Byla 2-11452-887/2012
Dėl paskirto rūpintojo, gyvenamosios vietos pakeitimo, išlaikymo lėšų tvarkytojo paskyrimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Agnė Petkevičienė, sekretoriaujant Irenai Griškevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjo Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei L. J., suinteresuotiems asmenims: O. L., Ž. B. ir P. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą suinteresuotiems asmenims O. L., Ž. B. ir P. K. dėl paskirto rūpintojo, gyvenamosios vietos pakeitimo, išlaikymo lėšų tvarkytojo paskyrimo,

Nustatė

2Pareiškėjas Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau pareiškėjas), patikslinęs reikalavimus teismo posėdžio metu (54 b.l.) prašo: atleisti O. L., a.k. ( - ) iš P. K., gim. ( - ), rūpintojos pareigų, P. K. rūpintoja ir jos išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirti Ž. B., a.k. ( - ) bei pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2004-09-30 nutartimi nustatytą P. K. gyvenamąją vietą ir nustatyti jos gyvenamąją vietą kartu su rūpintoja Ž. B. (3-4 b.l.).

3Pareiškėjas pareiškime nurodė ir pareiškėjo atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad nepilnametei P. K., gim. ( - ), Kauno miesto valdybos ( - )sprendimu buvo įsteigta globa, globėju paskirta jos močiutė O. L., gyv. ( - ). Mergaitės motina O. L. mirė, vaiko tėvui R. K. Kauno miesto apylinkės teismo ( - )sprendimu atimtos tėvystės teisės, Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi P. K. nustatyta nuolatinė globa, globėju paskirta O. L.. 2011-09-16 gautas Ž. B. prašymas dėl paskyrimo P. K. rūpintoju, kadangi jos rūpintoja O. L. dėl sveikatos būklės nėra pajėgi pati tinkamai rūpintis rūpinamąja, buvo pateiktas ir išrašas iš O. L. medicininių dokumentų, kuriuose nurodoma, kad moteriai yra reikalinga pastovi nuolatinė slauga. Atsižvelgiant į aplinkybes, jog mergaitė daug metų buvo globojama, ir ja rūpinamasi senelės šeimoje, jos teta Ž. B. visuomet gyveno kartu, vaikui buvo būtinas įstatyminis atstovas, todėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ( - )įsakymu P. K. rūpintoju paskirta Ž. B.. Moteris ir jos sutuoktinis V. B. VšĮ Vaiko ir tėvų centre „Aš ir mes“ baigė globėjų/rūpintojų rengimo mokymus, moteris yra pripažinta tinkamu asmeniu nuolatinėje rūpyboje rūpintis vaiku. Ž. B., susirgus jos motinai ir P. K. rūpintojai O. L., išreiškė norą nuolatinėje rūpyboje rūpintis dukterėčia. Moters šeima visą laiką gyveno su O. L. ir P. K., mergaitė Ž. B. vadina mama, jos sutuoktinį V. B. - tėčiu. Sutuoktiniai yra neteisti, sveiki, energingi, dirbantys, tinkamai tenkina tiek P. tiek savo biologinių vaikų poreikius. Jų namų aplinka yra tinkama augti vaikams. P. sieja saugūs ir ilgalaikiai ryšiai tiek su Ž. ir V. šeima, tiek su jų išplėstinės šeimos nariais. Nepilnametė P. K. sutinka, kad jos rūpintoju būtų paskirta Ž. B.. P. K. rūpyba Ž. B. šeimoje geriausiai atitinka vaiko interesus, kadangi jos jau daug metų gyvena kartu, tarp jų yra susiformavę šilti emociniai santykiai. Daugiau asmenų norinčių būti paskirtais mergaitės rūpintojais, nėra. Kauno miesto apylinkės teismo ( - )sprendimu iš atsakovo R. K. buvo priteisti alimentai valstybei P. K. išlaikymui 1/4 atsakovo uždarbio (pajamų), bet ne mažiau vieno minimalaus gyvenimo lygio kas mėnesį, iki P. pilnametystės. To paties teismo ( - )nutartimi išlaikymo lėšų tvarkytojas nebuvo paskirtas. Nepilnametė P. K. turto neturi. Prašo atleisti O. L. iš P. K. rūpintojos pareigų; paskirti P. K. rūpintoja Ž. B., gyvenančią ( - ), P. K. gyvenamąją vietą nustatyti rūpintojos Ž. B. gyvenamoje vietoje, išlaikymo lėšas uzufrukto teise paskirti tvarkyti Ž. B. (53-54 b.l.).

4Suinteresuotas asmuo O. L. su pareiškimu sutinka. Paaiškino, kad ji sunkiai susirgo, gulėjo ligoninėje, todėl negalėjo tinkamai vykdyti globėjos pareigų, negalėjo surinkti dokumentų, nueiti į mokyklos susirinkimus. P. ji globojo žuvus dukrai, nes tėvas dukra visiškai nesirūpino. Sveikatos sutrikimai atsirado nuo 2011 metų ir jai tapo per sunku auginti anūkę. Sutinka, kad anūkę globotų jos duktė Ž. B., kuri kartu gyvena (54 b.l.).

5Suinteresuotas asmuo Ž. B. su pareiškimu sutinka. Paaiškino, kad žuvus P. mamai, ją globojo močiutė, kuri dėl sveikatos būklės negali tinkamai pasirūpinti anūke. Su O. L. ir P. K. kartu gyvena sugrįžus iš Ukrainos į Lietuvą, kada P. buvo pusantrų metų, nuo to laiko rūpinasi P. (54 b.l.).

6Nepilnametė P. K. paaiškino, kad su pareiškimo reikalavimais sutinka. Ji kiek pamena, močiutė ir teta gyveno tuose pačiuose namuose. Gyvena kartu su dėde ir teta, kuriuos vadina mama ir tėčiu. Teta ir dėdė rūpinasi tinkamai, todėl sutinka, kad rūpintoja būtų ne močiutė (54 b.l.).

7Pareiškimas tenkintinas.

8P. K. gimė ( - ), a.k. ( - ) (7, 8 b.l.). Jos tėvai R. K., a.k. ( - ) ir O. L., a.k. ( - ) (8 b.l.). Mergaitės motina O. L. ( - )mirė (16 b.l.). Mirus motinai, P. K. ( - )Kauno miesto valdybos sprendimu Nr. ( - )buvo įsteigta laikinoji globa, laikinąja globėja paskirta O. L. (15 b.l.). Mergaitės tėvui R. K. ( - )Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu Nr. ( - )atimtos tėvystės teisės į P. K., gim. ( - ), vaikas perduotas vaikų globos ir rūpybos organų žiniai, bei iš atsakovo priteisti alimentai valstybei P. K., gim. ( - ), išlaikymui ¼ atsakovo uždarbio (pajamų), bet ne mažiau vieno minimalaus gyvenimo lygio kas mėnesį iki P. pilnametystės (13-14 b.l.). ( - )Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi Nr. ( - )nepilnametei P. K. nustatyta nuolatinė globa, suinteresuotas asmuo O. L., a.k. ( - ) paskirta nuolatine P. K. globėja, kartu su globėja nustatyta mergaitės gyvenamoji vieta (11-12 b.l.). ( - )Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriuje gautas suinteresuoto asmens Ž. B. prašymas ją paskirti P. K. rūpintoja, kadangi rūpintoja O. L. dėl sveikatos būklės nepajėgi pati tinkamai rūpintis rūpinamąja bei pateiktas O. L. prašymas ją nušalinti nuo P. K. globėjos pareigų bei išrašas iš O. L. medicininių dokumentų (17, 37 b.l.). Vaiko teisių apsaugos skyriuje taip pat gautas P. K. sutikimas, kad ja nuolatinai rūpintųsi teta Ž. B. (9 b.l.). ( - )Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ( - )P. K. laikinąja rūpintoja paskirta Ž. B., kartu su laikina rūpintoja nustatyta mergaitės gyvenamoji vieta (6 b.l.). Ž. B. yra ištekėjusi (33 b.l.), turi du nepilnamečius vaikus (35, 36 b.l.), dirba, gauna pastovias pajamas (44 b.l.), abu su sutuoktiniu neteisti (31 b.l.), gyvena su šeima jos motinai O. L. asmeninės nuosavybės teise priklausančiame bute ( - ) (42 b.l.). Kartu gyvenantys vyresni nei 16 metų asmenys sutinka, kad Ž. B. būtų paskirta P. K. nuolatine rūpintoja (38-40 b.l.). Ž. B. ir jos sutuoktinis V. B. VšĮ Vaiko ir tėvų centre „Aš ir mes“ baigė globėjų/rūpintojų rengimo mokymus, moteris yra pripažinta tinkamu asmeniu nuolatinėje rūpyboje rūpintis vaiku. (20-30 b.l.). Kitų asmenų, norinčių rūpintis mergaite, nėra. Nepilnametė P. K. sutinka, kad ja rūpintųsi teta Ž. B.. Savo sutikimą dar kartą patvirtino ir teismo posėdžio metu (54 b.l.).

9Vaiko globos (rūpybos) tikslas ir uždaviniai – užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą, rengti jį savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje (CK 3.248 str. 1 d. ir 2 d.). CK 3.251 str. numato, kad globa yra nustatoma vaikams, kurie neturi 14 metų, o vaikams sulaukusiems 14 metų nustatoma rūpyba (CK 3.251 str. 1 ir 2 dalys). Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, remiantis byloje esančiais įrodymais, šalių paaiškinimais, P. K. nuolatine rūpintoja skirtina jos teta Ž. B. (CK 3.256 str., 3. 259 str.), o O. L. atleistina iš rūpintojos pareigų (CPK 494 str.). Teismas nemato priežasčių dėl ko Ž. B. negalėtų vykdyti rūpintojos funkcijas. Ž. B. sutinka rūpintis nepilnamete P. K., mergaitei bus suteiktos tinkamos gyvenimo ir buities sąlygos, bus tinkamai prižiūrima, sudarytos tinkamos vystimosi ir ugdymo sąlygos, tarp jų yra artimas ryšys, mergaitė šiuo metu dar laikiną rūpintoją vadina mama, o jos sutuoktinį - tėčiu. Bylos duomenys rodo, kad vaiko rūpintojas parinktas nepažeidžiant CK 3.268 str. reikalavimų. Teismas nenustatė aplinkybių, numatytų CK 3.269 str., kurios neleistų suinteresuotą asmenį Ž. B. skirti rūpintoja. Paskyrus P. K. nuolatinę rūpintoją, pakeistina ir 2004-09-30 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi nustatyta globos vieta, P. K., gim. ( - ), gyvenamąją vietą nustatant su rūpintoja Ž. B. jos gyvenamojoje vietoje (CK 3.265 str.).

10Rūpintojui išaiškintina, kad rūpintojas privalo užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą; rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi; auklėti vaiką, sprendžiant klausimus, susijusius su vaiko interesais; bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir savivaldos institucijomis; palaikyti ryšius su artimais vaiko giminaičiais, informuoti juos, jei jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, mokymąsi, sveikatą ir kitą; rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgiant į jo amžių, sveikatą, išsivystymą, polinkius; rengti savarankiškam gyvenimui, darbui šeimoje, visuomenėje ir valstybėje. Išaiškintina, kad rūpintojas yra vaiko atstovas pagal įstatymą ir gina jo teises ir teisėtus interesus. Rūpintojas turi teisę teismo tvarka reikalauti grąžinti jam vaiką iš bet kurių asmenų, laikančių jį pas save neteisėtai (CK 3.271 str., 3.272 str., 3.275 str.).

11Iš bylos duomenų matyti, kad P. K. ( - )Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu iš jos tėvo R. K. yra priteistas išlaikymas, tačiau išlaikymo lėšų tvarkytojas nebuvo paskirtas. Išlaikymo lėšų tvarkytojas nebuvo paskirtas ir ( - )Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi, kuria nustatyta nepilnametei P. K. nustatyta nuolatinė globa, paskirtas nuolatinis globėjas ir nustatyta gyvenamoji vieta. Kadangi P. K. yra nepilnametė, jos lėšų tvarkytoja uzufrukto teise skiriama P. K. nuolatinė rūpintoja Ž. B., išimtinai vaiko poreikių tenkinimui (CK 3.202 str. 1 d., 3.275 str.).

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str., 504 str.

Nutarė

13Pareiškimą tenkinti.

14Pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo ( - )nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - )paskirtą P. K., gim. ( - ), a.k. ( - ), globėją O. L., a.k. ( - ) ir atleisti ją nuo rūpintojos pareigų atlikimo.

15P. K., gim. ( - ), a.k. ( - ), nuolatine rūpintoja paskirti Ž. B., a.k. ( - )

16Pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo ( - )nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - )nustatytą globos vietą ir nustatyti P. K., gim. ( - ), a.k. ( - ), gyvenamąją vietą rūpintojos Ž. B., a.k. ( - ) gyvenamojoje vietoje.

17Paskirti Ž. B., a.k. ( - ) ( - )Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu Nr. ( - )priteisto išlaikymo P. K., gim. ( - ), a.k. ( - ), tvarkytoja uzufrukto teise.

18Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai