Byla 2-5270-614/2012
Dėl turinčio juridinę reikšmę fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys byloje – V. B. ir Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Eglė Surgailienė, sekretoriaujant Jevgenijai Grigorjevai, dalyvaujant pareiškėjai G. Ž., jos atstovui advokato padėjėjui Dževaldui Joneliūnui, pareiškėjams Z. M., J. B., suinteresuotam asmeniui V. B., suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcijai nesant, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjų G. Ž., Z. M., J. B. pareiškimą dėl turinčio juridinę reikšmę fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys byloje – V. B. ir Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija,

Nustatė

2pareiškėjai prašo paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad S. J., a.k. ( - ) gyvenusi ( - ), ir mirusi ( - ), priėmė jos sutuoktinio N. J., a.k. ( - ) mirusio ( - ), palikimą, pradėdama faktiškai jį valdyti (b.l. 2). Pareiškėjai pareiškime ir teismo posėdyje nurodė, kad motina ir jos sutuoktinis santuokos metu 1992-04-16 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu įgijo butą, esantį ( - ), kuriame visą laiką abu gyveno. Po N. J. mirties motina nesikreipė į notarų biurą dėl palikimo priėmimo dėl sunkios sveikatos, tačiau priėmė palikimą, pradėdama faktiškai valdyti butą. Pareiškėjai nurodė, jog N. J. nebuvo palikęs testamento, neturėjo vaikų, taip pat nebuvo antros eilės įpėdinių ir niekas nesikreipė į notarą dėl palikimo priėmimo. Pareiškėjai pažymėjo, jog jų motina S. J. valią savo sutuoktinio palikimui priimti išreiškė konkliudentiniais veiksmais: faktiškai pradėjo valdyti butą ( - ), gyveno jame, rūpinosi buto išlaikymu, apsauga, mokėjo mokesčius (b.l. 1-2, 51-53).

3Suinteresuotas asmuo V. B. teismo posėdžio metu nurodė, jog su pareiškimu sutinka (b.l. 52).

4Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime pareiškėjų prašymui neprieštaravo (b.l. 34). Būdamas apie teismo posėdį tinkamai informuotas į bylos nagrinėjimą neatvyko (b.l. 44, 51).

5Pareiškimas tenkinamas (CPK 444 str. 2 d. 8 p., 445 str.).

6Kaip nustatyta pareiškėjų G. Ž., Z. M., J. B. paaiškinimais teisme bei byloje surinktais rašytinais įrodymais, pareiškėjai yra S. J., gimusios ( - ), mirusios ( - )., vaikai iš jos pirmosios santuokos su Z. M., mirusiu ( - ) (b.l. 5, 8-12, 16-20, 24-29). Bylos duomenys patvirtina, jog ( - ) buvo įregistruota S. J. ir N. J. santuoka (b.l. 11). Santuokos metu sutuoktiniai įgijo nekilnojamąjį turtą – butą, esantį ( - ), kuris buvo įregistruotas S. J. vardu (b.l. 6). Pareiškėjai nurodė, kad motinos antrasis sutuoktinis palikėjas N. J. testamento nepaliko, po jo mirties dėl palikimo priėmimo niekas nesikreipė, palikimo priėmimo byla neužvesta. Šią aplinkybę patvirtina teismo Centrinės hipotekos įstaigos Testamentų registro duomenys (b.l. 14-15). Kaip matyti iš bylos rašytinių įrodymų, N. J. mirė būdamas santuokoje su S. J.. S. J. vaikai iš pirmosios santuokos – G. Ž., Z. M., J. B. ir V. B.. Palikėjas vaikų neturėjo (b.l. 13). Pareiškėjų motina S. J., būdama įstatymine įpėdine, turėjo teisę į N. J. palikimą (CK 5.13 str.). Byloje nustatyta, kad po N. J. mirties ( - ) atsiradusį palikimą – buto, esančio adresu ( - ) (b.l. 6), dalį valdė pareiškėjų motina S. J., ji naudojosi butu, visą turtą prižiūrėjo kaip savininkė, mokėjo mokesčius (b.l. 21-22). Šią aplinkybę patvirtina mokėjimo knygelės, žodiniai bylos dalyvių paaiškinimai (b.l. 21-22, 51-52). Byloje surinktų įrodymų visuma leidžia teigti, jog pareiškėjų motina S. J. savo veiksmais – pradėdama faktiškai valdyti jos sutuoktiniui priklausiusį turtą – buto dalį, kitus daiktus, išreiškė savo valią ir priėmė N. J. palikimą (CK 5.3 str., 5.4 str., 5.13 str., 5.71 str., 5.50 str. 2 d., 5.51 str., CPK 442 str. 1 d. 1 p., 444 str. 1 d., 2 d. 8 p., 445 str.).

7Vadovaudamasis LR CPK 270 str., 448 str., teismas

Nutarė

8G. Ž., Z. M., J. B. pareiškimą tenkinti.

9Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog S. J., gimusi ( - ), a. k. ( - ) mirusi ( - ), po sutuoktinio N. J., gimusio ( - ), a. k. ( - ) mirties ( - ), priėmė N. J. palikimą.

10Juridinis faktas nustatytas tikslu paveldėjimo teisės liudijimui gauti.

11Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai