Byla 2-18072-887/2011
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Agnė Petkevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Autokausta“ ieškinį atsakovui UAB „Skirnuva“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 40000,00 Lt skolą, 2486,11 Lt delspinigių, 8,49 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas; bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka (b.l. 3-4).

3Kauno miesto apylinkės teismas 2011-09-22 preliminariu sprendimu ieškinį patenkino ir priteisė iš atsakovo UAB „Skirnuva“, įmonės kodas 253663090, buveinės adresas Naujoji g. 3, Alytuje, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB banko SNORAS Alytaus filialas, ieškovo UAB „Autokausta“, įmonės kodas 135007799, buveinės adresas 9-ojo forto g. 60A, Kaune, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB Ūkio bankas Kauno filialas, naudai – 40000,00 Lt skolą, 2486,11 Lt delspinigių, 8,49 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą 42486,11 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-09-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 637,00 Lt žyminio mokesčio, 2420,00 Lt už suteiktą teisinę pagalbą (b.l. 23-25).

42011-10-04 šalys susitarė bylą baigti taikos sutartimi ir 2011-10-10 ją pateikė teismui (reg. Nr. X13909) ir prašo teismo taikos sutartį patvirtinti rašytinio proceso tvarka. Nurodė, kad civilinės bylos nutraukimo pasekmės yra žinomos.

5Prašymas tenkintinas.

6( - ) str. 3 d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys bylą gali baigti taikos sutartimi. Rašytinis šalių taikos sutarties tekstas yra pridedamas prie bylos. Teismas priima nutartį patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį, o civilinę bylą nutraukia. Šalims turi būti žinoma bylos nutraukimo pasekmės. Teismas atsisako tvirtinti šalių pateiktą taikos sutartį, jei ji prieštarauja imperatyviom įstatymo normoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.). Atsižvelgiant į šias procesinės teisės normas ir į tai, kad ieškovė ir atsakovai teismui pateikė tinkamo turinio taikos sutartį, nurodė, kad bylos nutraukimo pasekmės jiems yra žinomos, teismas vertina, kad pateikta šalių taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui, todėl šalių dokumentiniame procese pateikta taikos sutartis yra tvirtintina, 2011-09-22 preliminarus sprendimas naikintinas, o civilinė byla nutrauktina (( - ) str., 293 str. 5 p., 430 str. 9 d.).

7Šalys taikos sutartyje susitarė, kad bylinėjimosi išlaidas valstybei atlygina atsakovas, todėl iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 93 str., 96 str.).

8Šalys prašo, patvirtinus taikos sutartį, panaikinti taikytas lakinąsias apsaugos priemones. Šis šalių prašymas tenkintinas ir įsiteisėjus nutarčiai dėl taikos sutarties patvirtinimo, panaikintinos 2011-09-21 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštas atsakovo UAB „Skirnuva“ kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui bei piniginėms lėšoms 42486,11 Lt (keturiasdešimt dviejų tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt šešių litų 11 ct) sumai (CPK 149 str. 1 p.)

9Paduodamas ieškinį, ieškovas sumokėjo 637 Lt žyminį mokestį (b.l. 7). Įstatymas numato, kad jeigu šalys sudaro taikos sutartį, grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos (CPK 87 str. 2 d. ). Esant šiai įstatyminei nuostatai, ieškovui grąžintina 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio – 477,75 Lt (637 Lt x 75 proc.= 477,75 Lt) (CPK 87 str. 2 d.).

10Žyminį mokestį įpareigotina grąžinti Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str. 2 d., 149 str. 1 p., 290 str., 291 str., 293 str. 5 p., teismas

Nutarė

12Patvirtinti 2011-10-04 tarp ieškovo UAB „Autokausta“, įmonės kodas 135007799, buveinės adresas 9-ojo Forto g. 60A, Kaune, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB Ūkio bankas Kauno filialas, ir atsakovo UAB „Skirnuva“, įmonės kodas 253663090, buveinės adresas Naujoji g. 3, Alytuje, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB banko SNORAS Alytaus filialas, sudarytą taikos sutartį šiomis šalių sutartomis sąlygomis:

131. Atsakovas UAB „Skirnuva" įsipareigoja po taikos sutarties pasirašymo, ne vėliau kaip iki 2011 m. spalio 7 d. sumokėti 10 000,00 (dešimt tūkstančių litų ) Lt skolos dalį, pervedant juos į ieškovo UAB „Autokausta", įmonės kodas 135007799, buveinės adresas: 9-ojo Forto g.60A, Kaunas, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ) AB Ūkio bankas Kauno filialas;

142. Atsakovas UAB „Skirnuva" įsipareigoja iki 2011 m. spalio 14 d. sumokėti 10 000,00 (dešimt tūkstančių litų) Lt skolos dalį, pervedant juos į ieškovo UAB „Autokausta", įmonės kodas 135007799, buveinės adresas: 9-ojo Forto g. 60A, Kaunas, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ) AB Ūkio bankas Kauno filialas;

153. Atsakovas UAB „Skirnuva" įsipareigoja iki 2011 m. spalio 21 d. sumokėti 5 000,00 (penkis tūkstančius litų) Lt skolos dalį, pervedant juos į ieškovo UAB „Autokausta", įmonės kodas 135007799, buveinės adresas: 9-ojo Forto g. 60A, Kaunas, atsiskaitomoji sąskaita: Nr. ( - ) AB Ūkio bankas Kauno filialas;

164. Atsakovas UAB „Skirnuva" įsipareigoja iki 2011 m. spalio 28 d. sumokėti 5 000,00 (penkis tūkstančius litų) Lt skolos dalį, o taip pat 2420 Lt (du tūkstančius keturis šimtus dvidešimt litų) ieškovo patirtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti, pervedant juos į ieškovo UAB „Autokausta", įmonės kodas 135007799, buveinės adresas: 9-ojo Forto g. 60A, Kaunas, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ) AB Ūkio bankas Kauno filialas;

175. Atsakovas UAB „Skirnuva" įsipareigoja iki 2011 m. lapkričio 4 d. sumokėti likusią 12486,11 (dvylika tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt šešių litų 11 ct) Lt skolos dalį, o taip pat 159,25 Lt (šimtą penkiasdešimt devynis litus 25 ct), t.y. 25 % ieškovo UAB „Autokausta" sumokėto žyminio mokesčio, pervedant juos į ieškovo UAB „Autokausta", įmonės kodas 135007799, buveinės adresas: 9-ojo Forto g. 60A, Kaunas, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ) AB Ūkio bankas Kauno filialas;

186. Atsakovui UAB „Skirnuva" pažeidus šios sutarties 1 - 5 punktuose numatytą mokėjimų grafiką, atsakovas UAB „Skirnuva" privalo per 1 (vieną) dieną sumokėti ieškovui UAB „Autokausta" visą pradinę 45065,36 Lt (keturiasdešimt penkių tūkstančių šešiasdešimt penkių litų 36 ct) sumą iš šios sumos atimant šios sutarties 1 - 5 punktuose nurodytus ir jau atliktus mokėjimus;

197. Ieškovas UAB „Autokaustą" atsisako ieškinio reikalavimo priteisti 8,49 procentus metinių palūkanų nuo priteistinos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo įsakymo visiško įvykdymo;

208. Šalys pareiškia, jog kitų savo patirtų bylinėjimosi išlaidų (išlaidų teisinei pagalbai, antstolio paslaugoms apmokėti ir kt.) atlyginti viena iš kitos nereikalauja ir viena kitai pretenzijų dėl jų neturi;

219. Pašto išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, įsipareigoja apmokėti atsakovas UAB „Skirnuva".

22Panaikinti 2011-09-22 preliminarų sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-18072-887/2011.

23Civilinę bylą Nr. 2-18072-887/2011 nutraukti.

24Nutarčiai įsiteisėjus panaikinti 2011-09-21 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-18072-887/2011 taikytas laikinąsias apsaugos priemones – areštą atsakovo UAB „Skirnuva“, įmonės kodas 253663090, buveinės adresas Naujoji g. 3, Alytuje, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB banko SNORAS Alytaus filialas, kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui bei piniginėms lėšoms 42486,11 Lt (keturiasdešimt dviejų tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt šešių litų 11 ct) sumai.

25Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovui UAB „Autokausta“, įmonės kodas 135007799, buveinės adresas 9-ojo Forto g. 60A, Kaune, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB Ūkio bankas Kauno filialas, 75 procentus 2011-09-14 mokėjimo nurodymu Nr. 12052 AB Ūkio banko Kauno filiale sumokėto žyminio mokesčio sumos dalį – 477,75 Lt (keturis šimtus septyniasdešimt septynis litus 75 ct) žyminio mokesčio (viso mokėta 637 Lt).

26Priteisti valstybei iš atsakovo UAB „Skirnuva“, įmonės kodas 253663090, buveinės adresas Naujoji g. 3, Alytuje, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB banko SNORAS Alytaus filialas, 11,62 Lt (vienuolika litų 62 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB Swedbank banke, įmokos kodas 5660.

27Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Agnė Petkevičienė rašytinio proceso... 2. ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 40000,00 Lt skolą, 2486,11... 3. Kauno miesto apylinkės teismas 2011-09-22 preliminariu sprendimu ieškinį... 4. 2011-10-04 šalys susitarė bylą baigti taikos sutartimi ir 2011-10-10 ją... 5. Prašymas tenkintinas.... 6. ( - ) str. 3 d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje... 7. Šalys taikos sutartyje susitarė, kad bylinėjimosi išlaidas valstybei... 8. Šalys prašo, patvirtinus taikos sutartį, panaikinti taikytas lakinąsias... 9. Paduodamas ieškinį, ieškovas sumokėjo 637 Lt žyminį mokestį (b.l. 7).... 10. Žyminį mokestį įpareigotina grąžinti Kauno apskrities valstybinė... 11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str. 2 d., 149... 12. Patvirtinti 2011-10-04 tarp ieškovo UAB „Autokausta“, įmonės kodas... 13. 1. Atsakovas UAB „Skirnuva" įsipareigoja po taikos sutarties pasirašymo, ne... 14. 2. Atsakovas UAB „Skirnuva" įsipareigoja iki 2011 m. spalio 14 d. sumokėti... 15. 3. Atsakovas UAB „Skirnuva" įsipareigoja iki 2011 m. spalio 21 d. sumokėti... 16. 4. Atsakovas UAB „Skirnuva" įsipareigoja iki 2011 m. spalio 28 d. sumokėti... 17. 5. Atsakovas UAB „Skirnuva" įsipareigoja iki 2011 m. lapkričio 4 d.... 18. 6. Atsakovui UAB „Skirnuva" pažeidus šios sutarties 1 - 5 punktuose... 19. 7. Ieškovas UAB „Autokaustą" atsisako ieškinio reikalavimo priteisti 8,49... 20. 8. Šalys pareiškia, jog kitų savo patirtų bylinėjimosi išlaidų... 21. 9. Pašto išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu,... 22. Panaikinti 2011-09-22 preliminarų sprendimą civilinėje byloje Nr.... 23. Civilinę bylą Nr. 2-18072-887/2011 nutraukti.... 24. Nutarčiai įsiteisėjus panaikinti 2011-09-21 Kauno miesto apylinkės teismo... 25. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovui UAB... 26. Priteisti valstybei iš atsakovo UAB „Skirnuva“, įmonės kodas 253663090,... 27. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos atskiruoju skundu...