Byla 1-219-497/2011

1Vilniaus m. 2 apylinkės teismo teisėjas A. C.,

2sekretoriaujant R. M.,

3dalyvaujant prokurorui V. G.,

4gynėjams A. S., A. G.,

5vertėjoms O. K., V. Š., V. Š.,

6viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

7R. Ž., a/k ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, išsilavinimas 8 kl., nevedęs, nedirba, gyv. ( - ), teistas:

81. 1996-04-11 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo pagal LR BK 16 str. 2 d. 271 str. 2 d. 2 metams laisvės atėmimo. Remiantis LR BK 471 str. bausmės vykdymas atidėtas 1 metams 6 mėn., pritaikius LR 1995-12-21 įstatymą „Dėl amnestijos“ 4 str. bausmė sumažinta 8 mėn.;

92. 1998-03-31 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo pagal LR BK 16 str. 271 str. 2 d. 2 metams laisvės atėmimo su 1/5 turto konfiskavimu. Remiantis LR BK 43 str. pridėta neatlikta bausmė - galutinė bausmė 2 metai 2 mėn. laisvės atėmimo su 1/5 turto konfiskavimu;

103. 1998-05-28 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo pagal LR BK 271 str. 2 d. 2 metams 6 mėn.laisvės atėmimo su turto konfiskavimu. Remiantis LR BK 43 str. pridėtas 1996-04-11 nuosprendis, bausmė 3 metai laisvės atėmimo su turto konfiskavimu. Vadovaujantis LR 1998-12-22 įstatymo „Dėl dalinės amnestijos akto“ 3 str. 3 d., galutinė bausmė 2 metai 3 mėn. laisvės atėmimo;

114. 2000-04-03 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo pagal LR BK 16 str. 2 d. 3 mėn. laisvės atėmimo su ½ turto konfiskavimu. Remiantis LR BK 43 str. galutinė bausmė 5 mėn. laisvės atėmimo su ½ turto konfiskavimu;

125. 2000-06-26 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo pagal LR BK 271 str. 2 d., 16 str. 2 d. 271 str. 2 d., 1 metams 6 mėn. laisvės atėmimo su ½ turto konfiskavimu. Remiantis LR BK 42 str. 4 d. 1 m. 6 mėn. laisvės atėmimo su ½ turto konfiskavimu. Remiantis LR BK 43 str. galutinė bausmė 2 metai su viso turto konfiskavimu. Vadovaujantis LR 2000-04-11 įstatymo „Dėl amnestijos akto“ 1 str. 1 d. 1 p. atleistas nuo laisvės atėmimo bausmės;

136. 2001-10-25 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo pagal LR BK 271 str. 2 d., 271 str. 3 d. 2 metams 6 mėn. laisvės atėmimo su turto konfiskavimu. Remiantis LR BK 542 str. 2002-11-18 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo nutartimi paleistas lygtinai 1 m. 2 mėn. 7 d.;

147. 2003-06-19 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo pagal LR BK 22 str. 1 d. 178 str. 1 d. 1 metams laisvės atėmimo. Vadovaujantis LR BK 64 str. galutinė bausmė 1 m. 8 mėn. laisvės atėmimo. 2004-08-11 vadovaujantis LR BVK 157 str. paleistas lygtinai 6 mėn. 4 d. prieš terminą;

158. 2007-03-14 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo pagal LR BK 259 str. 2 d. 6 mėn. laisvės apribojimu. Pritaikius LR BK 48 str. 5 d. 1 p. uždrausti lankytis romų bendrijoje. Vadovaujantis LR BK 48 str. 6 d. įpareigoti būti namuose nuo 22 val. iki 6 val. ir per 2 mėn. nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti gydytis nuo narkomanijos;

169. 2009-09-05 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 1 d. 80 parų arešto;

172010-01-19 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo pagal LT BK 259 str. 1 d. 90 parų arešto, bausmę atlikęs,

18kaltinamas pagal LR BK 24 str. 1 d., 178 str. 2 d.

19M. B., a.k ( - ) gim. ( - ), LR piliečio ATK Nr. ( - ), įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, baigęs 7 klases, bedarbis, administracine tvarka nebaustas, teistas:

201993-11-08 Vilniaus m. 2 apyl. teismo pagal BK 146 str. 2 d. laisvės atėmimu 2 m., bausmės vykdymas atidėtas 2 m.;

211994-10-05 Lazdijų r. apyl. teismo pagal LR BK 90 str. d. laisvės atėmimu 1 m. 6 mėn. Galutinė bausmė - laisvės atėmimas 2 m. 6 mėn.;

221997-11-06 Vilniaus m. 1 apyl. teismo pagal LR BK 16 str., 271 str. 2 d., 35 str. laisvės atėmimu 2 m. su turto konfiskavimu, galutinė bausmė 2 m. 4 mėn. laisvės atėmimo su turto konfiskavimu;

231997-12-08 Vilniaus m. 3 apyl. teismo pagal LR BK 16 str. 2 d., 271 str. 2 d. laisvės atėmimu 2 m. 6 mėn. si ½ turto konfiskavimu;

241999-03-18 Vilniaus m. 3 apyl. teismo pagal BK 16 str. 2 d., 271 str. 2 d. laisvės atėmimu 2 m. su ¼ turto konfiskavimu. Galutinė bausmė – 3 m. 6 mėn. laisvės atėmimo su viso turto konfiskavimu;

251999-04-15 Ignalinos r. apyl. teismo pagal BK 271 str. 2 d., 35 str. laisvės atėmimu 3 m. 9 mėn. su turto konfiskavimu. Galutinė bausmė 3 m. 9 mėn. laisvės atėmimo su viso turto konfiskavimu;

262001-05-04 Vilniaus m. 3 apyl. teismo pagal BK 225 str. 2 d. laisvės atėmimu 1 m.; 2003-07-25 Vilniaus m. 1 apyl. teismo pagal BK 178 str. 1 d. laisvės atėmimu 1 m.;

272003-12-04 Vilniaus m. 3 apyl. teismo pagal BK 180 str. 1 d. 30 parų areštu;

282004-07-14 Vilniaus m. 3 apyl. teismo pagal BK 22 str. 1 d., 178 str. 1 d. laisvės atėmimu 3 mėn.;

292004-10-20 Vilniaus m. 3 apyl. teismo pagal BK 178 str. 2 d. laisvės atėmimu 5 mėn.;

302005-02-03 Vilniaus m. 3 apyl. teismo pagal BK 214 str., 300 str. 1 d. ( du epizodai), 63 str. 1 d., 63 str. 4 d. laisvės atėmimu 1 m. 1 mėn. Galutinė bausmė – 1 m. 2 mėn. laisvės atėmimo;

312005-03-07 Vilniaus m. 2 apyl. teismo pagal BK 214 str. (5 epizodai), 300 str. 1 d. (6 epizodai), 182 str. 3 d., 63 str. 5 d. laisvės atėmimu 5 mėn. Galutinė bausmė 1 m. 4 mėn. laisvės atėmimo;

322005-10-20 Vilniaus m. 1 apyl. teismo pagal BK 189 str. 1 d. laisvės atėmimu 3 mėn. Galutinė bausmė 1 m. 5 mėn. laisvės atėmimo;

332005-12-06 Vilniaus m. 1 apyl. teismo pagal BK 178 str. 2 d. (2 epizodai), 214 str. (4 epizodai), 182 str. 1 d. (2 epizodai), 63 str. 1 d., 63 str. 4 d. laisvės atėmimu 1 m. 9 mėn. Galutinė bausmė 2 m. laisvės atėmimo;

342007-04-20 Vilniaus m. 2 apyl. teismo pagal BK 178 str. 2 d. laisvės atėmimu 5 mėn.;.

352007-09-14 Vilniaus m. 2 apyl. teismo pagal BK 178 str. 2 d., 241 str. 1 d. laisvės atėmimu 3 m. Galutinė bausmė 3 m. 5 mėn. Paleistas 2010-02-10 iš Kybartų pataisos namų lygtinai neatlikus 1 metų 9 dienų;

362010-09-08 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 2 d., laisvės atėmimu 6 mėnesiams; subendrinus su 2007-09-14 nuosprendžiu skirta bausme- laisvės atėmimu 1 metams 4 mėnesiams,

37kaltinamas pagal LR BK 24 str. 1 d., 178 str. 2 d. ir

Nustatė

38R. Ž. ir M. B. viešoje vietoje pagrobė svetimą turtą iš asmens drabužių. 2010-07-30, apie 09.30 val., prie namo adresu S. K. 4B, Vilnius, M. B. užkalbinus nukentėjusįjį V. L. ir taip nukreipus jo dėmesį, R. Ž., stovėdamas nukentėjusiajam už nugaros iš jo kelnių galinės kišenės ištraukė piniginę už 10 Lt, bei joje buvusius 130 Lt grynųjų pinigų. V. L. sugriebus piniginę, iš įvykio vietos pasišalino. Tokiu būdu padarė nukentėjusiajam 130 Lt žalą.

39M. B. kaltu prisipažino dalinai ir parodė, kad kaltinime nurodytą dieną, ryte, vaikštinėjo su pažįstamu R. Ž., apie 9.15 val., netoli Vingio kino teatro pastebėjo senyvą vyriškį, kuri nusprendė apvogti. Priėjo prie nukentėjusiojo ir nepastebimai ištraukė iš jo priekinės kišenės piniginę. Su ja nuėjo už namo kampo, tačiau turinio nespėjo apžiūrėti, nes pasivijęs nukentėjusysis piniginę atėmė. Jokių pinigų iš piniginės paimti nespėjo, jie galėjo iškristi ant žemės tuo metu, kai vyriškis atiminėjo piniginę. 150 Lt grynųjų pinigų rastų pas kaltinimą yra jo asmeniniai pinigai. R. Ž. vagystėje nedalyvavo. Kur jis buvo visą tą laiką, nematė.

40R. Ž. kaltės nepripažino ir parodė, kad M. B. yra jo draugas. Kaltinime nurodytą dieną buvo susitikę, vaikštinėjo. Matė, kaip M. B. buvo priėjęs prie senyvo vyriškio, su juo stumdėsi, tačiau kas konkrečiai tarp jų vyko, nesuprato. Anksčiau vartojo narkotikus, dabar yra pasveikęs, turi darbą. Po paskutinės bausmės atlikimo jokių naujų nusikalstamų veikų nėra padaręs, nori dirbti ir sveikai gyventi.

41Nors kaltinamieji savo kaltę neigia, ją įrodo liudytojų parodymai, bylos dokumentai.

42Liudytoju apklausas policijos pareigūnas P. V. parodė, kad tarnybos metu buvo sutikęs kaltinamuosius. Apie 09.00 val. ryto, patruliuojant Vilniuje, prie namo adresu ( - ), pastebėjo du įtartinus vyriškius, kuriuos stebėjo iš maždaug 30 metrų atstumo. Dabar žino, kad aukštesnysis tai M. B., o žemesnio ūgio- R. Ž.. Stebėjo, kaip kaltinamieji prisiartino prie senyvo amžiaus vyro, aukštesnysis- M. B. atsistojo iš priekio ir ėmė gestikuliuoti, o žemesnysis- R. Ž., būdamas vyriškiui už nugaros per ištiestos rankos atstumą, ištraukė iš galinės kišenės piniginę ir perdavė M. B.. Šis ją pavartė, o nukentėjusysis ėmė šaukti, reikalauti grąžinti jo turtą. Tada kaltinamieji ėmė bėgti, o liudytojas su kolega juos nusivijo, sulaikė ir pristatė į policijos komisariatą.

43Liudytoju apklaustas policijos pareigūnas V. J. parodė, kad 2010-07-30 patruliavo su kolega P. V. ir sulaikė R. Ž. ir M. B., įtariant juos pagrobus piniginę iš pagyvenusio vyriškio prie namo adresu ( - ). Smulkiai įvykio aplinkybių neprisimena, prašo remtis parodymais, duotais iš karto po įvykio.

44Apklaustas liudytojų 2010-07-30, liudytojas V. J. parodė, kad Apie 09.30 val. ryto, patruliuojant Vilniuje, prie namo adresu ( - ), pastebėjo du įtartinus vyriškius, kuriuos stebėjo iš maždaug 30 metrų atstumo. Dabar žino, kad aukštesnysis tai M. B., o žemesnio ūgio- R. Ž.. Stebėjo, kaip kaltinamieji prisiartino prie senyvo amžiaus vyro, aukštesnysis- M. B. atsistojo iš priekio ir ėmė gestikuliuoti, o žemesnysis- R. Ž., būdamas vyriškiui už nugaros per ištiestos rankos atstumą, ištraukė iš galinės kišenės piniginę ir perdavė M. B.. Šis ją pavartė, o nukentėjusysis ėmė šaukti, reikalauti grąžinti jo turtą. Tada kaltinamieji pabėgo. Liudytojas liko su nukentėjusiuoju ir iškvietė pagalbą. Nukentėjusysis paaiškino, kad iš piniginės dingo 100 Lt ar daugiau (b.l. 14).

45Nukentėjusysis V. L. negali dalyvauti teisiamajame posėdyje dėl sunkios ligos (b.l. 209- 212). Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis V. L. parodė, kad 2010-07-30, apie 09.10 val., prie namo adresu ( - ), jį grįžtantį į namus užkalbino du vyriškiai. Vienas, aukštesnio ūgio, atsistojo priešais ir ėmė gestikuliuodamas kažko klausinėti. Mažesnysis liko nukentėjusiajam už nugaros. Po minutės pamatė, kaip žemesnysis aukštesniajam vyrui perduoda nukentėjusiojo piniginę, buvusią jo galinių kelnių kišenėje. Aukštesnysis ištraukė iš piniginės 130 Lt. Nukentėjusysis sugriebė piniginę ir ištraukė aukštesniajam vyriškiui iš rankų, po ko jis su bendrininku pabėgo, pasisavinę 130 Lt grynųjų pinigų. Padaryta 130 lt žala, kurią prašo priteisti iš kaltų asmenų (b.l. 4, 6).

46Įvertinus paminėtus įrodymus visumoje, teismas atmeta kaltinamojo R. Ž. parodymus apie tai, kad jis vagystėje nedalyvavo bei M. B. parodymus toje dalyje, kad vagystę jis padarė vienas ir pinigų iš nukentėjusiojo piniginės nepasisavino.

47Kaltinamųjų veika teisingai kvalifikuota pagal LR BK 178 str. 2 d, nes vagystės padaryta esant kvalifikuojančių požymių- viešoje vietoje ir iš asmens drabužių.

48Nuoroda į LR BK 24 str. 1 d. šalinama, nes yra bendro pobūdžio, nenurodoma, kokia bendrininkavimo forma kaltinamiesiems inkriminuojama. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-05 nutartyje byloje Nr. 2K-206/2009 nurodoma, kad veika, padaryta bendrininkų grupės, gali būti kvalifikuojama pagal LR BK 25 str. 2 d., tačiau nei R. Ž. ir M. B. nusikaltimo padarymas grupėje neinkriminuotas ir neįvertintas kaip atsakomybę sunkinanti aplinkybė, todėl teismas nesvarsto klausimo, dėl kaltinamųjų veikos kvalifikavimo kaip padarytos bendrininkų grupėje.

49M. B. ir R. Ž. anksčiau daug kartų teisti už analogiškas nusikalstamas veikas, todėl jam skirtina su laisvės atėmimu susijusi bausmė. Nesant atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, bausmės trukmė nustatoma artima sankcijos vidurkiui (LR BK 56 str., 61 str.).

50Kaltinamajam R. Ž. bausmės vykdymas atidėtinas, nustatant griežtus įpareigojimus ir ilgą bausmės vykdymo atidėjimo laiką. Duomenų apie tai, kad kaltinamasis padarė naujus teisės pažeidimus po paskutinės veikos padarymo nėra. Kaltinamasis pareiškė, kad nori gyventi dorai, nebevartoja narkotinių medžiagų dirba. Visą tai leidžia manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus jos atlikimo.

51Nukentėjusiojo V. L. civilinis ieškinys pagrįstas ir tenkintinas pilnutinai.

52Vadovaujantis LR BK 303 str. 2 d.,

Nutarė

53M. B. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 str. 2 d., perkvalifikavus iš LR BK 24 str. 1 d. ir 178 str. 2 d. ir skirti laisvės atėmimą 3 metams.

54Vadovaujantis LR BK 63 str. 9 d., šiuo nuosprendžiu skirtą bausmę dalinio sudėjimo būdu subendrinti su 2010-09-08 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo nuosprendžiu skirta bausme ir galutinę bausmė nustatyti laisvės atėmimą 3 metams 10 mėnesių.

55Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos .

56Bausmę skirti atlikti pataisos namuose.

57Kardomosios priemonės neskirti.

58Į bausmės laiką įskaityti pagal 2010-09-08 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo nuosprendį iki šio nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atliktą laiką.

59R. Ž. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 str. 2 d., perkvalifikavus iš LR BK 24 str. 1 d. ir 178 str. 2 d. ir skirti laisvės atėmimą 3 metams.

60Vadovaujantis LR BK 75 str., bausmės vykdymą atidėti 3 metams, įpareigojant visą bausmės vykdymo atidėjimo laiką dirbti arba registruotis darbo biržoje, per 30 dienų nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti nukentėjusiajam V. L. 130 lt žalą ir be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip 7 paroms.

61Bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

62Kardomosios priemonės nekeisti.

63Civilinį ieškinį tenkinti pilnutinai priteisti V. L. naudai iš M. B. ir R. Ž. solidariai 130 Lt, nusikaltimu padarytai žalai atlyginti.

64Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus m. 2 apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Ryšiai
1. Vilniaus m. 2 apylinkės teismo teisėjas A. C.,... 2. sekretoriaujant R. M.,... 3. dalyvaujant prokurorui V. G.,... 4. gynėjams A. S., A. G.,... 5. vertėjoms O. K., V. Š., V. Š.,... 6. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 7. R. Ž., a/k ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, išsilavinimas 8... 8. 1. 1996-04-11 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo pagal LR BK 16 str. 2 d. 271 str.... 9. 2. 1998-03-31 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo pagal LR BK 16 str. 271 str. 2 d.... 10. 3. 1998-05-28 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo pagal LR BK 271 str. 2 d. 2... 11. 4. 2000-04-03 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo pagal LR BK 16 str. 2 d. 3 mėn.... 12. 5. 2000-06-26 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo pagal LR BK 271 str. 2 d., 16... 13. 6. 2001-10-25 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo pagal LR BK 271 str. 2 d., 271... 14. 7. 2003-06-19 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo pagal LR BK 22 str. 1 d. 178 str.... 15. 8. 2007-03-14 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo pagal LR BK 259 str. 2 d. 6 mėn.... 16. 9. 2009-09-05 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 1 d. 80... 17. 2010-01-19 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo pagal LT BK 259 str. 1 d. 90 parų... 18. kaltinamas pagal LR BK 24 str. 1 d., 178 str. 2 d.... 19. M. B., a.k ( - ) gim. ( - ), LR piliečio ATK Nr. ( - ), įtrauktas į... 20. 1993-11-08 Vilniaus m. 2 apyl. teismo pagal BK 146 str. 2 d. laisvės atėmimu... 21. 1994-10-05 Lazdijų r. apyl. teismo pagal LR BK 90 str. d. laisvės atėmimu 1... 22. 1997-11-06 Vilniaus m. 1 apyl. teismo pagal LR BK 16 str., 271 str. 2 d., 35... 23. 1997-12-08 Vilniaus m. 3 apyl. teismo pagal LR BK 16 str. 2 d., 271 str. 2 d.... 24. 1999-03-18 Vilniaus m. 3 apyl. teismo pagal BK 16 str. 2 d., 271 str. 2 d.... 25. 1999-04-15 Ignalinos r. apyl. teismo pagal BK 271 str. 2 d., 35 str. laisvės... 26. 2001-05-04 Vilniaus m. 3 apyl. teismo pagal BK 225 str. 2 d. laisvės atėmimu... 27. 2003-12-04 Vilniaus m. 3 apyl. teismo pagal BK 180 str. 1 d. 30 parų areštu;... 28. 2004-07-14 Vilniaus m. 3 apyl. teismo pagal BK 22 str. 1 d., 178 str. 1 d.... 29. 2004-10-20 Vilniaus m. 3 apyl. teismo pagal BK 178 str. 2 d. laisvės atėmimu... 30. 2005-02-03 Vilniaus m. 3 apyl. teismo pagal BK 214 str., 300 str. 1 d. ( du... 31. 2005-03-07 Vilniaus m. 2 apyl. teismo pagal BK 214 str. (5 epizodai), 300 str.... 32. 2005-10-20 Vilniaus m. 1 apyl. teismo pagal BK 189 str. 1 d. laisvės atėmimu... 33. 2005-12-06 Vilniaus m. 1 apyl. teismo pagal BK 178 str. 2 d. (2 epizodai), 214... 34. 2007-04-20 Vilniaus m. 2 apyl. teismo pagal BK 178 str. 2 d. laisvės atėmimu... 35. 2007-09-14 Vilniaus m. 2 apyl. teismo pagal BK 178 str. 2 d., 241 str. 1 d.... 36. 2010-09-08 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 2 d., laisvės... 37. kaltinamas pagal LR BK 24 str. 1 d., 178 str. 2 d. ir... 38. R. Ž. ir M. B. viešoje vietoje pagrobė svetimą turtą iš asmens... 39. M. B. kaltu prisipažino dalinai ir parodė, kad kaltinime nurodytą dieną,... 40. R. Ž. kaltės nepripažino ir parodė, kad M. B. yra jo draugas. Kaltinime... 41. Nors kaltinamieji savo kaltę neigia, ją įrodo liudytojų parodymai, bylos... 42. Liudytoju apklausas policijos pareigūnas P. V. parodė, kad tarnybos metu buvo... 43. Liudytoju apklaustas policijos pareigūnas V. J. parodė, kad 2010-07-30... 44. Apklaustas liudytojų 2010-07-30, liudytojas V. J. parodė, kad Apie 09.30 val.... 45. Nukentėjusysis V. L. negali dalyvauti teisiamajame posėdyje dėl sunkios... 46. Įvertinus paminėtus įrodymus visumoje, teismas atmeta kaltinamojo R. Ž.... 47. Kaltinamųjų veika teisingai kvalifikuota pagal LR BK 178 str. 2 d, nes... 48. Nuoroda į LR BK 24 str. 1 d. šalinama, nes yra bendro pobūdžio, nenurodoma,... 49. M. B. ir R. Ž. anksčiau daug kartų teisti už analogiškas nusikalstamas... 50. Kaltinamajam R. Ž. bausmės vykdymas atidėtinas, nustatant griežtus... 51. Nukentėjusiojo V. L. civilinis ieškinys pagrįstas ir tenkintinas pilnutinai.... 52. Vadovaujantis LR BK 303 str. 2 d.,... 53. M. B. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 str. 2 d., perkvalifikavus iš LR BK 24... 54. Vadovaujantis LR BK 63 str. 9 d., šiuo nuosprendžiu skirtą bausmę dalinio... 55. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos .... 56. Bausmę skirti atlikti pataisos namuose.... 57. Kardomosios priemonės neskirti.... 58. Į bausmės laiką įskaityti pagal 2010-09-08 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo... 59. R. Ž. pripažinti kaltu pagal LR BK 178 str. 2 d., perkvalifikavus iš LR BK... 60. Vadovaujantis LR BK 75 str., bausmės vykdymą atidėti 3 metams, įpareigojant... 61. Bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo... 62. Kardomosios priemonės nekeisti.... 63. Civilinį ieškinį tenkinti pilnutinai priteisti V. L. naudai iš M. B. ir R.... 64. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui...