonatos Vaicekauskienės patvarkymas bei vykdomoji byla Nr. 0114/08/00531 dėl pareiškėjos skundo netenkinimo. Antstolė nurodo, kad jos kontorai 2008-06-27 pateiktas Kauno m. apylinkės teismo 2008-05-29 išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-7598/2008 dėl 10258,57 lt. skolos ir palūkanų išieškojimo iš J. J. išieškotojos AB Kauno energija naudai. Kadangi skolininkė gera valia skolos nesumokėjo, buvo areštuota ½ dalis jai nuosavybės teise priklausančių daiktinių teisių į butą adr. Partizanų 38-56, Kaune. Iškilus nuosavybės teisės klausimui, 2008-08-25 buvo užklausta [duomenys neskelbtini] DNSB, kuri nurodė, kad skolininkė J. J. butą adr. [duomenys neskelbtini] gavo pagal orderį, pilnai baigė mokėti įmokas 1989 m. IV ketvirtį, tačiau jo neįregistravo Kadastro ir registro valstybinėje įmonėje. Todėl priverstinio išieškojimo procedūros metu buvo paskelbtos dvejos varžytynės, kurios neįvyko, pasiūlyta turtą paimti išieškotojui AB „Kauno energija“, tačiau atsakymo negauta. Iš LR VRM 2011-05-20 gautas atsakymas, kad skolininkė J. J. 2011-05-16 mirė, buvo priimtas patvarkymas dėl vykdomosios bylos sustabdymo. 2011-05-25 į antstolės kontorą telefonu kreipėsi skolininkės sūnus (vardo ir pavardės nepasakė), informuodamas, kad paveldės turtą vienas arba trys paveldėtojai, susitvarkę paveldėjimo reikalus atvyks į antstolės kontorą dėl skolos išieškojimo. 2012-01-04 patikrinus informaciją testamentų registre gautas atsakymas, kad jame nėra informacijos apie turto palikimo priėmimo faktus. 2012-10-16 gautas Kauno miesto savivaldybės administracijos prašymas dėl turto areštui panaikinimo, kadangi Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM pasiūlė minėtą butą perimti Kauno miesto savivaldybei. Kauno miesto savivaldybės administracijos prašymas 2012-10-23 patvarkymu netenkintas, areštas nepanaikintas, nes vadovaujantis LR CK 5.11 str. nėra praėjęs šešių eilių paveldėjimo priėmimo terminas ir į notarą dėl mirusios skolininkės J. J. palikimo dar gali kreiptis įpėdiniai. Antstolė prašo Kauno miesto savivaldybės administracijos skundą dėl antstolio veiksmų atmesti kaip nepagrįstą.

4Kauno miesto apylinkės teismo 2012-11-16 rezoliucija suinteresuotu asmeniu įtraukta AB „Kauno energija“, kuri 2012-12-05 gautame atsiliepime palaiko antstolės Sonatos Vaicekauskienės poziciją, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos prašymas panaikinti areštą negali būti tenkinamas, nes vadovaujantis LR CK 5.11 str. nėra praėjęs šešių eilių paveldėjimo priėmimo terminas. Papildomai AB „Kauno energija“ nurodo, kad būsto areštas negali būti panaikintas, nes būtų pažeistos AB „Kauno energija“, kaip kreditoriaus teisės. Areštas gali būti panaikintas tik tuo atveju, kai Kauno miesto savivaldybė kaip paveldimo turto perėmėja padengs skolas.

5Lietuvos Respublikos CPK 443 str. 5 d. nustatyta, kad bylos dėl antstolio veiksmų gali būti nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka. Dalyvaujančių byloje asmenų neatvykimas į teismo posėdį nekliudo teismui išnagrinėti bylą, išskyrus LR CPK V dalyje numatytus atvejus, kai dalyvaujančių byloje asmenų dalyvavimas teismo posėdyje yra privalomas.

6Pareiškėjas bei suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką informuoti viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt 2012-12-20 paskelbiant pranešimą (CPK 443 str. 5 d., 133 str. 3 d.).

7Skundas atmestinas

8Susipažinus su civilinės bylos bei vykdomosios bylos Nr. 0114/08/00531 medžiagomis, nustatyta, kad antstolės Sonatos Vaicekauskienės kontorai 2008-06-27 pateiktas Kauno m. apylinkės teismo 2008-05-29 išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-7598/2008 dėl 10258,57 lt. skolos ir palūkanų išieškojimo iš J. J. išieškotojos AB Kauno energija naudai. Kadangi skolininkė gera valia skolos nesumokėjo, buvo areštuota ½ dalis jai nuosavybės teise priklausančių daiktinių teisių į butą [duomenys neskelbtini]. Iškilus nuosavybės teisės klausimui, 2008-08-25 buvo užklausta [duomenys neskelbtini] DNSB, kuri nurodė, kad skolininkė J. J. butą adr. [duomenys neskelbtini]gavo pagal orderį, pilnai baigė mokėti įmokas 1989 m. IV ketvirtį, tačiau jo neįregistravo Kadastro ir registro valstybinėje įmonėje. 2012-10-16 antstolės kontoroje gautas Kauno miesto savivaldybės administracijos prašymas dėl turto areštui panaikinimo, kadangi Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM pasiūlė minėtą butą perimti Kauno miesto savivaldybei. Kauno miesto savivaldybės administracijos prašymas 2012-10-23 patvarkymu netenkintas, areštas nepanaikintas, nes vadovaujantis LR CK 5.11 str. nėra praėjęs šešių eilių paveldėjimo priėmimo terminas ir į notarą dėl mirusios skolininkės J. J. palikimo dar gali kreiptis įpėdiniai (b.l. 3-5, 8). 2012-11-14 teisme gautas pareiškėjos Kauno miesto savivaldybės administracijos skundas suinteresuotam asmeniui antstolei Sonatai Vaicekauskienei dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje. Pareiškėja nurodo, kad nesutinka su antstolės Sonatos Vaicekauskienės 2012-10-23 patvarkymu netenkinti pareiškėjos prašymo dėl turto areštui panaikinimo (nenaikinimo), nes vadovaujantis LR CK 5.11 str. nėra praėjęs šešių eilių paveldėjimo priėmimo terminas. Pareiškėja nurodo, kad nesutinka su tokiu LR CK 5.11 str. 2 d. aiškinimu, be to ginčija skolininkės J. J. nuosavybės teisę į butą adr. [duomenys neskelbtini] (b.l. 6-7). AB „Kauno energija“ 2012-12-05 teismo gautame atsiliepime palaiko antstolės Sonatos Vaicekauskienės poziciją, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos prašymas panaikinti areštą negali būti tenkinamas, nes vadovaujantis LR CK 5.11 str. nėra praėjęs šešių eilių paveldėjimo priėmimo terminas. Papildomai AB „Kauno energija“ nurodo, kad būsto areštas negali būti panaikintas, nes būtų pažeistos AB „Kauno energija“, kaip kreditoriaus teisės (b.l. 15-16).

9Ginčas byloje kyla dėl arešto turtui panaikinimo, dėl arešto turtui nenaikinti pagrindo, dėl skolininkės J. J. nuosavybės teisės į butą adr. Partizanų 38-56, Kaune įregistravimo.

10Sprendžiant klausimą dėl pagrindo nenaikinti turtui arešto, nes vadovaujantis LR CK 5.11 str. nėra praėjęs šešių eilių paveldėjimo priėmimo terminas, reikia pabrėžti, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 16 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-441/2009 nurodyta, kad CK 5.50 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta nuostata, kad asmenys, kuriems paveldėjimo teisė atsiranda tik tuo atveju, kai kiti įpėdiniai palikimo nepriima, gali pareikšti sutikimą priimti palikimą per tris mėnesius nuo teisės priimti palikimą atsiradimo dienos, pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų be pagrindo aiškinta kaip nustatanti taisyklę, jog, nors kai kurių eilių įpėdinių visai nėra, penktos eilės įpėdiniui teisė priimti palikimą atsiranda tik po dvylikos mėnesių nuo palikimo atsiradimo dienos (CK 5.3 straipsnis), o šeštos eilės įpėdiniui ši teisė atsiranda po penkiolikos mėnesių nuo palikimo atsiradimo dienos. Toks šios normos aiškinimas nesuderinamas su paveldėjimo teisinių santykių reglamentavimo paskirtimi, kuri jau pirmiau nurodyta kasacinio teismo, nes be pagrindo varžoma atitinkamos eilės įpėdinio teisė į palikimą tais atvejais, kai nėra aukštesnės eilės įpėdinių. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje išdėstytais argumentais, konstatuotina, kad antstolis be pagrindo atsisakė panaikinti areštą turtui dėl to, kad vadovaujantis LR CK 5.11 str. nėra praėjęs šešių eilių paveldėjimo priėmimo terminas, nes toks CK normos aiškinimas neatitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos.

11Sprendžiant klausimą dėl galimybės uždėti areštą ½ daliai buto adr. [duomenys neskelbtini], nes nebuvo įregistruotos skolininkės J. J. nuosavybės teisės į butą [duomenys neskelbtini], reikia pabrėžti, kad Kauno m. apylinkės teismo hipotekos skyrius 2008-07-28 įregistravo turto arešto registre areštą ½ daiktinių teisių, priklausančių J. J. į butą adr. [duomenys neskelbtini], turto arešto akto Nr. 0208002850.

12Sprendžiant klausimą dėl arešto turtui panaikinimo, nes Kauno miesto savivaldybė negali organizuoti buto adr. [duomenys neskelbtini]perdavimo – priėmimo procedūrų, reikia pabrėžti, kad LR CK 5.62 str. ir LR CPK 675 str. neriboja palikimo perėjimo valstybei paveldėjimo teise dėl arešto turtui uždėjimo. Todėl, atsižvelgiant į AB „Kauno energija“ atsiliepime nurodytus argumentus, kad būsto areštas negali būti panaikintas, nes būtų pažeistos AB „Kauno energija“, kaip kreditoriaus teisės, buto adr. [duomenys neskelbtini]turto areštas yra nenaikintinas, skundas dėl antstolio veiksmų atmestinas.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 str. str., 510 str., 513 str., teismas

Nutarė

14Kauno miesto savivaldybės administracijos skundą dėl antstolio veiksmų atmesti.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai