Byla 2-5901-614/2012
Dėl praleisto įstatymo nustatyto termino atnaujinimo

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Eglė Surgailienė, sekretoriaujant Jevgenijai Grigorjevei, dalyvaujant pareiškėjai E. S., jos atstovui advokatui Martynui Stankevičiui, suinteresuotam asmeniui A. S., suinteresuotų asmenų Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovams nesant, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos E. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims A. S., Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl praleisto įstatymo nustatyto termino atnaujinimo,

Nustatė

2Pareiškėja E. S., remdamasi CK 5.11 str., 5.13 str., 5.50 str., 5.57 str., prašo pratęsti jai terminą priimti palikimą. Nurodo, jog ( - ) mirė jos sutuoktinis A. S.. Paaiškino, jog santuokos metu sutuoktiniai nuosavybės teise įgijo žemės sklypus, esančius ( - ). E. S. nurodė, jog sutuoktinis nebuvo sudaręs testamento, todėl jai ir sūnui po A. S. mirties atsirado paveldėjimo pagal įstatymą teisė. Pareiškėja teigia, kad sūnus A. S. atsisako teisės į palikimą ir sutinka, kad visas jam priklausęs turtas atitektų mamai E. S.. Įpėdiniai gera valia susitarė dėl palikimo priėmimo, terminas praleistas nežymiai (b.l. 1-2). Teismo posėdžio metu pareiškėja palaikė prašymą, nurodė, kad nežinojo apie tai, kad per tris mėnesius reikia kreiptis į notarą, įgytas turtas buvo registruotas jų abiejų vardu.

3Pareiškėjos atstovas prašė tenkinti prašymą, atsižvelgti į senyvą pareiškėjos amžių, į tai, kad tarp įpėdinių nėra ginčo ir į tai, kad pareiškėja neturi teisinio išsilavinimo.

4Suinteresuotas asmuo A. S. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog visiškai sutinka su pareiškimu. Teismo posėdyje A. S. taip pat prašė pareiškėjos prašymą patenkinti.

5Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimu į pareiškimą nurodė, jog sprendžiant klausimą dėl termino palikimui priimti atnaujinimo reikia vertinti priežasčių, dėl kurių praleistas terminas svarbą ir tenkinti asmens prašymą tokiu atveju, jei jis nuo palikimo atsiradimo išreiškė norą jį priimti, tačiau dėl susiklosčiusių individualių gyvenimo aplinkybių negalėjo atlikti įstatymo nustatytų palikimo priėmimo veiksmų.

6Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog teismas turėtų nagrinėti pareiškime įstatymo nustatyta tvarka.

7Pareiškimas tenkinamas.

8Teismo posėdžio metu ištirtais ir įvertintais įrodymais nustatyta, jog pareiškėja E. S. ir A. S. buvo sutuoktiniai (Santuokos liudijimas, b.l. 5). Santuokoje jiems gimė sūnus A. S. , gimęs ( - ) (b.l. 20). Pareiškėjos sutuoktinis A. S., a.k. ( - ) mirė ( - ) (Mirties liudijimas b.l. 10). Paskutinė mirusiojo A. S. gyvenama vieta buvo adresu ( - ) (b.l. 4), tai palikimo atsiradimo vieta (CK 5.4 str.). Pareiškėja nurodė, kad testamento mirusysis nepaliko (b.l. 1). Rašytiniai įrodymai patvirtina, kad pareiškėjai ir jos mirusiam sutuoktiniui nuosavybės teise priklausė ( - ) (unikalus Nr. ( - )) bei tuo pačiu adresu esantis 3( - ) (unikalus Nr. ( - )) (b.l. 6-9). Nustatyta, jog teisę paveldėti kaip įstatyminiai įpėdiniai turi pareiškėja E. S. (CK 5.13 str.) ir palikėjo sūnus A. S. (CK 5.1 d. 1 p.). Suinteresuotas asmuo A. S. pareiškė atsisakantis savo teisės į palikimą ir pageidauja, jog visą palikėjo turtą paveldėtų jo motina E. S. (b.l. 21,), paaiškino, kad A. S. mirtis išmušė šeimą iš vėžių, nors tėvas sirgo, tačiau jo mirtis šeimai buvo netikėta. Nurodė, jog tuo metu apie palikimą niekas negalvojo, mama (pareiškėja) negalėjo būti viena, vėliau buvo kitų šeimyninių rūpesčių – mamos (pareiškėjos) sesers sunki liga.

9Palikimas, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.3 str., laikomas atsiradusiu 2011-11-28. CK 5.50 str. nustatė, kad palikimui įgyti įpėdinis turi jį priimti, tai yra faktiškai pradėti jį valdyti arba paduoti palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą, ar kreiptis į palikimo atsiradimo apylinkės teismą dėl turto aprašo sudarymo. Šie veiksmai turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Pareiškėja, būdama įstatyminė įpėdinė, praleido nustatytą terminą palikimui priimti, kadangi dėl teisinių žinių stokos, sveikatos problemų, išgyvenimų, patirtų mirus sutuoktiniui, šeimyninių rūpesčių, nesikreipė dėl palikimo priėmimo. Atsižvelgdamas į tai, kad tarp įpėdinių nėra ginčo dėl palikimo priėmimo, įvertinęs termino palikimui priimti praleidimo priežastis, teismas, vadovaudamasis protingumo, sąžiningumo bei teisingumo kriterijais (CK 1.5 str.), pripažįsta, kad pareiškėjai terminas palikimui priimti turi būti atnaujintas. Remiantis Civilinio kodekso 5.57 str. pareiškėjos prašymas tenkinamas, terminas palikimui priimti atnaujinamas trims mėnesiams.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 str. 4 d., 178 str., 186 str., 576 str., 577 str., 578 str., 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

11prašymą tenkinti.

12Atnaujinti E. S. (a.k. ( - ) terminą palikimui, atsiradusiam po sutuoktinio A. S. (a.k. ( - ) mirties (( - )) priimti 3 (trims) mėnesiams.

13Terminą skaičiuoti nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai