Byla 2-1328-534/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Audrius Žiedelis,

2išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „GELVORA“ ieškinį atsakovei I. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 664,62 Lt skolos, 2474,38 Lt delspinigių, 261,68 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Reikalavimą grindžia 2001-07-04 tarp UAB „Tele2“ ir I. S. sudaryta Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartimi Nr. NV8476398 2990 (toliau – Sutartis), PVM sąskaitomis – faktūromis, 2009-03-31 tarp ieškovo ir UAB „Tele2“ pasirašyta Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 09-20-21.

5Nusiuntus atsakovei procesinius dokumentus ieškinyje nurodytu atsakovės gyvenamosios vietos adresu (( - )), procesiniai dokumentai nebuvo įteikti. Gyventojų registro tarnybos prie vidaus reikalų ministerijos duomenimis, atsakovė savo gyvenamąją vietą deklaravo Vilniaus m. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis, atsakovė nedirba. Procesiniai dokumentai atsakovei, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsniu, buvo įteikti viešo paskelbimo būdu. Atsakovė atsiliepimo nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl, remdamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovo pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies.

8Nustatyta, kad 2001-07-04 UAB „Tele2“ ir atsakovė sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. NV8476398 2990 (b. l. 17-19). Pagal minėtą Sutartį UAB „Tele2“ įsipareigojo atsakovei teikti mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas ir už atitinkamą atlygį suteikti teisę naudotis mobiliojo ryšio techninėmis priemonėmis, o atsakovė įsipareigojo naudotis šiomis paslaugomis bei mokėti už paslaugas mokesčius, nustatytus TELEL2 patvirtintuose kainoraščiuose. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovei laikotarpiu nuo 2001-08-01 iki 2002-06-30 pateikė PVM sąskaitas-faktūras iš viso 664,62 Lt sumai (b. l. 20-30). Atsakovė sutartyje numatytų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, laiku PVM sąskaitų-faktūrų neapmokėjo. 2009-03-31 ieškovas ir UAB „Tele2“ pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovui visas reikalavimo teises pagal PVM sąskaitas-faktūras atsakovės atžvilgiu (b. l. 4-5, 7-10). Iš 2009-05-04 pranešimo dėl reikalavimo perleidimo matyti, kad ieškovas pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir ragino sumokėti susidariusią skolą (b. l. 31), tačiau byloje duomenų apie tai, kad atsakovė ieškovui būtų sumokėjusi susidariusią skolą, nėra. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovės priteistina 664,62 Lt skola.

9Už tai, kad atsakovė laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. nesumokėjo 664,62 Lt skolos, ieškovas yra paskaičiavęs 2474,38 Lt delspinigius (b. l. 5). Sutarties 6.5 punkte numatyta, kad jeigu atsakovė nustatytų laiku neapmoka sąskaitos, UAB „Tele2“ pareikalavus, privalo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Įvertinus tai, kad atsakovė yra vartotoja, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, paskaičiuota delspinigių suma viršija skolos sumą, delspinigiai paskaičiuoti už 3723 dienas, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir yra mažintini. Teismo paskaičiavimu, už 182 dienas (6 mėn.) terminą (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas) delspinigiai nuo 664,62 Lt nesumokėtos sumos sudaro 120,96 Lt. Prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 120,96 Lt, teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

10Pagal CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktą, be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Ieškovas pateikė skaičiavimą dėl patirtų 261,68 Lt nuostolių, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka, todėl ieškovui iš atsakovės priteistinos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos (b. l. 6).

11CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2012-12-04, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

12Patenkinta ieškinio dalis sudaro 31 procentą. Ieškovas patyrė 102 Lt bylinėjimosi išlaidų (b. l. 35). Proporcingai patenkintai reikalavimų daliai, iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos 31,62 Lt bylinėjimosi išlaidos.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti ieškovo UAB „GELVORA“, j.a.k. 125164834, A. Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, naudai iš atsakovės I. S., a.k( - ) 664,62 Lt (šešis šimtus šešiasdešimt keturis Lt 62 ct) skolą, 120,96 Lt (vieną šimtą dvidešimt Lt 96 ct) delspinigius, 261,68 Lt (du šimtus šešiasdešimt vieną Lt 68 ct) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą (1 047,26 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-12-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 31,62 Lt (trisdešimt vieną Lt 62 ct) bylinėjimosi išlaidas, likusią ieškinio dalį atmesti.

16Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

17Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai