Byla 2-2012-429/2011

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė, sekretoriaujant Jurgai Sadauskaitei, nedalyvaujant pareiškėjui Valdemarui E. J., jo įgaliotam atstovui adv. R. Š. dalyvaujant, suinteresuotiems asmenims VĮ Registrų centrui ir J. J. nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Valdemaro E. J. a.k. ( - ) gyv. ( - ) pareiškimą suinteresuotiems asmenims: VĮ Registrų centrui į.k. 124110246, V. Kudirkos g. 18, Vilnius ir J. J. a.k. ( - ) gyv. ( - ) dėl praleisto įstatymu nustatyto termino atnaujinimo,

Nustatė

2Pareiškėjas Valdemaras E. J. prašo atnaujinti įstatymu nustatytą terminą dėl 1998-08-12 pirkimo pardavimo sutarties Nr.2589, kurios pagrindu jis pareiškėjas Valdemaras E. J., įsigijo garažą, boksą Nr.41 su rūsiu Nr. 47, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), įregistravimo VĮ Registrų centras. Pareiškėjas paaiškino bei pareiškime nurodė, kad jis 1998 metų rugpjūčio 12 dieną pirkimo pardavimo sutartimi nusipirkęs iš J. J. garažą, boksą Nr.41 su rūsiu / 47, unikalus Nr. ( - ), kuriame yra 32,61 kv/m bendro ploto, plane pažymėtą 4Glp, esantį V.Krėvės pr. 124, Kaune. Sutartis buvo patvirtinta Kauno miesto 3-jame notarų biure / sutarties registro Nr.2589 /.

3Tačiau tuo metu sutarties jis neįregistravęs įstatymų nustatyta tvarka. 2010 metais kreipęsis į Valstybės įmonės Registrų centras Kauno filialą dėl sutarties įregistravimo, tačiau 2010-11-08 Sprendimu Nr.1-1670 VĮ Registrų centro Kauno filialas netenkino jo prašymo ir nurodė kreiptis į teismą dėl sutarties termino atnaujinimo. Atsisakymą įregistruoti sutartį VĮ Registrų centras Kauno filialas motyvavo tuo, kad sutarties sudarymo metu galiojusio LR CK 255 str. numatė, kad sutartys dėl nekilnojamojo turto privalėjo būti įregistruotos per 3 mėnesius.

4Pirkimo pardavimo sutarties nustatytais terminais jis neįregistravęs, nes tuo metu, kaip beje ir dabar, jo sveikatos būklė nebuvo gera - jis sergu onkologiniu susirgimu, turėjęs daug su tuo susijusių rūpesčių. Matomai dėl to užsimiršo ir sutarties įregistravimo būtinumas. Be to sutartyje jo ir pardavėjo parašai, yra vienoje puslapio pusėje, o nurodymas dėl sutarties įregistravimo įrašytas kitoje puslapio pusėje. Tai mano, taip pat turėjo įtakos jo veiksmams, kadangi sutarties kiekvieną dieną neskaitęs, o jeigu ir pasižiūrėjęs, tai jos nevartęs. Anksčiau nesikreipęs dėl praleisto termino atstatymo nes įsigaliojus naujam Civiliniam kodeksui, terminas sandorio įregistravimui buvo panaikintas. Tačiau tvarkantis nuosavybės teisės į įsigytą garažą dokumentus, ruošiant testamentą jam buvo paaiškinta, kad visgi privalo atnaujinti sutarties įregistravimo terminą. Įsigytu garažu naudojuosi nuo įsigijimo dienos iki šiol, moka už šį turtą visus priklausančius mokesčius.

5Pareiškėjo įgaliotas atstovas advokatas prašo tenkinti pareiškėjo pareiškimą.

6Suinteresuoti asmenys: VĮ Registrų centras ir J. J. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta LR CPK 123str.2d. , 3d. tvarka.

7Suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras atsiliepime į pareiškimą nurodo, kad pareiškėjas prašymo įregistruoti 1998 08 12 sutartį per nustatytą 3 mėnesių terminą pareiškėjas nepateikė dėl jiems nežinomų priežasčių, todėl palieka teismui spręsti ar termino praleidimo priežastys yra svarbios. Vadovaujantis LR 2000 07 18 CK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įst. Nr. VIII-1864 8str. 3d. , minėta sutartis galėtų būti įregistruota nekilnojamojo turto registre tik atnaujinus praleistą jos įregistravimo terminą.

8Suinteresuotas asmuo J. J. atsiliepimo į pareiškėjo pareiškimą nepateikė. Pareiškimas tenkintinas. 1998 08 12 pareiškėjas Valdemaras E. J. ir suinteresuotas asmuo J. J. sudarė garažo bokso Nr. 41 su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) pirkimo pardavimo sutartį, pagal kurią pareiškėjas nusipirko iš suinteresuoto asmens minėtą garažo boksą už 1000Lt ( vienas tūkstantis Lt) ( sutartis patvirtina 1998 08 12 Kauno m. 3-iojo notarų biuro notarės V. V., registro Nr. 2589, b.l.7) . Minėtos sutarties pareiškėjas neįregistravo VĮ Registrų centre, o 2010 11 08 sprendimu Nr. 1-1670 VĮ Registrų centras pareiškėjo prašymą įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą atmetė, pasiūlydamas pareiškėjui kreiptis į teismą dėl sutarties termino atnaujinimo ( b.l. 6). Pareiškėjas pateikė 2010 12 28 pažymą UAB „Sveikatos projektai“, kurioje nurodyta, kad jis serga prostatos onkologine liga nuo 1997m. (b.l.14). Duotais 2011 04 04 teismo posėdžio metu pareiškėjo bei jo įgalioto atstovo advokato duotais paaiškinimais , nustatyta, kad minėtą sutartį pareiškėjas ir suinteresuota asmuo J. J. yra sudarę, pagal ją J. J. gavo iš pareiškėjo V.E. J. 1000Lt sumą už parduodamą garažo boksą. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas pripažinti, kad terminą pareiškėjas praleido dėl svarbių priežasčių, įvertina pareiškėjo pareiškime nurodytas aplinkybes ir byloje pateiktus jas patvirtinančius rašytinius įrodymus, o taip pat pareiškėjo duotus paaiškinimus teismo posėdžio metu.

9Pareiškėjas dėl savo neapdairumo bei dėl ligos tęstinumo minėtos nurodytos garažo bokso sutarties neįregistravo VĮ Registrų centre, nors už įsigytą turtą mokėjo mokesčius iki 2011m. ir nori, kad ji būtų įregistruota. Nesant tarp pareiškėjo ir suinteresuoto asmens ginčo, praleistas įstatymų nustatytas 3 mėnesių terminas atnaujintinas šiai sutarčiai įregistruoti. Teismas sprendžia, kad pareiškėjui yra pagrindas atnaujinti terminą 1998 08 12 pirkimo pardavimo sutarčiai, reg. Nr. 2589, sudarytai pareiškėjo ir suinteresuoto asmens J. J., patvirtintai Kauno m. 3-iojo notarų biuro notarės V. V., ir tai atitinka protingumo, socialinio teisingumo ir sąžiningumo principus (CK 1.5 straipsnio 4 dalis, CK 255str.-1994. 05.17įst. Nr.I-459 redakcija) (LR CPK 185str.,578str,576str.).

10Teismas, atsižvelgdamas į visas nustatytas aplinkybes, įvertindamas pareiškėjo bei įgalioto atstovo advokato duotus paaiškinimus, byloje esančius rašytinius įrodymus , daro teisines išvadas kad pareiškėjui yra pagrindas atnaujinti terminą 1998 08 12 pirkimo pardavimo sutarčiai, reg. Nr. 2589, sudarytai pareiškėjo ir suinteresuoto asmens J. J., patvirtintai Kauno m. 3-iojo notarų biuro notarės V. V., įregistruoti VĮ Registrų centre, nes šios praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis.

11Šias aplinkybes dėl termino atnaujinimo įregistruoti sandorį teismas pripažįsta svarbiomis, įvertinęs tai, kad tiek suinteresuotas asmuo J. J., tiek ir suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras tokiam termino atnaujinimui neprieštarauja (LR CPK 177str.,178str.,185str.). Teismas konstatuoja, kad teismo sprendimas dėl termino atnaujinimo įregistruoti pirkimo pardavimo sandorį niekieno teisių nepažeis, priešingai, juo bus apgintos ir realizuotos pareiškėjo daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą.

12Vadovaudamasis LR CPK 442str.13p.,443str.,576-578str.

13Teismas

Nutarė

14Atnaujinti pareiškėjui Valdemarui E. J. a.k. ( - ) gyv. ( - ) įstatymų nustatytą terminą dėl 1998-08-12 pirkimo pardavimo sutarties Nr.2589, kurios pagrindu pareiškėjas V.E. J., įsigijo garažą, boksą Nr.41 su rūsiu / 47, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), įregistruoti VĮ Registrų centras daiktines teises į šį nekilnojamąjį daiktą. Priteisti iš pareiškėjo 25Lt ( dvidešimt penkis Lt.) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, mokamų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, į.k. 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą ( - ), „Swedbank”, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660– valstybei. Dėl nutarties gali būti duotas atskirasis skundas Kauno apygardos teismui per šį teismą 7 dienų laikotarpyje nuo nutarties paskelbimo dienos.

Proceso dalyviai