Byla 2-2705-451/2012
Dėl taikos sutarties sudarymo civilinėje byloje Nr. 2-2705-451/2012

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Jakštienė, rašytinio proceso tvarka susipažinusi su šalių prašymu dėl taikos sutarties sudarymo civilinėje byloje Nr. 2-2705-451/2012,

Nustatė

2Ieškovas 2012-01-04 teismui pateiktu ieškiniu (b.l.4-7) prašė A. D. ieškinys atsakovei J. D. dėl vaikų gyvenamosios vietos pakeitimo bei išlaikymo vaikams priteisimo iš atsakovės po 350 Lt. kas mėnesį iki jų pilnametystės.

3Atsakovė J. D. atsiliepime į ieškinį (b.l. 33-35) su ieškiniu nesutiko, prašė tenkinti priešieškinį (b.l. 37-39), kuriuo prašė pakeisti vaikų bendravimo su tėvu tvarką.

42012-03-26 šalys pateikė teismui šalių pasirašytą taikos sutartį, prašė ją patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti.

5Prašymas tenkintinas.

6Šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja įstatymo imperatyvioms nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų, todėl priimtina ir tvirtintina (LR CPK 42str., 140str.1d.,3d.,293str.1d.5p.,294str.). Šalys raštu nurodė, jog joms yra žinomos ir suprantamos šio procesinio veiksmo atlikimo pasekmės (LR CPK 140 str., 293 str., 294str.).

7Ieškovui ir atsakovei prašant, remiantis LR CPK 87 str. 2 d., jiems gražintina 75 procentai sumokėtos žyminio mokesčio sumos.

8Valstybei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, nepriteistinos, kadangi iš šalies išieškotina suma yra mažesnė už 2011-11-07 LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (10 Lt.) (LR CPK 96 str. 6 d.).

9Vadovaudamasis LR CK 3 str. 6 d., 87 str. 2 d., 96 str., 99 str. 2 d., 6.983 str., CPK 42 str., 92 str., 140 str. 1 d., 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., 294 str., 290 str. 6 d.,

Nutarė

10Patvirtinti taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovo A. D., a/k ( - ) gyv. ( - ), ir atsakovės J. D., a/k ( - ) gyv. ( - ), šiomis sąlygomis:

11l. Šios sutarties sąlygos nustatomos atsižvelgiant į tai, kad šios sutarties sudarymo metu J. D. nuolatinė gyvenamoji vieta yra Norvegijoje, vaikai D. D. ir M. D. yra išvykę iš Lietuvos ir gyvena su mama Norvegijoje. Šalys susitaria, kad vaikų gyvenamoji vieta nustatoma su motina J. D. Norvegijoje.

122. J. D. įsipareigoja vaikams gyvenant su ja užtikrinti vaikų gyvenimą, išlaikymą ir priežiūrą. J. D. įsipareigoja neriboti vaikams galimybės bendrauti su tėvu A. D. ir artimaisiais telefonu ir per internetą (telefoninė vaizdo skype programa).

133. A. D. turi teisę neribotai ir betarpiškai bendrauti su sūnumis ir dalyvauti jų auklėjime. Šalių susitarimu A. D. nepilnamečių sūnų D. D. ir M. D. išlaikymui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis skirs po 450 Lt kiekvienam iki pilnametystės ir mokės nustatytą išlaikymą į J. D. nurodytą sąskaitą banke, išskyrus 1 mėnesio laikotarpį vaikų vasaros atostogų metu vaikams gyvenant su tėvu A. D. Lietuvoje.

144.Šalių susitarimu J. D. kiekvienais metais vaikų vasaros atostogų metu nuo liepos l d. iki rugpjūčio l d. (t.y. pusę vaikų vasaros atostogų) 1 mėnesio laikotarpiui vaikų interesais savo sąskaita ir savo nuožiūra parinktomis sąlygomis įsipareigoja užtikrinti vaikų atvykimą į Lietuvą, o pasibaigus 1 mėnesio terminui, jų sugrįžimą į Norvegiją su 1 juos lydinčiu suaugusiu asmeniu. Šiame punkte nurodytos datos (išlaikant 1 mėnesio terminą) gali būti pakeistos šalims iš anksto dėl jų raštu susitarus, atsižvelgiant į vaikų atostogų planus, tokius kaip stovykla ir pan. Šalių susitarimu šiuo vaikų vasaros atostogų laikotarpiu Lietuvoje vaikai gyvens su tėvu A. D..

155.A. D. įsipareigoja vaikų vasaros atostogų metu 1 mėnesį nuo liepos l d. iki rugpjūčio l d., o tais atvejais, jeigu šios datos pakeistos šalių rašytiniu susitarimu 4 punkte nurodytais atvejais, susitarime nurodytu laikotarpiu, vaikams gyvenant su juo, užtikrinti vaikų gyvenimą, išlaikymą ir priežiūrą Lietuvoje. Šalys susitaria, kad kas mėnesį tėvo skiriamas 900 Lt išlaikymas D. D. ir M. D., vaikams gyvenant su A. D., J. D. nebus mokamas, šį 900 Lt išlaikymą sūnums A. D. skirs ir panaudos vaikų išlaikymui Lietuvoje. Šalys susitaria, kad 1 vasaros atostogų mėnesį vaikams gyvenant su tėvu, vaikų motina J. D. prie vaikų išlaikymo šį laikotarpį neprisidės.

166. Vaikams per atostogas gyvenant su A. D., A. D. įsipareigoja neriboti vaikams galimybės ir sudaryti sąlygas vaikams bendrauti su J. D. ir artimaisiais telefonu ir per internetą (telefoninė vaizdo skype programa).

177. Šalys, atsižvelgdamos į vaikų interesus ir pageidavimus, įsipareigoja užtikrinti vaikų bendravimą ir su artimaisiais, tame tarpe bendravimą telefonu ir per internetą (telefoninė vaizdo skype programa).

188. J. D. įsipareigoja savo sąskaita ir sąlygomis, pasirinktomis savo nuožiūra, užtikrinti vaikų sugrįžimą į Lietuvą kasmetinėms vasaros atostogoms, o po atostogų - sugrįžimą į Norvegiją su 1 juos lydinčiu asmeniu. J. D. lyginiais metais įsipareigoja užtikrinti vaikų sugrįžimą į Lietuvą Kalėdinėms atostogoms nuo gruodžio 23d., o po atostogų — sugrįžimą į Norvegiją su 1 juos lydinčiu asmeniu bei pusės vaikų Kalėdinių atostogų praleidimą su A. D.. Šalių susitarimu vaikų kelionės iš Norvegijos į Lietuvą išlaidos Kalėdinėms atostogoms tenka sekančiai: 2012m. kelionės išlaidas į abi puses apmoka ir kelionės bilietų įgijimo sąlygas savo nuožiūra pasirenka J. D., 2014m. kelionės išlaidas iš Norvegijos į Lietuvą ir atgal apmoka bei kelionės bilietų įgijimo sąlygas savo nuožiūra pasirenka A. D.. Atitinkamai šalys nepilnamečių vaikų Kalėdinių atostogų kelionės išlaidas dengia ir vėliau: J. D. apmoka 2016m., 2022m. kelionės išlaidas, o A. D. apmoka 2014 m., 2018 m., 2022 m. kelionės išlaidas.

199. Šalys, atsižvelgdamos į vaikų interesus, iš anksto prieš 30 dienų tarpusavyje raštu susitarusios turi teisę savo pageidavimu ir savo sąskaita vaikų ir 1 juos lydinčio asmens keliones į Lietuvą ir atgal į Norvegiją organizuoti dažniau nei 2 kartus metuose per vaikų atostogas, nurodytas šios sutarties 8 punkte, tačiau tokiais atvejais antroji šalis neturi pareigos padengti kitai šaliai turėtų kelionės išlaidų.

2010. J. D. įsipareigoja 3 kartus metuose A. D. pasirinktu laiku iš anksto įspėta prieš 2 savaites savo sąskaita parūpinti A. D. būstą 3 paroms savaitgaliui (nuo penktadienio iki pirmadienio) ir užtikrinti nevaržomą, nepertraukiamą jo bendravimą su vaikais šiuo laikotarpiu.

2111. A. D. išlieka teisė atvykti į Norvegiją dažniau nei 3 kartus metuose iš anksto prieš 2 savaites įspėjus apie planuojamą atvykimą J. D., šalių tarpusavyje suderintomis sąlygomis savo sąskaita nuomotis būstą ir bendrauti su vaikais betarpiškai nepažeidžiant vaikų interesų. Šiame punkte minimais atvejais, šalims iš anksto suderinus sąlygas, J. D. įsipareigoja leisti vaikams nevaržomai betarpiškai bendrauti su tėvu A. D..

2212. Atsižvelgiant į tai, kad J. D. į Norvegiją išvyko nuolat gyventi su vaikais, dėl ko neliko vaikams poreikio būstui Lietuvoje, J. D. įsipareigoja banko nustatytomis sąlygomis išmokėti bankui paskolą už butą, esantį Šiaurės pr. 29-40, Kaune, kuriame iki išvykimo buvo vaikų gyvenamoji vieta sekančiai: 2004 03 22 paskolos sutarties Nr.4542 mėnesio įmokos sumą J. D. įsipareigoja pervesti į A. D. sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB DnB bankas (b.k. 40100) paskutinę mėnesio darbo dieną. Atitinkamai 2006 07 31 paskolos sutarties Nr.4542-1 mėnesio įmokos sumą banko nustatytomis sąlygomis bankui mokėti įsipareigoja A. D.. Išmokėjus paskolą bankui, šalių susitarimu butas, esantis Šiaurės pr. 29-40, Kaune, lieka J. D. asmenine nuosavybe.

2313. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad neturi viena kitai pretenzijų dėl vaikų išlaikymo iki šios sutarties sudarymo.

2414. Sutartis sudaryta 3 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais po 1 kiekvienai šaliai ir 1 egzempliorius lieka šioje civilinėje byloje.

2515. Šalys, siekdamos lygiateisio abiejų tėvų bendravimo su vaikais ir dalyvavimo jų auklėjime, įsipareigoja nedelsiant informuoti viena kitą apie pasikeitusias šios sutarties aplinkybes, gyvenamosios vietos ar kitas vaikų bendravimui su tėvais svarbias ir būtinas aplinkybes, galinčias įtakoti vaikų bendravimą su tėvais.

2616. Kiekviena šaliai lieka jos turėtos bylinėjimosi šioje byloje išlaidos.

27Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovui A. D., a/k ( - ) gyv. ( - ), 208,50 Lt. (du šimtai aštuoni litai 50 ct.) žyminio mokesčio, sumokėto (278,00 Lt. sumoje) 2012-01-03 įmokos mokėjimo kvitu Op.archyvo kodas: 2012010300533181.

28Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti atsakovei J. D., a/k ( - ) gyv. ( - ), 150,00 Lt. (vienas šimtas penkiasdešimt litų 00 ct.) žyminio mokesčio, sumokėto (200,00 Lt. sumoje) 2012-02-23 įmokos mokėjimo kvitu Op.archyvo kodas: 2012022300509411.

29Civilinę bylą Nr. 2-2705-451/2012 nutraukti.

30Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Jakštienė, rašytinio proceso... 2. Ieškovas 2012-01-04 teismui pateiktu ieškiniu (b.l.4-7) prašė A. D.... 3. Atsakovė J. D. atsiliepime į ieškinį (b.l. 33-35) su ieškiniu nesutiko,... 4. 2012-03-26 šalys pateikė teismui šalių pasirašytą taikos sutartį,... 5. Prašymas tenkintinas.... 6. Šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja įstatymo imperatyvioms... 7. Ieškovui ir atsakovei prašant, remiantis LR CPK 87 str. 2 d., jiems... 8. Valstybei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu,... 9. Vadovaudamasis LR CK 3 str. 6 d., 87 str. 2 d., 96 str., 99 str. 2 d., 6.983... 10. Patvirtinti taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovo A. D., a/k ( - ) gyv. ( -... 11. l. Šios sutarties sąlygos nustatomos atsižvelgiant į tai, kad šios... 12. 2. J. D. įsipareigoja vaikams gyvenant su ja užtikrinti vaikų gyvenimą,... 13. 3. A. D. turi teisę neribotai ir betarpiškai bendrauti su sūnumis ir... 14. 4.Šalių susitarimu J. D. kiekvienais metais vaikų vasaros atostogų metu nuo... 15. 5.A. D. įsipareigoja vaikų vasaros atostogų metu 1 mėnesį nuo liepos l d.... 16. 6. Vaikams per atostogas gyvenant su A. D., A. D. įsipareigoja neriboti... 17. 7. Šalys, atsižvelgdamos į vaikų interesus ir pageidavimus, įsipareigoja... 18. 8. J. D. įsipareigoja savo sąskaita ir sąlygomis, pasirinktomis savo... 19. 9. Šalys, atsižvelgdamos į vaikų interesus, iš anksto prieš 30 dienų... 20. 10. J. D. įsipareigoja 3 kartus metuose A. D. pasirinktu laiku iš anksto... 21. 11. A. D. išlieka teisė atvykti į Norvegiją dažniau nei 3 kartus metuose... 22. 12. Atsižvelgiant į tai, kad J. D. į Norvegiją išvyko nuolat gyventi su... 23. 13. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad neturi viena kitai pretenzijų dėl... 24. 14. Sutartis sudaryta 3 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais po... 25. 15. Šalys, siekdamos lygiateisio abiejų tėvų bendravimo su vaikais ir... 26. 16. Kiekviena šaliai lieka jos turėtos bylinėjimosi šioje byloje išlaidos.... 27. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovui A. D., a/k... 28. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti atsakovei J. D., a/k... 29. Civilinę bylą Nr. 2-2705-451/2012 nutraukti.... 30. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos...