Byla 2-18104-534/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Audrius Žiedelis, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „GELVORA“ ieškinį atsakovei M. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 434,27 Lt skolos, 1603,76 Lt delspinigių, 237,10 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentus metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad 2001-06-18 UAB „Tele2“ ir atsakovė sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovei, atsižvelgiant į sutartyje numatytus terminus ir sąlygas, suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už paslaugas. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovei išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras, laikotarpiu nuo 2001-08-31 iki 2002-06-30, tačiau atsakovė jų neapmokėjo. 2009-03-31 ieškovas ir UAB „Tele2“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ( - ),, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovės atžvilgiu pagal PVM sąskaitas-faktūras. Ieškovas pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal PVM sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovė reikalavimo nėra įvykdžiusi.

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 130 straipsnio nustatyta tvarka. Atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą 30 dienų terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Nustatyta, kad 2001-06-18 UAB „Tele2“ ir atsakovė sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovei, atsižvelgiant į sutartyje numatytus terminus ir sąlygas, suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už paslaugas (b.l. 18-20). UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovei išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras, laikotarpiu nuo 2001-08-31 iki 2002-06-30, tačiau atsakovė jų neapmokėjo (b.l. 24-34).

7Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku, pagal įstatymo ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63, 6.205 straipsniai).

82009-03-31 ieškovas ir UAB „Tele2“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovės atžvilgiu pagal PVM sąskaitas-faktūras. Iš 2009-05-04 pranešimo dėl reikalavimo perleidimo matyti, kad ieškovas pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir ragino sumokėti susidariusią skolą (b.l. 35), tačiau byloje duomenų apie tai, kad atsakovė ieškovui būtų sumokėjusi susidariusią skolą, nėra. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovės priteistina 434,27 Lt skola.

9Už tai, kad atsakovė laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. nesumokėjo 434,27 Lt skolos, ieškovas yra paskaičiavęs 1603,76 Lt delspinigius (b.l. 6). Sutartyje šalys numatė 0,1 proc. dydžio delspinigius. CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Įvertinus tai, kad atsakovė yra vartotoja, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, paskaičiuota delspinigių suma ženkliai didesnė nei skolos suma, delspinigiai paskaičiuoti už 3693 dienas, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir yra mažintini. Teismo paskaičiavimu, už 182 dienas (6 mėn.) terminą (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas) delspinigiai nuo 434,27 Lt nesumokėtos sumos sudaro 79,06 Lt. Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, vadovaujantis LR CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo sąžiningumo principais bei atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, ieškovui priteistinų delspinigių suma mažintina iki 79,04 Lt.

10Pagal CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktą, be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Ieškovas pateikė skaičiavimą dėl patirtų 237,10 Lt nuostolių, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka, todėl ieškovui iš atsakovės priteistinos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos (b. l. 7).

11CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2012-10-15, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Patenkinta ieškinio dalis sudaro 32,98 procentus. Ieškovas patyrė 71,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (žyminis mokestis, b.l. 39). Proporcingai patenkintai reikalavimų daliai iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos 23,42 Lt bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

13Kadangi iš atsakovės priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 nustatyta minimali 10,00 Lt suma, todėl nepriteisiamos.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovo UAB „GELVORA“, juridinio asmens kodas 125164834, A. Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, naudai iš atsakovės M. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 434,27 Lt (keturių šimtų trisdešimt keturių Lt 27 ct) skolą, 79,04 Lt (septyniasdešimt devynių Lt 4 ct) delspinigius, 237,10 Lt (du šimtus trisdešimt septynis Lt 10 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-10-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 23,42 Lt (dvidešimt tris Lt 42 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

18Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai