Byla 2-16133-235/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys, sekretoriaujant Birutei Adamonienei, dalyvaujant pareiškėjui M. K., pareiškėjo atstovui adv. Jurijui Kovalenko, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo M. K. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3pareiškėjas M. K. padavė teismui pareiškimą, kuriuo teismo prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis savo faktiniais veiksmais priėmė palikimą, atsiradusį po jo sutuoktinės L. K. mirties. Nurodo, kad jis yra buto, esančio ( - ), bendrasavininkis. 1994-08-25 mirus jo sutuoktinei dėl paveldėjimo bylos nesikreipė ir toliau gyveno minėtame bute, už jį mokėjo mokesčius. Pažymi, kad negali gauti paveldėjimo teisės liudijimo į sutuoktinės turto dalį, nes praleido palikimo priėmimo terminą.

4Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepime į pareiškimą nurodo, kad, teismui nustačius, jog pareiškėjo nurodytos aplinkybės ir pateikti dokumentai laikytini svarbiomis palikimo priėmimo faktui nustatyti priežastimis, neprieštaraus pareiškėjo reikalavimui.

5Teismo posėdžio metu pareiškėjas pareiškimą palaikė, prašė jį tenkinti.

6Remiantis Civilinio kodekso (toliau – CK) 5.50 straipsnio 2 dalimi, kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti. Vienas iš būdų palikimui priimti – faktinis paveldimo turto valdymas. Vadovaujantis CK 5.51 straipsnio 1 dalimi, įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius ir kt.). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą.

7Nustatyta, kad pareiškėjas M. K. yra L. K. sutuoktinis (b. l. 4-5). Pareiškėjo sutuoktinė L. K. mirė 1994-08-25 (b. l. 3). Patikrinus testamentų registro duomenis nustatyta, kad nėra įregistruotų palikėjos testamentų ir palikimo priėmimo faktų (b. l. 35). Nors pareiškėjas ir palikėja turi du sūnus – M. K. ir H. K., tačiau šie palikimo nepriėmė (b. l. 16-17). Pagal CK 5.60 straipsnio 2 dalį palikimo atsisakymas sukelia tokias pačias pasekmes kaip palikimo nepriėmimas. Taigi pareiškėjas yra vienintelis pirmos eilės įpėdinis, paveldėjimas vyksta pagal įstatymą (CK 5.11 straipsnis).

8Nustatyta, kad pareiškėjas pirkimo-pardavimo sutartimi 1992-04-27 įsigijo butą, esantį ( - ) (b. l. 7). Kadangi butas buvo įgytas santuokos metu, laikoma, kad minėtas butas priklausė bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise (CK. 3.87 straipsnis). Iš pareiškėjo paaiškinimų, kitų byloje surinktų įrodymų nustatyta, kad, atsiradus palikimui, pareiškėjas po sutuoktinės mirties gyveno bute, esančiame ( - ), mokėjo komunalinius mokesčius (b. l. 14-15). Iš šių aplinkybių matyti, kad pareiškėjas po sutuoktinės mirties pradėjo likusį turtą valdyti ir rūpintis kaip savo turtu, tokiais veiksmais aiškiai išreikšdamas valią priimti palikimą. Todėl prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas laikytinas įrodytu (CPK 178 straipsnis), pareiškimas tenkintinas.

9Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 8 punktu, ypatingos teisenos bylose mokamas vieno šimto litų žyminis mokestis. CPK 82 straipsnis numato, kad nustatytas žyminis mokestis indeksuojamas atsižvelgiant į ketvirčio vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis nei 110. Remiantis 2012-07-11 Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės informaciniu pranešimu Nr. 18, vartotojų kainų indeksas 2012 m. birželio mėn., palyginti su 2003 m. sausio mėn., sudarė 142,6. Todėl pareiškėjas įpareigotinas valstybės naudai sumokėti 143 Lt žyminį mokestį.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 259, 270, 307, 443, 444-448 straipsniais,

Nutarė

11pareiškimą patenkinti. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas M. K., a. k. ( - ) gyv. ( - ), po sutuoktinės L. K., a. k. ( - ) mirties priėmė palikimą, faktiškai pradėdamas paveldimą turtą valdyti.

12Priteisti valstybės naudai iš pareiškėjo M. K., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 143 Lt (vieno šimto keturiasdešimt trijų Lt) žyminį mokestį, bylinėjimosi išlaidas, sumokant į sąskaitą Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660, gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos (sumokėti iki nutarties įsiteisėjimo ir pateikti teismui sumokėjimą pagrindžiančius įrodymus).

13Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą.

14Teismo sprendimui įsiteisėjus, pranešti apie palikimo priėmimą Centrinei hipotekos įstaigai.

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai