Byla 2-8979-465/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys A. S., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vilniaus miesto 16-asis notarų biuras

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė,

2sekretoriaujant Agnei Diržinauskaitei,

3dalyvaujant pareiškėjui V. S. ir jo atstovei advokato padėjėjai Lijanai Paulauskienei,

4suinteresuotam asmeniui A. S.,

5vertėjaujant Helenai Žemaitel,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo V. S. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys A. S., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vilniaus miesto 16-asis notarų biuras,

Nustatė

8pareiškėjas nurodo, kad jo tėvui V. S. ir motinai A. S. priklausė butas, esantis Gelvonų g. 53-56, Vilniuje. 2008-01-30 pareiškėjo tėvas V. S. mirė. Palikėjas testamento sudaręs nebuvo, į notarų biurą dėl palikimo niekas nesikreipė. Pareiškėjas tvirtina, kad yra pirmos eilės įpėdinis, turintis teisę pagal įstatymą paveldėti savo tėvo turtą. Po tėvo mirties palikėjo turtą – ½ dalį buto, esančio ( - ), pareiškėjas savo lėšomis remontavo, keitė santechnikos įrengimus, sudėjo naujus langus ir iki šiol juo rūpinasi kaip savu – vykdo su turtu susijusias prievoles, moka komunalinius mokesčius, dalyvauja namo gyventojų susirinkimuose. Pareiškėjas į palikimo atsiradimo vietos notarų biurą nesikreipė, nes buvo įsitikinęs, kad tėvo palikimą priėmė faktiniu valdymu. Prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. S. po tėvo V. S. mirties palikimą priėmė faktiškai jį valdydamas.

9Teismo posėdžio metu pareiškėjas pareiškime išdėstytus argumentus palaikė. Prašė tenkinti pareiškimą.

10Suinteresuotas asmuo A. S. pateikė atsiliepimą, kuriuo su pareiškimu sutiko, teismo posėdžio metu atsiliepime išdėstytą poziciją palaikė.

11Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog pareiškimo neginčija. Prašė bylą nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

12Pareiškimas tenkintinas.

13Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 2008-01-30 mirė pareiškėjo tėvas V. S. (b.l. 10). Palikėjui nuosavybės teise priklausė ½ buto, esančio ( - ), o kita buto dalis priklauso pareiškėjo motinai A. S. (b.l. 14). Palikėjas testamento nebuvo sudaręs, po jo mirties paveldėjimo byla užvesta nebuvo (b.l. 15-17). Po tėvo mirties pareiškėjas atliko buto remontą, prisideda prie buto išlaikymo (b.l. 47-50, 52-53).

14Sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.50 str. 2 d., įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, t.y., rūpinosi juo kaip savo turtu (valdė, naudojo ir juo disponavo, prižiūrėjo, mokėjo mokesčius) (CK 5.51 str. 1 d.).

15Teismas, įvertinęs surinktus įrodymus konstatuoja, kad pareiškėjas V. S. po tėvo V. S. mirties priėmė palikimą faktiškai jį valdydamas.

16Teismas, remdamasis CK 5.50 str. 1 d., 5.51 str. 1 d. ir vadovaudamasis CPK 444-448 str.,

Nutarė

18pareiškimą tenkinti.

19Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. S. (a.k. ( - ) po tėvo V. S. (a.k. ( - ) mirties palikimą priėmė faktiškai pradėjęs turtą valdyti.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai