Byla 2-12104-909/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Justa Raciūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Šilėja“ ieškinį atsakovui V. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas nurodė, kad atsakovas buvo buto, esančio ( - ) savininkas. Per laikotarpį nuo 2011 m. liepos 1 d. iki 2012 m. gegužės 28 d. atsakovas nemokėjo už gyvenamojo namo administravimą, bendrojo naudojimo objektų (bendrųjų konstrukcijų, bendrosios inžinerinės įrangos, bendrojo naudojimo patalpų) priežiūrą, remontą, komunalines ir kitas paslaugas, todėl susidarė 934,77 Lt atsakovo įsiskolinimas ieškovui. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 934,77 Lt įsiskolinimo, 5 procentus metinių procesinių palūkanų nuo iš atsakovo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-3).

3Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka 2012-08-09 atsakovo tėvui S. K. buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus (b.l. 45). Atsakovas atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą teismui nepateikė, ieškovas prašė priimti sprendimą už akių atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, todėl rašytinio proceso tvarka, šalims nepranešus apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą, atsakovo atžvilgiu priimamas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančios Nekilnojamojo turto registro pažymos matyti, kad atsakovui nuosavybės teise iki 2012 m. gegužės 28 d. priklausė ( - ) butas, esantis name, adresu ( - ) (b. l. 37-38; 39). Byloje esanti lentelė dėl mokesčių apskaičiavimo (b. l. 25-26) parodo, kiek buto savininkas kiekvieną mėnesį turėjo mokėti už suteiktas paslaugas. Pagal ieškovo paskaičiavimus, atsakovas nesumokėjo ieškovui 934,77 Lt įmokų už gyvenamojo namo administravimą, bendrojo naudojimo objektų (bendrųjų konstrukcijų, bendrosios inžinerinės įrangos, bendrojo naudojimo patalpų) priežiūrą, remontą, komunalines ir kitas paslaugas laikotarpiu nuo 2011 m. liepos 1 d. iki 2012 m. gegužės 28 d.

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsniu, 6.59 straipsniu, prievolės turi būti vykdomos tinkamai pagal įstatymų bei sutarties nurodymus, civilinės teisės ir pareigos atsiranda dėl įvykių ar veiksmų (veikimo ar neveikimo), su kuriais įstatymai sieja civilines teisines pasekmes (CK 1.136 str. 2 d. 6 p.).

8CK 4.82 straipsnio 3 dalis numato, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. CK 4.84 straipsnio 4 dalis numato, kad administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje; paslaugų gavėjas už suteiktas paslaugas turi sumokėti (CK 6.716 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovui iš atsakovo priteistina 934,77 Lt už gyvenamojo namo administravimą, bendrojo naudojimo objektų (bendrųjų konstrukcijų, bendrosios inžinerinės įrangos, bendrojo naudojimo patalpų) priežiūrą, remontą, komunalines ir kitas paslaugas.

9CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2012-08-06, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str. 1 d., 6.37 str. 2 d.).

10Remiantis CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 93 straipsnio 2 dalimi, iš atsakovo ieškovui priteistinas 71 Lt žyminis mokestis (b.l. 18, 22).

11Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 10 Lt, todėl nepriteistinos, vadovaujantis Teisingumo ir Finansų ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (CPK 96 str. 6 d.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti ieškovui UAB „Šilėja“, į.k. 121462961, buveinė – Ukmergės g. 222, Vilnius, iš atsakovo V. K., gim. ( - ), gyv. ( - ), 934,77 Lt (devynis šimtus trisdešimt keturis Lt, 77 ct) skolos, 5 (penkių) procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos (934,77 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-08-06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 71,00 Lt (septyniasdešimt vieną Lt) bylinėjimosi išlaidų.

15Atsakovas negali šio sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (toliau - pareiškimas). Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, dėl kurių nebuvo pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos skųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai