Byla e2-2849-329/2019
Dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžio pakeitimo (padidinimo), institucija teikianti išvadą byloje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės apskrities vaikų teisių apsaugos skyrius Marijampolės mieste

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Virginija Šeškuvienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išsprendė ieškovės E. K. ir atsakovo E. S. prašymą patvirtinti taikos sutartį civilinėje byloje pagal ieškovės E. K. ieškinį atsakovui E. S. dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžio pakeitimo (padidinimo), institucija teikianti išvadą byloje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės apskrities vaikų teisių apsaugos skyrius Marijampolės mieste.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžio pakeitimo (padidinimo) ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

5Teisme gautas ieškovės ir atsakovo prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo, civilinės bylos nutraukimo. Prašo taikos sutarties patvirtinimo klausimą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

6Prašymas tenkinamas.

7Šalys gali baigti bylą taikos sutartimi bet kurioje proceso stadijoje (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 3 dalis). Pateiktos šalių taikos sutarties sudarymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui, nepažeidžia jos šalių ar trečiųjų asmenų teisių ir interesų. Šalims žinomos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės (taikos sutarties 5-6 punktai), todėl taikos sutartis priimama, patvirtinama, o civilinė byla nutraukiama (CPK 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 294 straipsnis).

8Šalims išaiškintina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis). Nevykdant teismo patvirtintos taikos sutarties, suinteresuota šalis gali kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo (CPK 646 straipsnio 3 dalis).

9CPK 83 straipsnyje yra numatytas sąrašas subjektų ir atvejų, kuriais asmenys yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo. CPK 83 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad nuo žyminio mokesčio atleidžiami ieškovai išlaikymo priteisimo bylose, neišskiriant ar išlaikymas jau yra priteistas (išlaikymo padidinimo atveju), ar išlaikymo būdo pakeitimo atveju, todėl ieškovė, paduodama ieškinį dėl išlaikymo dydžio pakeitimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo buvo atleista. Kadangi ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleista, todėl iš atsakovo valstybės naudai priteistina 25 proc. mokėtino žyminio mokesčio ((180x12) x 0,03 x 75 proc. x 25 proc. = 12,25 Eur) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 87 straipsnio 2 dalis).

10Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (aktuali Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1R-298/1K-290 redakcija) nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur, šioje byloje susidariusios didesnės nei 3 Eur dydžio išlaidos (8,09 Eur), susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo valstybei priteistinos (taikos sutarties 3 punktas).

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, 149 straipsnio 1 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, 294 straipsniu, 295 straipsniu, teismas

Nutarė

12Patvirtinti ieškovės E. K., asmens kodas ( - ) ir atsakovo E. S., asmens kodas ( - ) taikos sutartį sudarytą 2019 m. gegužės 10 d. šiomis sąlygomis:

131.

14Šalys susitaria išspręsti taikiai Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmuose nagrinėjamą civilinę bylą Nr. e2-2849-329/2019, pagal Ieškovės ieškinį Atsakovui dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui padidinimo.

152.

16Šalys prašo teismo patvirtinti šią Taikos sutartį Ieškovei ir Atsakovui sutariant:

172.1.

18Pakeisti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2091-570/2012, patvirtintos taikos sutarties sąlygas dėl išlaikymo nepilnametei dukrai J. S., gimusiai ( - ), ir jas išdėstyti taip: Atsakovas E. S., asmens kodas ( - ) įsipareigoja teikti savo nepilnametei dukrai J. S., gimusiai ( - ), materialinį išlaikymą, mokamą po 180 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt eurų) kas mėnesį nuo ieškinio teismui padavimo dienos (2019 m. kovo 18 d.) iki dukters pilnametystės.

192.2.

20Šalys susitaria, kad atsakovas per 3 dienas nuo sutarties pasirašymo dienos atlygina ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas - 200 Eur.

212.3.

22Ieškovė E. K., sudarant Taikos sutartį, kitų savo ieškinio reikalavimų atsisako.

233.

24Teismo išlaidas dėl procesinių dokumentų įteikimo (pašto išlaidas) įsipareigoja atlyginti Atsakovas.

254.

26Ši taikos sutartis įsigalioja nuo ją patvirtinančios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos.

275.

28Šalys patvirtina, kad supranta ir žino, jog pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 ir 6.985 straipsnių nuostatas taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus, ir kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią bei yra priverstinai vykdytinas dokumentas.

296.

30Taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos CPK 42 straipsnyje, 140 straipsnio 1 ir 3 dalyse, 293 straipsnio 4 ir 5 punktuose, 294 straipsnyje, šalims suprantamos ir žinomos – šalys netenka teisės vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

317.

32Sutarties šalys pareiškia, kad ši sutartis yra perskaityta, suprasta dėl teisinių pasekmių, priimta ir pasirašyta, kaip atitinkanti jų valią. Prašo teismo patvirtinti taikos sutartį ir civilinę bylą Nr. e2-2849-329/2019 nutraukti. Bylą prašo išnagrinėti rašytinio proceso tvarka.

338.

34Ši taikos sutartis sudaryta 3 egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai ir teismui.

35Civilinę bylą Nr. e2-2849-329/2019 nutraukti.

36Priteisti iš atsakovo E. S., asmens kodas ( - ) valstybės naudai 20,34 Eur (dvidešimt eurų 34 ct) žyminio mokesčio ir išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų pasirinktą surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

37Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus. Teisėja [pasirašyta elektroniniu parašu]

38Virginija Šeškuvienė

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Virginija... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išsprendė ieškovės E. K. ir... 3. Teismas... 4. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui dėl materialinio... 5. Teisme gautas ieškovės ir atsakovo prašymas dėl taikos sutarties... 6. Prašymas tenkinamas.... 7. Šalys gali baigti bylą taikos sutartimi bet kurioje proceso stadijoje... 8. Šalims išaiškintina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl... 9. CPK 83 straipsnyje yra numatytas sąrašas subjektų ir atvejų, kuriais... 10. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos... 11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3... 12. Patvirtinti ieškovės E. K., asmens kodas ( - ) ir atsakovo E. S., asmens... 13. 1.... 14. Šalys susitaria išspręsti taikiai Marijampolės apylinkės teismo... 15. 2.... 16. Šalys prašo teismo patvirtinti šią Taikos sutartį Ieškovei ir Atsakovui... 17. 2.1.... 18. Pakeisti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 4 d. nutartimi... 19. 2.2.... 20. Šalys susitaria, kad atsakovas per 3 dienas nuo sutarties pasirašymo dienos... 21. 2.3.... 22. Ieškovė E. K., sudarant Taikos sutartį, kitų savo ieškinio reikalavimų... 23. 3.... 24. Teismo išlaidas dėl procesinių dokumentų įteikimo (pašto išlaidas)... 25. 4.... 26. Ši taikos sutartis įsigalioja nuo ją patvirtinančios teismo nutarties... 27. 5.... 28. Šalys patvirtina, kad supranta ir žino, jog pagal Lietuvos Respublikos... 29. 6.... 30. Taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo... 31. 7.... 32. Sutarties šalys pareiškia, kad ši sutartis yra perskaityta, suprasta dėl... 33. 8.... 34. Ši taikos sutartis sudaryta 3 egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai ir... 35. Civilinę bylą Nr. e2-2849-329/2019 nutraukti.... 36. Priteisti iš atsakovo E. S., asmens kodas ( - ) valstybės naudai 20,34 Eur... 37. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo... 38. Virginija Šeškuvienė...