Byla 2-8532-221/2011
Dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovui V. B., tretysis asmuo – Kauno miesto savivaldybė

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovui V. B., tretysis asmuo – Kauno miesto savivaldybė, ir

Nustatė

2kad ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 4955,37 Lt įsiskolinimą už patiektą šilumos energiją, 122,72 Lt delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 3-5).

3Ieškinyje nurodyta, kad butas, esantis ( - ), Kaune, nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybei. Minėtame bute atsakovas gyvena nuomininko teisėmis. Ieškovas AB „Kauno energija“ tiekia šilumos energiją minėtam butui. Už patiektą šilumos energiją atsakovas turi atsiskaityti pagal pateikiamas mokėjimo sąskaitas (mokėtojo kodas ( - )), vadovaudamasis 2009-06-23 pasirašyta Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartimi. Atsakovas šilumos energiją vartoja, tačiau už ją nemoka. Už patiektą šilumos energiją atsakovas turi mokėti sąskaitoje nustatytais terminais, o už nesavalaikį atsiskaitymą mokėti delspinigius. Atsakovo skola susidarė: už patiektą šilumos energiją patalpų šildymui nuo 2008-01-01 iki 2011-02-01 – 4885,89 Lt, už šilumos energiją karštam vandeniui ruošti per 2011 m. sausio mėnesį priskaičiuota – 69,48 Lt. Iš viso už šilumą atsakovas yra skolingas – 4955,37 Lt. Kadangi atsakovas laiku neatsiskaitė už patiektą šilumos energiją, todėl už laikotarpį nuo 2010-09-01 iki 2011-03-01 priskaičiuota 122,72 Lt delspinigių. Kadangi atsakovas gera valia mokesčio įsiskolinimo nepadengė, todėl ieškovas kreipėsi į teismą.

4Atsakovui adresuoti procesiniai dokumentai, kuriuose nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti tinkamai įstatymų nustatyta tvarka 2011-04-02 asmeniškai atsakovui pasirašytinai (CPK 123 str. 1 d., 124 str. 1 d.) (b.l. 41).

5Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas teismo sprendimas už akių, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285, 286 str.).

6Tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu sutinka ir nurodo, kad butas, esantis adresu ( - ), Kaune, nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybei. Su atsakovu Kauno miesto savivaldybė sudarė gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį. Minėtame bute atsakovas yra deklaravęs gyvenamąją vietą. Atsakovui nevykdant įsipareigojimų, ieškinys pagrįstas ir turi būti tenkinamas, todėl prašo tenkinti ieškinį (b.l. 43-44).

7Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovas grindžia: 2011-03-16 mokėjimo nurodymu Nr. 1077 (b.l. 8); 2009-06-23 Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartimi (b.l. 9-12); 2009-06-23 Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi Nr. ( - ) (b.l. 13); 2009-06-16 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Dėl gyvenamosios patalpos ( - ) nuomos sutarties pakeitimo ir patikslinimo (b.l. 14); Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu (b.l. 15-16); Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išrašu apie asmenį (b.l. 17); Buto apyvartos žiniaraščio duomenimis (b.l. 18-19); Mokesčių paskaičiavimo pažymomis (b.l. 20-21; 22-23; 24-25; 26-27; 28-29; 30-31); 2007-05-17 asmens duomenų teikimo sutartimi Nr. ( - ) (b.l. 32-35); 2005-08-05 Atlyginimo dydžiais už nekilnojamojo turto registro duomenų teikimą internetu (b.l. 36).

8Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą darytina išvada, kad, pasitvirtinus minėtų ieškovo pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, toks sprendimas priimtinas.

9Ieškinys tenkintinas visiškai (CK 1.71 str., 1.136 str., 6.2 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.383 str., 6.388 str.).

10Pagal CK 6.38 str. 1 d. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais. Atsakovas, žinodamas apie savo pareigą mokėti už tiekiamą šilumos energiją, šios pareigos nevykdė. Todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas 4955,37 Lt įsiskolinimas bei 122,72 Lt delspinigių, iš viso – 5078,09 Lt.

11Pažymėtina, kad prie kompensavimo funkciją atliekančių palūkanų priskiriamos ir CK 6.37 str. 2 d. numatytos palūkanos. Tai vadinamos „procesinės“ palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki pat visiško teismo sprendimo įvykdymo, o jų dydis nustatytas CK 6.210 str. Ieškovo reikalavimas laikytinas pagrįstu ir iš atsakovės ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-03-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., CPK 265 str. 2 d.).

12Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos - žyminis mokestis, bei mokestis už duomenų gavimą (CPK 79 str., 80 str., 93 str. 1 d., 96 str.), valstybei – išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 92 str., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str. 1 d., teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti ieškovui AB „Kauno energija“, įmonės kodas 235014830, buveinė – Raudondvario pl. 84, Kaune, atsiskaitomoji sąskaita LT60 7044 0600 0286 6144, AB SEB bankas, banko kodas 70440, iš atsakovo V. B., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), Kaune, 4955,37 Lt (keturių tūkstančių devynių šimtų penkiasdešimt penkių Lt 37 ct) įsiskolinimą už patiektą šilumos energiją, 122,72 Lt (vieno šimto dvidešimt dviejų Lt 72 ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-03-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 152 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt du Lt) žyminio mokesčio bei 5,90 Lt (penkis Lt 90 ct) už duomenų gavimą.

16Priteisti valstybei iš atsakovo V. B., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), Kaune, - 7,76 Lt (septynis Lt 76 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

17Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. ir 80 str. 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas turi teisę per 30 d. skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai