Byla A2-10654-429/2012

1Kauno m. apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė, rašytinio proceso tvarka nagrinėdama pareiškėjo atsakovo J. P. prašymą atnaujinti procesą civ. byloje Nr. 2-9787-435/2011,

Nustatė

2Pareiškėjas atsakovas J. P. prašo atnaujinti procesą civ. byloje Nr. 2-9787-435/2011 sprendimui už akių nagrinėti civ. byloje Nr. 2-9787-435/2011 ir atnaujinus – ieškovo reikalavimus atmesti , nes ieškovo ieškinyje nurodytos aplinkybės ir reikalavimai nėra atitinkantys tikrovę.

3Atsakovas mano, kad teismo 2011 m. birželio 7 d. priimtas sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. 2-9787-435/2011 gali būti neteisėtas ir nepagrįstas, todėl turi būti atnaujintas civilinės bylos nagrinėjimo procesas, dėl žemiau nurodomų aplinkybių ir teisinių argumentų. Atsakovas ( pareiškėjas) pažymi, kad 2011 m. birželio 7 d. teismo sprendimas už akių atitinka CPK 365 straipsnio 1 dalies nuostatas dėl galimybės atnaujinti procesą. Procesas gali būti atnaujintas tik tada, kada civilinė byla yra išnagrinėta iš esmės, o teismo sprendimas jau yra įsiteisėjęs. Atsakovas pažymi, teismui priėmus sprendimą už akių ir remiantis CPK 287 straipsnio nuostatomis, jo neperžiūrėjus, toks sprendimas negali būti nei apeliacijos, nei kasacijos objektu, ir įsiteisėja, todėl pagal bendrąją taisyklę toks sprendimas gali būti peržiūrėtas tik atnaujinus procesą CPK nustatytais pagrindais ir tvarka. Ieškovas buvo kreipęsis dėl vykdomojo rašto išdavimo ir vykdymo procesas yra pavestas jo pasirinktam antstoliui . Atsakovas pažymi, kad prašymas dėl proceso civilinėje byloje Nr. 2-9787-435/2011 paduodamas nepraleidus CPK 368 straipsnyje nustatytų terminų, todėl gali ir turi būti atnaujintas. Atsakovas visą civilinės bylos Nr. 2-9787-435/2011 nagrinėjimo laikotarpį (ir šiuo metu) gyveno (gyvena) Anglijoje. Šias aplinkybes patvirtina atsakovo sudaryta nuomos sutartis. Pagal šią nuomos sutartį atsakovas, nuo 2011 m. kovo 25 d. iki 2012 kovo 25 d. (nuomos sutarties terminas yra vieneri metai) turėjo teisėtą ir pagrįstą pagrindą naudotis ir valdyti gyvenamosios paskirties patalpas (esančias ( - )) . Tokiu pagrindu, atsakovas gyvendamas Anglijoje nei objektyviai, nei hipotetiškai negalėjo žinoti apie Lietuvos Respublikoje vykstančius teisminius procesus ir 2011 m. birželio 7 d. teismo priimtą sprendimą už akių. Šias aplinkybes patvirtinai ir tai, kad visi teismo pranešimai, buvo siųsti adresu: ( - ) kuriuo negyveno nei atsakovas, nei jo giminės. Tokiu būdu atsakovui nedalyvaujant teisminiame nagrinėjime ir nesant galimybės gintis buvo priimtas ir pateiktas vykdymui sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. 2-9787-435/2011. Atsakovas pabrėžia, kad apie teismo sprendimą ir apie vykusį teisminį nagrinėjimą sužinojo tik antstoliui pradėjus vykdymo veiksmus, t.y. 2012 m. vasario 29 d. priėmus patvarkymus ir areštavus atsakovui priklausančias lėšas ir kitą turtą. Pažymėtina, kad nepaisant šių aplinkybių, realiai atsakovas galėjo imtis teisinių veiksmų tik tada, kada turėjo galimybę susipažinti su visa vykusio teisminio nagrinėjimo medžiaga ir priimtu sprendimu už akių.

4Atsakovas mano, kad dėl žemiau pateikiamų argumentų 2011 m. birželio 7 d. teismo priimtas sprendimas turi būti atnaujintas, nes egzistuoja CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte įvardintas proceso atnaujinimo pagrindas, t.y. sprendimu už akių teismas nusprendė dėl neįtrauktų j bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ir pareigų, o tai vienareikšmiškai yra pagrindas teismo sprendimą už akių pripažinti neteisėtą ir nepagristą.

5Atsakovui, nuo 2012 m. vasario 29 d., kai jis sužinojo apie teismo sprendimo už akių priėmimą, pradėjus domėtis byla, t.y. susipažinus su bylos medžiaga, paaiškėjo, kad ieškovas su ieškiniu kreipdamasis į teismą nurodė, kad dėl 2006 m. rugpjūčio 29 d. autoįvykio metu, kuriuo atsakovui priklausanti transporto priemonė sukėlė žalą, kurios dalies ieškovas reikalavo, o teismas ją iš atsakovo priteisė, yra kaltas atsakovas. Atsakovas su tokiais ieškovo argumentais visiškai nesutinka. Atsakovo kaltės klausimas, t.y. ar būtent atsakovas autoįvykio metu vairavo transporto priemonę nebuvo aiškinamasi teisminio nagrinėjimo metu, todėl šis klausimas buvo išspręstas pagal ieškovo nurodytas faktines aplinkybes, kurios yra nepagrįstos ir klaidingos. Atsakovui priklausantis automobilis nebuvo naudojamas išimtinai atsakovo, ir juo galėjo naudotis kiti asmenys. Pažymėtina, kad būtent autoįvykio metu, minėta transporto priemonę vairavo ne atsakovas, o kitas asmuo, kuris atsakovui nėra žinomas. Aktualu paminėti, kad šios aplinkybės teisminio nagrinėjimo metu, dėl priimto teismo sprendimo už akių instituto esmės nebuvo nagrinėjamos, todėl į bylą nebuvo įtraukti už žalą atsakingi asmenys, kurie privalėjo ir turėjo būti teisminio nagrinėjimo dalyviai. Taip pat pažymėtina, kad ieškovas ieškinyje reikalaudamas iš atsakovo aukščiau nurodytų sumų, rėmėsi teisės normų, kurios įpareigoja žalą sukėlusį asmenį, pranešti apie įvykusį autoįvykį, pažeidimu, kurio atsakovas objektyviai negalėjo įgyvendinti, nes nei apie autoįvykį, nei tuo labiau apie padarytą žalą nežinojo, nes automobilio nevairavo, o minėtu laikotarpiu gyveno ne Lietuvos Respublikoje, kur buvo siunčiami pranešimai, o Anglijoje. Šias pareiškėjo nurodomas aplinkybes pagrindžia ir tai, kad išnagrinėtoje civilinėje byloje nebuvo jokių įrodymų, kurie patvirtintų, jog automobilį, kuris sukėlė žalos vairavo būtent atsakovas, todėl akivaizdu, kad ieškovas negalėjo ir neturėjo teisės įgyti regresinio reikalavimo atsakovo atžvilgiu.

6Prašymas atnaujinti procesą civ. byloje Nr. 2-11585-615/2010 priimtas Kauno m. apylinkės teismo 2012 05 31 nutartimi, nes atitinka CPK 369str. nustatytus šiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus, jis išsiųstinas ieškovui „BTA“ apdrošinašanas akcijų sabiedriba“ . Iki teismo posėdžio ieškovui buvo suteikta teisė pateikti atsiliepimą į prašymą atnaujinti procesą, tačiau jo ieškovas teismui nepateikė.

72012 06 28 prieš teismo posėdį gautas ieškovo prašymas, kuriame jis nurodo, kad paaiškėjus naujoms aplinkybėms, ieškovas remiantis CPK 140str.1d. atsisako ieškinio, prašo priimti šį atsisakymą nuo ieškinio ir bylą nutraukti.

8Atsakovo prašymo atnaujinti procesą klausimas tenkintinas, o atnaujinus procesą – spręstinas ieškovo prašymas dėl atsisakymo nuo ieškinio.

9Pareiškėjo prašymo atnaujinti procesą klausimas tenkintinas, nes pagrįstas pareiškėjo nurodytomis prašyme aplinkybėmis, kurias patvirtina pareiškėjo pateikti įrodymai į bylą: 2011 03 25 nuomos sutartis, iš kurios matyti, kad pareiškėjas nuo 2011 03 25 iki 2012 03 25 gyveno Anglijoje, nes tiek teismo , tiek antstolių išsiųsti procesiniai dokumentai jam grįždavo neįteikti, teismo išreikalauta vyk. bylos Nr. 0137/12/00278 medžiaga iš antstolio Valdo Zubino ir antstolės Neringos Bacevičienės Nr. 0176/12/00055. Iš vyk. bylos Nr.0137/12/00278 matyti, kad pareiškėjas J. P. apie priimtą 2011 06 07 Kauno m. apylinkės teismo sprendimą už akių civ. byloje Nr. 2-9787-435/2011 sužinojo iš antstolio Valdo Zubino pradėjus atkilti vykdymo veiksmus šio sprendimo pagrindu 2012 02 29 – sustačius turto arešto aktą bei gavus patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo.

10Prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per 3 mėnesius nuo tos dienos, kurią pateikiantis asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą (LR CPK 368str.1d.).

112011 06 07 Kauno miesto apylinkės teismas civ. byloje Nr. 2-9787-435-2011 priėmė sprendimą už akių. (b.l.32-33). Pareiškėjui J. P. sužinojus apie Kauno m. apylinkės teismo sprendimą civ. byloje nr. 2-9787-435/2011 tik 2012 02 29, ką patvirtina ir įrodo vyk. bylos nr. 0137/12/00278 , kurią vykdo antstolis V. Zubinas ir vyk. bylos Nr. 0176/12/00055, kurią vykdo antstolė N. Bacevičienė, su prašymu atnaujinti procesą pareiškėjui kreipiantis į teismą 2012 05 28, darytina išvada, kad pareiškėjas termino paduoti prašymui atnaujinti procesą nepraleido (CPK 368str.).

12Iš byloje esančių rašytinių įrodymų –pretenzijos Nr. S-10-2-0635, rašytos 2010-03-29 BTA draudimo P. J., matyti, kad pats ieškovas BTA draudimas nurodo, kad 2005 12 21 Anglijoje įvyko autoįvykis, kurio metu buvo pagadinta namo siena, o šio įvykio kaltininku pripažintas D. K. (b.l.11). Todėl darytina išvada, kad sprendimu už akių civ. byloje nr. 2-9787-435/2011 teismas nesprendė dėl neįtrauktų j bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ir pareigų, kas galėjo sąlygoti neteisėto ir nepagrįsto sprendimo už akių priėmimą, todėl ir atnaujintinas procesas CPK 366str.1d.7p. dėl neįtrauktų į procesą teisių ir pareigų pagrindu.

13Atsižvelgiant į tai, kad gautas ieškovo atsisakymas nuo ieškinio, atnaujinus procesą CPK 366str.1d.7p. pagrindu, byla skirtina nagrinėti teismo posėdyje ir nagrinėtina rašytinio proceso tvarka 2012 07 10 9 val. 333salėje.

14Vadovaudamasis LR CPK 370 str. 2d.,3d.,368str.,290str..,291str.,

Nutarė

15Pareiškėjo J. P. prašymą atnaujinti procesą civ. byloje Nr. 2-9787-435/2011 tenkinti, atnaujinti procesą civ. byloje Nr. 2-9787-435/2011 CPK 366str.1d.7p. pagrindu ir skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje 2012 07 10 9val. 333salėje rašytinio proceso tvarka.

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai