Byla 2-1064-587/2011

1

2Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Lina Žemaitienė, sekretoriaujant Gintarei Žemaitytei, Ritai Pečiulienei, dalyvaujant ieškovų M. J. bei A. J. atstovei advokatei Danai Žvingilienei, atsakovui A. K., jo atstovei advokatei Rasai Gradauskienei, trečiojo asmens Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovei Vladai Banevičienei, nedalyvaujant ieškovams M. J., A. J., atsakovei A. K., trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovui, UAB „Vaidena“ atstovui, tretiesiems asmenims V. B., D. B.,

3Teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų M. J. bei A. J. ieškinį atsakovams A. K., A. K., tretiesiems asmenims Kauno miesto savivaldybės administracijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, UAB „Vaidrena“, V. B., D. B. dėl pažeistų teisių gynimo ir

Nustatė

4I. M. J. bei A. J. į posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta, juos atstovauja advokatė Dana Žvingilienė, byla nagrinėtina jiems nedalyvaujant. Ieškovai ieškinyje nurodė bei jų atstovė advokatė paaiškino, kad ieškinys buvo tikslintas atsižvelgiant į įstatymų pasikeitimus nuo 2010-10-01, vadovaujantis Statybos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu ieškovai prašo teismo be atsakovų sutikimo gauti rašytinį pritarimą supaprastintam garažo rekonstravimui, tai yra antros grupės nesudėtingas statinys. Valdoje Kėdainių g. 1A, ieškovai yra bendraturčiai, ieškovei asmeninės nuosavybės teise priklauso gyvenamasis namas, plane - 2A 1Ž, abiem bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso ūkinis pastatas, plane – 3I 1P; garažas, plane pažymėtas 4G1P. Valdoje suformuotas sklypas, kurio plotas 0, 1268 ha., jis nuosavybės teise priklauso J. ir UAB „Vaidrena“. Ginčo objektas yra garažas, jis netenkina ieškovų poreikių, jie nutarė keisti stogo šlaito kryptį, įrengiant pakeliamus vartus, keisti garažo aukštį, virš pastato įrengti mansardą. Pirmajame aukšte bus garažas ir sandėlis, tarp pirmo aukšto ir mansardos - laiptai, mansardoje darbo kambarys. Tarp ieškovo ir atsakovo pastatų būtų ugniasienė, langų nebūtų, tai yra kompensacinė priemonė, kadangi pastatas pastatytas neišlaikant atstumų iki gretimo sklypo ribos. Paruošus projektą buvo kreiptasi į atsakovus, nurodė, kad plotis nesikeičia aukštis padidės 2.5 metro, rekonstrukcijos metu pastatas padidės iki 80 kv. metrų. Pastatas pagal Nesudėtingų statinių reglamento 2 punktą priskiriamas nesudėtingiems statiniams. Vadovaujantis minėtu Reglamentui ir Statybos įstatymu reikalingas supaprastintas projektas, rašytinis pritarimas supaprastintam projektui, kaimyninių žemės sklypų savininkų sutikimai kai statinys ant sklypo ribos. Visi reikalavimai išpildyti, atsakovas atsakymo nedavė, tai laikoma sutikimo nedavimui. Po rekonstrukcijos lietvamzdžiai bus įrengti ieškovų pusėje, ugniasienė iš atsakovų pusės. Normos neišlaikytos, nes pats atsakovas jų neišlaikė, pastatė pastatą be leidimo, tiek Kadastrinėse bylose leidimo 1992 -03-16 nr. 37-C, tiek teritorijų planavimo statybos, Urbanistikos centro pažymose nėra. Turi būti išlaikytas vieno metro atstumas tarp pastato ir sklypo ribos, yra įregistruotas servitutas. Teismui pateikto fotonuotraukos kurios patvirtina, kad net ir 0.46 likusio ploto K. yra užėmęs savo turtu, manta, b.l. 103. 172. mano ši rekonstrukcija nepažeidžia atsakovo teisių, garažas yra pastatytas teisėtai. Žemės sklypas priklauso Lietuvos Respublikai, valdomas Nacionalinės žemės tarnybos, Kauno apskrities viršininko administracija rekonstrukcijai neprieštaravo. Atsiliepime Nacionalinės žemės tarnybos atstovas nurodė, kad sutinka. Pagrindinis ginčas tarp Katulių. B. sutikimą davė. Atsakovas su savo motina neįrodo savo teisių pažeidimo, pagal projektą langų nebus, bus padaryta ugniasienė. K. statydamas pastatą ugniasienės nepastatė, antrame aukšte įrengė langus. Atsakovai buvo supažindinti su projektu, savo atsiliepime nurodo, jog tariamai tai yra mažas gyvenamasis namas. Stogas bus sumažintas, į atsakovų pusę atsikišimo nebus. Teismui pateikta projekto eksplikacija, kur nurodyta kokios patalpos bus įrengtos, matyti, kad tai nebus butas. Pagal atsakovo projektą į ieškovų pusę yra sandėlis be lango ,įrengė pirtį, dušą, wc ir koridorius, prie pat ieškovo sienos bus sandėlis, pirmame aukšte yra garažas, antrame aukšte dirbtuvės. Atsakovas jau įrengęs keturis langus, o turėjo būti ugniasienė pagal leidimą. Paties įstatymo nesilaikymas ir pažeidimas, kad turėjo būti ugniasienė, pažeidžia ieškovo teises, o ne atsakovo. Ieškovui įrengiant ugniasienę atsakovo teisės nebus pažeistos. Ieškovo reikalavimai pagrįsti ir tenkintini pilnai.

5Atsakovė A. K. į posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta, byla nagrinėtina jai nedalyvaujant.

6Atsakovas A. K. bei jo atstovė advokatė Rasa Gradauskienė paaiškino, kad teisminė praktika jau buvo suformuota iškėlus šią bylą, 2010-07-02 LAT nutartis c.b. 3K-7- 230, apsiriboja teiktais paaiškinimais bylos nagrinėjimo metu, iki liepos antros dienos šalys turėdavo teisę kreiptis dėl įpareigojimo duoti sutikimą. Dabar aiškiai nustatyta, kad yra imperatyvūs įstatymų reikalavimai, kurie teismo sprendimu negali būti keičiami, apsiriboja šiuo atsiliepimo argumentu, kitų argumentų nebepalaiko. Iš byloje esančių dokumentų pasakytina, kad ieškovo reikalavimas prieštarauja imperatyviems įstatymo reikalavimams. Pats reikalavimo formulavimas ydingas. Šiai dienai ieškinio tenkinimas negalimas. B.l. 19-22, I t. ieškovų pastatas yra ant sklypo ribos - tą pripažįsta abi šalys. Ieškovams pradėjus dokumentų rengimą b.l. 51, I t. , įgaliotos institucijos nustatė, kad turi būti gautas kaimyninio pastato savininkų sutikimas. Ieškovas kreipėsi į Kauno miesto savivaldybę b.l. 35-37 II t., Urbanistikos skyrius atšvietė ieškovams Reglamentą, aiškiai nurodyta kad minimalūs trijų metrų atstumai turi būti išlaikomi, mažinant turi būti išlaikomi gaisrinės saugos reikalavimas ir gretimo sklypo savininko sutikimas raštu. STR taikomas nesudėtingiems pastatams, kurie yra statomi, rekonstruojami, kai didinamas statinio plotas ar gabaritai. Nėra ginčo, kad statinio gabaritai pasikeis, tas matyti iš pateiktų duomenų, statinio aukštis padidės iki 5 metrų, rekonstrukcijai turi būti taikomi tie patys reikalavimai kaip ir naujai statybai. Turi būti vadovaujamasi reglamentu. Pagal LAT praktiką pažymėtina, kad dėl ribų, statinio ploto , atstumo – pagrindinė mintis ta, kad imperatyvios įstatymo nuostatos susiję su Konstitucijos straipsnio įgyvendinimu, kurie užtikrina asmens teisę į sveiką ir saugią aplinką. Imperatyvius įstatymo nustatytus atstumus galima mažinti tik tada kai asmuo sutinka, tačiau kreiptis į teismą dėl sumažinimo nėra galimas. LAT konstatavusi, kad priedo normos nustatančios atstumus nuo nesudėtingų pastatų iki kaimyninių sklypų yra imperatyvaus pobūdžio, ir turi tam tikrus viešuosius tikslus, teisės aktuose nenustatyta galimybė kad šie atstumai gali būti mažinami teismo sprendimu, tai gali padaryti tik suinteresuoti asmenys abipusiu susitarimu, kai savininkas atsisako duoti sutikimą toks asmuo neprivalo motyvuoti, o statytojas negali ginčyti. Statytojas privalo užtikrinti imperatyvių teisės aktų laikymąsi. Pastato rekonstrukcija be atsakovo sutikimo negalima. Ieškinys atmestinas. Keliamas klausimas, kad atsakovas neteisėtai pasistatė namo priklausinį, tai šiai bylai teisiškai nereikšmingos aplinkybės, net jeigu ieškovas ir iškeltų bylą dėl statinio nugriovimo. Reglamentas numato reikalavimus iki kaimyninio sklypo ribos, o ne sklype esančių statinių. Ieškovai neginčija, kad riba tokia, kokia nustatyta. Registrų centre esantys duomenys yra laikomi teisingais iki neužginčyti teisme, b.l. 130 , I t. , atsakovo aktas teisiškai registruotas, statyba pradėta, šie juridiniai faktai nebuvo ginčijami. Ieškovai apie galimą teisių pažeidimą jau labai seniai žinojo, dabar šie motyvai susiję su tuo, kad atsakovas neduoda sutikimo. Net jeigu ieškovas tinkamai būtų suformulavęs ieškinio reikalavimus, net ir tokiu atveju patenkinimas negalimas pagal teisminę praktiką. Prašome ieškinį atmesti.

7Trečiojo asmens Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovė paaiškino, kad palaiko parengiamajame posėdyje išsakytus argumentus, procesiniuose dokumentuose išsakytus reikalavimus, pagal Statybos reglamentą rekonstruojant nesudėtingą statinį turi būti išlaikytas trijų metrų atstumas, o jį mažinant turi būti gretimo sklypo savininko sutikimas raštu. LAT yra pasisakęs, kad atsisakymo nereikia motyvuoti.

8Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovas į posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta, byla nagrinėtina atstovui nedalyvaujant, atsiliepime nurodo, kad spendimą palieka priimti teismo nuožiūra.

9Trečiojo asmens UAB „Vaidrena“ atstovas į posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta, byla nagrinėtina atstovui nedalyvaujant.

10Tretieji asmenys D. B., V. B. į posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta, byla nagrinėtina jiems nedalyvaujant.

11Nustatyta, kad ieškovai bei atsakovai yra kaimyninių žemės sklypų bei namų valdų esančių Kėdainių g. 1a, Kaune bei Kėdainių g. 3, Kaune savininkai, tai matyti iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų ( 1 t. b.l. 9-18). Ieškovė M. J. yra gyvenamojo namo su kiemo statiniais, esančių Kėdainių g. 1a, Kaune savininkė, abiems ieškovams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklauso ūkinis pastatas ir garažas esantys tuo pačiu adresu. Nuosavybės įregistravimo pagrindai – dovanojimo sutartis, pirkimo pardavimo sutartys, priėmimo perdavimo aktas (1 t. b.l. 9-11). Minėtu adresu valdoje esantis žemės sklypas nuosavybės teise priklauso ieškovei M. J. bei trečiajam asmeniui UAB „Vaidrena“ ( 1 t. b.l. 11-12). Pastatai bei žemės sklypas esantys adresu Kėdainių g. 3, Kaune nuosavybės teise priklauso atsakovams bei tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, V. B., D. B.. Ieškovai nurodė, kad jų namų valdoje esantis garažas žymimas indeksu 4G1p ( 1 t. b.l. 22) nebetenkina jų poreikių, todėl jį nutarta rekonstruoti į ūkinį pastatą pagal projektą, kuris yra II grupės nesudėtingas statinys, kuriam nereikalingas statybos leidimas (Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtinto LR Aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-812 IV p., reglamento priedo 2 p.). Prieš vykdant nesudėtingo statinio rekonstrukciją privaloma turėti: 1) supaprastintą statinio projektą; 2) rašytinį pritarimą supaprastintam rekonstravimo projektui (STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo 4 p.; 3) kaimyninio žemės sklypo savininko (naudotojo) raštišką sutikimą, kai statinys yra ant sklypo ribos (STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ priedas). Žemės sklypo esančio Kėdainių g. 1a, Kaune bendraturtis trečiasis asmuo UAB „Vaidrena“ rekonstrukcijai neprieštarauja, tretieji asmenys D. B. bei V. B. taip pat su rekonstrukcija sutinka (1 t. b.l. 105). Kadangi norimas rekonstruoti garažas 4G1p yra šalia atsakovų namų valdos, ieškovai kreipėsi į atsakovus prašydami jų sutikimo pastato rekonstrukcijai (1 t. b.l. 23), tačiau atsakymo negavo. Kadangi nebuvo gautas atsakymas ieškovai su ieškiniu kreipėsi į teismą, laiko, kad garažo rekonstrukcija atsakovų teisių nepažeidžia, sutikimo nedavimas yra nepagrįstas ir pažeidžia ieškovų teises, prašo pripažinti ieškovams teisę be gretimos valdos esančios Kėdainių g. 3, Kaune bendraturčių - atsakovų sutikimo rekonstruoti garažą 4G1p, unikalus Nr. 1992-8011-4067, esantį Kėdainių g. 1a, Kaune pagal R. Ž. projektavimo biuro 2009 m. paruoštą projektą, projektas bei jo patikslinimas pateiktas byloje (1 t. b.l. 28-51, 146-167). Esama natūroje statinių padėti matyti iš pateiktų nuotraukų (1 t. b.l. 20, 21, 103, 104, 172). Tretieji asmenys kurių sutikimai reikalingi šio projekto įgyvendinimai jie neprieštarauja, tai matyti iš jų sutikimų pateiktų byloje (1 t. b.l. 49-51). Atsakovai nesutinka su ieškiniu, laiko, kad ieškovams pagal pateiktą projektą rekonstruojant garažą bus pažeisti teisės aktai, kadangi iki jų sklypo ribos nuo statinio turi būti 3 m. atstumas bei jų kiemui bus užstojama saulė, t.y. bus pažeisti insoliacijos reikalavimai, į jų pusę bus pastato langai, ko pasekoje bus pažeistas jų privatumas, pastatą šildant dėl Lietuvoje vyraujančių vėjų dūmai eis į jų pusę ir viso to pasekoje bus pažeistos atsakovų teisės.

12Ieškinys tenkintinas.

13Kaip matyti iš pateiktų byloje įrodymų ieškovai yra namų valdos esančios Kėdainių g.1a, Kaune bendraturčiai, jie yra ir garažo esančio šiuo adresu bei pažymėto šifru 4G1p bendraturčiai, tai patvirtina Valstybinės įmonės registrų centro išduotas pažymėjimas (1 t. b.l. 34). Šis garažas yra pastatytas 1973 m., jis yra teisiškai įregistruotas, ieškovai šioje namų valdoje pastatus įsigijo 2004 metais, dėl šio garažo nugriovimo, kaip stovinčio pažeidžiant teisės normas bei atsakovų teises niekas nesikreipė, byloje tokių įrodymų nepateikta. Atsakovų namų valda esanti Kėdainių g. 3, Kaune ribojasi su ieškovų namų valda, tai matyti iš pateiktų minėtų rašytinių įrodymų, nuotraukų. Ieškovai šį garažą 4G1p nutarė rekonstruoti, atliko rekonstrukcijos projektą, tačiau garažui esant ant atsakovų sklypo ribos reikalingas atsakovų sutikimas rekonstrukcijai atlikti. Atsakovai sutikimo šiai rekonstrukcijai ieškovams raštu nedavė, todėl ieškovai kreipėsi į teismą, atsakovai ir teisme nesutinka , kad ieškovai atliktų minėto garažo rekonstrukciją pagal pateiktą projektą. Kaip matyti iš projektinės dokumentacijos garažą rekonstruojant šis pastatas padidės nuo 30 kv. m. iki 80 kv.m., tai bus II grupės nesudėtingas statinys, kuriam nereikalingas statybos leidimas (STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtinto LR Aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-812 IV p., reglamento priedo 2 p.). Prieš vykdant nesudėtingo statinio rekonstrukciją privaloma turėti: 1) supaprastintą statinio projektą; 2) rašytinį pritarimą supaprastintam rekonstravimo projektui (STR 1.01.07:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo 4 p.; 3) kaimyninio žemės sklypo savininko (naudotojo) raštišką sutikimą, kai statinys yra ant sklypo ribos (STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ priedas). Atsakovai nesutinka su ieškovų norima garažo rekonstrukcija, nurodo, kad bus pažeistos jų teisės, nes pastatas yra ant sklypo ribos, tai trukdys šviesos patekimui į jų sklypą, į jų pusę bus pastato langai kas pažeis privatumą, be to mano, kad ši pastato paskirtis bus kitokia, nurodo, kad nėra įrodymų, kad pastatas po rekonstrukcijos bus naudojamas pagal paskirtį, neaišku ar tai bus darbo kambarys kaip nurodo ieškovai ar gyvenamos patalpos, neaišku kodėl jiems reikalingas dar vienas ūkinis pastatas, be to jį reikės apšildyti, ko pasekoje dūmai eis į atsakovų kiemo pusę, kilus gaisrui nukentės jų turtas, bus pažeisti priešgaisriniai reikalavimai. Iš ieškovų pateiktos projektinės dokumentacijos matyti, kad po rekonstrukcijos stogo nuolydis bus į ieškovų pusę, lietvamzdžiai įrengti taip pat į ieškovų pusę, langų į atsakovų pusę nebus, bus įrengta ugniasienė (1 t. b.l. 28-51, 146-167). Taigi šiais įrodymais paneigti atsakovų aiškinimai, kad ieškovų pastate bus langai, kurie pažeis jų privatumą, taip pat atsakovai nepateikia jokių įrodymų, kad ginčo pastato paskirtis po rekonstrukcijos bus kokia nors kitokia nei jie nurodo projekte bei ieškinyje, šie atsakovų argumentai yra grįsti tik jų prielaidomis, jie nepagrįsti jokiais įrodymais, todėl atmestini (CPK 177, 178 str.). Dėl šviesos, atsakovai nurodo, kad rekonstravus ieškovų pastatą bus pažeista atsakovų teisės, kadangi pastatas yra iš pietų pusės, bus pažeisti insoliacijos reikalavimai. Teismas laiko, kad atsakovai nepateikė jokių įrodymų, kad insoliacijos reikalavimai, ir tuo pačiu jų teisės dėl insoliacijos, t.y. saulės šviesos patekimo į jų sklypą ar pastatus bus pažeisti, nepateikta jokių ekspertų ar kitokių išvadų apie tai, todėl šis argumentas dėl atsakovų teisių pažeidimų atmestinas kaip neįrodytas (CPK 177, 178 str.). teismas laiko, kad tai yra tik atsakovo prielaidos nepagrįstos įrodymais. Dėl atsakovų teiginio, kad rekonstruotas pastatas turės būti kažkaip šildomas ir ko pasekoje dėl Lietuvoje vyraujančių vėjų dūmai eis į jų pusę ir jų teisės bus pažeistos, teismas taip pat laiko, kad šis atsakovų argumentas niekaip nėra pagrįstas surinktais byloje įrodymais, dėl šio teiginio taip pat nėra pateikta jokių kompetentingų institucijų išvadų (CPK 177, 178 str.), todėl šis atsakovų argumentas, dėl jų teisių pažeidimo dūmų aspektu taip pat atmestinas kaip neįrodytas. Atsakovai taip pat nurodo, kad ieškinys turi būti atmestas vadovaujantis teismų praktika ir taikant AT nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-441/2007, kur nurodoma, kad „STR 1.01.07:2002 1 priedo normos, nustatančios atstumus nuo nesudėtingų pastatų iki kaimyninių sklypų ribų, yra imperatyvaus pobūdžio ir turi tam tikrus viešuosius tikslus. Teisės aktuose nenustatyta galimybės, kad šie atstumai galėtų būti keičiami teismo sprendimu, tai gali padaryti tik suinteresuoti asmenys tarpusavio susitarimu. Civilinės teisės subjektai turi lygias teises savo nuožiūra naudotis civilinėmis teisėmis, todėl tuo atveju, kai kaimyninio sklypo savininkas atsisako duoti sutikimą statyti statinius mažesniu negu norminiuose teisės aktuose nustatytu atstumu iki gretimo sklypo ribos, toks asmuo neprivalo motyvuoti savo atsisakymo priežasčių, o statytojas pagal bendrąją taisyklę negali tokio atsisakymo ginčyti. Statytojas privalo užtikrinti imperatyviųjų teisės aktų reikalavimų laikymąsi“. Tačiau teismas laiko, kad šiuo atveju šios nutarties taikyti negalima, kadangi joje kalbama apie naujai statomus statinius ir, kur sakoma, kad įstatymu nustatyti atstumai iki gretimo sklypo ribos negali būti keičiami teismo sprendimu, tačiau šiuo atveju atstumas nėra keičiamas, jis lieka tas pats, kadangi ieškovų norimas rekonstruoti garažas pastatytas 1972 metais jau stovi ant sklypo ribos, jo tokia padėtis yra teisiškai įregistruota eilę metų, šios teisinės garažo registracijos niekas neginčijo ir neginčija, tokių įrodymų byloje nepateikta (CPK 177, 178 str.). Taigi ieškovai šia rekonstrukcija, teisiškai jau įregistruoto garažo, kuris yra ant ieškovų bei atsakovų sklypo ribos, nekeičia atstumo nuo atsakovų sklypo, taigi šiuo atveju negali būti taikoma minėta LAT nutartis. Šis ginčo garažas teisėtai įregistruotas jo buvimo vietoje ir jį rekonstruojant ieškovų sklypo ribose atsakovų teisės dėl atstumų nebus pažeistos. Be to atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovų namų valdoje esantys ir jiems priklausantys pastatai taip pat yra pastatyti bei teisiškai įregistruoti ant jų sklypo ribos, kuri ribojasi su ieškovų sklypo riba, tai matyti iš minėtų pateiktų nuotraukų, atsakovai to neginčija. Dėl kitų atsakovų minėtų argumentų, dėl jų teisių pažeidimų atlikus ieškovų normą garažo rekonstrukciją – insoliacijos, dūmų, pastato galimai naudojimo ne pagal ieškovų nurodytą paskirtį, langų įrengimo į atsakovų pusę, teismas laiko, kad dalis jų paneigta surinktais byloje įrodymais (pagal pateiktą projektą langų į atsakovų pusę nebus), dalis jų grindžiami tik atsakovų prielaidomis, neteikiant byloje jokių kitokių įrodymų šiems argumentams pagrįsti, todėl šie atsakovų argumentai dėl jų teisių pažeidimų įgyvendinus ieškovų pateiktą projektą , kaip neįrodyti bei nepagrįsti atmestini (CPK 177, 178 str.).

14Esant nustatytoms aplinkybėms bei pateiktiems įrodymams teismas daro išvadą, kad ieškovų pateiktas bei įgyvendintas projektas rekonstruojant garažą 4G1p, esantį adresu Kėdainių g. 1a, Kaune pagal pateiktą projektą nepažeis atsakovų teisių, todėl ieškovų ieškinys tenkintinas pilnai, pripažintina ieškovams teisė be gretimos valdo esančios Kėdainių g. 3, Kaune bendraturčių A. K. bei A. K. sutikimo gauti rašytinį pritarimą supaprastintam rekonstravimo projektui rekonstruoti garažą esantį Kėdainių g. 1a, pagal R. Ž. projektavimo biuro 2010 m. paruoštą supaprastintą projektą (II grupės nesudėtingo statinio) (CK 3.138 str. 1 d. 1 p., STR 1.01.07:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo 4 p.; STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtinto LR Aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-812 IV p., reglamento priedo 2 p.).

15Ieškinį tenkinant pilnai ieškovams solidariai iš atsakovų solidariai priteistinos bylinėjimosi išlaidos 2550 Lt (1 t. b.l. 7, 2 t. b.l. 38, CPK 98, 88, 93 str.

16Valstybei iš atsakovų solidariai priteistina 97,45 Lt bylinėjimosi išlaidos už procesinių dokumentų siuntimą (CPK 88, 96 str.).

17Vadovaujantis LR CPK 263, 264, 265, 268, 270, 284 str., teismas N u s p r e n d ž a :

18Ieškinį tenkinti pilnai.

19Pripažinti ieškovams M. J. a/k ( - ) ir A. J. a/k ( - ) teisę be gretimos valdos esančios Kėdainių g. 3, Kaune bendraturčių A. K. a/k ( - ) bei A. K. a/k ( - ) sutikimo gauti rašytinį pritarimą supaprastintam rekonstravimo projektui rekonstruoti garažą 4G1p, unikalus Nr. 1992-8011-4067 esantį Kėdainių g. 1a, pagal R. Ž. projektavimo biuro 2010 m. paruoštą supaprastintą projektą (II grupės nesudėtingo statinio).

20Ieškinį tenkinant pilnai ieškovams M. J. a/k ( - ) ir A. J. a/k ( - ) solidariai iš atsakovų A. K. a/k ( - ) bei A. K. a/k ( - ) solidariai priteistinos bylinėjimosi išlaidos 2550 Lt .

21Valstybei iš atsakovų A. K. a/k ( - ) bei A. K. a/k ( - ) solidariai priteistina 97,45 Lt bylinėjimosi išlaidos už procesinių dokumentų siuntimą (CPK 88, 96 str.). Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, įm. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT24 7300 0101 1239 4300, “Swedbank”, AB, kodas 73000, įmokos kodas 5660. (Kvitą pristatyti į baigtų civilinių bylų raštinę kab. nr. 115).

22Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą. Teisėja Lina Žemaitienė

Proceso dalyviai
Ryšiai