Byla 2-2247-54/2011
Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Janina Dervinskienė, sekretoriaujant Astai Šliužaitei, dalyvaujant ieškovei G. S., jos atstovui adv. V. Normantienei, dalyvaujant atsakovei R. J., dalyvaujant institucijų duodančių išvadą byloje Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovams Ž. Cechanavičienei, V. Žagarienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės G. S. ieškinį atsakovei R. J., institucijoms duodančioms išvadą byloje Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių vaikų teisių apsaugos skyriams dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo

Nustatė

2Ieškovė prašo neterminuotai apriboti atsakovei R. J. motinos valdžią jos sūnaus A. S. atžvilgiu, nustatyti nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą, priteisti iš atsakovės išlaikymą sūnui po 130 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki jo pilnametystės bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė paaiškino, kad ji yra A. S. močiutė. Andrius su ja pastoviai gyvena nuo 2009 metų rugpjūčio mėnesio. Atsakovė A. motina, sūnumi nesirūpina, neprižiūri, o tėvas yra miręs. Kadangi atsakovė nesirūpino sūnumi 2009-10-16 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu A. S. buvo nustatyta laikinoji globa, ji buvo paskirta vaiko globėja. Atsakovė augindama sūnų vedė netinkamą gyvenimo būdą, girtaudavo, palikdavo vaiką vieną net kelioms savaitėms. Ieškovė pirkdavo vaikui rūbus, maistą, juo rūpinosi. Atsakovei palikus vaiką, jį prižiūrėdavo ieškovė arba atsakovės teta. Vaikas buvo socialiai apleistas, dažnai sirgdavo. 2009 metų balandžio mėnesį A. paskambino ieškovei ir paprašė, kad jinai jį pasiimtų pas save, nes motina girta jį sumušė, nedavė valgyti. Ieškovė pasiėmė A. pas save, nuvežė pas gydytoją. Po kurio laiko A. grįžo gyventi pas atsakovę, tačiau 2009 metų rugsėjo 14 dieną ieškovei paskambino atsakovės kaimynai, kurie pranešė, kad vaikas girtas guli pievelėje. Nuvažiavusi rado atsakovę girtą, o vaiką apsinuodijusį alkoholiu, kurį nuvežė į ligoninę kur jam buvo suteikta medicininė pagalba. Nuo šio įvykio vaikas gyvena su ieškove. Gyvenant A. su ieškove, atsakovė juo nesirūpino, neišlaikė, vaikas nenori su motina bendrauti ir gyventi. Su berniuku buvo dirbamas socialinis darbas, siekiant suartinti sūnų su mama, tačiau teigiamų rezultatų nedavė, nes sūnus kategoriškai atsisakė bendrauti su mama, netgi iš savo telefono išbraukė motinos telefono numerį. Atsakovė vengia atlikti motinos pareigas, rūpintis, auklėti vaiką, suteikti jam tinkamas gyvenimo sąlygas, ir rūpintis jo vystymusi, todėl prašo neterminuotai apriboti atsakovei motinos valdžią jos sūnaus atžvilgiu, nustatyti gyvenamąją vaiko vietą su ieškove, nes ji juo rūpinasi, turi geras gyvenimo sąlygas, gali materialiai jį išlaikyti. Apribojus motinos valdžią prašo iš atsakovės priteisti jo sūnui išlaikymą po 130 Lt nuo ieškinio priėmimo dienos iki jo pilnametystės ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovė R. J. su ieškiniu sutinka (b.l. 69). Ji paaiškino, kad išlaikymo teikti negalėjo, palikdavo sūnų ne savaitėms, o kelioms dienoms, palikdavo brolienei. Ji neturėjo gyvenimo sąlygų, nes gyveno pas savo motiną viename kambaryje, vaikas buvo prižiūrėtas. Ji vaiką prižiūrėjo, kai jis buvo mažas. Jos vyras ją mušdavo, gerdavo, tuomet ieškovei nereikėjo anūko.

5Kauno miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė paaiškino, kad šiuo metu atsakovės girtavimo problemos nepastebėtos. Berniuko tėvas mirė ( - ). Atsakovei gyvenant Lapėse vaikas mokyklos nelankė, nes nenorėjo. Atsakovė buvo motyvuojama dėl vaiko grąžinimo į šeimą, tačiau socialinis darbas buvo nutrauktas, nes buvo žema motyvacija dėl vaiko susigražinimo. Palaiko ieškinio reikalavimus.

6Kauno rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė paaiškino, kad atsakovės šeima žinoma nuo 2008 metų balandžio mėnesio. Gegužės mėnesį buvo įtraukta į socialinės rizikos šeimų sąrašą. Jų administracijos direktoriaus įsakymu A. S. buvo nustatyta laikinoji globa ir jo globėja paskirta ieškovė. 2008-10-27 vaikas buvo gražintas motinai, bet po metų šeimoje pablogėjus situacijai, 2009-10-09 vėl pakartotinai buvo nustatyta rūpyba, nes vėl prasidėjo girtavimai, agresyvumas, konfliktai su seserimi, motina, policija, Ieškovė 2009-09-14 kreipėsi į VTAS dėl vaiko apnuodijimo alkoholiu. Atsakovei buvo nustatytas 2,2 promilės girtumo laipsnis ir ji buvo bausta pagal ATPK 181 str. už vaikų nepriežiūrą.. Palaiko ieškinio reikalavimus pilnai.

7Ieškinys tenkintinas.

8Atsakovė R. J. a.k. ( - ) yra nepilnamečio A. S. a.k. ( - ), gim. ( - ) motina (b.l. 12). Berniuko tėvas A. S. mirė ( - ) (b.l. 16). R. J. bausta administracine tvarka už tėvų valdžios nepanaudojimą (b.l 14, 15). Atsakovė tinkamai nesirūpino sūnumi, išeidavo iš namų kelioms dienos ar savaitėms, o vaiku rūpinosi ieškovas brolienė ir močiutė G. S.. Nuo 2009 metų balandžio mėnesio A. S. gyvena su ieškove, kuri juo rūpinasi, auklėja. Tuo tarpu atsakovė yra visiškai nusišalinusi nuo motinos pareigų atlikimo, ji sūnaus nelanko, nebendrauja, išlaikymo neteikia, nesirūpina sūnumi. Atsakovės gyvenimo sąlygas netinkamos, ji niekur nedirba, keitė gyvenamąsias vietas. Kauno rajono socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai nustatė, kad pagrindinė R. J. šeimos problema yra priklausomybė alkoholiui, dingimai iš namų, saugių gyvenimo sąlygų vaikui A. S. nesudarymas (b.l. 27). 2008-05-06 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. ( - ) A. S. likusiam be tėvų globos buvo nustatyta laikinoji rūpyba ir rūpintoja paskirta G. S. (b.l. 22). 2008-10-27 įsakymu Nr. ( - ) 2008-05-06 įsakymas buvo panaikintas ir A. S. grąžintas atsakovei motinai R. J.. Su atsakove buvo dirbamas socialinis darbas iki 2010-02-09 (b.l.21), tačiau atsakovė nebuvo motyvuota auginti bei rūpintis sūnumi. Ji toliau girtavo, palikdavo sūnų, smurtavo prieš jį. Smurto naudojimą prieš vaiką patvirtina G. S. raštas Vaiko teisių apsaugos skyriui, išrašai iš medicininių dokumentų (b.l. 6-8,11). Berniukas nenorėjo gyventi su mama. A. S. buvo stacionarizuotas dėl intoksikacijos alkoholiu (b.l. 10). 2009-10-16 Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr( - ) A. S. pakartotinai buvo nustatyta laikinoji rūpyba ir rūpintoja paskirta G. S. (b.l.24). Socialiniai darbuotojai nustatė, kad R. J. nėra motyvuota susigrąžinti vaiką į šeimą, juo nesirūpina, neišlaiko, ryšys tarp motinos ir vaiko nutrūkęs, su socialiniais darbuotojais nebendrauja. Dėl išvardintų priežasčių buvo nutrauktas socialinis darbas su R. J.. Ryšys tarp motinos ir sūnaus nutrūkęs visiškai.

9Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnis įtvirtina tėvų pareigą auklėti ir išlaikyti savo vaikus. Šios pareigos vykdymas neįmanomas be nuolatinio bendravimo su vaiku, rūpinimosi jo materialine ir dvasine gerove. CK 3.159 str. 1 d. numatyta, kad tėvo ar motinos atsisakymas nuo teisių ir pareigų savo vaikams negalioja. Tėvų valdžios turinys apibrėžtas CK 3.155 straipsnyje, kuriame įtvirtinta nuostata, kad tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgdami į jų fizinę ir protinę būklę sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Tėvų valdžia negali būti naudojamasi priešingai vaiko interesams. Bylos duomenys leidžia nustatyti, kad atsakovė neatlieka motinos pareigų numatytų CK 3.155 str., ji savo sūnumi nesirūpina, jo neaugina, neprižiūrėjo, nesupranta, nesugeba ir nenori tinkamai pasirūpinti vaiku, neužtikrino jam saugių, sveikų gyvenimo sąlygų, visiškai nusišalinusi nuo jo auklėjimo. Tai patvirtina Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių skyriaus pateikta medžiaga ir jų atstovo paaiškinimai, pačios atsakovės paaiškinimai. Būtent šių pareigų atsakovė nevykdo.

10Teismas mano, kad atsakovė nenori, negali ir nėra pasiruošusi savarankiškai auginti vaiką. Jos nenorą ir nepasiruošimą patvirtina ir tai, kad ji sūnumi visiškai nesirūpina ir tik retkarčiais jį lanko, išlaikymo sūnui neteikia. Atsakovei trūksta motinystės įgūdžių, nesupranta savo vaiko poreikių, neturi visapusiškai ir pilnai išugdytų socialinių įgūdžių, susiformavusio pozityvaus šeimos modelio. Atsakovė neturi motyvacijos, noro ir galimybių auginti savo vaiką ir jį auklėti. Tarp atsakovės ir jos sūnaus nėra susiformavusio emocinio psichologinio ryšio, pats sūnus yra išreiškęs nenorą gyventi su motina.

11Bylos duomenys leidžia nustatyti, kad atsakovė yra nutraukusi ryšį su vaiku, juo nesirūpina visiškai nusišalinusi nuo pareigos auginti vaiką. Teismas nenustatė duomenų, kad ši situacija galėtų pasikeisti, kad atsakovė galėtų pasikeisti, priešingai ji sutiko, kad jai būtų neterminuotai apribota motinos valdžia ir įvertindamas ieškovės, šalių paaiškinimus, pateiktus įrodymus bei sutikdamas su VTAS 2011-01-03 išvada Nr. 19-6-2 (b.l.47) nusprendžia apriboti atsakovei R. J. motinos valdžią jos sūnaus A. S. atžvilgiu neterminuotai.

12Apribojus neterminuotai atsakovės motinos valdžią į vaiką jai sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų, tačiau lieka teisė matytis su vaiku išskyrus tai, kas prieštarautų vaiko interesams (CK 3.180 str. 3d.). Tėvų valdžios neterminuotas apribojimas gali būti panaikinamas, jei įrodoma, kad tėvai pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką, jei tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams (CPK 3.181 str. 2d.). Jei aplinkybės pasikeitė, tačiau nėra pakankamo pagrindo visiškai panaikinti neterminuotą tėvų valdžios apribojimą, jis gali būti pakeistas laikinu apribojimu (CK 3.181 str. 3d.). Atsakovei iš esmės pakeitus savo gyvenimo būdą, jai neužkertamas kelias kreiptis į teismą dėl neteminuoto motinos valdžios apribojimo panaikinimo.

13Apribojus tėvų valdžią, jiems išlieka pareiga išlaikyti nepilnamečius vaikus (CK 3.195 str.). Tėvų pareiga yra išlaikyti materialiai savo vaikus, išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaiko vystymosi sąlygas (CK 3.192 str.). SODRA neturi duomenų apie atsakovės gaunamas pajamas, darbovietes. Šiuo metu ji registruota darbo biržoje, tačiau yra darbingo amžiaus, jauna, galinti dirbti ir privalo teikti vaikui išlaikymą, kuris tenkintų bent minimalius vaiko poreikius, todėl iš atsakovės yra priteistinas išlaikymas nepilnamečiui sūnui A. S. a.k. ( - ) po 130 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2010-11-29 iki jo pilnametystės. Išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3. 208 str.). Išlaikymą uzufrukto teise tvarko įstatyminis nepilnamečio atstovas G. S. a.k. ( - ), išimtinai vaiko interesams tenkinti (CK 3.190 str.). Sprendimas priteisto išlaikymo dalyje vykdomas skubiai (CPK 282 str.).

14CK 3.183 str. 4d. numato, kad teismas, priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, tuo pačiu sprendimu skiria vaikams nuolatinę globą ir nustato jų gyvenamąją vietą. Teismas, neterminuotai apribojęs motinos valdžią atsakovei R. J. a.k. ( - ) jos sūnaus A. S. a.k. ( - ) atžvilgiu, atsižvelgdamas į pateiktus įrodymus bei šalių paaiškinimus, į tai, kad vaikui nustatyta laikinoji globa, nustato A. S. nuolatinę globą ir jo gyvenamąją vietą su globėja G. S. a.k. ( - ) (CPK 407 str., CK 3.257 str. 3p., 3.174 str., 2.14 str..).

15Patenkinus ieškinį iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos 83 Lt, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, 47 Lt išlaikymo dalyje valstybei (CPK 88 str. 1d.3p., 85 str. 1d.3 p., 93 str.).

16Patenkinus ieškinį iš atsakovės ieškovei priteistinas žyminis mokestis 132 Lt (CPK 93 str.).

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263-265 str., 268-270 str., 402 str.,406 str.

Nutarė

18Ieškinį tenkinti.

19Neterminuotai apriboti atsakovei R. J. (a.k. ( - ), gyv. ( - )) motinos valdžią sūnaus A. S. ( a.k. ( - )) atžvilgiu.

20Nustatyti A. S. (a.k. ( - )) nuolatinę globą.

21Nustatyti A. S. (a.k. ( - )) gyvenamąją vietą su G. S. (a.k. ( - )). ( - ) takas 5, Kaune) išlaikymą A. S. (a.k. ( - )) po 130 Lt (vieną šimtą trisdešimt litų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2010-11-29 iki jo pilnametystės. Išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

22A. S. (a.k. ( - )) išlaikymą uzufrukto teise tvarko įstatyminis nepilnamečio atstovas G. S. (a.k. ( - )), išimtinai vaiko interesams tenkinti.

23Sprendimas priteisto išlaikymo dalyje vykdomas skubiai.

24Priteisti iš atsakovės R. J. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) 83 Lt (aštuoniasdešimt tris litus) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, 47 Lt (keturiasdešimt septynis litus ) žyminio mokesčio, valstybei, įmokant į VMI (kodas 188659752) surenkamąją sąskaitą LT247300010112394300, AB ”Swedbank” (kodas 73000), įmokos kodas 5660.

25Priteisti iš atsakovės R. J. (a.k( - ) gyv. ( - )) ieškovei G. S. (a.k. ( - )) 132 Lt (vieną šimtą trisdešimt du litus) jos sumokėtą valstybei žyminį mokestį.

26Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Janina Dervinskienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovė prašo neterminuotai apriboti atsakovei R. J. motinos valdžią jos... 3. Ieškovė paaiškino, kad ji yra A. S. močiutė. Andrius su ja pastoviai... 4. Atsakovė R. J. su ieškiniu sutinka (b.l. 69). Ji paaiškino, kad išlaikymo... 5. Kauno miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus... 6. Kauno rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Atsakovė R. J. a.k. ( - ) yra nepilnamečio A. S. a.k. ( - ), gim. ( - )... 9. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnis įtvirtina tėvų pareigą... 10. Teismas mano, kad atsakovė nenori, negali ir nėra pasiruošusi savarankiškai... 11. Bylos duomenys leidžia nustatyti, kad atsakovė yra nutraukusi ryšį su... 12. Apribojus neterminuotai atsakovės motinos valdžią į vaiką jai sustabdomos... 13. Apribojus tėvų valdžią, jiems išlieka pareiga išlaikyti nepilnamečius... 14. CK 3.183 str. 4d. numato, kad teismas, priėmęs sprendimą apriboti tėvų... 15. Patenkinus ieškinį iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos 83 Lt,... 16. Patenkinus ieškinį iš atsakovės ieškovei priteistinas žyminis mokestis... 17. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 18. Ieškinį tenkinti.... 19. Neterminuotai apriboti atsakovei R. J. (a.k. ( - ), gyv. ( - )) motinos... 20. Nustatyti A. S. (a.k. ( - )) nuolatinę globą.... 21. Nustatyti A. S. (a.k. ( - )) gyvenamąją vietą su G. S. (a.k. ( - )). ( - )... 22. A. S. (a.k. ( - )) išlaikymą uzufrukto teise tvarko įstatyminis... 23. Sprendimas priteisto išlaikymo dalyje vykdomas skubiai.... 24. Priteisti iš atsakovės R. J. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) 83 Lt (aštuoniasdešimt... 25. Priteisti iš atsakovės R. J. (a.k( - ) gyv. ( - )) ieškovei G. S. (a.k. ( -... 26. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...