Byla 2-17312-713/2011
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vidutė Liubševičiūtė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovei A. A., trečiajam asmeniui Kauno miesto savivaldybei dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovės įsiskolinimą už patiektą šilumą patalpų šildymui laikotarpyje nuo 2009-08-01 iki 2011-05-01 – 1925,40 Lt, įsiskolinimą už patiektą šilumą karštam vandeniui ruošti laikotarpyje nuo 2009-08-01 iki 2011-07-01 – 3346,81 Lt, viso už šilumą 5272,21 Lt skolos, laiku neatsiskaičius, už laikotarpį nuo 2011-02-01 iki 2011-08-01 – 321,06 Lt delspinigių, viso 5593,27 Lt skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 168,00 Lt žyminio mokesčio bei 5,90 Lt kitų būtinų išlaidų (b.l. 3-4).

3Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai, teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, buvo įteikti 2011-09-09 įstatymo nustatyta tvarka šeimos nariui (CPK 123 str. 3 d.) (b.l. 30). Atsakovė per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį.

4Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį.

5Trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį patenkinti, neprieštarauja, kad būtų priimtas sprendimas už akių (b.l. 32-33).

6Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą ieškovas grindžia pateikta medžiaga: Nekilnojamojo turto registro išrašu (b.l. 7-8), 2010-05-28 vykdomuoju raštu (b.l. 9), 2002-10-01 atsiskaitymo už buto šildymą ir karštą vandenį sutartimi (b.l. 10-14), Gyventojų registro tarnybos pažyma (b.l. 15), buto šildymo, vandens pašildymo ir sistemų aptarnavimo apyvartos žiniaraščiais (b.l. 16-17), delspinigių skaičiuote (b.l. 18-19).

9Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą.

10Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl 5272,21 Lt skolos, kurią sudaro 1925,40 Lt įsiskolinimas už patiektą šilumą patalpų šildymui nuo 2009-08-01 iki 2011-05-01; 3346,81 Lt įsiskolinimas už patiektą šilumą karštam vandeniui ruošti nuo 2009-08-01 iki 2011-05-01, priteistina iš atsakovės ieškovui (CK 6.2 str., 6.38 str., 6.260 str., 6.383 str., 6.384 str., 6.388 str.).

11Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 321,06 Lt delspinigių.

12Už prievolės neįvykdymą arba netinkamą jos įvykdymą skolininkui atsiranda pareiga sumokėti delspinigius (CK 6.71 str.). Delspinigiai, kaip sutartinės atsakomybės forma, gali būti nustatomi sutartimi arba įstatymu (CK 6.258 str. 1 d.). 2002-10-01 tarp ieškovo ir atsakovės sudarytoje atsiskaitymo už buto šildymą ir karštą vandenį sutartyje nurodyta, jog už laiku neapmokėtas sumas skaičiuojami delspinigiai Vyriausybės nustatyta tvarka (sutarties 5.1 punktas). Ieškovas nepagrįstai nurodo ir vadovaujasi 1995-01-26 įstatymo Nr. 1-775 „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ 2 str. l d. bei LR Vyriausybės 1995-01-25 nutarimą Nr. 124 „Dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos“ (1996-10-04 nutarimo Nr. 1161 redakcija), kadangi jis reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir savivaldybių reguliavimo sričiai priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos bei valstybinių ar savivaldybių įmonių teikiamų ryšių ir komunalinių paslaugų mokesčių delspinigius ir jame nėra numatyta, kad įstatymo taikymo sritis gali būti išplėsta kitų subjektų, nors ir atliekančių tą pačią funkciją (teikiančių komunalines paslaugas ar administruojančių jų teikimą ir atsiskaitymą) atžvilgiu. Ieškovo įmonė valstybės ar savivaldybės įmonės teisinio statuso neturi (Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 2 str.), skaičiuojant delspinigius šio įstatymo nuostatomis ieškovas negali vadovautis, todėl reikalavimas priteisti delspinigius atmestinas kaip nepagrįstas.

13Patenkinus pagrindinį reikalavimą, ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kadangi atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę (CK 6. 37 str., 6.210 str. 1 d.).

14Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovui iš atsakovės proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 2 d.): 158,00 Lt žyminio mokesčio, taip pat 5,90 Lt duomenų gavimo išlaidų (CPK 93 str. 1 d.), o Valstybei priteistina 10,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, (CPK 96 str.).

15Teismas, vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str.,

Nutarė

16Ieškinį patenkinti iš dalies.

17Priteisti ieškovui AB „Kauno energija“, įmonės kodas 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaune, a.s. ( - ) AB SEB bankas, iš atsakovės A. A., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 5272,21 Lt (penkis tūkstančius du šimtus septyniasdešimt du litus 21 ct) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, jas skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme 2011-09-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 158,00 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt aštuonis litus) žyminio mokesčio bei 5,90 Lt (penkis litus 90 ct) kitų būtinų išlaidų.

18Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

19Priteisti valstybei iš atsakovės A. A., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 10,00 Lt (dešimt litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, į.k. 188659752, sąsk. LT 24 7300 0101 1239 4300 AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

20Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. ir 80 str. 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vidutė Liubševičiūtė rašytinio... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovės... 3. Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai, teismo pranešimas,... 4. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą... 5. Trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu į ieškinį prašo... 6. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, nagrinėjant... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą ieškovas... 9. Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad... 10. Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl 5272,21 Lt skolos,... 11. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 321,06 Lt delspinigių.... 12. Už prievolės neįvykdymą arba netinkamą jos įvykdymą... 13. Patenkinus pagrindinį reikalavimą, ieškovui iš atsakovės priteistinos 5... 14. Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovui iš atsakovės proporcingai... 15. Teismas, vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285... 16. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 17. Priteisti ieškovui AB „Kauno energija“, įmonės kodas 235014830,... 18. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Priteisti valstybei iš atsakovės A. A., a.k. 20. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 21. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...