Byla T-144-784/2012
Dėl nuteistajam V. V., gim. (duomenys neskelbtini), paskirtos laisvės atėmimo bausmės ir pataisos įstaigos rūšies nustatymo

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjas Gediminas Viederis, sekretoriaujant Vitai Jurgaitienei, dalyvaujant prokurorei Jurgitai Jasiūnienei, gynėjui advokatui Aldevinui Švedui, nuteistajam V. V., Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo atstovui Vitui Autukevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo administracijos teikimą dėl nuteistajam V. V., gim. ( - ), paskirtos laisvės atėmimo bausmės ir pataisos įstaigos rūšies nustatymo,

Nustatė

2V. V. nuteistas Prahos miesto teismo 2005-04-05 nuosprendžiu pagal Čekijos Respublikos baudžiamojo kodekso 219 str. 2 d. (tyčinis nužudymas) 14 metų 5 mėnesių laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis Čekijos Respublikos baudžiamojo kodekso 39 a str. 2 d. bausmę paskirta atlikti sugriežtinto režimo kalėjime. Taip pat pagal Čekijos Respublikos baudžiamojo kodekso 57 str. 1 d., 2 d. paskirta bausmė išprašymas iš Čekijos Respublikos neribotam laikui. Prahos miesto Aukštesniojo teismo 2005-09-06 nutartimi paliktas galioti Prahos miesto teismo 2005-04-05 nuosprendis.

3Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovas prašo V. V. nustatyti laisvės atėmimo bausmę pagal atitinkamus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnius bei nustatyti pataisos įstaigos rūšį, kadangi jis pagal 1983 m. Europos Konvenciją dėl nuteistųjų asmenų perdavimo perduotas iš Čekijos Respublikos atlikti bausmę Lietuvos Respublikoje. Nuteistasis nuo 2012-03-15 atlieką bausmę Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime.

4Teikimas tenkintinas.

5Vadovaujantis 1983 m. Europos konvencija „Dėl nuteistųjų asmenų perdavimo“, kurią Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 1995-05-09 nutarimu Nr. I-885 (tekste toliau – Konvencija), V. V. perduotas iš Čekijos Respublikos atlikti bausmę Lietuvos Respublikoje. Pagal šios Konvencijos 9 str. 3 d., nuteistajam būtina nustatyti laisvės atėmimo bausmės laiką pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso atitinkamus straipsnius bei sutinkamai su LR BPK 362 str., 365 str. nustatyti pataisos įstaigos rūšį.

6Pagal Konvenciją, kurios pagrindu V. V. perduotas į Lietuvą vykdyti bausmę, paskirtą Čekijos Respublikos Prahos miesto teismo 2005-04-05 nuosprendį, kuris Prahos miesto Aukštesniojo teismo 2005-09-06 nutartimi paliktas galioti, bausmės atlikimą nustato valstybės, kurioje atliekama bausmė, įstatymai (Konvencijos 9 str. 3 d.). Todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 365 str., V. V. atžvilgiu taikytinos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso bei Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso nuostatos, o taip pat Konvencijos, pagal kurią nuteistasis perduotas Lietuvai, reikalavimai.

7Konvencijos 9 straipsnio 1 dalyje yra reglamentuojami valstybės, kurioje atliekama bausmė, kompetentingų valdžios instancijų veiksmai bausmės vykdymo atvejais. Konvencijos 10 ir 11 str. įtvirtinta bausmės atlikimo tęstinumo nuostata teisiškai įpareigoja valstybę, kurioje bus atliekama bausmė, suderinus su vykdančios valstybės įstatymais, nustatyti tokią bausmę ar priemonę, kurios savo esme kiek įmanoma turi atitikti nuteisimo metu paskirtąją bausmę. Konvencijos normos draudžia pabloginti nuteistojo teisinę padėtį, atsitiktinai nesusieti bausmės minimalia sankcija, numatyta valstybės už padarytą ar padarytus nusikaltimus. Neleidžiama nei pasunkinti, nei pailginti bausmės trukmės ir ji negali viršyti valstybės, kurioje atliekama bausmė, įstatymuose numatyto maksimumo. Analogiškos teisės normos yra įtvirtintos ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 8 str. 1 d.

8Remdamasis Čekijos Respublikos pirmos instancijos teismo nuosprendžiu nustatytomis aplinkybėmis, teismas laiko, kad V. V. padaryta nusikalstama veika, už kurią jis nuteistas Čekijos Respublikoje (kvalifikuotas tyčinis nužudymas), atitinka Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129 str. 2 d. 9 p. V. V. Čekijos Respublikos Prahos miesto teismo 2005-04-05 nuosprendžiu, kuris Prahos miesto Aukštesniojo teismo 2005-09-06 nutartimi paliktas galioti, nustatyta 14 metų ir 5 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, neviršija Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129 str. 2 d. 9 p. numatyto maksimalaus bausmės termino, todėl paskirtoji laisvės atėmimo bausmė nekeistina.

9Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 str. 1 d. nustatyta, jog kardomasis kalinimas (suėmimas) turi būtį įskaitytas į paskirtą bausmę. V. V. kardomajame kalėjime praleido nuo 2004-05-13 iki laisvės atėmimo bausmės vykdymo, t. y. iki 2005-09-06, todėl šis laikotarpis įskaitomas į atliktą bausmės laiką. Bausmės pradžia skaičiuotina nuo Čekijos Respublikos apeliacinio teismo 2005-09-06 nuosprendžio, kuriuo pirmosios instancijos teismo nuosprendis paliktas nepakeistas, vykdymo pradėjimo dienos (2005-09-06).

10Pagal LR BK 50 str. 3 d., teismas, atsižvelgdamas į kaltininko asmenybę, padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumą, parenka laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietą – atvirąją koloniją, pataisos namus ar kalėjimą. Teismas, atsižvelgdamas į šiuos kriterijus, nuteistajam V. V. nustato pataisos įstaigos rūšį – pataisos namus.

11Vadovaudamasis LR BPK 362, 365 straipsniais, teismas,-

Nutarė

12V. V. Čekijos Respublikos Prahos miesto teismo 2005-04-05 nuosprendžiu pagal Čekijos Respublikos baudžiamojo kodekso 219 str. 2 d. paskirtą bausmę - laisvės atėmimą 14 metų ir 5 mėnesiams prilyginti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129 str. 2 d. 9 p. sankcijai ir nuteistajam V. V. palikti 14 metų ir 5 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, ją atliekant pataisos namuose. Bausmės pradžia laikyti 2005-09-06. Į bausmės laiką įskaityti V. V. kardomajame kalinime išbūtą laiką – nuo 2004-05-13 iki 2005-09-06.

13Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai