Byla 2-1527-862/2011

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Rasita Kurakienė, sekretoriaujant Jurgitai Bražėnaitei, dalyvaujant ieškovo UADB „Ergo Lietuva“, atstovui Juliui Sakalauskui (toliau – ieškovas), atsakovo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro tarybos atstovui advokatui Anatolijui Novikovui (toliau – atsakovas), trečiojo asmens Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros atstovei Rasai Štikonaitei (toliau – trečiasis asmuo), viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UADB „Ergo Lietuva“ ieškinį dėl žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pareikštą atsakovui Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro tarybai, trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 2268,05 Lt žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad tarp ieškovo ir UAB „Saldo partneriai“ 2007-03-01 sudaryta transporto priemonių draudimo sutartis, kuria buvo apdraustas automobilis Subaru Legacy, valst. Nr. ( - ). 2008-01-29 Vilniaus miesto VPK 3 PK buvo užregistruotas UAB „Saldo partneriai“ pareiškimas dėl to, kad 2008-01-29 Labdarių g. 5, Vilniuje, nuo pastato nukrito plyta ir išdaužė automobilio Subaru Legacy, valst. Nr.( - ), galinį stiklą. Kadangi automobilis įvykio dieną buvo ieškovo apdraustas transporto priemonių kasko draudimu, į ieškovą buvo kreiptasi dėl patirtos žalos atlyginimo. Atlikus transporto priemonei padarytos žalos įvertinimą, buvo nustatyta, kad automobiliui padaryta 2268,05 Lt žala. Ieškovas automobilio savininkui išmokėjo 2268,05 Lt draudimo išmoką ir įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakingą už žalos padarymą asmenį – atsakovą. Pažymėjo, kad ieškovas pareiškė ieškinį atsakovui, remdamasis VPK 3 PK pateikta informacija, pagal kurią plyta nukrito nuo pastato, esančio Labdarių g. 5, Vilniuje. Nurodė, kad pastato, esančio Labdarių g. 3, Vilniuje, savininkas atlyginti žalą atsisakė. Pažymėjo, kad šiuo atveju taikytinas trejų metų ieškinio senaties terminas.

3Atsakovas prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad plytos krenta nuo apleisto pastato adresu Labdarių g. 3, Vilniuje. Šią aplinkybę atsakovas nurodė ieškovui 2009-09-10 rašte. Tiek policijos pareigūnai, tiek nukentėjusysis suklydo, nes pastatas, esantis Labdarių g. 5, Vilniuje, ir pastatas, esantis Labdarių g. 3, Vilniuje yra viename kieme, šie pastatai yra vientisi ir skiriasi ties įėjimu į kiemą. Atsakovui priklausantis namas yra tvarkingas, o akte nurodyta, kad plyta nukrito nuo netvarkingo pastato, kuris remontuojamas jau 10 metų. Atsakovas taip pat prašo taikyti ieškinio senatį, nes nuo įvykio praėjo daugiau kaip dveji metai, o ieškovui atsakovo pozicija buvo žinoma 2009-09-14.

4Tretysis asmuo prašo ieškinį nagrinėti teismo nuožiūra. Nurodė, ieškovas ieškinį grindžia VPK 3 PK 2008-03-13, 2008-11-24, 2009-12-16 raštais, kuriuose nurodomos užfiksuotos aplinkybės dėl 2008-01-29 V. R. pareiškimo, kad nuo apleisto pastato nukritusi plyta išdaužė automobilio stiklą. Pažymi, kad policijos raštuose nurodomas adresas Labdarių g. 5, Vilniuje. Šie policijos raštai yra oficialūs įrodymai, turintys didesnę įrodomąją galią. Ieškovas pagrįstai ieškinį pareiškė atsakovui, nes pastato Labdarių g. 5, Vilniuje, savininku yra atsakovas. Pažymi, kad adresu Labdarių g. 3, Vilniuje, yra užregistruoti 6 pastatai, kurie priklauso skirtingiems savininkams.

5Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas jau atsiliepime išdėstė poziciją dėl pastato esančio Labdarių g. 3, Vilniuje, savininkų įtraukimo į bylą atsakovais, atsižvelgiant į tai, kad į bylą įtrauktas trečiasis asmuo, pateikė pažymą, iš kurios matyti, kad, be į bylą įtraukto trečiojo asmens, namo, esančio Labdarių g. 3, Vilniuje, savininkais gali būti ir kiti asmenys, ieškovui buvo pasiūlyta į bylą įtraukti kitus namo, esančio Labdarių g. 3, Vilniuje, savininkus, tačiau ieškovas atsisakė į bylą įtraukti papildomus asmenis (b.l.97).

6Šalims ir trečiajam asmeniui buvo pasiūlyta pateikti teismui visus įrodymus reikalingus bylai išnagrinėti. Byla nagrinėjama atsižvelgiant į byloje esančius įrodymus.

7Ieškinys atmestinas.

8Bylos medžiaga nustatyta, kad 2007-03-01 tarp ieškovo ir UAB „Saldo partneriai“ sudaryta draudimo sutartis (b.l. 6), kuria buvo apdraustas lengvasis automobilis „Subaru Legacy“, valst. Nr. ( - ). 2008-01-29 Bendrasis pagalbos centras gavo informaciją, kad Labdarių g. 5, Vilniuje, kieme, dienos bėgyje ant „Subaru“ ( - ) nukrito varveklis, kuris sudaužė automobilio langą (b.l. 89). UAB „Saldo partneriai direktorės 2008-01-29 pareiškime Vilniaus miesto VPK 3 PK nurodyta, kad automobilį „Subaru“ ( - ) ji 2008-01-29 9 val. pastatė įmonės kieme Labdarių g. 5, Vilniuje, o 20 val. pastebėjo, kad yra išdaužtas galinis automobilio stiklas. Pareiškime nurodyta, kad automobilio stiklą išdaužė nuo prie parkavimo vietos nukritusi plyta (b.l. 90). UAB „Saldo partneriai“ ieškovą apie draudiminį įvykį informavo 2008-01-29 prašymu (b.l. 26), sugadintas automobilis apžiūrėtas 2008-01-30 (b.l. 24). Ieškovas kompensavo draudėjos UAB „Saldo partneriai“ dėl šio įvykio patirtus nuostolius 2268,05 Lt (b.l.16-23). Ieškovas 2008-12-12/2009-09-03 raštu informavo atsakovą, kad UAB „Saldo partneriai“ buvo išmokėta 2268,05 Lt draudimo išmoka. Atsakovas šiame rašte ieškovui pasiūlė kreiptis arba pervesti nurodytą sumą per 14 dienų (b.l.15). Atsakovas 2009-09-10 raštu Nr. 10, atsakydamas į 2009-09-03 raštą, informavo, kad įvykis, kurio metu buvo apgadintas automobilis „Subaru Legacy“, valst. Nr. ( - ), vyko ne dėl atsakovo kaltės, nes plyta nukrito ne nuo atsakovui priklausančio pastato, esančio Labdarių g. 5, Vilniuje, o nuo pastato, adresu Labdarių g. 3, Vilniuje, kuris yra avarinės būklės (b.l.12).

9Iš aukščiau išdėstyto matyti, kad nagrinėjamojoje civilinėje byloje kilo šalių ginčas, ar egzistuoja teisinės prielaidos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.266 straipsnio pagrindu taikyti atsakovui civilinę atsakomybę.

10Pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje nustatytos aplinkybės, t. y. kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusiojo tyčios ar didelio neatsargumo. Preziumuojama, kad pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų savininkas (valdytojas) yra asmuo, viešame registre nurodytas kaip jų savininkas (valdytojas). Šioje teisės normoje nustatyta deliktinė civilinė atsakomybė be kaltės, t. y. atsakomybei atsirasti pakanka, kad būtų nustatytos trys civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, padaryta žala ir priežastinis ryšys tarp veiksmų ir žalos.

11Nagrinėjamoje byloje nustatytas žalos padarymo faktas – sugadintas automobilis „Subaru Legacy“, valst. Nr. ( - ). Pagal CK 6.246 ir 6.247 straipsnius ieškovas privalėjo įrodyti, jog buvo atsakovo neteisėti veiksmai bei įrodyti priežastinį ryšį tarp atsakovo veiksmų (neveikimo) ir padarytos žalos. Pagal CK 6.266 straipsnį byloje turėjo būti įrodyta, kad atsakovas yra pastato, nuo kurio nukrito plyta, sugadinusi automobilį, savininkas.

12Iš VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2008-12-08 išrašo matyti, kad pastatas, esantis Labdarių g. 5, Vilniuje, priklauso nuosavybės teise atsakovui. Ieškovas ieškinyje nurodė ir bylos nagrinėjimo metu laikėsi pozicijos, kad plyta, sugadinusi automobilį „Subaru Legacy“, valst. Nr. ( - ), nukrito nuo atsakovui nuosavybės teise priklausančio pastato. Atsakovo atstovas nurodė, kad kiemą sudaro du pastatai: pastatas, esantis Labdarių g. 5, Vilniuje, ir pastatas, esantis Labdarių g. 3, Vilniuje. Šiai aplinkybei pagrįsti atsakovas pateikė kiemo schemą bei kiemo nuotraukas (b.l. 50-56, 156). Paaiškino, kad kiemo, kuriame stovėjo automobilis, ribas sudaro du statiniai, turintys du skirtingus adresus, kurių pastatas, esantis Labdarių g. 5, Vilniuje, nuosavybės teise priklauso atsakovui, o pastato, esančio Labdarių g. 3, Vilniuje, vienas iš savininkų yra tretysis asmuo Aplinkos projektų valdymo agentūra (b.l.13, 73). Bylos nagrinėjimo metu aplinkybę, kad kiemą sudaro du pastatai patvirtino trečiojo asmens atstovė (b.l. 105-106). Iš byloje esančio trečiojo asmens 2009-10-28 rašto Nr. APVA-5218, adresuoto ieškovui, matyti, kad pretenzija dėl nukatėjusiajam asmeniui išmokėtos draudimo išmokos atlyginimo 2009-07-29 buvo pareikšta ir į bylą įtrauktam trečiajam asmeniui, kuris yra pastato, esančio Labdarių g. 3, Vilniuje, bendraturtis. Pažymėtina iš tai, kad ieškovas kritiškai vertindamas atsakovo pateiktus įrodymus (schemą ir nuotraukas) nei pasirengimo bylos nagrinėjimui metu, nei bylos nagrinėjimo metu nereiškė prašymo išreikalauti oficialius kiemo planus (b.l. 106). Todėl darytina išvada, kad dar 2009 metais ieškovui buvo žinoma aplinkybė, kad kiemą sudaro 2 pastatai, esantys adresu Labdarių g. 5 ir Labdarių g. 3, Vilniuje. Ieškovas 2009 metais pretenzijas dėl žalos atlyginimo rašė ir atsakovui, ir trečiajam asmeniui, todėl darytina ir kita išvada, kad ieškovas nebuvo tikras dėl to, nuo kurio iš namų į kiemą Labdarių g. 5, Vilniuje, galėjo nukristi plyta.

13Iš byloje esančių Vilniaus apskrities policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2008-03-13 rašto Nr. 14-S3809 (b.l. 9) ir 2008-11-24 rašto Nr. 10-14-S-2866 (b.l.8) matyti, kad 2008-01-29 policijos komisariate buvo užregistruotas pareiškimas dėl to, kad Vilniuje, Labdarių g. 5, nuo apleisto namo nukritusi plyta išdaužė automobilio „Subaru Legacy“ galinį langą. Duomenų kam priklausė pastatas policijos komisariatas neturėjo ir nenurodė (b.l. 8). Vilniaus apskrities policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2009-12-16 rašte Nr. 10-14-S-19650 nurodyta, kad 2008-01-29 Vilniuje, Labdarių g. 5, nukritusi plyta išdaužė automobilio „Subaru Legacy“ galinį stiklą (b.l. 7.), todėl iš byloje esančių policijos raštų nėra galimybės daryti išvados, kad plyta į kiemą, esantį Labdarių g. 5, Vilniuje, nukrito būtent nuo atsakovui nuosavybės teise priklausančio namo. Nukentėjusiojo asmens UAB „Saldo partneriai“ atstovės 2008-01-29 pareiškime nurodyta, kad plyta nukrito ant automobilio stovėjusio kieme, esančiame Labdarių g. 5, Vilniuje (b.l. 90). Vilniaus apskrities policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2008-03-05 tarnybiniame pranešime ir teikime taip pat nurodyta, kad automobilio stiklas buvo išdaužtas dėl nukritusios plytos nuo apleisto pastato (b.l. 91-92). Iš atsakovo atstovo, trečiojo asmens paaiškinimų (b.l. 105-106), liudytojo V. G. parodymų (b.l. 161-162), 2008-04-09 atsakovo raštų (b.l.13-14), prie bylos prijungtų Ikiteisminio tyrimo ( - ) ir ( - )medžiagų (b.l. 112) negalima daryti išvados, kad apgriuvęs pastatas, nuo kurio 2008 metais į kiemą, esantį Labdarių g. 5, Vilniuje, krito plytos, nuosavybės teise priklausė atsakovui. Priešingai, iš trečiojo asmens pateiktos 2006-12-18 rangos sutarties ir pagal šią sutartį perduotų darbų priėmimo – perdavimo akto Nr. 1, pasirašyto 2009-09-17, matyti, kad ginčo įvykio metu buvo rekonstruojamas pastatas, esantis Labdarių g. 3, Vilniuje (b.l.119-128). Teismui ieškovas nepateikė įvykio schemos, iš kurios būtų matyti, kurioje kiemo dalyje stovėjo automobilis. Įvykio schemos taip pat nėra policijos pateiktoje medžiagoje (b.l.88-94). Todėl neturint duomenų apie tai, kurioje kiemo vietoje įvykio metu stovėjo automobilis „Subaru Legacy“, byloje nesant rašytinių įrodymų, kuriuose būtų nustatyta, kad plyta nukrito būtent nuo atsakovui nuosavybės teise priklausančio pastato, darytina išvada, kad ieškovas neįrodė, kad žala automobiliui buvo padaryta dėl pastato, kuris nuosavybės teise priklauso atsakovui, trūkumų.

14Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą darytina išvada, kad ieškovas neįrodė, jog žala buvo padaryta dėl pastato, kurio savininkas yra atsakovas, trūkumų, todėl nėra sąlygos sudarančios pagrindą atsakovo civilinei atsakomybei pagal CK 6.266 straipsnį kilti. Todėl ieškovo subrogacinis reikalavimas atsakovui atmestinas kaip nepagrįstas.

15Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Todėl ieškovas, išmokėjęs pagal draudimo sutartį draudimo išmoką žalą patyrusiam asmeniui, perėmė šio asmens teisę reikalauti išmokėtos sumos iš atsakingo už žalą asmens. Byloje nustatyta, kad žala buvo padaryta 2008-01-29, įvykus įvykiui, kurio metu buvo apgadintas automobilis „Subaru Legacy“, valst. Nr. ( - ). Draudikas išmokėjo nukentėjusiajam draudimo išmoką, todėl ieškovui perėjo teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens.

16CK 6.1015 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius, todėl pareikštam subrogaciniam reikalavimui taikomos teisės normos, kurios reglamentuoja prievolę, siejančią nukentėjusį ir žalą padariusį asmenis. Subrogacijos atveju, kai draudikas išmoka pagal draudimo sutartį draudimo išmoką draudėjui dėl trečiojo asmens padarytos draudėjui žalos, žalos atlyginimo prievolė, siejanti nukentėjusį draudėją ir žalą padariusį asmenį, nepasibaigia, tik keičiasi šios prievolės šalis: draudikas, išmokėjęs draudimo išmoką, įgyja draudėjo teises ir pareigas žalos atlyginimo prievolėje, t. y. toje pačioje, jau egzistuojančioje prievolėje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-10-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2005; 2008-02-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-76/2008). Todėl ieškovo (draudiko), kuriam perėjo draudėjo teisė reikalauti žalos atlyginimo iš atsakingo už padarytą žalą asmens, padėtis yra tokia pati, kokia būtų nukentėjusio asmens, jeigu šis nebūtų sudaręs draudimo sutarties. Draudikas įgytą teisę turi įgyvendinti pagal tas taisykles, pagal kurias savo teisę būtų įgyvendinęs nukentėjęs asmuo, jeigu jis nebūtų sudaręs draudimo sutarties. Minėta, kad subrogacijos atveju žalos atlyginimo prievolė nepasibaigia, tik pasikeičia šios prievolės šalis, todėl ieškinio senaties terminui ir jo skaičiavimo tvarkai taikoma CK 1.128 straipsnyje įtvirtinta taisyklė – prievolės asmenų pasikeitimas nepakeičia ieškinio senaties termino ir jo skaičiavimo tvarkos. Tai reiškia, kad draudikas, įgijęs subrogacinio reikalavimo teisę, yra saistomas tų ieškinio senaties terminų, kurie būtų taikomi draudėjo reikalavimui atlyginti žalą. Reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo taikomas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 8 d.), o ne sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 7 d.). Todėl atsakovo argumentai, kad ieškinys turi būti atmestas dėl to, kad ieškovas praleido CK 1.125 straipsnio 7 dalyje nustatytą vienerių metų ieškinio senaties terminą atmestini kaip nepagrįsti.

17Nagrinėjamo ginčo atveju taikytinas CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo pareikšti. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškinio senaties eigos pradžios momentu yra 2008-01-29, t.y. eismo įvykio diena ir diena, kuria ieškovas sužinojo apie draudiminį įvykį (b.l. 26). Ieškinys teismui pateiktas 2011-01-31, todėl darytina išvada, kad ieškinys pateiktas teismui praleidus CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytą ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl padarytos žalos atlyginimo pareikšti. Atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį, nors klaidingai nurodė taikytinos ieškinio senaties terminą. Ieškovas neprašė atnaujinti ieškinio senaties termino, priešingai, teigė, kad ieškinio senaties terminas nėra praleistas. Todėl paaiškėjus, kad yra praleistas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas, atsakovui prašant taikyti senatį, ieškinys atmestinas ir šiuo pagrindu.

18Teismas atskirai nepasisako dėl kitų ieškovo, atsakovo ir trečiojo asmens išsakytų argumentų susijusių su teismui pateikta nuomos sutartimi kaip neesminių šios bylos nagrinėjimui, taip pat nepasisako dėl civilinės atsakomybės sąlygų (neteisėtos veiklos (neveikimo), priežastinio ryšio) buvimo, nes ieškinys atmestas dėl to, kad ieškovas neįrodė, jog žala buvo padaryta dėl pastato, kurio savininkas yra atsakovas, trūkumų ir dėl praleistos ieškinio senaties.

19Kadangi ieškinys atmestas, atsakovui iš ieškovo priteistinos atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 1210 Lt atstovavimo išlaidų (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.).

20Nagrinėjant bylą patirta 78,10 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (CPK 96 straipsnis). Šios išlaidos priteistinos iš ieškovo į valstybės biudžetą.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 265 straipsniu, 269 straipsniu, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

22Ieškinį atmesti.

23Priteisti iš ieškovo UADB „Ergo Lietuva, į. k. 110012799, atsakovo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos centro tarybos, į. k. 123816871, naudai 1210 Lt (vieną tūkstantį du šimtus dešimt litų) bylinėjimosi išlaidų.

24Priteisti iš ieškovo UADB „Ergo Lietuva, į. k. 110012799, valstybės naudai 78,10 Lt (septyniasdešimt aštuonis litus ir dešimt centų) pašto išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. Nr. LT247300010112394300, esančią AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Rasita Kurakienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 2268,05 Lt... 3. Atsakovas prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad plytos krenta nuo apleisto... 4. Tretysis asmuo prašo ieškinį nagrinėti teismo nuožiūra. Nurodė,... 5. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas jau atsiliepime išdėstė poziciją dėl... 6. Šalims ir trečiajam asmeniui buvo pasiūlyta pateikti teismui visus įrodymus... 7. Ieškinys atmestinas.... 8. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2007-03-01 tarp ieškovo ir UAB „Saldo... 9. Iš aukščiau išdėstyto matyti, kad nagrinėjamojoje civilinėje byloje kilo... 10. Pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį žalą, padarytą dėl pastatų, statinių,... 11. Nagrinėjamoje byloje nustatytas žalos padarymo faktas – sugadintas... 12. Iš VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų... 13. Iš byloje esančių Vilniaus apskrities policijos komisariato Vilniaus miesto... 14. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą darytina išvada, kad ieškovas... 15. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1015 straipsnio 1... 16. CK 6.1015 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi... 17. Nagrinėjamo ginčo atveju taikytinas CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytas... 18. Teismas atskirai nepasisako dėl kitų ieškovo, atsakovo ir trečiojo asmens... 19. Kadangi ieškinys atmestas, atsakovui iš ieškovo priteistinos atsakovo... 20. Nagrinėjant bylą patirta 78,10 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 22. Ieškinį atmesti.... 23. Priteisti iš ieškovo UADB „Ergo Lietuva, į. k. 110012799, atsakovo... 24. Priteisti iš ieškovo UADB „Ergo Lietuva, į. k. 110012799, valstybės... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...