Byla T-60-816/2012
Dėl priverčiamosios medicinos priemonės pakeitimo A. S

1Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja Jovita Einikienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Marijai Zubrickienei, dalyvaujant prokurorei Alai Petrenko, asmens, kuriam skirta priverčiamoji medicinos priemonė – A. S. gynėjui advokatui Boleslovui Ališauskui, sveikatos priežiūros įstaigos – Vilniaus miesto savivaldybės viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos - atstovei Jolantai Trinkūnienei, Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovei V. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi Vilniaus miesto savivaldybės viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) Naujosios Vilnios poliklinikos teikimą dėl priverčiamosios medicinos priemonės pakeitimo A. S., ir

Nustatė

22011-09-09 Biržų rajono apylinkės teismo nutartimi A. S. už nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 145 straipsnio 1 dalyje, 284 straipsnio 1 dalyje (dvi nusikalstamos veikos), padarymą taikyta priverčiamoji medicinos priemonė - ambulatorinis stebėjimas pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis pagal gyvenamąją vietą (b. l. 2 - 4).

3Sveikatos priežiūros įstaiga prašo pakeisti Biržų rajono apylinkės teismo 2011-09-09 nutartimi A. S. taikytą priverčiamąją medicinos priemonę – ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis į stacionarinį stebėjimą, kadangi pats A. S. kategoriškai atsisako pagalbos, dėl ko nėra galimybės skirti jam gydymą ir jį stebėti. Yra duomenų, jog 2012-02-07 buvo greitosios pagalbos automobiliu lydint policijai pristatytas dėl agresyvaus elgesio į VšĮ Respublikinę Vilniaus psichiatrijos ligoninę, tačiau atsisakyta jį priimti.

4Teismo posėdžio metu sveikatos priežiūros įstaigos atstovas palaikė teikimą. Prašė hospitalizuoti į VšĮ RVPL Vaikų ir paauglių psichiatrijos skyrių tyrimui.

5Prokurorė siūlo teikimą tenkinti, pakeisti A. S. priverčiamąją medicinos priemonę į stacionarinį stebėjimą VšĮ RVPL.

6Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių reikalų departamento Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovė su teikimu sutiko, pritarė prokurorės pozicijai.

7Advokatas prašė teikimą atmesti, kadangi A. S. 2012-02-02 buvo nuteistas, todėl galima laikyti, kad jo sveikatos būklė pagerėjo, o ne pablogėjo, neliko pagrindo taikyti medicinos priverčiamosios priemonės.

8Teikimas tenkintinas.

9Priverčiamųjų medicinos priemonių paskirtis yra neleisti asmeniui padaryti pavojingą veiką, taikant medicinos priemones bei stebint jo elgesį. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 98 straipsnio 6 dalyje Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau - BK) įtvirtinta nuostata, kad priverčiamoji medicinos priemonė taikoma, kol asmuo pasveiksta arba pagerėja jo psichikos būklė bei išnyksta jo pavojingumas. Teismas ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą privalo spręsti klausimą dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo pratęsimo, rūšies pakeitimo ar jų taikymo panaikinimo. Stacionarinį stebėjimą bendrojo stebėjimo sąlygomis teismas taiko asmeniui, kurį dėl jo psichikos sutrikimo reikia stebėti ir gydyti specializuotame stacionare (BK 98 str. 3 d.). Psichikos sutrikimo pobūdis, reikalaujantis tam tikro stebėjimo ir gydymo režimo, yra specialių žinių reikalaujantis klausimas, todėl visais atvejais šis klausimas yra pateikiamas ekspertams.

10Iš byloje esančių duomenų - Vilniaus miesto savivaldybės viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos išvados matyti, kad poliklinika neturi galimybės įvykdyti Biržų rajono apylinkės teismo 2011-09-09 nutarties dėl priverčiamosios medicinos priemonės – ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos sąlygomis, kadangi pats A. S. nevykdo teismo nutarties, todėl nėra galimybės jam skirti gydymą ir jį stebėti. Iš 2011-09-09 Biržų rajono apylinkės teismo nutarties matyti, kadposėdyje apklausta ekspertė nurodė, jog A. S. nuo 1996 metų buvo diagnozuojamas mišrus elgesio ir emocijų sutrikimas, ribinis intelektas, tačiau pastovaus būtino gydymo negavo. Gydytoja netgi patarė prireikus taikyti stacionarinį gydymą. Taip pat yra duomenų, kad 2012-02-07 dėl nevaldomo elgesio socializacijos centre, grsinimų, berniukui buvo iškviesta GMP brigada ir policijos patrulis, vaikinas buvo nuvežtas į VšĮ RVPL Vaikų ir paauglių psichiatrijos skyrių, tačiau kažkodėl nebuvo hospitalizuotas. Šiuo metu jam paskelbta paieška. Iš Veliučionių socializacijos centro jis nuolat bėga, ambulatorinį stebėjimą pirminės sveikatos priežiūros sąlygomis jis nevykdo, gydytojai kontakto su juo neturėjo. Išdėstytų aplinkybių pagrindu negalima daryti išvados, jog A. S. sveikatos būklė pagerėjo ir netaikyti jam priverčiamosios medicinos priemonės. Palikti tą pačią priemonę taip pat netikslinga, nes ji nevykdoma.

11Išdėstytų aplinkybių pagrindu pripažintina, kad A. S. taikomą priverčiamąją medicinos priemonę - ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis - būtina pakeisti į stacionarinį stebėjimą, A. S. nesugebėjimas įvertinti savo padarytų baudžiamojo įstatymo uždraustų veikų bei savo sveikatos būklės rodo, kad jo socialinis pavojingumas nėra sumažėjęs, išlieka tam tikras pavojus ligoniui bei aplinkiniams, todėl VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos teikimas dėl priverčiamosios medicinos priemonės rūšies pakeitimo tenkintinas.

12Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 405 straipsnio 3 dalies 2 punktu, 439 - 440 straipsniais, teismas

Nutarė

13tenkinti Vilniaus miesto savivaldybės viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos teikimą.

14Pakeisti A. S. priverčiamąją medicinos priemonę - ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis į stacionarinį stebėjimą bendro stebėjimo sąlygomis VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje Vaikų ir paauglių psichiatrijos skyriuje.

15Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai