Byla 2-1314-726/2009

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Audronė Bugelevičienė, sekretoriaujant Jurgitai Ilevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjams V. A. ir I. A. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjų V. A. ir I. A. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys S. A. , S. A. ir Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija,

Nustatė

2Pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po jų tėvo P. A. mirties jie priėmė palikimą, pradėję jį faktiškai valdyti. Nurodo, kad ( - ) mirė jų tėvas P. A. . Jo žmona, t. y. pareiškėjų motina I. A. , yra mirusi ( - ). Pareiškėjų tėvui ir jo broliui D. A. lygiomis dalimis priklausė nekilnojamasis turtas, esantis ( - ) . Po brolio mirties 1994-07-26 jo turtą paveldėjo vaikai S. A. ir S. A. . Pareiškėjų tėvas testamento nebuvo surašęs. Pareiškėjai yra pirmos eilės įpėdiniai. Po pareiškėjų tėvo mirties V. A. faktiniu valdymu priėmė jo palikimą, t. y. gyveno tėvui priklausiusioje namo, esančio ( - ) , dalyje, ją prižiūrėjo, mokėjo mokesčius už elektrą, pasirašė sutartį dėl komunalinių atliekų išvežimo ir konteinerių nuomos, pagal kurią moka mokesčius, susijusius su tėvui priklausiusio turto priežiūra. Tokiu būdu V. A. laiku, t. y. per įstatymo nustatytą terminą, priėmė tėvo palikimą faktiniu valdymu. I. A. taip pat gali būti laikomas priėmusiu tėvo palikimą faktiniu valdymu, nes kompensuodavo V. A. dalį turto priežiūros išlaidų. Dėl šios aplinkybės tarp pareiškėjų ginčo nėra. Pareiškėjai nurodo, kad juridinio reikšmę turinčio fakto nustatymas reikalingas tam, kad jie galėtų įstatymų nustatyta tvarka gauti paveldėjimo teisės liudijimą.

3Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pateiktame atsiliepime į pareiškimą nurodo, kad sutinka su pareiškimo reikalavimu nustatyti juridinę reikšmę, kad pareiškėjai priėmė savo tėvo palikimą. Suinteresuoto asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

4Į teismo posėdį suinteresuoti asmenys S. A. ir S. A. neatvyko, gautas prašymas bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant.

5Pareiškėjų pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nagrinėjamas suinteresuotiems asmenims nedalyvaujant.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 5.50 str. 2 d. nustatyta, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, kreipėsi į palikimo vietos apylinkės teismą dėl turto apyrašo sudarymo arba kai padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą. Šiame straipsnyje nurodyti veiksmai turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (CK 5.50 str. 3 d.). Asmuo, savo reikalavimus grindžiantis palikimo priėmimo faktu, faktiškai pradėjus jį valdyti, turi įrodyti, kad įpėdinis pradėjo šį turtą valdyti kaip savo, atliko aktyvius veiksmus, išreiškiančius jo valią įgyti nuosavybės teises į paveldimą turtą. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pareiškėjai V. A. ir I. A. yra P. A. sūnūs (pareiškėjų gimimo liudijimų nuorašai, b. l. 6, 34-35, 49-51). Iš VĮ Registrų centras Vilniaus filialo 2008-01-25 pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisų į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre matyti, kad P. A. , a. k. ( - ) , vardu įregistruotos nuosavybės teisės į ½ dalį nekilnojamojo turto, esančio ( - ) (b. l. 12-13). Iš teismui pateikto mirties liudijimo nuorašo matyti, kad P. A. mirė ( - ) (b. l. 4). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų seka, kad pareiškėjai V. A. ir I. A. po jų tėvo P. A. mirties ( - ) priėmė palikimą, pradėję jį faktiškai valdyti. Tai patvirtina teismui pateikti atsiskaitymo knygelės apie mokamus mokesčius už komunalines paslaugas kopijos (b. l. 15-21), 2007-11-09 sutartis dėl komunalinių atliekų išvežimo ir konteinerių nuomos, kurią pasirašė pareiškėjas V. A. , sąskaita ir kasos pajamų orderis už suteiktas paslaugas (b. l. 22-25, 26, 27). Pareiškėjai patvirtina, kad I. A. kompensuodavo dalį turto priežiūros išlaidų V. A. ir dėl šios aplinkybės ginčo tarp pareiškėjų nėra. Iš Vilniaus miesto 26-ojo notarų biuro notarės Rimos Vižinytės 2008-12-22 rašto Nr. S-463 matyti, kad Vilniaus miesto 26-ajame notarų biure po P. A. mirties paveldėjimo byla nėra pradėta, paveldėjimo teisės liudijimas išduotas nebuvo (b. l. 31). Centrinės hipotekos įstaigos 2008-11-24 pažymoje Nr. B5-9623(08) nurodyta, kad testamentų registre 2008-11-24, 08.53 val., nėra duomenų apie įregistruotus P. A. testamentus ir palikimo priėmimo faktus (b. l. 14).

8Byloje pateiktų įrodymų visuma leidžia teismui nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjai V. A. ir I. A. po jų tėvo P. A. mirties ( - ) palikimą priėmę, pradėję jį faktiškai valdyti.

9Šio juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas sukurs pareiškėjams asmeninių turtinių teisių atsiradimą.

10Vadovaudamasis CPK 444, 445, 448 str., teismas

Nutarė

11Pareiškimą tenkinti.

12Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjai V. A. , a. k. ( - ) , ir I. A. , a. k. ( - ) , po jų tėvo P. A. , a. k. ( - ) , mirties ( - ) palikimą priėmė, pradėję jį faktiškai valdyti.

13Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai