Byla TS-40-754/2012
Dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos netaikymo nuteistajam

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Alberta Baltušytė, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjusi nuteistojo G. E., a.k( - ) skundą dėl Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Vilniaus pataisos namuose 2012-11-12 nutarimo Nr. 59-140 dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos netaikymo nuteistajam,

Nustatė

2Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija Vilniaus pataisos namuose 2012-11-12 priėmė nutarimą Nr. 59-140 netaikyti G. E. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos pagal LR BVK 157 str. 2 d. 2 p. Nutarimą grindžia tuo, kad G. E. anksčiau teistas 3 kartus, amžius pirmojo teistumo metu- 22 metai, jam anksčiau vieną kartą taikytas lygtinis paleidimas, jis ne visada sugeba atskirti problemines sritis, ypač tas, kurios susijusios su nusikalstama veika, ne visada pasirenka tinkamas elgesio strategijas, bausmės atlikimo metu vieną kartą pažeidė režimo reikalavimus, nebaustas, skatintas du kartus, komisijos nuomone, G. E. lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos šiuo metu neužtikrintų bausmės tikslų realizavimo ir teisingumo principo įgyvendinimo.

3Nuteistasis G. E. pateikė skundą dėl Lygtinio paleidimo iš pataisos namų komisijos 2012-11-12 nutarimo, nurodydamas, kad Komisija spręsdama jo lygtinio paleidimo klausimą, vadovavosi ne LR BVK 157 straipsnio nuostatomis, o bausmės tikslais, nutarime neaptarė jo asmens, galimybės integruotis laisvėje charakterizuojančių duomenų, jo resocializacijos klausimų, neteisingai aiškino ir taikė teisės normas. Komisija be teisinio pagrindo rėmėsi jo padarytu nusikaltimu, neskyrė dėmesio jo reabilitacijos pažangai, kad jis dalyvavo adaptacijos programose, šiuo metu dalyvauja privalomoje integracijos į visuomenę programoje, jo elgesiui dominuojantiems charakterio bruožams. Jo pakartotinio nusikalstamumo rizika pagal OASys metodiką yra žema. Jis įgijo staliaus specialybę, baigė 11 klasių ir toliau mokosi, dirba Vilniaus pataisos namuose VĮ prie PN Vilniaus filiale staliumi, ieškinių neturi. Jis mano, kad jam taikytos bausmės tikslai yra pasiekti, atlikus dalį bausmės, jis laikysis įstatymų ir nenusikals.

4Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokurorė pateikė atsiliepimą į nuteistojo skundą, kuriame nurodė, kad Vilniaus pataisos namų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimas yra išsamus, jame išanalizuotos visos aplinkybės ir priimtas sprendimas yra pagrįstas.

5Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija, jeigu būtų priimta nutartis tenkinti G. E. skundą ir taikyti jam lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos, pateikė siūlymą nustatyti nuteistajam G. E. šias baudžiamojo poveikio priemones ir sąlygas: neišeiti iš namų tam tikru laiku, jei tai nesusiję su darbu arba mokymusi iki 2014-02-26; nevartoti psichiką veikiančių medžiagų iki 2014-02-26.

6Skundas tenkintinas.

7Iš G. E. asmens bylos nustatyta, kad jis buvo nuteistas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-09-14 nuosprendžiu pagal LR BK 22 str. 1 d., 180 str. 1 d. 3 metams laisvės atėmimo. Vadovaujantis LR BK 63 str. 9 d., į bausmės laiką įskaičiuota bausmė, atlikta pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-03-02 nuosprendį ir nustatyta galutinė bausmė – 2 metai laisvės atėmimo. Klaipėdos apygardos teismo 2009-11-26 nuosprendžiu šis nuosprendis pakeistas: vadovaujantis LR BK 63 str. 3 d., 9 d., prie 2009-09-14 nuosprendžiu paskirtos 3 metų laisvės atėmimo bausmės pridėta 2007-03-02 nuosprendžiu paskirta laisvės atėmimo bausmė ir paskirta galutinė 4 metų laisvės atėmimo bausmė, į bausmės laiką įskaityta bausmė, atlikta pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-03-02 nuosprendį. Bausmės vykdymo pradžia: 2010-12-02. Bausmės vykdymo pabaiga: 2014-02-26. Nuteistasis atliko 1/2 bausmės 2012-10-22.

8LR BVK 157 str. 1 d. nurodyta, kad laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantys asmenys, kurie įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones ir pateikė Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai prašymus lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos, ir kurių nusikalstamo elgesio rizika, elgesys bausmės atlikimo metu, ir kitos reikšmingos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad jis laikysis įstatymų ir nenusikals, gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų. Teismas, spręsdamas klausimą dėl nuteistojo lygtinio paleidimo, privalo visapusiškai įvertinti ne tik įstatyme nustatytus privalomus kriterijus, bet atsižvelgti į kitų aplinkybių visumą: anksčiau padarytų veikų bei veikų, už kurių padarymą nuteistasis atlieka laisvės atėmimo bausmę, pavojingumą, jų pobūdį, atliktą bausmės dalį, nuteistojo asmenybę.

9Lygtinio paleidimo komisijos 2012-11-12 nutarimas Nr. 59-140 netaikyti nuteistajam G. E. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos yra nepagrįstas.

10Socialinio tyrimo išvadoje G. E. charakterizuojamas teigiamai: bausmės atlikimo metu jis tik vieną kartą pažeidė jam nustatyto režimo reikalavimus, pažeidimas padarytas prieš pusantrų metų, nuteistasis už pažeidimą baustas nebuvo, buvo apsiribota prevenciniu pokalbiu, jis baigė vidurinės mokyklos 11 klasę, šiuo metu mokosi 12-oje klasėje, Vilniaus komunalinių paslaugų mokykloje įgijo staliaus (baldų surinkėjo) specialybę, dirba Pravieniškių VĮ prie pataisos namų Vilniaus filiale staliumi, yra motyvuotas dirbti laisvėje, už gerą elgesį ir darbą skatintas du kartus. Laisvės atėmimo bausmės atlikimo metu G. E. įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones. Bausmės atlikimo metu jis dalyvavo naujai atvykusių į pataisos įstaigą nuteistųjų adaptacijos programoje, nuteistųjų sporto varžybose, laisvalaikio užimtumo programoje, socialinio orientavimo ir teisinio švietimo užsiėmimuose, socialinės reabilitacijos programose, dalyvauja privalomoje integracijos į visuomenę programoje. Pagal OASys metodiką – pakartotinio jo nusikalstamumo rizika žema – 30 balų. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas vertina, kad G. E. atitinka tris iš BVK 157 str. 1 d. numatytų kriterijų: įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones, jo elgesys buvo tinkamas, pakartotinio nusikalstamumo rizika žema.

11Komisija savo sprendimą grindė tuo, kad praeityje G. E. buvo tris kartus teistas, jo atžvilgiu vieną kartą taikytas lygtinis paleidimas. Visos G. E. nusikalstamos veikos yra padarytos iki 2007 m. kovo mėnesio. Atlikus dalį bausmės pagal 2007-03-02 nuosprendį, jam buvo taikytas lygtinis paleidimas, kurio sąlygų jis nepažeidė. Nusikaltimas, už kurį G. E. atlieka bausmę šiuo metu (pagal 2009-11-26 nuosprendį), padarytas 2007-02-19, t.y., dar iki to laiko kai jam pirmą kartą buvo paskirtas laisvės atėmimas 2007-03-02 nuosprendžiu, bausmė jam buvo pradėta vykdyti tik 2010-12-02. Taigi laikotarpiu nuo pat jo lygtinio paleidimo 2007-11-28 iki 2010-10-02 jis nebepadarė kitos nusikalstamos veikos.

12Įvertinus išdėstytą, nepritartina Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos išvadai, kad lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos šiuo metu neužtikrintų bausmės tikslų realizavimo bei teisingumo principo įgyvendinimo, G. E. nesilaikys įstatymų ir nusikals. Teismas daro išvadą, kad visuma aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos BVK 157 str. 1 d. sudaro pagrindą manyti, kad G. E. laikysis įstatymų ir nenusikals, todėl jam taikytinas lygtinis paleidimas.

13Vadovaujantis LR BPK 360 str. 5 d. 4 p., 6 d., LR BK 75 str. 2, 3 d. ir atsižvelgiant į Vilniaus pataisos namų raštą dėl įpareigojimų nustatymo nuteistajam, G. E. skirtinos LR BK 75 str. 2 d. 7 p., 8 p., 10 p. numatytos baudžiamojo poveikio priemonės ir pareigos bei nustatomas jų vykdymo laikas.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 360 str. 3 d., 5 d. 3 p., teismas,

Nutarė

15tenkinti nuteistojo G. E., a.k. ( - ) skundą ir taikyti jam lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos neatlikus 1 metų 2 mėnesių 17 dienų paskirtos laisvės atėmimo bausmės.

16Nustatyti nuteistajam G. E. Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos siūlomus įpareigojimus, numatytus LR BK 75 str. 2 d. 7 p., 8 p., 10 p.:

17-neišeiti iš namų tam tikru laiku, jei tai nesusiję su darbu arba mokymusi iki 2014-02-26;

18- neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo iki 2014-02-26;

19- nevartoti psichiką veikiančių medžiagų iki 2014-02-26.

20Lygtinio paleidimo terminą skaičiuoti nuo faktinio paleidimo iš bausmės atlikimo įstaigos dienos.

21Nutartis per 5 dienas nuo nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Alberta Baltušytė, rašytinio... 2. Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija Vilniaus pataisos namuose... 3. Nuteistasis G. E. pateikė skundą dėl Lygtinio paleidimo iš pataisos namų... 4. Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokurorė pateikė atsiliepimą į... 5. Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija, jeigu būtų priimta... 6. Skundas tenkintinas.... 7. Iš G. E. asmens bylos nustatyta, kad jis buvo nuteistas Klaipėdos miesto... 8. LR BVK 157 str. 1 d. nurodyta, kad laisvės atėmimo bausmę pataisos... 9. Lygtinio paleidimo komisijos 2012-11-12 nutarimas Nr. 59-140 netaikyti... 10. Socialinio tyrimo išvadoje G. E. charakterizuojamas teigiamai: bausmės... 11. Komisija savo sprendimą grindė tuo, kad praeityje G. E. buvo tris kartus... 12. Įvertinus išdėstytą, nepritartina Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos... 13. Vadovaujantis LR BPK 360 str. 5 d. 4 p., 6 d., LR BK 75 str. 2, 3 d. ir... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 360 str. 3 d.,... 15. tenkinti nuteistojo G. E., a.k. ( - ) skundą ir taikyti jam lygtinį... 16. Nustatyti nuteistajam G. E. Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos... 17. -neišeiti iš namų tam tikru laiku, jei tai nesusiję su darbu arba mokymusi... 18. - neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo... 19. - nevartoti psichiką veikiančių medžiagų iki 2014-02-26.... 20. Lygtinio paleidimo terminą skaičiuoti nuo faktinio paleidimo iš bausmės... 21. Nutartis per 5 dienas nuo nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama...