Byla 2-12354-803/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Rūta Petkuvienė, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ ieškinį atsakovėms I. R., E. S. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir nurodė, kad butas, esantis ( - ), Vilniuje, nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Šiame bute atsakovės faktiškai gyvena ir yra deklaravę savo gyvenamąją vietą (I. R. nuo 1980-12-31, E. S. nuo 2001-10-22). Nurodė, kad atsakovės per laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2012-04-30 už buto nuomą nesumokėjo, ir už minėtą laikotarpį liko ieškovui skolingi 1012,59 Lt.

4Ieškovas teismo prašo ieškovo naudai solidariai iš atsakovių priteisti 1012,59 Lt skolos už socialinio būsto nuomą, 58,19 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus atsakovėms I. R., E. S., įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka asmeniškai (b.l. 36,37). Atsakovės atsiliepimo nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl, remdamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

6Teismas

konstatuoja:

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad butas, esantis adresu ( - ), Vilniuje, nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei (b. l. 5-6). 2001-08-06 I. R. ir UAB „Viršuliškių būstas“ sudarė Vilniaus miesto savivaldybės butų fondo gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr. 180, kurios pagrindu nuomininkei ir jos šeimos nariams buvo suteikta gyvenamoji patalpa, esanti ( - ), Vilniuje (b.l. 10-12).

8Šiame bute savo gyvenamąją vietą atsakovė I. R. yra deklaravusi nuo 1980-12-31, E. S. nuo 2001-10-22 (b.l. 7-8). Nurodė, kad atsakovės per laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2012-04-30 už buto nuomą nesumokėjo.

92008-05-28 Vilniaus miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-474 perdavė SĮ „Vilniaus miesto būstas“ patikėjimo teise visas Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas, tarp jų ir patalpas, esančias adresu ( - ), Vilniuje. Atsakovės savo prievolės tinkamai nevykdė, pilnai neapmokėjo už nuomojamas patalpas ir už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2012-04-30 liko ieškovui skolingos 1012,59 Lt nuomos mokesčio (b.l. 16).

10Pagal Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal CK 6.583 straipsnio 1 dalį, už gyvenamosios patalpos nuomą nuomininkas moka nuomos mokestį (buto nuompinigius). CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovės sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra.

11Remiantis CPK 274 straipsnio 2 dalimi, priimdamas sprendimą prieš kelis atsakovus, teismas nurodo, kurią sprendimo dalį turi vykdyti kiekvienas iš atsakovų, arba nurodo, kad atsakovų prievolė yra solidari arba subsidiari. Ieškovas prašo, susidariusį įsiskolinimą bei delspinigius, iš atsakovių priteisti solidariai. Pagal CK 6.6 straipsnio 1 dalį, solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Ji atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, taip pat kai prievolės dalykas yra nedalus. Pagal CK 6.5 straipsnį, jeigu skolininkai yra du ar daugiau asmenų (bendraskolių), tai kiekvienas iš jų privalo įvykdyti prievolę lygiomis dalimis (dalinė prievolė), išskyrus įstatymų ar šalių susitarimu nustatytus atvejus. CK 6.24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės yra dalomosios, išskyrus specialiai įstatymų numatytus atvejus, taip pat kai dėl prievolės dalyko prigimties prievolė nedaloma nei fizine, nei abstrakčia prasme. Atsižvelgiant į tai, kad piniginė prievolė pagal prigimtį yra dali, solidarioji prievolė įstatymuose nenumatyta, todėl pripažintina, kad atsakovių prievolė yra dalinė. Nurodytų motyvų pagrindu, ieškovui priteistina iš atsakovių lygiomis dalimis 1012,59 Lt nuomos mokesčio (CK 6.5 straipsnis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.583 straipsnio 1 dalis).

12CK 6.258 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Vadovaujantis LR Vyriausybės 1996-10-04 nutarimo Nr. 1161 1.3 punktu, iš atsakovių priteistina lygiomis dalimis 58,19 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2012-11-01 iki 2012-04-30 (b.l.17, CK 6.258 straipsnio 1 dalis, LR Vyriausybės 1996-10-04 nutarimas Nr. 1161).

13CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad teismas pripažino, jog yra įstatyme numatytas pagrindas ieškiniui tenkinti – kad ieškinys yra įrodytas (CPK 171, 185 straipsniai), vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovių priteistina po 5 procentus metinių palūkanų nuo kiekvienai iš atsakovių priteistos sumos (535,39 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-07-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Ieškovas patyrė 8,80 Lt (Nekilnojamojo turto registro duomenų paieška ir registro išrašo peržiūrėjimo ekrane, Gyventojų registro išrašai kompiuterinėse laikmenose) bylinėjimosi išlaidų (b.l. 5-8). Remiantis CPK 88 straipsniu, 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovių lygiomis dalimis priteistina 8,80 Lt bylinėjimosi išlaidų

15Remiantis CPK 92 straipsniu, 93 straipsnio 1 dalimi ir 96 straipsnio 1 dalimi, valstybės naudai iš atsakovių lygiomis dalimis priteistina 71 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 92 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,

Nutarė

17ieškinį patenkinti.

18Priteisti ieškovo Savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“, j. a. k. 124568293, Švitrigailos g. 7/16, Vilnius, naudai iš atsakovių I. R., gim. ( - ), gyv. ( - ), Vilnius, E. S., gim. ( - ), gyv. ( - ), Vilnius, po 506,30 Lt (penkis šimtus šešis Lt 30 ct) skolos už buto nuomą, po 29,09 Lt (dvidešimt devynis Lt 9 ct) delspinigių, po 5 procentus metinių palūkanų nuo kiekvienai iš atsakovių priteistos sumos (535,39 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-07-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir po 4,40 Lt (keturis Lt 40 ct) bylinėjimosi išlaidų.

19Priteisti valstybės naudai iš atsakovių I. R., gim. ( - ), gyv. ( - ), Vilnius, E. S., gim. ( - ), gyv. ( - ), Vilnius, po 35,50 Lt (trisdešimt penkis Lt 50 ct) žyminio mokesčio.

20Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

21Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

22Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Rūta Petkuvienė, rašytinio... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir nurodė, kad butas, esantis ( -... 4. Ieškovas teismo prašo ieškovo naudai solidariai iš atsakovių priteisti... 5. Ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką... 6. Teismas... 7. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad butas, esantis adresu... 8. Šiame bute savo gyvenamąją vietą atsakovė I. R. yra deklaravusi nuo... 9. 2008-05-28 Vilniaus miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-474 perdavė... 10. Pagal Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalį, prievolės... 11. Remiantis CPK 274 straipsnio 2 dalimi, priimdamas sprendimą prieš kelis... 12. CK 6.258 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įstatymai ar sutartis gali... 13. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 14. Ieškovas patyrė 8,80 Lt (Nekilnojamojo turto registro duomenų paieška ir... 15. Remiantis CPK 92 straipsniu, 93 straipsnio 1 dalimi ir 96 straipsnio 1 dalimi,... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 17. ieškinį patenkinti.... 18. Priteisti ieškovo Savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“, j. a.... 19. Priteisti valstybės naudai iš atsakovių I. R., gim. ( - ), gyv. ( - ),... 20. Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos... 21. Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 22. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti...