Byla 2S-1465-577/2016
Dėl skolininko turto dalies nustatymo; suinteresuoti asmenys - antstolis A. N., R. T., A. T

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens – A. T. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Cars Agro Rent“ pareiškimus dėl skolininko turto dalies nustatymo; suinteresuoti asmenys - antstolis A. N., R. T., A. T..

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ir VMI) pateikė pareiškimą, kuriame prašė nustatyti skolininko R. T. ir A. T. turto dalis jiems bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančiame turte ir pripažinti R. T. nuosavybės teisę į ½ dalį A. T. gaunamų pajamų. Nurodė, kad antstolis vykdo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 10 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-16-565/2015 dėl 8699 Eur skolos išieškojimo iš skolininko R. T..
 2. Pareiškėja BUAB „Cars Agro Rent“ prašė nustatyti skolininko R. T. dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje: 100 vnt. UAB „Medžio siluetai“ vardinių paprastųjų akcijų, A. T. pajamų, gaunamų iš A. T. firmos „3515“; A. T. firma „3515“ kaip turtinis kompleksas, automobilis Toyota RAV 4, valst. Nr. ( - ); automobilis VW Vento, valst. Nr. ( - ) Vykdymo proceso metu leisti parduoti aukščiau nurodytą turtą, sutuoktinei A. T. išmokant kompensaciją. Nurodė, kad antstolis A. N. vykdo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 23 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-16-565/2014 dėl 754081,22 Eur skolos, 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko R. T. išieškotojo BUAB „Cars agro rent“ naudai. Skolininko asmeninės nuosavybės teise valdomo turto nepakanka išieškotojo reikalavimams patenkinti.
 3. Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojos G. Č. 2015 m. lapkričio 3 d. nutartimi civilinės bylos pagal pareiškėjų VMI bei BUAB „Cars Agro Rent“ pareiškimus sujungtos.
 4. Antstolis A. N. su pareiškimais sutiko, prašė spręsti klausimą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo, teismo nuožiūra.
 5. Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškimus nepateikė.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. balandžio 4 d. nutartimi pareiškimus tenkino, - nustatė, kad skolininkui R. T. priklauso 1/2 dalis sutuoktinės A. T. vardu gaunamų pajamų (esamų bei būsimų); nustatė kad skolininkui R. T. bendrojoje jungtinėje nuosavybėje priklauso 50 vnt. UAB „Medžio siluetai“ vardinių paprastųjų akcijų, 1/2 dalis A. T. firmos „3515“ kaip turtinio komplekso; 1/2 automobilio Toyota RAV4, valst. Nr. ( - ) bei 1/2 automobilio VW Vento, valst. Nr. ( - ) Taip pat teismas leido vykdymo proceso metu parduoti aukščiau nurodytą turtą, sutuoktinei A. T. išmokant kompensaciją. Nesant duomenų apie aplinkybes, sudarančias sąlygas nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo (CK 3.123 straipsnis), teismas skolininko sutuoktinės vardu gaunamas (esamas bei būsimas) pajamas padalino lygiomis dalimis, nustatydamas, kad 1/2 dalis šių pajamų laikytina skolininko dalimi bendroje su sutuoktiniu nuosavybėje. Taipogi po 1/2 padalino ir sutuoktinių turtą.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai
 1. Suinteresuotas asmuo A. T. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 4 d. nutartį ir jos skundą tenkinti. Nurodė, kad skundžiama nutartis yra nepagrįsta, nes teismas netinkamai įvertino bylos aplinkybes. Pažymėjo, kad ji niekuomet nedirbo BUAB ,,Cars Agro Rent“ ir niekaip nėra susijusi su skolininko veiksmais bei jo skola. Atkreipė dėmesį, kad antstolio patvarkymuose nurodyta, kad turtas areštuojamas ir lėšos išskaičiuojamos laikant, kad A. T. yra skolininkė, tačiau teismas apie tai nepasisakė ir antstolio veiksmų šiuo aspektu neįvertino. Išieškojimai yra susiję su R. T. asmenine skola, todėl mano, jog jos atžvilgiu atlikti veiksmai buvo neteisėti. Be to, A. T. nebuvo civilinės bylos, kurioje išduoti vykdomieji dokumentai, šalis ar dalyvė, vykdomuosiuose dokumentuose nėra nurodyta kaip skolininkė.
 2. Pareiškėjas BUAB „Cars Agro Rent“ atsiliepime prašo atmesti apeliantės A. T. atskirąjį skundą kaip nepagrįstą. Nurodė, kad nėra pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnyje, 330 straipsnyje, taip pat 329 straipsnio 2 dalyje, dėl kurių skundžiama nutartis turėtų būti panaikinta. Pažymėjo, kad apeliantė atskirąjį skundą motyvuoja iš esmės tais pačiais argumentais, kaip ir skundą dėl antstolio veiksmų, kuris buvo atmestas Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-2668-431/2015. Pasak pareiškėjo, pajamos, gaunamos iš vieno sutuoktinio verslo, kai šiuo buvo pradėta verstis po santuokos sudarymo, taip pat darbinės veiklos gaunamos pajamos po santuokos sudarymo, laikomos bendrąja jungtine nuosavybe. Teigia, jog dėl šios priežasties A. T. IĮ „3515“ bei iš jos gaunamos pajamos yra bendroji jungtinė nuosavybė, ir pagal CPK 667 straipsnį skolininko dalis joje buvo nustatyta teisėtai ir pagrįstai.
 3. Antstolis A. N. atsiliepime taip pat prašo atmesti A. T. atskirąjį skundą kaip nepagrįstą bei palikti pirmosios instancijos 2016 m. balandžio 4 d. nutartį nepakeistą. Nurodė, kad priešingai, nei teigiama atskirajame skunde – tai, kad skolininko sutuoktinė nėra nurodyta vykdomajame dokumente kaip skolininkė, nėra kliūtis, laikantis teisės aktų nuostatų, nukreipti išieškojimą į skolininkui bendrai su sutuoktine priklausantį turtą. Pažymi, kad apeliantės argumentai yra tapatūs išdėstytiems jos atskirajame skunde dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 15 d. nutarties, kuria teismas netenkino jos skundo dėl antstolio veiksmų, kuriais buvo areštuotas bendrąja jungtine nuosavybe jai su skolininku priklausantis turtas bei pasiūlyta kreiptis į teismą dėl skolininko dalies tame turte nustatymo.
 4. Pareiškėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos bei suinteresuotas asmuo R. T. atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Nagrinėjamu atveju kvestionuojamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo patenkinti pareiškėjų pareiškimai dėl skolininko turto dalies nustatymo, teisėtumas ir pagrįstumas.
 3. Byloje nustatyta, kad antstolis A. N. vykdo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 10 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-16-565/2015 dėl 8699 Eur skolos išieškojimo iš skolininko R. T. išieškotojos VMI prie LR FM naudai (vykdomosios bylos Nr. 0157/15/00603), tai pat Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 23 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-16-565/2014 dėl 754 081,22 Eur skolos, 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko R. T. išieškotojo BUAB „Cars Agro Rent“ naudai (vykdomosios bylos Nr.0157/15/00716). Bylos duomenimis, skolininkas santuoką įregistravo 1986 m. rugsėjo 20 d. Antstolio dokumentuose nurodyta, jog pagal Vedybų sutarčių registro įrašus, skolininkas ir jo sutuoktinė vedybinės sutarties nėra sudarę. Skolininko sutuoktinė A. T. gauna su darbo santykiais susijusias pajamas iš A. T. firmos ,,3515“. Vykdomosiose bylose 2015 m. liepos 22 d. areštuotas skolininkui ir jo sutuoktinei A. T. nuosavybės teise priklausantis turtas, t.y. 100 vnt. UAB „Medžio siluetai“ vardinių paprastųjų akcijų; A. T. firma „3515“ kaip turtinis kompleksas bei automobilis VW Vento, valst. Nr. ( - ) 2015 m. liepos 22 d. antstolis A. N., vadovaudamasis CPK 666 straipsniu bei CPK 667 straipsniu, pasiūlė išieškotojams VMI bei BUAB „Cars agro rent“ ir bendrosios nuosavybės dalyviams kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su sutuoktine nuosavybe, nustatymo. Pirmosios instancijos teismas tokius pareiškėjų (išieškotojų) pareiškimus patenkino. Suinteresuotas asmuo A. T. pateikė atskirąjį skundą. Apeliantės manymu, teismas neatsižvelgė į tai, jog išieškojimai yra susiję su R. T. asmenine skola; neįvertino antstolio veiksmų, jam patvarkymuose A. T. nurodžius skolininke; apeliantė nebuvo civilinės bylos šalis ar dalyvė ir vykdomuosiuose dokumentuose nėra nurodyta kaip skolininkė. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šie apeliantės argumentai nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį.
 4. Visų pirma, pažymėtina, kad teismas bylą nagrinėja griežtai pareikštų reikalavimų ribose. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas nagrinėjo pareiškėjų pareiškimus dėl skolininko (R. T.) turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo, todėl apeliantės argumentai, kad teismas nevertino antstolio veiksmų, kuriais jis areštuodamas turtą bei išskaičiuojant lėšas iš darbo užmokesčio, A. T. laikė skolininke, nėra susiję su šios bylos nagrinėjimo dalyku. Be to, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 30 d. nutartyje Nr. 2S-2668-431/2015, kurioje buvo nagrinėjamas apeliantės atskirasis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 15 d. nutarties civilinėje byloje, kurioje A. T. skundė antstolio 2015 m. liepos 22 d. patvarkymus dėl turto arešto, turto arešto aktus bei patvarkymus dėl išskaičiavimo iš darbo užmokesčio vykdomosiose bylose Nr. 0157/15/00716 ir Nr. 0157/15/00603, apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad visuose antstolio patvarkymuose apeliantė yra įvardinama skolininko sutuoktine, o ne skolininke.
 5. Pažymėtina, kad vykdymo proceso normos nustato, kad išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje (CPK 666 straipsnio 1 dalis). CPK 667 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Taigi, išieškoti pagal vieno sutuoktinio prievoles galima iš bendro turto sutuoktinio dalies, jeigu kreditorių reikalavimams patenkinti nepakanka turto, kuris yra asmeninė sutuoktinio nuosavybė. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 30 d. nutartyje Nr. 2S-2668-431/2015 paminėtos Civilinio kodekso nuostatos apeliantei buvo paaiškintos, tačiau ir šį atskirąjį skundą A. T. grindžia iš esmės analogiškais argumentais; neįrodinėja, kad skolininkas R. T. turi asmeninio turto, kurio pakaktų kreditorių reikalavimams patenkinti; kad pareiškimuose nurodytas turtas yra jos asmeninė nuosavybė, t.y. skolininkui jokia dalis šiame turte nepriklauso ir pan. Taigi, nesant skolininko asmeninio turto ar turto, kuris su kitais asmenimis jam priklauso dalinės nuosavybės teise, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatinėjo skolininkui priklausančio turto, esančio bendrojoje sutuoktinių nuosavybėje, dalį, o apeliantės argumentas, kad ji nėra skolininkė, kad vykdomuosiuose dokumentuose ji nenurodyta skolininke, nesudaro pagrindo skundžiamos nutarties laikyti neteisėta bei nepagrįsta.
 6. Kiti atskirojo skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog sutikti su pirmos instancijos teismo padarytomis išvadomis. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.).
 7. Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentais naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį nėra pagrindo, todėl apeliantės atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 4 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 338 straipsnis).

4Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, teismas

Nutarė

5Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai