Byla 2-4381-614/2012
Dėl antstolės Brigitos Palavinskienės veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje antstolė Brigita Palavinskienė, skolininkas R. P., išieškotojai AB SEB lizingas, UAB „General financing“, UAB „Medicinos bankas“, antstolis Irmantas Gaidelis, Nordea bank Finland Plc Lietuvos skyrius, Vilniaus apskrities VMI, VSDFV Vilniaus skyrius, Ž. T., L. T., Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie VRM, UAB „Akcentas“, D. P

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Eglė Surgailienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal antstolės Brigitos Palavinskienės pateiktą pareiškėjo R. P. pateiktą skundą dėl antstolės Brigitos Palavinskienės veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje antstolė Brigita Palavinskienė, skolininkas R. P., išieškotojai AB SEB lizingas, UAB „General financing“, UAB „Medicinos bankas“, antstolis Irmantas Gaidelis, Nordea bank Finland Plc Lietuvos skyrius, Vilniaus apskrities VMI, VSDFV Vilniaus skyrius, Ž. T., L. T., Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie VRM, UAB „Akcentas“, D. P.,

Nustatė

2Pareiškėjas R. P. prašo panaikinti antstolės Brigitos Palavinskienės 2012-06-14 patvarkymą dėl ekspertizės turto rinkos vertei nustatyti. Pažymi, kad antstolė nenurodė priežasčių, dėl kurių reikia skirti ekspertizę turto – žemės sklypo ir sodo namo, esančių SB „( - )“, ( - ), vertei nustatyti. Paaiškino, jog šio turto vertinimas buvo atliktas 2011 m. lapkričio 15 d. atestuoto turto vertintojo. Nuo šio vertinimo nekilnojamojo turto rinkoje nebuvo esminių pokyčių, todėl skirti dar vieną ekspertizę nėra pagrindo.

3Antstolė Brigita Palavinskienė, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą, 2012-06-29 patvarkymu reg. Nr. B-64391, jį atmetė. Antstolė nurodė, jog 2009 02 12 turto arešto aktu Nr. 0001/09/00330 buvo areštuotas nuosavybės teise P. R. priklausantis ir hipotekos kreditoriui Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius įkeistas nekilnojamasis turtas: 0,0600 ha bendro ploto žemės sklypas (unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ).), 2011 05 25 turto arešto aktu Nr. 0171/11/01413/V buvo areštuotas nuosavybės teise P. R. priklausantis nekilnojamasis turtas: 34,69 kv. m. bendro ploto pastatas - sodo namas (unikalus Nr. ( - ), esantis ( - )). Nekilnojamojo turto 2011-11-17 ekspertizės aktu buvo nustatyta, jog minėto žemės sklypo vertė yra 61 600 Lt, o sodo namo vertė – 10 000 Lt. 2012 m. sausio mėnesį turėjo vykti minėto turto varžytinės, tačiau jos paskelbtos neįvykusiomis, nes nedalyvavo nei vienas pirkėjas. 2012 m. balandžio mėnesį neįvyko antrosios varžytinės. Antstolė pažymėjo, jog kreditorius Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius atsisakė siūlymo perimti iš varžytinių neparduotą turtą, kiti kreditoriai taip pat nepateikė sutikimo perimti turtą. Antstolė nurodė, jog skirdama pakartotinę skolininkui priklausančio turto ekspertizę vadovavosi CPK 681 str. ir 682 str., kadangi kilo pagrįstų abejonių dėl 2011 m. ekspertizės metu nustatytos turto vertės atitikimo turto tikrajai rinkos vertei, atsižvelgiantį aplinkybę, jog abiejose turto varžytinėse nedalyvavo nei vienas pirkėjas. Skirti naują ekspertizę turto vertei nustatyti prašė išieškotojas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius.

4Išieškotojas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame nurodė, kad su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Išieškotojas nurodė, jog yra pagrįstų abejonių, jog 2011 m. lapkričio mėnesį ekspertų nustatyta skolininko turto vertė atitinka jo tikrąją vertę. Pažymėjo, jog tai ne pirma atliekama šio turto ekspertizė – 2011 m. rugpjūčio mėnesį skolininko turto ekspertizę atliko UAB „Ober haus“, kuri nustatė, jog skolininko turto vertė yra 65 000 Lt. Išieškotojo teigimu, antstolė, vykdydama areštuoto turto realizavimo procedūras nuosekliai laikosi teisės aktų reikalavimų, jos veiksmai yra teisėti, pagrįsti, patvarkymas dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo motyvuotas. Išieškotojas prašė atlyginti jam patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Išieškotojas VSDVF Vilniaus skyrius pateikė atsiliepimą į skundą, kuriuo prašė spręsti pareiškėjo skundą pagal byloje esamas aplinkybes.

6Išieškotojas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos pateiktu atsiliepimu su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Pažymėjo, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytinių turto proceso stadija, o teisingas skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga.

7Skundas atmetamas.

8Iš teismui pateiktų vykdomųjų bylų Nr. 0171/11/01413 ir Nr. 0171/10/10599 matyti, jog antstolė Brigita Palavinskienė vykdo išieškojimą iš skolininko R. P. išieškotojų AB SEB lizingas, Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Vilniaus apskrities VMI, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM, VSDFV Vilniaus skyriaus, Irmanto Gaidelio, UAB „Akcentas“, UAB „Medicinos bankas“, naudai.

9Vykdydama išieškojimą, antstolė 2009-02-12 turto arešto aktu areštavo skolininkui R. P. priklausantį turtą – 0,060 ha žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), kurį antstolės pavedimu ekspertai įvertino 90 000 Lt. 2009-10-09 turėjo vykti pirmosios varžytinės dėl areštuoto turto pardavimo, tačiau 2009-10-13 antstolio patvarkymu varžytinės paskelbtos neįvykusiomis, kadangi jose nedalyvavo nei vienas pirkėjas. Vykdomosios bylos duomenys patvirtina, jog 2010-05-04 turėjo vykti antrosios varžytinės, kurios taip pat paskelbtos neįvykusiomis, nes jose nepanoro dalyvauti nei vienas potencialus pirkėjas. Neįvykus varžytinėms išieškotojui Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui buvo pasiūlyta perimti neparduotą turtą, tačiau išieškotojas šio pasiūlymo atsisakė. 2011-05-25 turto arešto aktu buvo areštuotas skolininkui priklausantis sodo namas, esantis ( - )., unikalus Nr. ( - ). Antstolio 2011-08-18 patvarkymu buvo paskirta skolininkui priklausančio turto – žemės sklypo ir pastato ekspertizė turto vertei nustatyti. Ekspertizę atlikę UAB „Ober haus“ nustatė, jog bendra skolininko turto vertė yra 65 000 Lt. Antstolė Brigita Palavinskienė skolininko R. P. prašymu 2011-09-20 patvarkymu skyrė pakartotinę skolininkui priklausančio turto ekspertizę ir pavedė ją atlikti ekspertinei įstaigai UAB „Butas tau“. Šios ekspertizės metu nustatyta turto kaina – 71 600 Lt. Antstolės patvarkymu buvo paskirtas turto pardavimas iš varžytinių 2012-01-26, tačiau varžytinės neįvyko, neatvykus nė vienam pirkėjui. Dėl tos pačios priežasties neįvyko ir antrosios varžytinės 2012-04-12. Išieškotojas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius nepriėmė antstolės pasiūlymo perimti neparduotą iš varžytinių turtą, ir prašė skirti naują ekspertizę turo vertei nustatyti. Pageidavimo perimti neparduotą iš varžytinių turtą nepareiškė ir kiti išieškotojai.

10Antstolė Brigita Palavinskienė 2012-06-14 patvarkymu, vadovaudamasi CPK 681-682 str., Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika, išieškotojo prašymu paskyrė naują skolininkui priklausančio turto ekspertizę, pavesdama ją atlikti ekspertinei įstaigai UAB „Butas tau“.

11Teismas pažymi, jog vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Kai vykdant teismo sprendimą išieškojimas nukreipiamas į skolininko turtą, vykdymo proceso dalyvių teisėtų interesų apsaugos ir derinimo principas tinkamai įgyvendinamas tik tuo atveju, kai išieškojimo objektu esantis turtas yra teisingai, laikantis įstatyme nustatytos tvarkos įkainojamas ir realizuojamas. Teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas yra antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui.

12Areštuoto turto įkainojimo tvarką bei ekspertizės turto vertei nustatyti skyrimo tvarką ir sąlygas reglamentuoja CPK 681-682 straipsniai. Teismas pažymi, kad vienas iš papildomos ar pakartotinės ekspertizės skyrimo pagrindų – vykdymo proceso šalių motyvuoti prieštaravimai dėl ekspertizės (CPK 682 straipsnio 2 dalis), kitas pagrindas – paties antstolio abejonės dėl turto vertės (CPK 681 straipsnio 1 dalis, CPK 682 straipsnio 3 dalis).

13Antstolė Brigita Palavinskienė nurodė, jog skirdama pakartotinę turto ekspertizę vykdė savo pareigą teisingai įkainoti turtą. Ji rėmėsi išieškotojo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus prašymu bei savo abejonėmis dėl realios turto vertės, šias abejones pagrįsdama tuo, kad nei vienose iš dviejų paskelbtų varžytinių neatsirado potencialių turto pirkėjų. Teismas vertina, jog atsižvelgiat į išieškomų iš skolininko sumų dydį, išieškotojų interesas šioje byloje neprieštarauja skolininko interesui - parduoti turtą kuo aukštesne kaina, kadangi iš byloje esančių duomenų matyti, jog net ir pardavus skolininko turtą iš varžytinių už kainą, kurią nustatė ekspertai, gautų lėšų neužtektų kreditorių reikalavimams patenkinti. Išieškotojai kaip ir skolininkas yra suinteresuoti, jog turtas būtų parduotas kuo aukštesne kaina, kad išieškotojų reikalavimai būtų patenkinti kuo didesne apimtimi. Teismo vertinimu, antstolė Brigita Palavinskienė, vykdydama savo įstatymines pareigas ir siekdama vykdymo proceso tikslų, įvertino atliktos ekspertizės aktą kartu su kitais bylos duomenimis, atsižvelgdama į pakankamai ilgą laiko tarpą (septyni mėnesiai), praėjusį nuo turto vertinimo. Antstolės nurodytas argumentas, jog turto nerealizavimo varžytinėse faktas patvirtina jose buvus galimai per aukštą kainą pripažįstamas ir teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2010). Tuo tarpu pareiškėjo pateikti duomenys apie kainų kilimą nekilnojamojo turto rinkoje yra nepakankamai pagrįsti, neišsamūs. Pareiškėjas skunde taip pat nurodo, kad jis ketina surasti turto pirkėją. Teismas pažymi, kad vykdymo proceso metu pareiškėjas (skolininkas) turėjo teisę siūlyti turto pirkėja, tačiau nei karto šia galimybe nepasinaudojo. Atkreiptinas dėmesys, jog skundžiamas antstolės patvarkymas neužkerta kelio pareiškėjui realizuoti minimą teisę. Tuo tarpu nerealizuojant turto ilgą laiką išieškotojų interesai nėra tinkamai įgyvendinami. Teismas pažymi, jog pakartotinė ekspertizė skiriama siekiant teisingai (iš naujo) įvertinti turtą, o ne siekiant įvertinti jį mažesne kaina kaip nurodo pareiškėjas.

14Remdamasis aukščiau išdėstytais motyvais, teismas konstatuoja, jog antstolės Brigitos Palavinskienės 2012-06-14 priimtas patvarkymas yra teisėtas, juo nepažeidžiami proporcingumo, interesų derinimo principai ir naikinti jo skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo, todėl pareiškėjo skundas atmetamas.

15Vadovaudamasis LR CPK 290-291 str., 513 str. teismas,

Nutarė

16Pareiškėjo R. P. skundą atmesti.

17Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo skundžiama Vilniaus apygardos teismui atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai