Byla 2-21017-110/2011
Dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir priimdamas sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Stanislovas Juocevičius,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,SMScredit.lt“ ieškinį atsakovui A. K. dėl skolos, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir priimdamas sprendimą už akių,

Nustatė

3ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2009-09-08 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė 250 Lt dydžio paskolą iki 2009-10-08. Atsakovas įsipareigojo grąžinant paskolą sumokėti 50 Lt paskolos suteikimo komisinį mokestį (palūkanas), tačiau sutartu laiku paskolos negrąžino ir nesumokėjo palūkanų. Už įsipareigojimų nevykdymą ieškovas atsakovui paskaičiavo 540 Lt delspinigių.

4Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 250 Lt skolą, 50 Lt palūkanų, 540 delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 70 Lt bylinėjimosi išlaidų (b.l. 1-2).

5Atsakovui Lietuvos Respublikos CPK 123 str. 3 d. nustatyta tvarka (įteikiant kartu su atsakovu gyvenančiam asmeniui) buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nustatytu terminu teismui nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas su atsakovu sudarė Paskolos sutartį prisijungimo būdu pagal standartines Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 3 d. nuostatas (b.l. 4-6). Pagal Sąlygų 3.1 punktą Paskolos sutartis (įskaitant, Sąlygas kaip jos išdėstytos internetinėje svetainėje paskolos prašymo pildymo metu) įsigalioja, kai paskolos gavėjas gauna paskolą tokiu būdu ir pagal tokias procedūras, kokios numatytos Sąlygų 3.3 punkte. Minėtame punkte nustatyta, kad paskolos davėjas išduoda paskolą paskolos gavėjui, pervedant ją į paskolos gavėjo sąskaitą, nedelsiant po to, kai įsigalioja paskolos sutartis. Pervedimo atlikimo momentu pripažįstama, kad paskolos gavėjas gavo paskolą. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 2 d. paskolos sutartis laikoma realine sutartimi, t.y. paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento. Byloje nustatyta, kad 2009-09-08 ieškovui pervedus į atsakovo banko sąskaitą 250 Lt paskolą, tarp šalių buvo sudaryta paskolos sutartis (b.l. 10). Tą pačią dieną atsakovui buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. 8622701, pagal kurią, suėjus paskolos grąžinimo terminui, t.y. 2009-10-08, atsakovas turėjo grąžinti ieškovui paskolą bei sumokėti palūkanas (b.l. 9). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas ginčija Paskolos sutarties sudarymą arba, kad atsakovas ieškovui paskolą grąžino bei sumokėjo palūkanas, nėra.

9Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d. kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 1 d.). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.873 str. 1 d., paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 straipsnis). Teismas jau aptartų įrodymų bei motyvų pagrindu sprendžia, jog ieškinys dalyje dėl paskolos ir palūkanų išieškojimo yra įrodytas (Lietuvos Respublikos CPK 12 str., 178 str.), todėl jis tenkintinas ir ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 250 Lt paskolos ir 50 Lt palūkanų (paskolos suteikimo komisinio mokesčio), viso: 300 Lt.

10Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 1 d. numato, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.72 str., susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2 p. numato, kad paskolos gavėjui uždelsus atlikti paskolos sutartyje nustatytus mokėjimus, paskolos gavėjas moka paskolos davėjui 1 proc. dydžio įsipareigojimų nevykdymo baudą (delspinigius) nuo visų uždelstų mokėjimų už kiekvieną vėlavimo dieną. Atsakovui paskaičiuoti 540 Lt dydžio delspinigiai (b.l. 1, 11). Sutartyje nustatyti delspinigiai prilygsta net 365 procentams metinių palūkanų.

11Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.), netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris Paskolos sutartį su ieškovu sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias jis yra priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant Sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti riziką ir Sutarties neįvykdymo pasekmes, ieškovui nepateikus jokių įrodymų dėl jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo prašomos priteisti netesybos (delspinigiai), kurios siekia 540 Lt, palyginus su pagrindinės skolos suma (250 Lt), yra aiškiai per didelės, todėl laikytinos baudinėmis (Lietuvos Respublikos CK 1.5 str.).

12Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad ieškovo paaiškinimai dėl delspinigių dydžio pagrįstumo atmestini, kadangi ieškovas yra pelno siekiantis ūkio subjektas, kuris veikia savo rizika, vykdydamas ūkinę veiklą privalo realiai įvertinti tokios veiklos riziką, o veikdamas padidintos rizikos sąlygomis privalo ją prisiimti, neperkeliant visos rizikos jo teikiamų paslaugų vartotojams. Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad 1 proc. dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga, todėl teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. ir CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina netesybas per pusę, t.y. iki 0,5 procentų nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Remiantis išdėstytu, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 270 Lt delspinigių (Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d.).

13Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško sprendimo įvykdymo, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 570 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-11-16 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d.).

14Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 70 Lt žyminio mokesčio (b.l. 3).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285-288, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti ieškovui UAB ,,SMScredit.lt“ (į.k. 301881644) iš atsakovo A. K. (a.k. ( - )) 250 Lt negrąžintos paskolos, 50 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 270 Lt delspinigių ir 70 Lt bylinėjimosi išlaidų, viso: 640 Lt.

18Priteisti ieškovui UAB ,,SMScredit.lt“ (į.k. 301881644) iš atsakovo A. K. (a.k. ( - )) 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 570 Lt sumą nuo bylos teisme iškėlimo 2011-11-16 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (toliau-pareiškimas). Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, dėl kurių nebuvo pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos.

20Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Stanislovas Juocevičius,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2009-09-08 tarp ieškovo ir atsakovo buvo... 4. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 250 Lt skolą, 50 Lt palūkanų, 540... 5. Atsakovui Lietuvos Respublikos CPK 123 str. 3 d. nustatyta tvarka (įteikiant... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas su atsakovu... 9. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos... 10. Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 1 d. numato, kad įstatymai ar sutartis gali... 11. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką... 12. Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu... 13. Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti... 14. Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285-288, 307... 16. ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti ieškovui UAB ,,SMScredit.lt“ (į.k. 301881644) iš atsakovo A. K.... 18. Priteisti ieškovui UAB ,,SMScredit.lt“ (į.k. 301881644) iš atsakovo A. K.... 19. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti...