Byla 2-8735-568/2011
Dėl skolos už šilumos energiją priteisimo, tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybė

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Odeta Ragauskienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovui A. J. K. dėl skolos už šilumos energiją priteisimo, tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybė

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo A. J. K., AB „Kauno energija", naudai įsiskolinimą už patiektą šilumą - 3850,98 Lt, delspinigius -230,75 Lt; iš viso skola - 4081,73 Lt; taip pat priteisti 122,00 Lt žyminį mokestį bei 5,90 Lt už duomenų gavimą; 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (b.l. 3-5).

3Ieškinyje nurodyta, kad AB „Kauno energija" butui, esančiam adresu ( - ), tiekia šilumą. Už patiektą šilumą atsakovas turi atsiskaityti vadovaudamasis pasirašyta 1994-12-12 Atsiskaitymo už buto šildymą ir karštą vandenį sutartimi pagal pateikiamas mokėjimo sąskaitas (mokėtojo kodas 28516393). Atsakovas bute gyvena nuomininko teisėmis (buto savininkė - Kauno miesto savivaldybė). Atsakovas šilumą vartoja, tačiau už ją nemoka (moka dalinai). Už patiektą šilumą atsakovas turi mokėti sąskaitoje nustatytais terminais, o už nesavalaikį atsiskaitymą - mokėti delspinigius. Atsakovo skola priteista už laikotarpį iki 2008-06-01. Atsakovo skola už patiektą šilumą susidarė: už patiektą šilumą patalpų šildymui nuo 2008-06-01 iki 2011-02-01 - 1780,04 Lt; už patiektą šilumą karštam vandeniui ruošti nuo 2008-06-01 iki 2011-02-01 - 2070,94 Lt. Iš viso už šilumą atsakovas yra skolingas 3850,98 Lt. Kadangi atsakovas laiku neatsiskaitė už patiektą šilumą, todėl už laikotarpį nuo 2010-09-01 iki 2011-03-01 priskaičiuota 230,75 Lt delspinigių. Pagal LR CK 6.388 str. 2 d. atsiskaitymo už tiekiamą šilumą, tvarką nustato šalių susitarimas, jeigu teisės aktai nenumato ko kita. Šilumos vartotojų ir kitų šilumos ūkio subjektų tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės", patvirtintos LR ūkio ministro 2000-01-12 įsakymu Nr. 20 (Žin., 2000, Nr. 6-168), LR ūkio ministro 2003-06-30 įsakymu Nr. 4-258 (Žin., 2003, Nr. 70-3193), LR ūkio ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 4-617 (Žin., 2009, Nr. 1-14). Delspinigių dydis numatytas LR 1995-01-26 įstatymo Nr. 1-775 „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims" (1996-08-13 įstatymo Nr. 1-1493 redakcija) 2 str. 1 d., t. y. už kiekvieną praleistą dieną mokami 0,04 % delspinigiai. Šio įstatymo taikymo tvarką nustato LR Vyriausybės 1995-01-25 nutarimas Nr. 124 „Dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos" (1996-10-04 nutarimo Nr. 1161 redakcija). Gera valia mokesčiai už pateiktą ir suvartotą šilumą sumokėti nebuvo, todėl susidariusi skola ir delspinigiai turi būti išieškoti teismine tvarka. Remiantis 2007 m. gegužės 17 d. AB „Kauno energija" ir Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pasirašyta Asmens duomenų teikimo sutartimi Nr. 29grt-s-813 yra gaunami duomenys apie Lietuvos Respublikos piliečius bei asmenis be pilietybės ir kitų valstybių piliečius, turinčius leidimus nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Už asmens duomenų gavimą apmokama vadovaujantis 2006 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 309 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų vienetų dydžio patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 36-1287). Už išrašą apie asmenį AB „Kauno energija" sumokėjo 2,90 Lt. Remiantis 2005 m. rugpjūčio 5 d. AB „Kauno energija" ir VĮ „Registrų centras" pasirašyta Nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo internetu sutartimi Nr. DT-NTR-094/05 yra gaunami duomenys iš Nekilnojamojo turto registro. Už Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą AB „Kauno energija" sumokėjo 3,00 Lt.

4Atsakovui A. J. K. procesiniai dokumentai, kuriems nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti nepažeidžiant CPK 130 str. reikalavimų, t. y. įteikti 2011-06-02 viešo paskelbimo spaudoje būdu.

5Trečiajam asmeniui Kauno miesto savivaldybei ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį įteikti jam tinkamai 2011-04-12 (CPK 123 str. 2 d., 124 str. 1 d., b.l. 28). Tretysis asmuo pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka ir prašo jį tenkinti, neprieštaravo, kad būtų priimtas sprendimas už akių (b.l. 30-32).

6Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, ir atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2003-04-02 konsultaciją “Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normų taikymo”, teismo sprendimas priimtinas už akių, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą. (CPK 142 str. 4 d., 285 str. ir 286 str.).

7Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovas grindžia: 2011-03-25 mokėjimo nurodymu (b.l. 6), VĮ Registrų centras duomenimis (b.l. 7-8), 2011-03-02 išrašu apie asmenį iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (b.l. 9), 1994-12-12 Atsiskaitymo už buto šildymą ir karštą vandenį sutartimi (b.l. 10-11), Apyvartos žiniaraščiu (b.l. 12-13), delspinigių skaičiuote (b.l. 14-15), 2008-10-24 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu už akių (b.l. 16-17), Atlyginimo dydžiais už nekilnojamojo turto registro duomenų teikimą internetu (b.l. 18-19), VĮ Registrų centras duomenimis (b.l. 33), 2004-07-07 savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi (b.l. 34-35), 1989-04-24 orderiu Nr. 728 (b.l. 36), pažyma apie asmenis deklaravusius gyvenamąją vietą vienu adresu (b.l. 37), ir kita medžiaga.

8Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus minėtų ieškovo pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, toks sprendimas priimtinas.

9Ieškinys tenkintinas visiškai (CK 1.71 str., 1.136 str., 6.2 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.71 str., 6.205 str., 6.210 str., 6.258 str., 6.383 str., 6.384 str., 6.388 str.).

10Pagal CK 6.38 str. 1 d. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais. Atsakovas, žinodamas apie savo pareigą mokėti už tiekiamą šilumos energiją, šios pareigos nevykdė, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas 3850,98 Lt įsiskolinimas už patiektą šilumą, 230,75 Lt delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (4081,73 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-04-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 122,00 Lt žyminio mokesčio, 5,90 Lt išlaidų už duomenų gavimą ir 140,79 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu viešo paskelbimo spaudoje būdu (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 93 str. 1d., 265 str. 2d., CK 6.37 str. 2d., 6.210 str. 1d.).

11Taip pat iš atsakovo valstybės naudai priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 9,34 Lt (CPK 92 str. 2 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 str., 286 str., 287 str. 1 d., teismas

Nutarė

13Ieškinį patenkinti visiškai.

14Priteisti ieškovui AB „Kauno energija“, įmonės kodas 235014830, buveinė – Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440, iš atsakovo A. J. Krankausko (a. k. ( - ) gyv. ( - )) – 3850,98 Lt (tris tūkstančius aštuonis šimtus penkiasdešimt litų 98 ct) skolos už patiektą šilumą, 230,75 Lt (du šimtus trisdešimt litų 75 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (4081,73 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-04-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 122,00 Lt (vieną šimtą dvidešimt du litus 00 ct) žyminio mokesčio, 5,90 Lt (penkis litus 90 ct) išlaidų už duomenų gavimą ir 140,79 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt litų 79 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu viešo paskelbimo spaudoje būdu.

15Priteisti valstybei iš atsakovo A. J. Krankausko (a. k. ( - ) gyv. ( - ) ) – 9,34 Lt (devynis litus 34 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

16Nepateikusi atsiliepimo į pareikštą ieškinį šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Proceso dalyviai