Byla 2-20034-779/2011
Dėl skolos, palūkanų, nuostolio iš turto pardavimo ir papildomų išlaidų priteisimo, tretysis asmuo UAB ,,Vomarkas“, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ ieškinį atsakovui M. V. dėl skolos, palūkanų, nuostolio iš turto pardavimo ir papildomų išlaidų priteisimo, tretysis asmuo UAB ,,Vomarkas“, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje prašo priteisti iš atsakovo M. V. 37721,62 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 123 str. 3 d. nustatyta tvarka, per darbovietę, buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, atsakovas atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą teismui nepateikė, ieškovas prašė priimti sprendimą už akių atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, todėl sprendimas už akių priimtinas (CPK 142 straipsnio 4 dalis). Trečiajam asmeniui ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus įteiktas tinkamai, atsiliepimo į ieškinį tretysis asmuo nustatytu terminu nepateikė.

4Ieškinys tenkinamas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ (kurio ankstesnis pavadinimas Hansa lizingas) ir tretysis asmuo UAB ,,Vomarkas“ sudarė Lizingo sutartis Nr. ( - ), ( - ) ir ( - ) (b.l.6-11, 17-22, 28-33), kurių pagrindu ieškovas įsipareigojo nupirkti lizingo sutartyse numatytą turtą ir perduoti jį naudoti ir valdyti trečiajam asmeniui, o pastarasis įsipareigojo mokėti turto išpirkimo ir palūkanų įmokas pagal sulygtus grafikus. Prievolių pagal lizingo sutartis įvykdymo užtikrinimui tarp ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ ir atsakovo M. V. buvo sudarytos laidavimo sutartys Nr. ( - ), ( - ) ir ( - ) (b.l. 12-13, 23-24, 34-35), pagal kurias atsakovas laidavo už lizingo gavėją UAB ,,Volmarkas“ jo prievolių neįvykdymo atveju.

7Aplinkybę, kad ieškovas tinkamai įvykdė savo prievoles trečiajam asmeniui UAB ,,Volmarkas“ pagal lizingo sutartis ( - ), ( - ) ir ( - ) patvirtina byloje pateiktos lizingo objektų pirkimo pardavimo sutartys ir turto priėmimo perdavimo aktai (b.l. 14-16, 25-27, 36-38). Tretysis asmuo nesilaikė lizingo sutartimis sulygto įmokų mokėjimo grafiko, nemokėjo įmokų, todėl lizingo sutartys nuo 2009-09-09 buvo ieškovo vienašališkai nutrauktos (b.l.40). Lizingo sutarčių nutraukimo dieną lizingo gavėjo (trečiojo asmens) įsiskolinimą lizingo davėjui (ieškovui) sudarė 2117,63 Lt nesumokėtų mokėjimų, 19839,09 Lt dydžio nuostolis iš turto pardavimo, 10054,83 Lt papildomos išlaidos, 5710,07 Lt palūkanos po sutarties nutraukimo, iš viso – 37721,62 Lt (b.l.42-67). Byloje įrodymų apie tai, kad tretysis asmuo, ar atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą nėra ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė (LR CPK 176 str. – 179 str.).

8Pagal CK 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatas prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis). Pagal CK 6.76 str. 1 d., 6.81 str. 1 d., 2 d. laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Laiduotojas atsako tiek pat, kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už netesybų sumokėjimą), jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Remiantis CK 6.6 str. 4 d. kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi bendraskoliai, tiek bet kuris iš jų skyrium, tiek visą skolą, tiek jos dalį.

9Remiantis minėtomis įstatymo nuostatomis ieškovo ieškininiai reikalavimai tenkintini pilnai, iš atsakovo priteistinas ieškovo paskaičiuotas 37721,62 Lt įsiskolinimas.

10Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl pagal CK 6.210 str. 1 d. iš atsakovo priteistinos 5 procentų metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme (2011-07-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Vadovaujantis LR CPK 93 str. ieškovo naudai iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 1132 Lt žyminis mokestis.

12Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-288 str.,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14Priteisti iš atsakovo M. V., a.k. ( - ) 37721,62 Lt (trisdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt vienas Lt 62 ct) įsiskolinimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2011-07-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1132 Lt (vienas tūkstantis vienas šimtas trisdešimt du Lt) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Swedbank lizingas“, kodas 111568069, naudai.

15Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

16Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai