Byla 2-9218-329/2012
Dėl žalos regreso tvarka priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė, sekretoriaujant Rasai Rutienei, dalyvaujant ieškovės UAB DK „PZU Lietuva“ atstovui advokatui Renaldui Baliūčiui, atsakovės UAB „Modus“ atstovui advokato padėjėjui Ariui Damušiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB DK „PZU Lietuva“ patikslintą ieškinį atsakovei UAB „Modus“ dėl žalos regreso tvarka priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 24 371,90 Lt patirtą žalą regreso tvarka, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (49-52 b.l.).

3Ieškovės atstovas teismo posėdyje nurodė, kad palaiko patikslintą ieškinį ir paaiškino, jog tarp ieškovės ir atsakovės 2009 m. buvo sudarytos 3 transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartys : 2009 m. vasario 4 d. buvo sudaryta sutartis Nr.AYAS 01 7152238, kuria buvo apdrausta automobilio VOLVO FH, valst.Nr. ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė; 2009 m. balandžio 14 d. buvo sudaryta sutartis Nr.AYAS 01 7224384, kuria buvo apdrausta automobilio VOLVO FH, valst.Nr. ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė, o 2009 m. liepos 1 d. buvo sudaryta sutartis Nr.AYAS 01 7321287, kuria buvo apdrausta automobilio MAN 26.413, valst.Nr. ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė. Atsakovės darbuotojai, vairuodami minėtas transporto priemones Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinėje Karalystėje bei Ispanijoje, sukėlė eismo įvykius atitinkamai 2009 06 29, 2009 10 05 ir 2009 09 15, kurių metu buvo padaryta žala tretiesiems asmenims. Ieškovė išmokėjo draudimo išmokas tretiesiems asmenims atsakovės darbuotojų kaltais veiksmais padarytai žalai atlyginti : dėl 2009 06 29 eismo įvykio metu padarytos žalos ieškovė išmokėjo 2011 03 23 mokėjimo nurodymu Nr.523 1573,50 Eur, t.y. 5432,98 Lt, ir 2011 05 23 mokėjimo nurodymu Nr.701 papildomai išmokėjo dar 2864,20 Eur, t.y. 9889,51 Lt, iš viso 15 322,49 Lt; dėl 2009 09 15 eismo įvykio metu padarytos žalos ieškovė išmokėjo 2011 06 09 mokėjimo nurodymu Nr.742 283 Eur, t.y. 977,14 Lt; dėl 2009 10 05 eismo įvykio metu padarytos žalos ieškovė išmokėjo 2011 04 29 mokėjimo nurodymu Nr.649 2337,89 Eur, t.y. 8072,27 Lt. Nurodo, kad atsakovė, pažeisdama sudarytų 3 transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarčių 1.5.2 p. nustatytu laiku neįmokėjo draudimo įmokų, nors ieškovė ir siuntė atsakovei raginimus sumokėti šias įmokas. Per tą laikotarpį pagal minėtas draudimo sutartis apdraustomis atsakovės transporto priemonėmis buvo padaryta žala, kurią atlygino ieškovė. Todėl vadovaujantis LR TPVCAPDĮ 11 str. 7 d., atsakovė turi atlyginti ieškovei išmokėtas draudimo išmokas. Ieškovės atstovas taip pat palaikė ieškovės prašymą atnaujinti ieškinio senaties terminą vadovaujantis protingumo ir teisingumo principais, nurodydamas, kad terminas praleistas nežymiai, ieškovė nesuteikė atsakovei jokio pagrindo tikėtis, kad dėl kokių nors priežasčių ieškovė atsisako reikalavimo atsakovės atžvilgiu, nes iki kreipimosi į teismą siuntė atsakovei pretenzijas. Teigia, kad ieškovė, atsižvelgdama į tai, kad atsakovė po išsiųstų jai pretenzijų savo prievolės atlyginti žalą neginčijo, pagrįstai manė, kad padaryta žala bus atlyginta, išvengiant teisminio bylinėjimosi, o laiko tarpas dėl žalos atlyginimo buvo tik techninio pobūdžio klausimas, ir todėl iš karto nesikreipė į teismą dėl žalos atlyginimo; ieškovė, būdama draudiku nenorėjo dar labiau sunkinti atsakovės (draudėjo) turtinės padėties; ieškovė nepiktnaudžiavo jai suteiktomis procesinėmis teisėmis, ji atliko aktyvius veiksnus tikėdamasi su atsakove kilusį ginčą išspręsti taikiai, todėl CK 1.125 str. 7 d. nustatytą vienerių metų senaties terminą ieškovė praleido tik todėl, kad atsakovė sudarė pagrįstą įspūdį,jog ieškovės patirta žala bus atlyginta geruoju, išvengiant teisminio proceso. Todėl ieškovė prašo teismo atnaujinti praleistą senaties terminą ir patikslintą ieškinį tenkinti (183-184 b.l.).

4Atsakovė pateiktame atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad su juo nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, taip pat prašo taikyti ieškinio senatį (161-165, 189-191 b.l.). Atsakovės atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad palaiko atsiliepimuose išdėstytus motyvus ir nurodė, kad ieškovė, pažeisdama jai nustatytą pareigą raštu neinformavo atsakovės dėl vėluojamų mokėti draudimo įmokų, nebendradarbiavo su atsakove, todėl nėra pagrindo teigti, kad tik atsakovė pažeidė sutartinę prievolę. Nurodo, kad nors ieškovė remiasi Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 str. 7 d., tačiau mano, kad šio teisės akto normos turi būti aiškinamos sistemiškai, siejant jas su kitais teisės norminiais aktais, konkrečiai – su Standartinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Draudimo priežiūros komisijos 2004 04 23 nutarimu Nr. N-47 „Dėl standartinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygų patvirtinimo", ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos Žalos nustatymo ir išmokų mokėjimo tvarka, kadangi minėtuose teisės norminiuose aktuose įtvirtinta ne tik taisyklė, kad draudėjui netinkamai vykdant draudimo sutartyje nustatytas pareigas, draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų išmokėtą sumą ar jos dalį, bet taip pat norodyta, kad draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudikas apie tai privalo pranešti draudėjui raštu, kad draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą bei nurodyti Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 straipsnio 5 ir 7 dalyse numatytas draudimo įmokos nesumokėjimo pasekmes. Taigi, draudikas, profesionaliai versdamasis veikla susijusia su draudimo sutartiniais teisiniais santykiais, privalo informuoti draudėją apie tai, kad jis laiku nesumokėjo draudimo sutartyje numatytos įmokos. Atsakovė savo veikloje nuolat naudoja daugiau nei kelias dešimtis transporto priemonių, todėl atsakovei yra sudėtinga sekti visų transporto priemonių draudimo sutarčių galiojimo terminus ir įmokų sumokėjimą. Ieškovei nustatyta pareiga raštu informuoti atsakovę jai praleidus terminą sumokėti draudimo įmoką yra svarbi sąlyga atsakovės tinkamam draudimo sutarties vykdymui. Tačiau ieškovė šios pareigos nevykdė. Atsakovės atstovas nurodė, kad nors atsakovė nesumokėjo draudimo sutartyse numatytais terminais draudimo įmokų, tačiau šias įmokas atsakovė sumokėjo vėliau, o ieškovė jas priėmė, todėl ieškovei tinkamai nevykdžius įstatyminės pareigos informuoti atsakovę apie tai, kad ji draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą, ieškovė negali remtis aplinkybe, kad atsakovė laiku nesumokėjo draudimo įmokos. Ieškovei priėmus pavėluota draudimo įmoką, ji neteko teisės susigrąžinti iš atsakovės sumas, jos išmokėtas dėl padarytos žalos, nes tai prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Atstovas nurodė, kad tarp šalių jau buvo anksčiau kilęs tapatus ginčas, kuris buvo sprendžiamas Kauno miesto apylinkės teisme civ.byloje Nr. 2-1981-877/2011 ir ieškovės ieškinys buvo atmestas. Atsakovė, be to, prašo taikyti ieškinio senaties terminą ir ieškinį atmesti taip pat ir šiuo pagrindu, kadangi mano, jog ieškovė, reikšdama regresinį reikalavimą, praleido 1 metų senaties terminą, nes ieškovė pirmąją draudimo išmoką žalai atlyginti išmokėjo 2011 03 23, paskutiniąją – 2011 05 29, o ieškinį ir patikslintą ieškinį surašė atitinkamai tik 2012 04 30 ir 2012 06 07. Atsakovės atstovas teigia, kad ieškovės nurodytos priežastys, dėl ko ji praleido ieškinio senatį, nėra pakankamos pripažinti svarbiomis praleisto termino atnaujinimui.

5Patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai.

6Išklausius šalis ir susipažinus su civilinės bylos medžiaga, nustatyta, kad ieškovė UAB DK „PZU Lietuva“ su atsakove UAB „Modus" 2009 m. vasario 4 d. sudarė Įprastinę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį AYAS 01 7152238, kuria buvo apdrausta automobilio Volvo FH, valst.Nr. ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė laikotarpiui nuo 2009 02 08 iki 2010 02 07 (79 b.l.). Pagal šią sutartį atsakovė turėjo sumokėti 5580,00 Lt draudimo įmoką dalimis kas tris mėnesius po 1395 Lt. 2009 06 29 Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinėje Karalystėje, A10 Ordnance Road, eismo įvykio metu automobilis Volvo FH, valst.Nr. ( - ) apgadino kitą automobilį Toyota Yaris, valst. Nr. ( - ) ir sužalojo žmogų, o dėl įvykio metu padarytos žalos ieškovė per du kartus iš viso išmokėjo 4437,70 Eur, t.y. 15 322,49 Lt dydžio draudimo išmoką mokėjimo nurodymais 2011 03 23 Nr.523 ir 2011 05 23 Nr.701 (83-84, 85-86, 90-149 b.l.); 2011 04 13 ir 2011 06 21 ieškovė kreipėsi į atsakovę su pretenzijomis atitinkamai Nr.23/10-1179 dėl 5432,98 Lt ir Nr.23/10-2235 dėl 9889,51 Lt žalos atlyginimo regreso tvarka pagal TPVCAPDĮ 11 str. 7d. (87, 88 b.l.).

7Ieškovė UAB DK „PZU Lietuva“ su atsakove UAB „Modus" 2009 m. balandžio 14 d. sudarė Įprastinę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį AYAS 01 7224384, kuria buvo apdrausta automobilio Volvo FH, valst.Nr. ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė laikotarpiui nuo 2009 04 14 iki 2010 04 13 (57 b.l.). Pagal šią sutartį atsakovė turėjo sumokėti 5580,00 Lt draudimo įmoką dalimis kas tris mėnesius po 1395 Lt. 2009 10 05 Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinėje Karalystėje, A590 Park Road, eismo įvykio metu automobilis Volvo FH, valst.Nr. ( - ) apgadino kitą automobilį Vauxhall Vectra, valst. Nr. ( - ), o dėl įvykio metu padarytos žalos ieškovė 2011 04 29 išmokėjo 2337,89 Eur, t.y. 8072,27 Lt dydžio draudimo išmoką mokėjimo nurodymu Nr.649 (8-12, 13-14 b.l.); 2011 06 21 ieškovė kreipėsi į atsakovę su pretenzija Nr.23/10-2241 dėl 8072,27 Lt žalos atlyginimo regreso tvarka pagal TPVCAPDĮ 11 str. 7d. (15 b.l.).

8Ieškovė UAB DK „PZU Lietuva“ su atsakove UAB „Modus" 2009 m. liepos 1 d. sudarė Įprastinę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį AYAS 01 7321287, kuria buvo apdrausta automobilio MAN 26.413, valst.Nr. ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė laikotarpiui nuo 2009 07 02 iki 2010 07 01 (62 b.l.). Pagal šią sutartį atsakovė turėjo sumokėti 1500 Lt draudimo įmoką. 2009 09 15 Ispanijoje įvyko eismo įvykis, kurio metu atsakovės darbuotojas, vairuodamas vilkiką Man 26.413, ištepė važiuojamąją kelio N1 Andoian savivaldybėje, o dėl šio įvykio metu padarytos žalos ieškovė 2011 06 09 išmokėjo 283 Eur, t.y. 977,14 Lt dydžio draudimo išmoką mokėjimo nurodymu Nr.742 (63-64, 67-78 b.l.); 2011 08 19 ieškovė kreipėsi į atsakovę su pretenzija Nr.23/10-3460 dėl žalos atlyginimo regreso tvarka pagal TPVCAPDĮ 11 str. 7d. (65 b.l.).

9Nustatyta, kad atsakovė vėluodavo mokėti draudimo įmokas ieškovei pagal aukščiau minėtas draudimo sutartis. Dėl šios aplinkybės (kad draudimo įmokos buvo sumokėtos pavėluotai) byloje ginčo nėra. Taip pat nėra ginčo tarp šalių, kad per draudiminius laikotarpius įvyko eismo įvykiai, kurių metu žala buvo padaryta apdraustomis pagal minėtas draudimo sutartis transporto priemonėmis, o tiems eismo įvykiams buvo taikyta ieškovės draudiminė apsauga; atsakovė neginčija ieškovės išmokėtų žalų dydžių, pagrįstumo.

10Byloje ginčas kilo dėl to, ar draudikas, priėmęs draudėjo pavėluotai sumokėtą draudimo įmoką ir tinkamai nepranešęs draudėjui apie praleistą draudimo įmokos sumokėjimo terminą ir jo praleidimo pasekmes, Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 str. 7 d. pagrindu turi teisę išsiieškoti iš draudėjo išmokėtą trečiajam asmeniui draudimo išmoką, kai draudėjas nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą ir per tą laikotarpį pagal šią draudimo sutartį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala.

11Ieškinys ir patikslintas ieškinys grindžiami Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau TPVCAPDĮ) norma, numatančia išmoką išmokėjusio draudiko teisę reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos draudiko išmokėtas sumas, jeigu draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą ir per tą laikotarpį pagal šią draudimo sutartį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala (TPVCAPDĮ 11 str. 7d.).

12Transporto priemonių draudimą reglamentuoja TPVCAPD įstatymas, kurio tikslas nustatyti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sistemos funkcionavimo teisinius pagrindus ir principus (TPVCAPDĮ 1 str. 1d.). Transporto priemonių privalomu draudimu siekiama užtikrinti nukentėjusiųjų nuo transporto priemonių ir jas naudojančių asmenų turtines teises ir interesus. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimas, skirtingai nuo kitų draudimo sutarčių rūšių, nesiejamas su draudimo įmokos sumokėjimu; draudikas negali atsisakyti mokėti draudimo išmokos, jei draudžiamasis įvykis įvyko per laikotarpį, už kurį draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokų, ar per laikotarpį, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo (TPVCAPDĮ 11 str. 6d.). Draudimo sutarties įsigaliojimo momentas ir terminas, iki kurio pabaigos draudėjas turi sumokėti draudimo įmoką, nustatomi draudimo sutartyje, bet draudėjui nustatytu terminu nesumokėjus draudimo įmokos, draudimo apsauga vis tiek galioja. Tačiau, esant tam tikroms įstatyme nustatytoms aplinkybėms, draudėjui gali kilti pareiga sugrąžinti draudikui sumokėtas už draudėją tretiesiems asmenims draudimo išmokas ir būtent tokia draudiko interesų apsaugą užtikrinanti norma yra numatyta TPVCAPDĮ 11 str. 7d., taip pat ši nuostata nurodyta ir 2004 06 23 Vyriausybės nutarimu Nr.795 patvirtintų Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių 64 punkte. Taigi, TPVCAPDĮ 11 str. 7d. nustatytų padarinių – draudėjo pareigos grąžinti draudėjui draudimo išmoką – atsiradimas yra siejamas su šių sąlygų buvimu: 1) draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą; 2) per tą laikotarpį pagal šią draudimo sutartį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala arba 3) žala buvo padaryta, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo pagal TPVCAPDĮ 9 str. 3d. Kadangi ieškovė ir atsakovė negrindžia savo reikalavimų ir atsikirtimų TPVCAPDĮ 9 str. 3d. numatytomis aplinkybėmis, tai nagrinėjamojoje byloje esminės nustatinėtinos aplinkybės yra draudimo įmokos iki sutartyje nustatyto termino nesumokėjimas ir draudžiamojo įvykio per laikotarpį, kurį buvo delsiama sumokėti draudimo įmoką, atsitikimas. Kaip jau minėta, byloje abi aplinkybės – savalaikis draudimo įmokų nesumokėjimas pagal aukščiau nurodytas draudimo sutartis bei draudžiamųjų įvykių per laikotarpius, kuriuos buvo delsiama sumokėti draudimo įmokas, atsitikimas neginčijamos, o jas patvirtina šalių bei jų atstovų paaiškinimai ir byloje pateikti rašytiniai įrodymai, todėl darytina išvada, jog ieškovė pagrįstai reikalauja iš atsakovės žalos atlyginimo regreso teise (CPK 177, 178 str., 182 str. 5p., 185 str.). Pažymėtina, kad pagal šios bylos nagrinėjimo metu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką draudimo sutartyje nustatytu laiku draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą ir apdrausta transporto priemone padarius žalos, draudikas pagal TPVCAPDĮ 11 str. 7d. nuostatą turi teisę susigrąžinti tai žalai atlyginti išmokėtas draudimo sumas iš draudėjo, nepaisant to, kad draudėjas sumokėjo draudimo įmoką po draudžiamojo įvykio (LAT 2012 06 22 nutartimi civilinėje byloje Nr.3K-3-314/2012). Todėl atmestini atsakovės atstovo nurodyti argumentai, kadangi atsakovės pavėluotai sumokėtų draudimo įmokų priėmimas neturi teisinės reikšmės, šios aplinkybės neatima įstatymo suteiktos ieškovei teisės susigrąžinti išmokėtą draudimo išmoką, o priešingas aiškinimas neatitiktų transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties ir draudimo teisinių santykių esmės bei draudimo santykių dalyvių teisių ir pareigų pusiausvyros.

13Teismas taip pat atmeta kaip nepagrįstus atsakovės argumentus, jog ieškovei tinkamai nevykdžius įstatyminės pareigos informuoti atsakovę apie tai, kad ji draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą, ji negali remtis aplinkybe, kad atsakovė laiku nesumokėjo draudimo įmokos, kadangi sutartiniuose santykiuose abi šalys privalo elgtis sąžiningai, o sąžiningu elgesiu negali būti laikoma, kai sutarties sąlygų laikosi tik viena iš šalių, todėl atsakovei nesilaikant draudimo sutarties sąlygų, ji turi patirti neigiamas pasekmes, o TPVCAPDĮ 11 str. 7d. nuostata būtent ir drausmina draudėją (atsakovę) laikytis sutartinių įsipareigojimų ir sumokėti draudimo įmokas laiku, bet ne po įvykio, dėl kurio atsirado didesnė už draudimo įmoką žala, nes draudimo sutartis yra rizikos sutartis ir tos rizikos dalis tenka ne tik draudikui, bet ir draudėjui, jei jis laiku ir tinkamai nevykdo savo sutartinių prievolių (CK 6.158 str. 1d.). Nors LR Draudimo priežiūros komisijos 2004 06 23 nutarimu patvirtintos Standartinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sąlygos yra sudėtinė ginčo šalių sudarytų draudimo sutarčių dalis, o šių Draudimo sąlygų 27 p. numato, jog draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku, draudikas apie tai privalo pranešti draudėjui raštu, kad draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą bei nurodyti TPVCAPDĮ 11 str. 5 ir 7 dalyse numatytas draudimo įmokos nesumokėjimo pasekmes, tačiau, teismo nuomone, šios nuostatos nepaneigia ieškovės įstatyminės teisės susigrąžinti išmokėtą draudimo išmoką. Nagrinėjamojoje byloje atsakovės teigimas, kad ji nėra gavusi iš ieškovės pateiktų į bylą pranešimų dėl atsakovės laiku nesumokėtų draudimo įmokų pagal šalių sudarytas TPVCA privalomojo draudimo sutartis, esminės įtakos ginčo sprendimui neturi. Tokią išvadą teismas daro, vadovaudamasis kasacinio teismo suformuota praktika LAT 2012 06 22 nutartimi civilinėje byloje Nr.3K-3-314/2012. Atsakovės nurodyta aplinkybė, kad ji savo veikloje nuolat naudoja daugiau nei kelias dešimtis transporto priemonių, todėl atsakovei yra sudėtinga sekti visų transporto priemonių draudimo sutarčių galiojimo terminus ir įmokų sumokėjimą neatleidžia atsakovės nuo pareigos tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (LR CK 6.256 str. 1 d.). Jeigu atsakovei buvo sudėtinga sekti draudimo įmokų mokėjimo terminus, ji šio nepatogumo galėjo lengvai išvengti, iš karto sumokėdama visas draudimo įmokas pagal sudarytas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis.

14Kadangi CPK 4 str. numato, kad vienodos teismų praktikos formavimą užtikrina Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, todėl teismas vadovaujasi tik ta apygardų teismų praktika, kuri neprieštarauja kasacinės instancijos praktikai.

15Ieškovė pateikė byloje įrodymus, pagrindžiančius lėšų sumokėjimo faktą, nuostolių kilmę, sudėtį bei dydį dėl šioje byloje minimų eismo įvykių; duomenų, kad jie yra neteisingi, teismas neturi (CPK 177, 178, 185 str.). Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog ieškovės patikslintas ieškinys yra pagrįstas, įrodytas, todėl tenkintinas visiškai – iš atsakovės ieškovei priteistinas 24 371,90 Lt žalos atlyginimas regreso teise bei 6% dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme 2012 05 07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (TPVCAPDĮ 11 str. 7d., CK 1.5 str. 4d., 37 str. 2d., 6.38 str. 6.210 str. 2d., 6.280 str. 1d., 6.1018 str., CPK 3 str. 1d., 177, 178, 185 str.).

16Atsakovė taip pat prašė atmesti ieškinio reikalavimus, pritaikius ieškinio senatį. Ieškovė prašė atnaujinti ieškinio senaties terminą. Teismas, įvertinęs ginčo šalių nurodytas ir bylos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, daro išvadą, kad dėl senaties termino yra pagrindo tenkinti ieškovės prašymą, o atsakovės prašymą atmesti, remiantis tokiais motyvais : ieškinio senatis – tai įstatymo nustatytas terminas, per kurį galima ginti savo pažeistas teises ar interesus pareiškiant ieškinį teisme (CK 1.124 straipsnis). Ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai to reikalauja ginčo šalis (CK 1.126 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamojoje byloje atsakovė prašo taikyti ieškinio senatį. CK 1.127 straipsnio 1 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad ieškinio senatis prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Teisės į ieškinį atsiradimo momentas nustatomas taikant tiek subjektyvųjį kriterijų – subjektinės teisės turėtojo suvokimą, kad jo teisė pažeista, tiek kitą kriterijų – turėjimą sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Ieškovės pateiktam atgręžtiniam reikalavimui taikomas 1 metų senaties terminas. Jis pradedamas skaičiuoti nuo draudimo išmokos išmokėjimo dienos (CK 1.127 str. 4 d.). Ieškovė dėl 2009 06 29 eismo įvykio metu padarytos žalos bendroje sumoje 15 322,49 Lt draudimo išmoką išmokėjo 2011 03 23 mokėjimo nurodymu Nr. 523 ir 2011 05 23 mokėjimo nurodymu Nr.701. Taigi, reikalavimui į šią išmoką senaties terminas prasidėjo nuo 2011 05 23 ir baigėsi 2012 05 23. Ieškinys dėl šio reikalavimo teisme gautas 2012 06 11, t.y. praėjus 18 dienų po ieškinio senaties termino pabaigos (49 b.l.). Ieškovė dėl 2009 10 05 eismo įvykio metu padarytos žalos 8072,27 Lt draudimo išmoką išmokėjo 2011 04 29 mokėjimo nurodymu Nr. 649. Taigi, reikalavimui į šią išmoką senaties terminas prasidėjo 2011 04 29 ir baigėsi 2012 04 29. Teisme ieškinys gautas 2012 05 02 (3 b.l.), t.y. įskaitant, kad Gegužės 1-oji buvo šventinė diena, ieškinys pateiktas praėjus 1 dienai po ieškinio senaties termino pabaigos. Ieškovė dėl 2009 09 15 eismo įvykio metu padarytos žalos 977,14 Lt draudimo išmoką išmokėjo 2011 06 09 mokėjimo nurodymu Nr. 742. Taigi, reikalavimui į šią išmoką senaties terminas prasidėjo 2011 06 09 ir baigėsi 2012 06 09. Teisme ieškinys gautas 2012 06 11 (49 b.l.), t.y. įskaitant, kad birželio 9 d. buvo ne darbo diena, ieškinys pateiktas neparaleidus ieškinio senaties termino. Pagal kasacinio teismo formuojamą teismų praktiką termino atnaujinimo klausimas kiekvienu atveju turi būti sprendžiamas individualiai, atsižvelgiant į ginčo pobūdį, besiskundžiančios šalies elgesį procese, į jos sąžiningumą naudojantis suteiktomis procesinėmis teisėmis (LR CPK 42 str. 5 d.). Taikant normas, reglamentuojančias ieškinio senatį, atsižvelgiama tiek į abiejų civilinio teisinio santykio šalių interesus, tiek ir į ieškinio senaties instituto normų tikslus. Dėl žalos atlyginimo atsakovei buvo pateiktos pretenzijos: 2011-04-13 pretenzija Nr. 23/10-1179, 2011-06-21 pretenzija Nr. 23/10-2241, 2011-06-21 pretenzija Nr. 23/10-2235 bei 2011-08-19 pretenzija Nr. 23/10-3460, tačiau atsakovė į šias pretenzijas aiškaus ir konkretaus atsisakymo nepateikė ir tokiu savo elgesiu atsakovė sudarė pagrįstą įspūdį, kad ieškovės patirta žala bus atlyginta geruoju, išvengiant teisminio proceso. Taigi, teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamos bylos ginčo esmę, į konkrečias šios bylos aplinkybes, į tai, kad ieškinio senaties terminas yra nežymiai praleistas, bei vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais (LR CPK 3 str. 7 d.), sprendžia, kad ieškovės pažeista teisė į žalos atlyginimą regreso teise turi būti ginama, todėl laikytina, kad ieškinio senaties terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių ir jis atnaujintinas – CK 1.131 str. 2 d.

17Taigi, remiantis išdėstytų motyvų visuma, teismas daro išvadą, kad ieškovės patikslintas ieškinys yra teisėtas ir pagrįstas įrodymais, todėl tenkintinas – CPK 178 str.

18Patikslintą ieškinį patenkinus pilnai, iš atsakovės priteistinos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos, remiantis CPK 93 str. 1 d., nesant pagrindo nukrypti nuo nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirtstymo taisyklių – 79 str., 88 str., 93 str.,98 str.

19Ieškovė prašo priteisti 731 Lt žyminio mokesčio, 1212,67 Lt išlaidų už dokumentų vertimus bei 3000 Lt už advokato paslaugas. Visos šios išlaidos yra pagrįstos byloje pateiktais įrodymais : 2012 04 27 ir 2012 05 30 mokėjimo nurodymais (6, 53 b.l.), PVM sąskaitomis faktūromis (16, 66, 89 b.l.), atstovavimo sutatimis ir apmokėjimo už atstovavimą PVM sąsakitomis faktūromis (7, 54, 55-56, 173-174 b.l.). Ieškovės turėtos išlaidos advokato pagalbai už dalyvavimą byloje ir rengiant procesinius dokumentus apmokėti, iš viso 3000 Lt neviršija LR Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku 2004 m. balandžio 2 d. Įsakymu Nr.1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytas sumas. Todėl atsižvelgiant į advokato darbo ir laiko sąnaudas, į surašytų advokato procesinių dokumentų išsamumą, teismas mano, kad ieškovės atstovavimo išlaidos pagrįstos.

20Taip pat iš atsakovės priteistina valstybei 30,15 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu - CPK 96 str.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270 str., teismas

Nutarė

22patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.

23Atnaujinti ieškinio senaties terminą.

24Priteisti iš atsakovės UAB „Modus“, į.k.132274964, buveinė Kaunas, Verkių g. 28F, (kitas adresas Kaunas, Perkūno al.30-1) atsiskaitomoji sąskaita Nr.LT46 7300 0100 9906 4164, banke „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, ieškovei UAB DK „PZU Lietuva“, į.k. 110057869, buveinė Vilniuje, Konstitucijos pr.7, atsiskaitomoji sąskaita Nr.LT93 7044 0600 0556 8164, AB SEB bankas, banko kodas 70440, 24 371,90 Lt (dvidešimt keturis tūkstančius tris šimtus septyniasdešimt vieną litą 90 ct) žalos atlyginimą, 6% (šešių procentų) dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (24 371,90 Lt) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme (2012 05 07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 731 Lt (septynis šimtus trisdešimt vieną litą) žyminio mokesčio, 1212,67 Lt (vieną tūkstantį du šimtus dvylika litų 67 ct) išlaidų už dokumentų vertimus bei 3000 Lt (tris tūkstančius litų) už advokato paslaugas.

25Priteisti iš atsakovės UAB „Modus“, į.k.132274964, buveinė Kaunas, Verkių g. 28F, (kitas adresas Kaunas, Perkūno al.30-1) atsiskaitomoji sąskaita Nr.LT46 7300 0100 9906 4164, banke „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, valstybės naudai 30,15 Lt (trisdešimt litų 15 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, mokamų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr.LT247300010112394300 AB „Swedbank”, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė,... 2. ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 24 371,90 Lt patirtą žalą regreso... 3. Ieškovės atstovas teismo posėdyje nurodė, kad palaiko patikslintą... 4. Atsakovė pateiktame atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad su juo... 5. Patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Išklausius šalis ir susipažinus su civilinės bylos medžiaga, nustatyta,... 7. Ieškovė UAB DK „PZU Lietuva“ su atsakove UAB „Modus" 2009 m. balandžio... 8. Ieškovė UAB DK „PZU Lietuva“ su atsakove UAB „Modus" 2009 m. liepos 1... 9. Nustatyta, kad atsakovė vėluodavo mokėti draudimo įmokas ieškovei pagal... 10. Byloje ginčas kilo dėl to, ar draudikas, priėmęs draudėjo pavėluotai... 11. Ieškinys ir patikslintas ieškinys grindžiami Lietuvos Respublikos transporto... 12. Transporto priemonių draudimą reglamentuoja TPVCAPD įstatymas, kurio tikslas... 13. Teismas taip pat atmeta kaip nepagrįstus atsakovės argumentus, jog ieškovei... 14. Kadangi CPK 4 str. numato, kad vienodos teismų praktikos formavimą užtikrina... 15. Ieškovė pateikė byloje įrodymus, pagrindžiančius lėšų sumokėjimo... 16. Atsakovė taip pat prašė atmesti ieškinio reikalavimus, pritaikius ieškinio... 17. Taigi, remiantis išdėstytų motyvų visuma, teismas daro išvadą, kad... 18. Patikslintą ieškinį patenkinus pilnai, iš atsakovės priteistinos... 19. Ieškovė prašo priteisti 731 Lt žyminio mokesčio, 1212,67 Lt išlaidų už... 20. Taip pat iš atsakovės priteistina valstybei 30,15 Lt išlaidų, susijusių su... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270 str., teismas... 22. patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.... 23. Atnaujinti ieškinio senaties terminą.... 24. Priteisti iš atsakovės UAB „Modus“, į.k.132274964, buveinė Kaunas,... 25. Priteisti iš atsakovės UAB „Modus“, į.k.132274964, buveinė Kaunas,... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...