Byla 2-13611-329/2012
Dėl juridinio fakto nustatymo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė, sekretoriaujant Rasai Rutienei, dalyvaujant pareiškėjo R. R. atstovei advokatei Inai Virginijai Bedarfienei, nedalyvaujant pareiškėjui R. R., suinteresuotų asmenų Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus atstovams, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R. R. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui dėl juridinio fakto nustatymo, ir

Nustatė

2pareiškėjas pareiškimu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad politinio kalinio A. R., s. Vinco, įkalinimo metu nuo 1944 m. spalio 19 d. iki 1954 m. birželio 1 d. jo sūnus R. R., gim. ( - ), būdamas nepilnametis, negalėjo legaliai gyventi savo ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ( - ), kadangi turėjo slapstytis. Nurodo, kad juridinis faktas nustatytinas nuo 1939-1990 m. okupacijų nukentėjusių asmenų teisinio statuso pripažinimo tikslu (3-5 b.l.).

3Pareiškėjo atstovė advokatė I. V. Bedarfienė paaiškino, kad pareiškėjo tėvas A. R., s. V., 1944 m. spalio 19 d. buvo suimtas, 1945 m. vasario 1 d. valstybės saugumo liaudies komisariato kariuomenės karo tribunolo buvo nuteistas ir iki 1956 m. sausio 25 d. kalėjo už tai, kad savo noru įstojo į partizanų būrį, dalyvavo antitarybinėje veikloje. Kai tėvas buvo suimtas, pareiškėjas kartu su savo motina į namus negrįžo, liko gyventi pas kaimynus L. ( - ), slapstėsi pas B. ( - ), vėliau juos giminės parsivežė į ( - ) pas V. L.. 1947 m. pareiškėją į Kauną pasiėmė tėvo brolis V. R., pareiškėjo motina toliau slapstėsi Zarasų apskrityje. Kai pareiškėjo tėvas grįžo iš įkalinimo, jis pareiškėją parsivežė į ( - ), kur tuo metu jau legaliai gyveno pareiškėjo motina. Pareiškėjo tėvai – A. R. ir J. R. – yra mirę, pareiškėjas nuo vaikystės yra kurčnebylys, jis – vienintelis vaikas šeimoje, R. R. nustatytas vidutinių poreikių neįgalumas. Prašė pareiškimą tenkinti ir nustatyti prašomą juridinį faktą.

4Suinteresuotas asmuo Lietuvos gyventojų Genocido ir rezistencijos tyrimo centras paaiškinime į pareikštą pareiškimą nurodė, kad pagrįsti liudytojų parodymai leistų daryti prielaidą, kad slapstymosi faktas yra buvęs, prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta įstatymo nustatyta tvarka (31, 37 b. 1.).

5Suinteresuotas asmuo VSDFV Kauno skyrius atsiliepimu į pareikštą pareiškimą prašė teismo sprendimą priimti savo nuožiūra, bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta įstatymo nustatyta tvarka (26-27, 35 b. 1.).

6Liudytoja B. S. parodė, kad pareiškėją pažįsta seniai, nuo vaikystės, pareiškėjas yra jos pusbrolis, pareiškėjo tėvas ir liudytojos motina buvo brolis ir sesuo. Kai 1944 metais suėmė pareiškėjo tėvą, pareiškėjas, būdamas nepilnametis, slapstėsi kartu su savo motina, vėliau pareiškėjo motina buvo suimta, išvežta į Vilnių, tuomet namai liko be priežiūros, slapstėsi vienas, pareiškėjo motina iš suėmimo buvo paleista 1945 metais, jiems teko slapstytis maždaug iki 1956 metų. Visa tai žino iš savo tėvų pasakojimų

7Liudytojas G. R. parodė, kad pareiškėjas yra jo pusbrolis, pareiškėjo tėvas A. R. buvo liudytojo tėvo brolis, liudytojo dėdė. A. R. grįžo iš tremties 1956 metais, šeima iki jo suėmimo 1944 metais gyveno ( - ). Liudytojo tėvas V. R. buvo pasiėmęs pareiškėją į Kauną, R. R. augo dėdės šeimoje kaip šeimos narys, mokėsi kurčnebylių mokykloje. Romano (pareiškėjo) motina slapstėsi, negalėjo gyventi kartu su sūnumi, vėliau pareiškėją pasiėmė iš įkalinimo grįžęs tėvas.

8Pareiškimas tenkinimas.

9Byloje nustatyta, jog pareiškėjas R. R., gim. ( - ) yra A. R. sūnus (12 b.l.). Pareiškėjo tėvas A. R., V. s., gim. 1908 (byloje 1907 m.), buvo politinis kalinys (9 b.1.). Lietuvos Ypatingojo archyvo 2012-04-23 pažymoje Nr. P2-1533 nurodyta, kad A. R., Vinco, gim. 1907 m. (taip dokumentuose), gimęs ir gyvenęs ( - ), 1944-10-19 buvo suimtas LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato Zarasų aps. skyriaus, 1945-02-01 nuteistas ir 1945-11-11 išvežtas į Vorkutlagą, Kožvos st., 1956-01-25 buvo paleistas iš įkalinimo (11 b.1.). Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-10 pažymėjime Nr. 3R-5/2012 nurodyta, kad A. R., V. s., gim. 1908 (byloje 1907) metais, gyvenęs ( - ), buvo netesėtai represuotas ir 1945-02-01 nuteistas penkiolikai metų įkalinimo pataisos darbų stovykloje, penkeriems metams atimant civilines teise, konfiskuojant jam asmeniškai priklausantį turtą, išbuvo laisvės atėmimo vietose jnuo 1944-10-19, paleistas 1956-01-25 (10 b.l.). Byloje taip pat pateikta: LR piliečio paso kopija (7 b.l.), Neįgaliojo pažymėjimo kopija (8 b.l.), išrašo iš Kauno kurčių-nebylių mokyklos posėdžio protokolo kopija (13 b.l.), pažymėjimo apie neįgalumą kopija (14 b.l.), A. R. mirties liudijimo kopija (15 b.l.).

10Bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai.

11Įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, tai yra faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006).

12Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pareiškėjas fakto, jog politinio kalinio A. R., gim. 1908 m. (byloje 1907 m.), įkalinimo metu nuo 1944 m. spalio 19 d. iki 1954 m. birželio 1 d., jo sūnus R. R., gim. 1938-05-01, būdamas nepilnametis, negalėjo legaliai gyventi savo ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ( - ), kadangi turėjo slapstytis, kitaip, kaip teismo keliu nustatant juridinę reikšmę turintį faktą, įrodyti negali, ir kad prašymo tenkinimas pareiškėjui sukeltų juridines pasekmes, tai yra galimybę pripažinti pareiškėjui R. R., kaip tuo metu nepilnamečiui politinio kalinio vaikui, tremtinio statusą (Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų teisinio statuso įstatymo 5 str. 2 d. 3 p.).

13Visų aukščiau išvardintų ir teismo ištirtų įrodymų visuma patvirtina pareiškėjo nurodomas aplinkybes, pareiškimas tenkintinas, nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad politinio kalinio A. R., gim. 1908 m. (byloje 1907 m.), įkalinimo metu nuo 1944 m. spalio 19 d. iki 1954 m. birželio 1 d., jo sūnus R. R., gim. ( - ), būdamas nepilnametis, negalėjo legaliai gyventi savo ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ( - ), kadangi turėjo slapstytis. Suinteresuotiems asmenims neprieštaraujant, pareiškėjo prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas yra pagrįstas, įrodytas ir prašymas tenkintinas – CPK 444 str. 2 d. 9 p., 445 str., 446 str.

14Juridinę reikšmę turintį faktą nustatyti reikalinga dėl nuo okupacijų nukentėjusiojo asmens – tremtinio teisinio statuso įsigijimo.

15Iš pareiškėjo valstybės naudai priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

16Vadovaujantis LR CPK 259 str., 260 str., 265 str., 268 str., 270 str., 444 str. 2 d. 4 p. ir 9 p., 448 str. teismas,

Nutarė

17pareiškimą tenkinti.

18Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjo R. R., a.k. ( - ) tėvo A. R., gim. 1908 m. (byloje 1907 m.), įkalinimo metu nuo 1944 m. spalio 19 d. iki 1954 m. birželio 1 d., jo sūnus R. R., gim. 1938-05-01, būdamas nepilnametis, negalėjo legaliai gyventi savo ankstesnėje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ( - ).

19Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas dėl nuo okupacijų nukentėjusiojo asmens teisinio statuso įgijimo.

20Priteisti iš pareiškėjo R. R., a.k. ( - ) gyv. ( - ), valstybės naudai 18,89 Lt (aštuoniolika litų 89 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, mokamų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank", AB, įmokos kodas 5660.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Šeškuvienė,... 2. pareiškėjas pareiškimu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą,... 3. Pareiškėjo atstovė advokatė I. V. Bedarfienė paaiškino, kad pareiškėjo... 4. Suinteresuotas asmuo Lietuvos gyventojų Genocido ir rezistencijos tyrimo... 5. Suinteresuotas asmuo VSDFV Kauno skyrius atsiliepimu į pareikštą... 6. Liudytoja B. S. parodė, kad pareiškėją pažįsta seniai, nuo vaikystės,... 7. Liudytojas G. R. parodė, kad pareiškėjas yra jo pusbrolis, pareiškėjo... 8. Pareiškimas tenkinimas.... 9. Byloje nustatyta, jog pareiškėjas R. R., gim. ( - ) yra A. R. sūnus (12... 10. Bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo... 11. Įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių... 12. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pareiškėjas fakto, jog... 13. Visų aukščiau išvardintų ir teismo ištirtų įrodymų visuma patvirtina... 14. Juridinę reikšmę turintį faktą nustatyti reikalinga dėl nuo okupacijų... 15. Iš pareiškėjo valstybės naudai priteistinos išlaidos, susijusios su... 16. Vadovaujantis LR CPK 259 str., 260 str., 265 str., 268 str., 270 str., 444 str.... 17. pareiškimą tenkinti.... 18. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjo R. R., a.k. ( -... 19. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas dėl nuo okupacijų... 20. Priteisti iš pareiškėjo R. R., a.k. ( - ) gyv. ( - ), valstybės naudai... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...