Byla 2-5673-600/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Renata Kasimovienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Mano kreditas“ ieškinį atsakovei K. A. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašo iš atsakovės priteisti 816,80 Lt skolos ir palūkanų, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2010-01-26 ieškovas su atsakove sudarė kredito sutartį Nr. MNST KODAS 7387 607B B8C6 8036 6453 82D6 95E9 351D, pagal kurią ieškovas įsipareigojo suteikti atsakovei 400 Lt dydžio kreditą, o atsakovė įsipareigojo grąžinti paskolą, mokėti palūkanas ir vykdyti kitus įsipareigojimus. Nurodo, kad atsakovė sutartu laiku kredito negrąžino, todėl liko skolinga ieškovui 400 Lt negrąžinto kredito bei 148 Lt palūkanų. Už įsipareigojimų nevykdymą ieškovas atsakovei paskaičiavo 268,80 Lt delspinigių.

3Atsakovei, kurios buvimo vieta pateikus ieškinį tapo nežinoma, ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) 130 str. nustatyta tvarka, viešo paskelbimo būdu (b. l. 45). Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis LR CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB „Mano kreditas“ su atsakove K. A. prisijungimo būdu sudarė Kredito sutartį Nr. MNST KODAS 7387 607B B8C6 8036 6453 82D6 95E9 351D (b. l. 4-10). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.870 str. 2 d., paskolos sutartis laikoma realine sutartimi, t.y. paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento. Teismas pripažįsta, kad 2010-01-26 ieškovui pervedus į atsakovės banko sąskaitą 400 Lt kreditą, tarp šalių buvo sudaryta paskolos (kredito) sutartis (b. l. 32). Pagal Kredito sutartį, atsakovė kreditą turėjo grąžinti iki 2010-02-16 (b. l. 31). Ieškovas nurodo, kad atsakovė kredito negrąžino iki šiol. Duomenų apie tai, kad atsakovė su ieškovu atsiskaitė, byloje nėra.

7LR CK 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o LR CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). Pagal LR CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovė su ieškovu atsiskaitė (LR CPK 178 str.), atsakovė savo prievolės neginčija (LR CPK 12 str.), vadovaujantis LR CK 6.38 str. 1 d., 6.189 str. 1 d., 6.256 str. 1 d., 6.873 str. 1 d., 6.886 str. 1 d., ieškovo naudai iš atsakovės priteistinas 400 Lt negrąžintas kreditas.

8Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 148 Lt dydžio palūkanas. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas minėto palūkanų dydžio niekaip nepagrindžia, kadangi nei ieškinyje, nei jo prieduose nenurodė reikalaujamų palūkanų normos, nepateikė teismui palūkanų skaičiavimo laikotarpio, taip pat nepateikė įrodymų patvirtinančių, kad šalys yra susitarusios dėl tokio palūkanų dydžio. Pažymėtina, kad LR CPK 178 str. nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių LR CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (LR CPK 12 str.). Taigi ieškovas turi įrodyti savo reikalavimo pagrįstumą – ieškinio faktinį pagrindą. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas neįrodė reikalavimo dėl 147 Lt dydžio palūkanų priteisimo, teismas konstatuoja, kad yra pagrindas ieškovui priteisti įstatyme nustatytas palūkanas. Pagal LR CK 6.210 str. 1 d., terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Remiantis išdėstytu už laikotarpį nuo 2010-01-26 iki ieškinio pateikimo teismui dienos, t.y. 2012-04-11, ieškovui iš atsakovės priteistinos 44,22 Lt (400,00 Lt x 0,05 / 365 d. x 807 d.) palūkanos.

9Pagal LR CK 6.258 str. 1 d., įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (LR CK 6.72 str.). Kredito sutarties Bendrųjų sąlygų 9.1 p. numato, kad kredito gavėjas, neįvykdęs prievolės grąžinti kreditą kredito grąžinimo dieną, privalo mokėti kreditoriui 2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos grąžintinos sumos. Atsakovei paskaičiuoti 268,80 Lt dydžio delspinigiai (b. l. 13).

10Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.), netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, o ne baudinę, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (šiuo atveju atsakov) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovė yra vartotoja, kuri Paskolos sutartį su ieškovu sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias ji yra priversta priimti jai primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant Sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti riziką ir Sutarties neįvykdymo pasekmes, ieškovui nepateikus jokių įrodymų dėl jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai laikytini baudinėmis netesybomis (LR CK 1.5 str.). LR CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). LR CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Pažymėtina, kad nuo 2011-04-01 įsigaliojęs Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo (toliau – VKĮ) 11 str. 8 d. nustato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad 2 proc. dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga, todėl teismas, remdamasis LR CK 6.258 str. 3 d. ir LR CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, taip pat atsižvelgdamas į VKĮ 11 str. 8 d. nuostatas, mažina netesybas iki 0,05 proc. dydžio nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Remiantis išdėstytu, ieškovo naudai iš atsakovės priteistini 36,40 Lt (400 Lt x 0,0005 x 182 d.) delspinigiai (LR CK 6.73 str. 2 d.).

11Remiantis LR CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 480,62 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-04-11 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

12Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas pateikdamas ieškinį sumokėjo 50 Lt žyminio mokesčio (b. l. 14). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies (58,84 proc. patenkintų reikalavimų), vadovaujantis LR CPK 88 str. ir 93 str. 2 d., ieškovui iš atsakovės priteistinos 29,42 Lt (50 Lt x 58,84 proc.) bylinėjimosi išlaidos.

13Remiantis LR CPK 92 straipsniu, ieškovui iš atsakovės priteistinos 13,46 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

14Vadovaudamasis LR CPK 92 str., 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovui UAB „Mano kreditas“, j.a.k. 302441092, buv. J. Savickio g. 4-7, Vilniuje, iš atsakovės K. A., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 400 Lt (keturis šimtus Lt) negrąžintą kreditą, 44,22 Lt (keturiasdešimt keturis Lt 22 ct) palūkanas, 36,40 Lt (trisdešimt šešis Lt 40 ct) delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (480,62 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-04-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 29,42 Lt (dvidešimt devynis Lt 42 ct) bylinėjimosi išlaidas, likusią ieškinio dalį atmesti.

17Priteisti valstybės naudai iš K. A., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 13,46 Lt (trylika Lt 46 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į sąskaitą Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660, gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos (sumokėti iki sprendimo už akių įsiteisėjimo ir pateikti teismui sumokėjimą pagrindžiančius įrodymus).

18Išaiškinti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos ji turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

19Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

20Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Renata Kasimovienė, rašytinio... 2. ieškovas prašo iš atsakovės priteisti 816,80 Lt skolos ir palūkanų, 5... 3. Atsakovei, kurios buvimo vieta pateikus ieškinį tapo nežinoma, ieškinio su... 4. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB „Mano... 7. LR CK 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 8. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 148 Lt dydžio palūkanas.... 9. Pagal LR CK 6.258 str. 1 d., įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už... 10. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką... 11. Remiantis LR CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovės... 12. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas pateikdamas... 13. Remiantis LR CPK 92 straipsniu, ieškovui iš atsakovės priteistinos 13,46 Lt... 14. Vadovaudamasis LR CPK 92 str., 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str.,... 15. ieškinį tenkinti iš dalies.... 16. Priteisti ieškovui UAB „Mano kreditas“, j.a.k. 302441092, buv. J. Savickio... 17. Priteisti valstybės naudai iš K. A., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 13,46 Lt (trylika... 18. Išaiškinti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo... 19. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 20. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti...