Byla e2-131-570/2020
Dėl skolos už pateiktą šiluminę energiją, eksploataciją bei delspinigių priteisimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta Neveckienė,

2sekretoriaujant Rimai Leonavičiūtei,

3dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „D“ atstovui advokatui E. R.

4atsakovams Kalvarijos savivaldybei ir R. K. nedalyvaujant

5žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „D“ ieškinį atsakovams Kalvarijos savivaldybei ir R. K. dėl skolos už pateiktą šiluminę energiją, eksploataciją bei delspinigių priteisimo.

6Teismas

Nustatė

71.

8Ieškovė prašo priteisti iš atsakovų solidariai 445,24 Eur skolos už pateiktą šilumos energiją ir kitas paslaugas, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atstovas nurodė, jog atsakovei Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklauso socialinis būstas – butas, esantis adresu ( - ), kuris yra išnuomotas atsakovui R. K. 2005-11-18 gyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi Nr. S-42. Nuomos sutartimi nuomininkas įsipareigojo mokėti nuomos mokestį, taip pat mokėti mokesčius už šaltą vandenį, elektros energiją, šilumos energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą, namo šildymo ir vandens tiekimo sistemų eksploatavimą) kas mėnesį pagal atskiras sutartis su paslaugų teikėjais. Tačiau savo įsipareigojimų nevykdė ir už patiektą šiluminę energiją laikotarpiu nuo 2018-10-01 iki 2019-05-01 neatsiskaitė. 2019 m. gegužės 31 dienai, atsakovai ieškovui yra skolingi 445,24 Eur. Patvirtino, kad už pateiktą produkciją, eksploataciją ir priežiūrą atsakovai privalo atsiskaityti kas mėnesį. Tarp ieškovės ir atsakovų individuali šilumos energijos pirkimo pardavimo sutartis nesudaryta, atsakovai paslaugas ir produkciją teikia/priima konkliudentiniais veiksmais. Pagal naujausią suformuotą teismų praktiką, tokiu atveju, kai su šilumos tiekėju nėra sudaryta individuali energijos pirkimo pardavimo sutartis, solidariai atsakovo buto savininkas ir nuomininkas.

92.

10Atsakovė Kalvarijos savivaldybė pateikė atsiliepimą į ieškovės ieškinį ir nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies. Prašo jos procesinę padėtį pakeisti iš atsakovo į trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais ir visą skolą priteisti iš atsakovo V. K., kuris faktiškai naudojasi ieškovės teikiama šilumos energija, gyvena jam Kalvarijos savivaldybės išnuomotame socialiniame būste adresu ( - ). Būdami tinkamai informuoti apie teismo posėdžio vietą ir laiką, į posėdį neatvyko, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė, todėl ieškovės atstovo prašymu byla nagrinėjama iš esmės be atsakovės dalyvavimo (CPK 246 str.)

113.

12Atsakovas R. K. teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai jam įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka, t. y. jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ir laikytini tinkamai įteiktais praėjus trisdešimt dienų nuo pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje dienos. Teismo šaukimas į posėdį įteiktas viešo paskelbimo būdu 2019-12-17 specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt. Prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl ieškovės atstovo prašymu byla nagrinėjama iš esmės be atsakovės dalyvavimo (CPK 246 str.)

13Teismas

konstatuoja:

14Ieškinys tenkinamas visiškai.

154.

16Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovei Kalvarijos savivaldybei priklauso socialinis būstas – butas, esantis adresu ( - ) (toliau – Butas), kuris yra išnuomotas atsakovui R. K. 2005-11-18 gyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi Nr. S-42. Gyventojų registro tvarkytojo duomenimis, atsakovas šiuo adresu yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą. Nuomos sutartimi nuomininkas įsipareigojo mokėti nuomos mokestį, taip pat mokėti mokesčius už šaltą vandenį, elektros energiją, šilumos energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą, namo šildymo ir vandens tiekimo sistemų eksploatavimą) kas mėnesį pagal atskiras sutartis su paslaugų teikėjais.

175.

18Ieškovė teikia į butą produkciją (šiluminę energiją) bei eksploatuoja ir prižiūri šildymo ir karšto vandens sistemas, tačiau už laikotarpį nuo 2018-10-01 iki 2019-05-01 už patiektą šiluminę energiją ir suteiktas paslaugas atsakovai yra skolingi ieškovui 445,24 Eur. Už pateiktą produkciją, eksploataciją ir priežiūrą atsakovai privalo atsiskaityti kas mėnesį iki mėnesio pabaigos. Tarp ieškovės ir atsakovų individuali šilumos energijos pirkimo pardavimo sutartis nesudaryta, tačiau atsakovai paslaugas ir produkciją teikia/priima konkliudentiniais veiksmais.

196.

20Kalvarijos savivaldybė nesutinka, kad skola iš jo, kaip patalpų savininko, būtų priteista solidariai, nes nuomininkas paslaugas naudoja savo poreikiams tenkinti, yra šildomas jo nuomojamas būstas, nevykdo įsipareigojimo sudaryti individualią paslaugų ir produkcijos pirkimo pardavimo sutartį.

217.

22Byloje kilo ginčas, kas turi sumokėti susidariusią 445,24 Eur skolą už komunalinius mokesčius savivaldybės nuomotame bute, – savivaldybė, kaip buto savininkė, ar nuomininkas, kaip faktinis komunalinių paslaugų vartotojas. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti skolą solidariai iš atsakovų.

238.

24Tarp atsakovų 2005-11-18 sudarytos gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 1 p. yra nustatyta, jog nuomininkas įsipareigoja be nuomos mokesčio mokėti ir mokesčius už komunalinius patarnavimus, patalpų šildymą ir kt. Tai reiškia, kad jis turėjo pareigą sudaryti paslaugų teikimo sutartis su geriamąjį ir karštą vandenį, elektros energiją, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas teikiančiomis įmonėmis ir mokėti mokesčius vadovaudamasis Valstybės ir savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, šiluminę energiją ir kitas paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 876 „Dėl Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“. Nustatyta, kad atsakovas R. K. šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugų sutarties dėl šių paslaugų tiekimo ir atsiskaitymo už jas su paslaugų teikėju nesudarė. Buto savininkas – Kalvarijos savivaldybė tokios sutarties taip pat nėra sudariusi.

259.

26Šilumos energijos pirkimo–pardavimo teisinius santykius reglamentuoja CK normos dėl energijos pirkimo-pardavimo sutarčių, t. y. bendrosios normos visų rūšių energijos pirkimo-pardavimo teisiniams santykiams, ir specialiosios, t. y. šilumos energijos pirkimą–pardavimą reglamentuojančios teisės normos. Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 33 dalyje (Įstatymo Nr. XIII-2705 redakcija, galiojusioje įsiskolinimo susidarymo metu) šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis apibrėžiama kaip šilumos tiekėjo ar gamintojo ir buitinio šilumos vartotojo ar juridinio asmens, vartojančio šilumą ir (ar) karštą vandenį patalpose, kuriose neįrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai, sutartis. Pagal energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 19 punktą šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių pagal šias standartines sąlygas šalys yra šilumos tiekėjas ir pastato savininkas – šilumos vartotojas. Šių Taisyklių 19.2 punkte nustatyta, kad šilumos pirkimo–pardavimo sutartis šilumos tiekėjas, esant pastato savininko raštiškam sutikimui, gali sudaryti ne tik su pastato savininkais, bet ir su pastato nuomininkais.

2710.

28Taigi nagrinėjamu atveju šilumos pirkimo–pardavimo teisinių santykių šalys yra šilumos tiekėjas ir pastato savininkas-šilumos vartotojas ar pastato butų, kitų patalpų savininkas-buitinis šilumos vartotojas. Aptartas teisinis reglamentavimas lemia tai, kad, nepaisant to, kas naudojasi pastatu ar patalpomis, kuriems tiekiama šilumos energija, šilumos pirkimo–pardavimo teisinių santykių dalyvis yra pastato ar pastato patalpų savininkas. Tokia išvada pripažįstama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 30 d. nutartis Kaišiadorių rajono apylinkės vyriausiasis prokuroras v. AB ,,VST“ byloje Nr. 3K-3-3/2008).

2911.

30Šilumos tiekėjas ir patalpų savininkas (nuomotojas) bei nuomininkas gali susitarti dėl to, kad nuomininkas taps energijos pirkimo–pardavimo sutarties šalimi. Jeigu nėra tokio susitarimo, šilumos pirkimo–pardavimo sutarties šalis yra patalpų, į kurias tiekiama šiluma, savininkas. Nagrinėjamos bylos atveju nuomininkas netapo šilumos energijos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties šalimi, nes nesudarė šios sutarties ir neprisiėmė tokių sutartinių įsipareigojimų.

3112.

32Atsakovė Kalvarijos savivaldybės administracija, sudarydama gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį su nuomininku aptarė atsiskaitymo už komunalines paslaugas tvarką. Tačiau nuomos sutarties tarp savininko ir nuomininko sudarymas nėra teisinis pagrindas nuomininko ir šilumos energijos tiekėjo pirkimo–pardavimo santykiams atsirasti. Iš atsakovės Kalvarijos savivaldybės ir nuomininko R. K. sudarytos nuomos sutarties nuostatų matyti, kad nuomininkas buvo įsipareigojęs mokėti komunalinių paslaugų mokesčius, tarp jų ir už šilumos energiją, tačiau nuomininkas nevykdė nuomos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, ir šiuo atveju ieškovei negali kilti nuostolių dėl to, kad, nuomininkas netinkamai vykdė nuomos sutarties sąlygas, nes ieškovė nėra nuomos sutarties šalis.

3313.

34Nagrinėjamoje byloje nustatyta teisinę reikšmę turinti aplinkybė, kad rašytinė nuomininko ir energijos tiekėjo šilumos energijos pirkimo–pardavimo sutartis nebuvo sudaryta. Pirmiau aptartų kasacinio teismo išaiškinimų kontekste ši aplinkybė reiškia, kad šilumos energijos pirkimo–pardavimo sutarties šalimi (abonentu) laikytinas buto savininkas (Kalvarijos savivaldybė), kuriam, vadovaujantis bendrąja energijos pirkimo–pardavimo sutarties samprata ir energijos apmokėjimą reglamentuojančia CK 6.388 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisės norma, tenka prievolė atsiskaityti su šilumos energijos tiekėju už jam priklausančiam butui reikmėms patiektą ir priskaičiuotą šilumos energiją.

3514.

36Savivaldybė, kontroliuodama tik nuomos mokesčio jai sumokėjimą, nuomininko pareigos sudaryti sutartis su komunalinių paslaugų tiekėjais nekontroliavo, taip pat neatliko atsiskaitymų su paslaugas teikiančiais asmenimis kontrolės. Atsižvelgiant į tai spręstina, jog savivaldybė veikė kaip nerūpestingas ir neatidus šeimininkas ir tokiais savo veiksmais sudarė nuomininkui galimybę naudotis komunalinių paslaugų tiekėjų paslaugomis už jas neatsiskaitant. Laikantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos nagrinėjamu klausimu dėl to, kuris subjektas turi mokėti komunalinius mokesčius – buto savininkas ar nuomininkas, patalpų savininko ir nuomininko susitarimas turi būti konkretus; jame turi būti aiškiai išreikšta, kad nuomininkas taps šilumos energijos tiekimo pirkimo–pardavimo sutarties šalimi (pirkėju). Kadangi byloje nenustatyta, kad toks susitarimas būtų sudarytas, tai už butui tiektą šilumos energiją privalo mokėti jo savininkas. Tačiau šis aiškinimas nereiškia, jog nuomininkas apskritai neturi pareigos atsiskaityti už suvartotą šilumos energiją. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas beveik analogiškoje byloje, kurioje skyrėsi tik ginčo dalykas – prekė, t. y. byloje dėl skolos už elektros energiją, yra pasisakęs, kad tokia nuomininko pareiga gali kilti iš nuomos sutarties ir nuomos santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-163/2013).

3715.

38Sutinkamai su 2019 m. gruodžio 18 d. Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-2085-555/2019, kurioje faktinės bylos aplinkybės yra panašios su nagrinėjama civiline byla, yra pasakyta, jog pagal CK 6.191 straipsnio 1 dalį sutartis trečiojo asmens naudai yra tokia sutartis, kuri nustato skolininko pareigą įvykdyti sutartį (prievolę) ne kitos sutarties šalies, bet trečiojo asmens naudai. Šiai sutarčiai būdinga tai, kad trečiasis asmuo, kurio naudai turi būti įvykdyta sutartis, turi teisę kartu su kitu sutartį sudariusiu asmeniu reikalauti įvykdyti sutartį, t. y. tokia sutartis sukuria trečiajam asmeniui reikalavimo teisę. Pažymėtina, kad ginčo atveju sudaryta nuomos sutartis, turėdama sutarties trečiojo asmens naudai požymių, gali lemti, kad elektros energijos tiekėjui atsiranda teisė reikalauti atsiskaityti už sunaudotą elektros energiją iš nuomininko. Ši teisė, visų pirma, yra galimybė, kuria elektros energijos tiekėjas savo nuožiūra gali pasinaudoti arba nepasinaudoti. Be to, ši aplinkybė nepanaikina abonento prievolių pagal elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį, tarp jų ir prievolės atsiskaityti su elektros energijos tiekėju už patiektą ir paskirstytą elektros energiją, ir neperkelia šių prievolių nuomininkui. Elektros energijos pirkimo–pardavimo santykiai tarp nuomininko ir elektros energijos tiekėjo gali atsirasti tik rašytinės elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu ir tik tuo atveju abonento (savininko) prievolė atsiskaityti pereina nuomininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. birželio 6 d. nutartis, priimta byloje Nr. e3K-3-198-695/2019).

3916.

40Todėl atsižvelgiant į anksčiau išdėstytų aplinkybių visetą, teismų formuojamą praktiką, teismas sprendžia, kad ieškovės reikalavimas priteisti solidariai iš atsakovų 445,24 Eur skolą yra tenkintinas (CK 6.1 straipsnis, 6.6 straipsnis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.384 straipsnio 1 dalis, 6.388 straipsnio 1 dalis, 6.391 straipsnis).

4117.

42CK 6.210 straipsnis numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl iš atsakovų ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2019-07-09 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4318.

44Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovų ieškovei lygiomis dalimis priteisiamos 123,90 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 15 Eur sumokėtas žyminis mokestis ir 108,90 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

4519.

46Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (aktuali Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1R-298/1K-290 redakcija) nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur, o šioje byloje susidariusios didesnės nei 3 Eur, t. y. 7,44 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, todėl jos priteisiamos lygiomis dalimis iš atsakovų valstybei.

47Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268–270 straipsniais, teismas

Nutarė

48Ieškinį tenkinti visiškai.

49Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „D“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB SEB bankas solidariai iš atsakovų R. K. a.k. ( - ) gyvenančio adresu ( - ) ir Kalvarijos savivaldybės, buveinės adresas ( - ), 445,24 Eur (keturis šimtus keturiasdešimt penkis eurus, 24 ct) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. liepos 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei lygiomis dalimis po 61,95 Eur (šešiasdešimt vieną eurą, 95 ct) bylinėjimosi išlaidų.

50Priteisti valstybei iš atsakovų R. K. ir Kalvarijos savivaldybės po 3,72 Eur (tris eurus 72 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, į atsakovų pasirinktą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą – 5660, mokėjimo paskirtį – procesinių dokumentų įteikimo išlaidos.

51Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta... 2. sekretoriaujant Rimai Leonavičiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „D“ atstovui... 4. atsakovams Kalvarijos savivaldybei ir R. K. nedalyvaujant... 5. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. 1.... 8. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovų solidariai 445,24 Eur skolos už... 9. 2.... 10. Atsakovė Kalvarijos savivaldybė pateikė atsiliepimą į ieškovės ieškinį... 11. 3.... 12. Atsakovas R. K. teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė,... 13. Teismas... 14. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 15. 4.... 16. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovei Kalvarijos savivaldybei priklauso... 17. 5.... 18. Ieškovė teikia į butą produkciją (šiluminę energiją) bei eksploatuoja... 19. 6.... 20. Kalvarijos savivaldybė nesutinka, kad skola iš jo, kaip patalpų savininko,... 21. 7.... 22. Byloje kilo ginčas, kas turi sumokėti susidariusią 445,24 Eur skolą už... 23. 8.... 24. Tarp atsakovų 2005-11-18 sudarytos gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 1 p.... 25. 9.... 26. Šilumos energijos pirkimo–pardavimo teisinius santykius reglamentuoja CK... 27. 10.... 28. Taigi nagrinėjamu atveju šilumos pirkimo–pardavimo teisinių santykių... 29. 11.... 30. Šilumos tiekėjas ir patalpų savininkas (nuomotojas) bei nuomininkas gali... 31. 12.... 32. Atsakovė Kalvarijos savivaldybės administracija, sudarydama gyvenamųjų... 33. 13.... 34. Nagrinėjamoje byloje nustatyta teisinę reikšmę turinti aplinkybė, kad... 35. 14.... 36. Savivaldybė, kontroliuodama tik nuomos mokesčio jai sumokėjimą, nuomininko... 37. 15.... 38. Sutinkamai su 2019 m. gruodžio 18 d. Kauno apygardos teismo nutartimi... 39. 16.... 40. Todėl atsižvelgiant į anksčiau išdėstytų aplinkybių visetą, teismų... 41. 17.... 42. CK 6.210 straipsnis numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę... 43. 18.... 44. Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovų ieškovei lygiomis... 45. 19.... 46. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos... 47. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 48. Ieškinį tenkinti visiškai.... 49. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „D“, juridinio asmens... 50. Priteisti valstybei iš atsakovų R. K. ir Kalvarijos savivaldybės po 3,72 Eur... 51. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...