Byla 2-8796-429/2012
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė rašytinio proceso būdu, šalims nepranešus, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Mano kreditas“, įmonės kodas 302441092, ieškinį atsakovei N. J., a.k. ( - ) dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas pareiškė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 400,00 Lt negrąžinto kredito, 100,00 Lt priskaičiuotų palūkanų, 283,20 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, kurias pagal pateiktus mokėjimo dokumentus sudaro 50,00 Lt žyminio mokesčio.

3Atsakovei adresuoti ieškinio ir jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2012-05-25 CPK 130 str. nustatyta tvarka viešo paskelbimo būdu (b.l. 30-31). Ieškovas ieškinyje yra nurodęs, kad prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba parengiamieji procesiniai dokumentai. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d.,153 str. 2d., 285 str., 286 str.).

4Ieškinys tenkintas iš dalies.

5Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad ieškovas ir atsakovė ( - ) sudarė kredito sutartį Nr. ( - ) Šios kredito sutarties pagrindu ieškovas atsakovei 2010-04-07 suteikė 400,00 Lt kreditą (b.l. 13). Byloje yra pateiktos šios kredito sutarties tik bendrosios sąlygos, tačiau iš ieškovo atsakovei siųstų pretenzijų nustatyta, kad vartojimo kreditas buvo suteiktas iki 2010-05-07 (b.l. 14-16). Atsakovė ieškovui, jau suėjus piniginės prievolės įvykdymo terminams, 2010-09-13 sumokėjo 400,00 Lt, po šio mokėjimo ieškovas nurodė, kad atsakovės skola ieškovui sudaro 455,20 Lt, iš kurių delspinigiai sudaro 283,20 Lt. Ieškovas detaliai nenurodė, kaip paskirstė atsakovės sumokėtą sumą, o taip pat pilnai nenurodė, iš ko susideda likusio įsiskolinimo suma, nurodė tik likusių nesumokėtų delspinigių sumą. Atlikus matematinį skaičiavimą, darytina išvada, kad atsakovės skolą ieškovui 172,00 Lt negrąžintos paskolos ir 283,20 Lt delspinigių.

6Šalių pasirašytos sutarties bendrųjų sąlygų 6.5 punktas numato, kad šalys susitaria, kad kredito gavėjo kreditoriui sumokėtos sumos bus paskirstomos tokia tvarka: pirma eile – skiriamos netesyboms padengti, antra eile – laiku negrąžintam kreditui ir kredito mokesčiui (pirmiausia tai jos daliai, kuri turėjo būti grąžinta anksčiau) padengti, trečia eile – išlaidoms susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu padengti, ketvirta eile – kitiems mokėjimams pagal kredito sutartį vykdyti.

7Šalių pasirašytos sutarties 6.1 punktas numato, kad kredito grąžinimo dieną kredito gavėjas privalo sumokėti grąžintiną sumą į kreditoriaus banko sąskaitą. Sutarties 1.6 punktas, kuriuo apibrėžiama grąžintina suma, nurodo, kad grąžintina suma yra kredito ir kredito mokesčio suma, kurią kredito gavėjas privalo sumokėti kreditoriui pasibaigus kredito terminui, o 1.12 punktas numato, kad kredito mokestis – tai suma, kurią kredito gavėjas privalo sumokėti kreditoriui už naudojimąsi kreditu. Tarp šalių pasirašytos sutarties bendrosiose sąlygose detaliau nėra aptarta šių sumų grąžinimo eiliškumo tvarka. Todėl teismas sprendžia, kad ieškovas atsakovės 400,00 Lt įmoką paskirstė iki mokėjimo susidariusioms netesyboms, palūkanoms bei dalies suteikto kredito grąžinimui padengti. Likusi negrąžinta kredito dalis sudaro 172,00 Lt, tai pat ieškovas nurodo, kad atsakovei paskaičiavo 283,20 Lt delspinigių.

8Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – kredito sutarties bendrųjų sąlygų (b.l. 6-12), mokėjimo nurodymo (b.l. 13), 2012-04-05 pažymos (b.l. 14), 2012-01-16 ieškovo pretenzijos atsakovui (b.l. 15), 2012-02-23 ieškovo pažymos dėl įsiskolinimo (b.l. 16), mokėjimo nurodymo apie žyminio mokesčio sumokėjimą (b.l. 17) - vertinimą bei atsakovei nepateikus įrodymų, patvirtinančių visišką skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą už akių. Ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovės sumokėti likusį nepadengtą įsiskolinimą. Ieškinys dalyje dėl paskolos dalies ir procesinių palūkanų priteisimo pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai – ieškovui iš atsakovės priteistina 170,00 Lt skolos, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.2 str., 6.37 str., 6.38 str., 6.210 str., 6.886 str.). Likusi ieškinio dalis dėl palūkanų ir likusios skolos dalies atmestina.

9Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 283,20 Lt delspinigių. Sutarties 9.1 punkte numatyta, kad atsakovė, neįvykdžiusi prievolės grąžinti kreditą kredito grąžinimo dieną, privalo sumokėti ieškovui 2 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos grąžintinos sumos už kiekvieną suteiktą kreditą.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad šalims sutartyje susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali ginčyti sutartyje nustatyto netesybų dydžio, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir panašias aplinkybes. Tokiems atvejams teismui suteikiama teisė mažinti netesybas CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. pagrindu, taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-7-409/2010 civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A.D.individuali įmonė „Aujama“).

11Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovas prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo jis patyrė prašomų priteisti delspinigių dydžio nuostolių, ieškovas savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Taip pat atsižvelgiama į tai, kad atsakovė ieškovui sumokėjo 400,00 Lt, kuriuos ieškovas paskirstė savo nuožiūra, likusi negrąžinta kredito dalis sudaro tik 170,00 Lt. Be to, atsižvelgiama į sutarties sudarymo aplinkybes, t.y. į tai, kad atsakovė yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas bei sudarydama sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė, sutartį sudarė prisijungdama prie ieškovo paruoštų standartinių paskolos sutarties sąlygų ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Įvertinus šias aplinkybes konstatuotina, kad ieškovo prašomos jo naudai priteisti netesybos - 283,20 Lt delspinigių, kurie yra ženkliai didesni nei likusi negrąžinta paskolos suma - yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos, ženkliai didesnės, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai.

12Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovė sutartinės prievolės neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovui nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovės sąskaita, todėl reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, netesybos mažintinos dešimt kartų iki 28,32 Lt ir šis dydis, įvertinus paminėtus motyvus, laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius, likusi dalis ieškinio atmestina kaip nepagrįsta (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). (Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1444-605/2011; Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-622-390/2010; Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011; Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas bylos Nr. 26/07).

13Iš dalies patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovės priteistinos jo turėtos 50,00 Lt žyminio mokesčio išlaidos, kadangi nuo tenkintų reikalavimų sumos turi būti sumokėtas minimalus įstatymo nustatytas žyminis mokestis (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 93 str.). Iš atsakovės valstybei priteistina 11,02 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 92 str., 96 str. 6 d.).

14Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str., 4d., 285, 286 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovės N. J., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), ieškovo UAB „Mano kreditas“, įmonės kodas 302441092, registracijos adresas Savickio g. 4-7, Vilnius, a.s. Nr. LT49 7400 0345 9302 3810 Danske Bank A/S, naudai 172,00 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt du Lt 00 ct) skolos, 28,32 Lt (dvidešimt aštuonis Lt 32 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (200,32 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-04-25) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 50,00 Lt (penkiasdešimt Lt 00 ct) žyminio mokesčio.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Priteisti iš atsakovės N. J., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), 11,02 Lt (vienuolika Lt 02 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu - valstybei. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, bankas Swedbank, AB, kodas 73000, įmokos kodas 5660.

19Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine tvarka, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2d. ir 3d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per šį Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė rašytinio proceso... 2. Ieškovas pareiškė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 400,00... 3. Atsakovei adresuoti ieškinio ir jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas,... 4. Ieškinys tenkintas iš dalies.... 5. Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad ieškovas ir atsakovė ( - ) sudarė... 6. Šalių pasirašytos sutarties bendrųjų sąlygų 6.5 punktas numato, kad... 7. Šalių pasirašytos sutarties 6.1 punktas numato, kad kredito grąžinimo... 8. Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – kredito sutarties bendrųjų... 9. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 283,20 Lt delspinigių. Sutarties 9.1... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra... 11. Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į... 12. Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovė sutartinės prievolės neįvykdė,... 13. Iš dalies patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovės priteistinos jo... 14. Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str., 4d., 285, 286... 15. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 16. Priteisti iš atsakovės N. J., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta... 17. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 18. Priteisti iš atsakovės N. J., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta... 19. Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 20. Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo...