Byla 2-3303-912/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 3–iojo apylinkės teismo teisėjas Tomas Venckus rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovui E. V. (E. V.) dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo: 1) 2169,75 Lt skolos, kurią sudaro: 750 Lt paskolos; 75,00 Lt paskolos suteikimo komisinis mokestis; 1344,75 Lt delspinigių; 2) 5 proc. procesinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; 6) 65 Lt žyminio mokesčio.

3Ieškinyje pareikštas prašymas priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį ar parengiamojo procesinio dokumento.

4CPK 142 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieškovės prašymas, priimti sprendimą už akių. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovui 2012 m. gegužės 21 d. įteikti procesiniai dokumentai (ieškinio ir jo priedų nuorašai) bei priimtas teismo pranešimas CPK 130 straipsnyje nustatyta tvarka. Per nustatytą terminą atsiliepimas teismui nepateiktas. Apie šio procesinio dokumento nepateikimo priežastis byloje duomenų nėra. Esant tokioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Sprendimas už akių dėl neatvykusio ar procesinio dokumento nepateikusio atsakovo gali būti priimtas tik dėl tų ieškinio reikalavimų ir jį pagrindžiančių aplinkybių, apie kuriuos atsakovui buvo pranešta CPK nustatyta tvarka. Sprendimas už akių priimamas tik tais atvejais, kai byloje yra pateikti tik vienos iš šalių įrodymai. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Iš ieškinio ir byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas, valdanti sistemą SMScredit.lt, ir atsakovas 2010 m. rugpjūčio 3 d. sudarė paskolos sutartį, pagal kurią ieškovė suteikė atsakovui 750 Lt dydžio paskolą (b. l. 4-8). Sutartyje nustatytas 30 dienų kredito laikotarpis. Atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2010 m. rugsėjo 2 d., bet jos negrąžino, todėl nuo 2010 m. rugsėjo 2 d. atsakovui pradėti skaičiuoti delspinigiai. 1 proc. dydžio nuo uždelstų mokėjimų 1344,75 Lt delspinigiai paskaičiuoti už 163 dienas.

8Tarp šalių susiklostė paskolos teisiniai santykiai (CK 6.870 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio l dalis). Atsakovas nevykdė sutartinių įsipareigojimų, nustatytu terminu negrąžino paskolos, ieškovės reikalavimai priteisti iš atsakovo 750 Lt skolą, 75 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio yra teisėti, pagrįsti rašytiniais įrodymais, todėl tenkintini.

9Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 1344,75 Lt delspinigių tenkintinas iš dalies. Teismas, vertindamas pagrindinės prievolės ir delspinigių dydžio santykį, nustatė, kad ieškovės prašomi priteisti delspinigiai laikytini aiškiai per didelėmis netesybomis. Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Atsakovo paskolos grąžinimo terminas suėjo 2010 m. rugsėjo 2 d. (b. l. 4), ieškinys teismui pateiktas 2012 m. gegužės 8 d. (b. l. 1), todėl darytina išvada, kad pati ieškovė per tą laiką dėl savo kaltės padidino reikalaujamą delspinigių sumą (CK 6.248 straipsnio 4 dalis, 6.259 straipsnis). Be to, paskolos sutartyje nustatytos palūkanos (paskolos suteikimo komisinis mokestis) garantuoja ieškovui pelną, todėl netesybos turėtų tik kompensuoti ieškovui nuostolius už laiku negrąžintą kreditą, o ne būti papildomomis pajamomis.

10Bylos medžiaga patvirtina, kad šalių bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 10.2 punkte numatyti 1 proc. delspinigiai, kurie sudaro 300 proc. per metus, yra aiškiai per didelės netesybos ir prieštarauja tiek CK nuostatoms, tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai praktikai. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečias faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudarytas pagrindas piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Be to, sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų yra viešasis interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006). Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris su ieškove sudarė sutartį prisijungdamas prie ieškovės parengtų standartinių sutarčių sąlygų (CK 6.185 straipsnis), prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir mažintini. Ieškovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad patyrė papildomų nuostolių dėl atsakovo netinkamo prievolės vykdymo. Teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 straipsnio 4 dalis), įvertinęs visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), prieina prie išvados, kad šalių interesų pusiausvyrą atitiktų numatytų 1 proc. netesybų sumažinimas iki 0,1 proc., t. y. iki 122,25 Lt. Dėl to ieškovei iš atsakovo priteistina bendra skolos suma yra 947,25 Lt (750 Lt paskolos; 75,00 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio; 122,25 Lt delspinigių).

11Ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 proc. procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. gegužės 10 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Ieškovės reikalavimai tenkintini iš dalies, todėl proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos patirtos bylinėjimosi išlaidos – 50,00 Lt žyminio mokesčio (CPK 79 straipsnis, 93 straipsnio 1–3 dalys).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

14Patenkinti ieškovės UAB „4finance“ (juridinio asmens kodas 301881644, buveinė – Kaunas, Jonavos g. 254A) ieškinį iš dalies.

15Priteisti ieškovei UAB „4finance“ (juridinio asmens kodas 301881644) iš atsakovo E. V. (E. V.) (asmens kodas ( - ) naudai 947,25 Lt (devynis šimtus keturiasdešimt septynis litus 25 ct) skolos; 5 proc. procesinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012 m. gegužės 10 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 50 Lt (penkiasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

17Atsakovas turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti Vilniaus miesto 3–iajam apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio, 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodamas per Vilniaus miesto 3–iąjį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai