Byla 2-13038-466/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas, rašytinio proceso tvarka atsakovei už akių išnagrinėjęs ieškovo UAB „Šilėja“ ieškinį atsakovei L. R. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Šilėja“ prašė teismo priteisti iš atsakovės L. R. 557,88 Lt skolą, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str., 142 str. nustatyta tvarka buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo pateikimo tvarką ir terminus, atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Byloje yra ieškovo prašymas, atsakovei nepateikus atsiliepimo, priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB „Šilėja“ teikia eksploatacines ir komunalines paslaugas butui, esančiam adresu ( - ). Atsakovei L. R. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso 18/100 dalis minėto buto ploto (b. l. 12-13). Atsakovė už eksploatacines ir komunalines paslaugas ieškovui tinkamai nemokėjo, ir iš ieškovo pateiktos pažymos apie mokesčių už komunalines paslaugas paskaičiavimus ir mokėjimus matyti, kad už atsakovei priklausančią buto dalį susidarė 557,88 Lt skola (b. l. 16).

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 str. 3 d. ir 4.84 str., butų, taip pat ir negyvenamųjų patalpų, savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d., kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str.). Byloje nėra įrodymų, jog atsakovė būtų visiškai atsiskaičiusi su ieškovu, todėl iš atsakovės priteistina 557,88 Lt skola ieškovo naudai (CPK 178 str.).

8Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d., terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito. Iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (557,88 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-08-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., iš atsakovės priteistinas 71,00 Lt žyminis mokestis ir 2,90 Lt išlaidos už registro pažymą, iš viso – 73,90 Lt bylinėjimosi išlaidos ieškovo naudai (CPK 80 str. 1 d., 82 str., 88 str. 1 d. 9 p.).

10Iš atsakovės taip pat priteistinos 10,00 Lt pašto išlaidos valstybės naudai (CPK 92 str.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str., 285 – 288 str.,

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš atsakovės L. R., a. k. ( - ), 557,88 Lt skolą, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (557,88 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-08-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 73,90 Lt bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „Šilėja“, į. k. 121462961, naudai.

14Priteisti iš atsakovės L. R., a. k. ( - ), 10,00 Lt pašto išlaidas valstybės naudai (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, a. s. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

15Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime turi būti nurodyta: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į parengiamąjį ar teismo posėdį ir nepranešimo teismui iki posėdžio priežasčių svarbumą arba atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su šia byla, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data. Teismui pateikiama tiek pareiškimo ir jo priedų kopijų, kiek yra kitų šalių ir trečiųjų asmenų.

16Ieškovas turi teisę per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą už akių apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai