Byla 1-387-482/2018

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Aksinija Žemantauskienė, sekretoriaujant Ingridai Gudaitienei, dalyvaujant prokurorams Sauliui Striaušai, Astai Antanaitienei, nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei I. K., jos atstovui advokatui Vaidui Paltanavičiui, kaltinamajai L. L., jos gynėjui advokatui Tadui Račiui, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2L. L., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, gyvenamoji ir deklaruojama gyvenamoji vieta ( - )., Lietuva, ištekėjusi, dirba( - ), plataus profilio darbininke, neteista, kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ( toliau- BK) 140 straipsnio 1 dalį ( du nusikaltimai), ir

Nustatė

3kad kaltinamoji nežymiai sutrikdė sveikatą, o būtent: 2017 m. rugsėjo 18 d. apie 19.30 val. tvarte, esančiame Žemės ūkio bendrovėje „Valavičiai", adresu Sūduvos g. 56, Valavičių k., Marijampolės sen., Marijampolės sav., ūkio patalpoje sukėlė konfliktą, kurio metu įrankiu skirtu mėšlui nutraukti, po vieną kartą sudavė I. K. į kaktos dešinės pusės sritį bei į veido kairės pusės sritį, po to turėtu daiktu vieną kartą sudavė į kairės rankos plaštaką bei ne mažiau kaip keturis kartus sudavė į abiejų rankų plaštakas, kuriomis buvo užsidengusi galvą, tuo padarydama nukentėjusiajai I. K. veido dešinės pusės muštą žaizdą, kraujosruvas dešinio paakio ir kairės plaštakos srityse, kas vertinama nežymiu sveikatos sutrikdymu.

4Kaltinamoji sukėlė fizinį skausmą, o būtent 2017 m. rugsėjo 19 d. apie 05.30 val. tvarte, esančiame( - ), adresu ( - ) ūkio patalpoje sukėlė konfliktą, kurio metu tyčia I. K. sugriebė už plaukų ir tąsė, stūmė bei ranka ne mažiau kaip penkis kartus sudavė į galvos sritį, taip smurtaudama nukentėjusiajai I. K. sukėlė fizinį skausmą.

5Kaltinamoji L. L. dėl pareikšto kaltinimo kalta neprisipažino ir paaiškino, kad dirba ( - ) plataus profilio darbininke. Reide yra 50 gyvulių. 2017-09-18 apie 18-19 val. atėjo I. K.. Skersinis takas skiria 50 karvių. Ji melžė per vidurį. I. K. pasakė, kad perims darbą. Ji I. K. atsakė, kad negavo valdžios nurodymų ir liepė jai netrukdyti. I. K. vis tiek klausinėjo, kaip kokią karvę melžti. Ji priėjo prie kitos karvės ir kad karvę pakelti paėmė įrankį ir bakstelėjo juo į karvę, kad karvė keltųsi. Po to ji turi nuo karvės atsitraukti. Buvo tamsu. Jai atsitraukiant nuo karvės, I. K. ją stūmė, kad ji parkristų po karve, tada ji kirto I. K. porą kartų. Ji buvo išsigandusi, viskas truko sekundę. Kitą dieną kolegė paprašė anksčiau pajungti linijas, nes V. S. reikėjo laisvos dienos. Ji atvažiavo į tvartą 5:30 val., pasiėmė aparatus, juos pasikabino, buvo pasijungusi linijas, nuėjo pajungti kitame tvarte. Kai sugrįžo, pamatė, kad I. K. melžia su jos aparatais. Ji ieškojo pašluostės, I. K. jai padavė pašluostę. Ji buvo tarpe karvių, ir I. K. ją pastūmė į tarpą karvių. Ji sugriebė už I. K., jos susistumdė. I. K. atsisuko į ją nugara ir ji I. K. pastūmė. I. K. ją užpuolė abi dienas, o apkaltino ją, ji gynėsi. Apklausiant ją liudytoja, tyrėja jai pateikė tik klausimus, kodėl tyrėja taip parašė, nežino, nenuosekliai parašė. Tyrėja jai liepė tik pasirašyti, ji protokolo neskaitė, protokolo negalėjo įskaityti. Su teisėmis jos nesupažindino, tik liepė pasirašyti ir išėjo. Nesakė, kad gali neduoti parodymų. Pradžioje prisipažino kalta iš dalies iš žmogiškos pusės. Po to kreipėsi į advokatą, kuris paaiškino, kad gynyba yra ne nusikaltimas. Gailisi iš žmogiškos pusės, kad kirto, I. atsiprašė, kai buvo pas vadovą. Pas vadovą buvo, praėjus 4-5 dienoms po įvykio. Ji siūlė kompensaciją už vaistus, I. K. jai nieko neatsakė. Mėšlo nutrauktuvu, kur pataikė I. K., nežino, nes buvo tamsu, neneigia, kad galėjo I. K. pataikyti. Galėjo suduoti du kartus. Tyrėjai ji sakė, kad gynėsi. Su civiliniu ieškiniu nesutinka. Niekas negalėjo matyti jų konflikto. Po darbo paskambino vadovui V. N., pasakė, kad ją puola. Nežino, kodėl vadovas to nepasakė liudydamas. Visą įvykį išprovokavo nukentėjusiosios elgesys, pripažįsta, kad sudavė I. K. įrankiu mėšlui traukti, kur pataikė, nežino. Buvo tamsu, kraujo nematė. Kitą dieną negalėjo I. K. suduoti, I. K. jai pakišo koją ir stūmė tarp karvių. Ji griebėsi už I. K., fizinio skausmo negalėjo I. K. suteikti. Griebė I. K. už krūtinės, už plaukų nesugriebė. Pirmininkas buvo jas pasikvietęs, jos viena kitą kaltino. I. K. sudavė iš viršaus į apačią abiem rankom turėtu įrankiu mėšlui traukti. Kai nukentėjusioji atėjo pirmą kartą, ji rankose turėjo automobilio raktelius, antrą dieną nukentėjusioji rankose turėjo pašluostę.

6Nukentėjusioji I. K. paaiškino, kad rugsėjo 18 d. turėjo grįžti į savo darbo vietą. Vieta buvo užimta ir įvyko konfliktas. Atėjo į darbą, pasikalbėjo su bendradarbėmis ir pasakė, kad ateina iš L. L. perimti darbą. L. L. pradėjo ant jos šaukti, paėmė mėžimo įrankį ir pradėjo ją mušti. Kaltinamoji sudavė jai į kaktą, bėgo kraujas, po to sudavė per veidą, ji rankomis užsidengė galvą, tada mušė per rankas, ant rankų buvo mėlynės. Ji išėjo iš darbo ir parvažiavo namo. Prieš tai važiavo pas fermos vedėją, bet jo nerado, susitiko operatorių, pasakė jam, kas atsitiko, tada važiavo į ligoninę. Kai kaltinamoji ją mušė, A. B. ir V. S. sakė :„Lina, ką darai“. Moterys buvo už kelių metrų nuo kaltinamosios ir matė įvykį. Nuvažiavo į Marijampolės ligoninę, ten jai suteikė pirmąją pagalbą, grįžo namo, tada atvažiavo policijos pareigūnai. Sekančią dieną ji nuėjo į darbą apie 6 val., paėmė aparatus, kurie buvo ir sudėjo juos ant karvių. Tuomet atėjo L. L. ir pasakė, kad ji nori iš L. L. atimti darbą. Ji užsisuko eiti, o L. L. griebė jai už plaukų, draskė plaukus, smūgiavo į galvą kumščiais. Ji rėkė, kad L. L. taip nedarytų. Po to parašė antrą pareiškimą. Šio antro atvejo niekas nematė. Moterys buvo plovykloje už 20 metrų. Kaltinamoji, kai smurtavo šaukė, keikėsi, vadino ją visokiais žodžiais. Jos sūnus buvo susilaužęs koją, todėl ji buvo pasiėmusi kasmetines mokamas atostogas dviem savaitėms. Buvo viskas suderinta su tiesioginiu vadovu. Prieš tai iš kaltinamosios pusės buvo psichologinis smurtas, L. L. sakydavo, kad ne ten automobilį prie fermų pasistato, kabinėdavosi dėl jos atlikto darbo. Ji pati su kaltinamąja nekonfliktavo, į konfliktus nesivėlė. Palaiko civilinį ieškinį. Prašo neturtinės žalos 3000 euro. Po įvykio blogai jautėsi, bijo eiti į darbą, nežino, kada ją kaltinamoji vėl užkabins ir dabar darbe iš kaltinamosios girdi žodžius „debilė“. Ji dirbanti, turi namą, automobilį. Santuoka nutraukta. Turi 15 metų sūnų, kiti trys vaikai suaugę. Apytiksliai kiek buvo suduota smūgių, nežino, tačiau mažiausiai penki smūgiai. Jautė fizinį skausmą. Sekančią dieną svaigo galva ir dabar galvoje yra randas. Dėl antros dienos, tai yra 19 d. ją kaltinamoji tąsė už plaukų, jai skaudėjo, ji rėkė, kad paleistų. Smūgiai buvo į galvą, smūgiai buvo stiprūs. Jai skaudėjo, smūgių buvo mažiausia septyni. Ji ir kaltinamoji po įvykio buvo iškviestos pas vadovą V. N., kuris klausė apie įvykį, Lina pasakė : „dovanok, buvau efekto būsenoj“. L. L. jos daugiau neatsiprašė. Prisipažinimo jokio nebuvo, tęsėsi ignoravimas. Rugsėjo 18 d. fermos vedėjas ją atšaukė iš atostogų, nes V. S. turėjo svarbių reikalų ir negalėjo dirbti. Ar buvo priimtas dėl to koks dokumentas, nežino. Kaltinamajai pasakė tik labas vakaras, daugiau nieko nesakė. Žodinio konflikto tarp jų nebuvo. Kaltinamoji ją iš karto puolė, kai pasakė, kad nori perimti grupę. Nesuprato, dėl ko kaltinamoji ją puola. Nuo kaltinamosios buvo 1-2 m atstumu. Kaltinamoji nuo karvių buvo netoli, abi stovėjo ant tako. Kai atėjo 18 dieną, kaltinamoji dirbo, keitė karvėms aparatus. Įrankis mėšlui stumti stovėjo atremtas į sieną. L. L. šį įrankį paėmė ir pradėjo juo ją mušti. Kai ji atėjo, įrankio kaltinamosios rankose nebuvo. Fermoje geras matomumas, yra elektra, viskas puikiai matosi. Kai atėjo į darbą 19 dieną, patalpoje per vidurį buvo sukabinti aparatai. Ji juos pasiėmė ir uždėjo ant karvių. Tada atėjo L. L. ir pradėjo šaukti. Ji pati nesikeikia, net ant karvių nešaukia. Būna atvejų, kad karvės sužaloja darbininkus. Ji įvykio metu link kaltinamosios nėjo. Savo emocijas ji palieka namuose. Ji sutiko būti atšaukta iš atostogų anksčiau laiko. Ji L. L. paklausė, ką jai rytoj, atėjus į darbą, reikės daryti, norėjo susipažinti su darbo eiga, ar nėra atvesta teliukų, norėjo sužinoti pokyčius.

7Liudytoja V. S. paaiškino, kad pažįsta kaltinamąją ir nukentėjusiąją, piktumų nėra. Dirba melžėja( - ). I. K. atėjo į fermas ir nuėjo pas L. L.. Galėjo būti apie 19 val., dienos nepamena. Tuo metu I. K. buvo atostogose, ar ją kas pavadavo, nepamena, gal I. K. pavadavo L. L.. Daug ko neprisimena, turėjo galvos traumą ir nieko nepamena. I. K. fermos viduje matė, I. K. pro ją praėjo. Ką I. K. veikė nuėjusi pas L. L., nežino. L. L. nuo jos dirba gana toli. Kaip grįžo I. K. matė, su ja nekalbėjo. Neatsimena, ką I. K. burbėjo praeidama. Tą pat vakarą L. L. matė, su ja apie I. K. nesikalbėjo. I. K. ir L. L. jai abi vienodos, bendradarbės ir tiek. Su ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais ( 1t., b.l.78) sutinka. Nukentėjusioji turėjo ją pavaduoti. Vedėjo ji prašė laisvų dienų, I. K. paprašė išleisti ją iš darbo. I. K. sakė išleis, bet eis dirbti į savo vietą. Socialiniuose tinkluose bendrauja. Niekam nieko dėl šios bylos nežadėjo. Pačio įvykio nematė.

8Ikiteisminio tyrimo metu V. S. apklausta kaip liudytoja paaiškino, kad 2017 m. rugsėjo tikslios datos nepamena, vakare į darbą atėjo I. K., kuri, kiek pamena, tuo metu atostogavo, pamena, kad I. K. atėjo ją pavaduoti jos grupėje, buvo taip susitarę, nes I. K. dirba kitoje grupėje kartu su L. L.. Koridoriuje ji pasisveikino I. K., matė, kad I. K. nuėjo į patalpą, kur yra gyvuliai, o ji nuėjo į plovyklą, kurioje buvo bendradarbė A. B.. Ji, pasiėmusi darbo įrankius, nuėjo į patalpą pas gyvulius, kurie yra patalpos viduryje, o L. L. ir I. K. gyvuliai stovi prie sienos. Patalpoje ūžia ventiliatoriai, bliauna karvės, agregatai garsiai dirba. Kažkuriuo metu pamatė I. K., kuri ėjo nuo savo grupės, praėjo taku pro ją. Neatsimena, kad I. K. būtų jai ką sakiusi. Kaip I. K. atrodė, negali pasakyti, nes nekreipė dėmesio. Konflikto tarp I. K. ir L. L. negirdėjo. Prisimena, kad sekančią dieną ryte I. K. vėl atėjo į fermą. Dėl kokių priežasčių atėjo I. K., ji nežino. I. K. ir L. L. konflikto negirdėjo, su I. K. nekalbėjo. Ji nežino, kodėl I. K. sako, kad ji su A. B. matė, kaip L. L. mušė ją ( I. K.) ( 1t., b.l.78–79).

9Liudytoja L. J. paaiškino, kad pažįsta kaltinamąją ir nukentėjusiąją, su jomis nebendrauja. Ikiteisminiame tyrime jos niekas nieko neklausė. Vyras važiavo į teismą, norėjo eiti liudyti ir ji, bet vyras pasakė, kad jos nekvietė. Buvo jau vakaras, vyras buvo išvažiavęs melžti karves, ji gamino valgyti. Išgirdo kažką krebždant, atidarė duris ir pamatė kruviną moterį, pradžioje nesuprato, kad tai I. K.. I. K. paklausė, ar nėra namuose vedėjo, tada suprato, kad tai I. K.. I. K. laikėsi už galvos, jos galvoje dešinė pusė buvo prakirsta, nubėgęs per dešinį skruostą kraujas. I. K. buvo apsiverkusi, pasakė, kad ją sumušė „kačiarga“, verkė ir drebėjo. I. K. jai sakė, kad ją sumušė L. L., sakė, kad I. K. atėjo paimti jos darbo. Ji pasakė I. K. kviesti policiją ir medikus. Ji paskambino vyrui ir pasakė, kad I. K. kruvina. Tada I. K. telefonu pasakė vedėjui, kad ją sumušė, kad jai reikia į policiją ir greitąją. I. K. pasakė, kad buvo nuėjusi apsižiūrėti darbą. I. K. išėjo, parvažiavo vyras, kuris pasakė, kad Izolinai reikėjo niekur neiti, kol jo nėra darbe. Įvykis buvo 2017m rudenį. Kad L. L. I. K. prakirto galvą, kalbėjo visas kaimas. Visi žmonės pasipiktinę L. L., kad toks žmogus negali kolektyve dirbti. Nuo jos namų iki fermos yra gal kilometras.

10Liudytojas A. B. paaiškino, kad pažįsta kaltinamąją ir nukentėjusiąją, nesutarimų nėra. Dirba ( - ) melžėja, jos darbo vieta fermose, trečioje eilėje. 2017 m rugsėjo mėnesį matė, kaip atėjo I. K. ir nuėjo link L. L.. Daugiau nieko nematė. I. K. tuo metu nedirbo, atostogavo. I. K. atėjo apie 18 val., praėjo pro ją, ji neklausė, ko I. K. atėjo. L. L. dirbo eilėje link sienos ir I. K. nuėjo link tos pusės. Ji liko savo darbo vietoje, nieko negirdėjo ir nematė. Po kiek laiko pamatė, kaip I. K. išėjo pro duris, I. K. matė tik iš nugaros. I. K. išėjo po 15-20 min. Fermoje garsiai ūžia ventiliatoriai. Jie tarpusavyje, jei nori susikalbėti, šaukia. Tą dieną buvo susitikusi V. S., ji prižiūrėjo aparatus. Nukentėjusioji ir kaltinamoji buvo draugės, L. L. mokė Izoliną dirbti. Su ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais ( 1t., b.l.75–76) sutinka. Vakare nieko nematė, o kitos dienos ryte 6 val. I. K. išeidama pasakė, kad ją vėl užpuolė. Kai I. K. ryte atėjo, jos nematė, matė ją tik išeinant. Apklausiant ikiteisminio tyrimo metu, kartais nesuprato tyrėjos klausimų, apie kurią dieną klausia. Matė, kad I. K. nuėjo į tą eilę, kur dirba L. L.. Fermose dirba ji, V. S. ir L. L., vėliau dirba jau kiti darbuotojai. Žmonės kalbėjo, kad I. K. sumušė L. L.. Stengiasi nuo konflikto likti nuošaly. Su V. S. apie šį įvykį nekalbėjo. Nukentėjusiąją matė po įvykio, paėjus savaitei, kaktos srityje matėsi mėlynė. Fermose, kaltinamosios darbo vietoje apšvietimas labai prastas. Jų darbas yra pavojingas, būna, kad karvės ir spaudžia, ir spiria, ir duria. Dirba labai įsitempę. Negalima rėkauti, išgąsdinti gyvulio. Karvės dažniausia sužaloja kojas ir rankas.

11Ikiteisminio tyrimo metu 2017-12-01 A. B. apklausta kaip liudytoja paaiškino, kad dirba ( - ) melžėja. 2017 m. rugsėjo mėnesį, tikslios dienos nepamena, į darbą atėjo I. K.. Iš plovyklos pasiėmė aparatus ir išeidinėjo bei susitiko I., kuri taip pat išeidinėjo iš plovyklos. I. buvo fermos patalpose, kur yra gyvuliai ir ten kažką veikė. Plovyklų patalpa yra atskirta nuo ten, kur yra gyvuliai. Išeidama Izolina pasakė: "Lina mane vėl užpuolė" bei paklausė: "Ar matei?" Ji pasakė I., kad nieko nematė, nes tuo metu buvo plovyklos patalpoje. Po kiek laiko iš fermos darbuotojų išgirdo, kad Izoliną fermoje sumušė L. L., kuri įrankiu skirtu mėšlui nutraukti sudavė smūgius, tačiau to nematė (1t., b.l. 75–76).

12Liudytojas E. K. paaiškino, kad pažįsta kaltinamąją ir nukentėjusiąją. Dirba Valavičių bendrovėje operatoriumi-laborantu. Žino, kad įvyko tarp nukentėjusiosios ir kaltinamosios konfliktas. Jis sutiko gatvėje I. K., kuri pasakė, kad ją sumušė kaltinamoji. Tai buvo pernai metais rugsėjo mėnesį, po 19 val. Jis išvažiavo iš namų Sūduvos gatve, o nukentėjusioji važiavo prieš jį. I. K. jį susistabdė ir papasakojo, kad ją sumušė L. L.. I. K. buvo susinervinusi ir jai nuo antakio kaktos srityje buvo nubėgęs kraujas. Nukentėjusioji atvažiavo į fermas, nes turėjo pakeisti kitą melžėją, o dėl ko moterys susipešė, negali pasakyti. Nukentėjusioji neminėjo įrankio, kuo ją sumušė. Su ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais ( 1t., b.l.81) sutinka. Tada prisiminė geriau, šiandien įrankio neprisiminė. Kaltinamoji ir nukentėjusioji kažkada buvo apsibarę, toks vaizdas susidarė, kad nukentėjusioji stovėjo ir leidosi sumušama. Ten turi būti parašyta, kad „Izolina pasakė ir ji leidosi sumušama Linos.“ Po įvykio jis su kaltinamąja bendravo, ji pasakė, kad susibarė su nukentėjusiaja, susistumdė. Vakar kalbėjosi su L. L., L. L. priminė, kad jis neužmirštų nueiti į teismą. Su L. L. kalbėjo tą patį vakarą, kad ji susibarė ir susistumdė su I. K.. L. L. nesakė, kodėl įvyko konfliktas. Jo darbas prasideda nuo 18 val. Jis pajungia melžimo įrangą, plovimo įrangą, prižiūri aparatus. Karvės žiemą ir vasarą yra fermose. Yra apšvietimas, dabar jis geresnis nei buvo, darbo sąlygos normalios, skundų nebuvę. Kiekviena melžėja turi įrankį mėšlui nutraukti. Ferma nuo namų už kilometro. Po pabendravimo su I. K. nuėjo pas L. L., kuri pasakė, kad ji su nukentėjusiąja susimušė ir susibarė. Tame tvarte dirbo A. B. ir V. S., kurios sakė, kad girdėjo riksmus. Kai įsijungia melžimo įranga, yra ventiliatorių triukšmas. Triukšmas turi būti nemažas, kad jį išgirstų. Po to buvo abi moteris pasikvietė vadovas, kalbėjosi. Žino, kad sekančią dieną po įvykio abi moterys vėl apsibarė, susistumdė. Tai papasakojo L. L., sakė, kad atėjo į jos darbo vietą I. K., pradėjo melžti karves. I. K. tąsė už plaukų. Sakė, kad nukentėjusioji rėkė, kad ją muša. A. B. sakė, kad įvykio nematė. I. K. antrą dieną nematė, buvo kitame tvarte. I. K. sakė, kad L. L. ją tąsė už plaukų. Kaltinamoji sakė, kad nukentėjusi pradėjo šaukti, kad ją išgirstų kitos moterys. Jis yra atsakingas už darbo saugą. Apšvietimas fermose nebuvo labai geras. Karvės sukelia pavojų, jos stresuoja nuo triukšmo. Būna, kad karvės sužaloja, būna, kad spiria, suspaudžia, duria ragu. Įspiria karvės daugiausia į kojas, rankas. Darbuotojas privalo jį informuoti, jei būna sužalotas. Fermoje yra langai, karvės stovi atsisukę ne į langus, o nuo jų. Rugsėjo mėnesį jau būna prieblanda. Specialią avalynę melžėjos turi, ją dėvi.

13Ikiteisminio tyrimo metu 2017-12-06 E. K. apklaustas kaip liudytojas paaiškino, kad dirba ( - ) pareigos operatorius - laborantas. Toje pačioje bendrovėje dirba I. K. ir L. L., kurios yra plataus profilio žemės ūkio darbininkės ir dirba prie karvių. Šių metų rugsėjo mėnesį, tikslios dienos nepamena, nes praėjo nemažai laiko, prie namo ( - ) susitiko I.. Pastebėjo, kad ant I. kaktos matosi muštinė žaizda ir nubėgęs kraujas, Izolina atrodė susinervinusi. I. papasakojo, kad tvarte tarp jos ir L. įvyko žodinis konfliktas, kurio metu L. ją sužalojo su įrankiu skirtu mėšlui traukti. I. jam pasakė, kad leidosi sumušama L., nes pati stovėjo ir nieko nedarė bei žodžiu pasakė, kad mintyse galvojo: "Mušk mane, mušk". Susidarė tokią nuomonę, kad Izolina specialiai nesigynė ir tikėjosi, kad ant jos matysis sužalojimai ir tokiu būdu galės pareikšti prentenzijas L.. Pats minėto įvykio nematė, tačiau iš darbuotojų nugirdo, kad sekančią dieną tarp I. ir L. įvyko konfliktas (1t., b.l 81).

14Liudytojas V. N. paaiškino, kad dirba ( - ) pirmininku. Vieną dieną paskambino I. K. ir pasakė, kad vyko konfliktas, ji kreipėsi į medikus, žadėjo lyg kreiptis į policiją. Jis pasakė I. K. rytojaus dieną ateiti pasiaiškinti. Kitos dienos rytą atvyko į fermas ir sužinojo, kad kaltinamoji ir nukentėjusioji konfliktavo ir tą dieną. Tai pasakė I. K., kad vėl įvyko konfliktas, rodė, kad jai ant kaktos yra įbrėžimas, kuris buvo užklijuotas pleistru. Sužinojo, kad vedėjas buvo pasikvietęs I. K., kad ši nutrauktų atostogas, nes kita darbuotoja norėjo laisvų dienų. Vedėjas pasakė, kad I. K. pasikvietė 18 val. pasikalbėti, tačiau ji neatėjo. Su L. L. kalbėjo apie įvykį. Ji sakė, kad darbo metu atėjo I. K. ir pareiškė, kad grįžta į darbo vietą, tada įvyko konfliktas. Buvo pasikvietęs abi moteris. Jos pripažino, kad konfliktas buvo ir viena kitą kaltino. Į detales nesigilino, nesprendė, kuri yra kalta. L. L. pasakė, kad“ jei aš kalta, galiu atsiprašyti“. Fermose yra kameros, jos mato iki vidurio patalpų, kaip sužinojo vėliau, to konflikto metu jos aplamai neveikė. Žiūri vaizdo įrašus vagystės atvejus. Izolina pareiškė, kad ją sužalojo L. L.. Jis nesigilino. L. L. pasakė, kad konfliktas buvo, jos susiginčino, apie fizinį smurtą nepasakojo. Suprato, kad jos jaučiasi ir kaltos ir teisios, palinkėjo gyventi draugiškai. Apie žalas ir kaltes nekalbėjo, nes nesiėmė spręsti, kuri pusė kalta. Nepamena, ar Izolina sakė, kad kaltinamoji jai sudavė įranku mėšlui stumti. Fermos apšviestos, tam tikru momentu apšvietimą keitė. Ar tai buvo prieš, ar po įvykio, nepamena. Karves fermose darbuotojai dar įžiūrėdavo. Vakarinio melžimo metu apšvietimas reikalingas. Vasaros metu taip pat naudoja apšvietimą. Darbuotojai skundėsi, kad yra ir psichologinė problema, nes fermose prietema. Jam pasirodė, kad apšvietimas nepakankamas ir apšvietimą pakeitė, kad darbuotojai geriau jaustųsi darbe.

15Liudytojas A. J. paaiškino, kad pažįsta kaltinamąją ir nukentėjusiąją, piktumų nėra. Dirbu ( - ) vedėju. Kvietė I. K., kad grįžtų į savo darbą iš atostogų. Buvo sutarę, kad I. K. ateis apie 18 val. Jis I. K. nesulaukė ir išvažiavo namo. I. K. vėlavo, atėjo apie 19 val. Jam buvo nežinoma, kad kaltinamoji ir nukentėjusioji jau yra susipykusios. I. K. turėjo atvykti 18 val. ir pradėti dirbti nuo rytojaus dienos. Tą vakarą I. K. nesulaukė, tą patį vakarą su ja kalbėjo telefonu. I. K. pasakė, kad ją sumušė L. L.. I. K. pasakė skambinti bendrovės vadovui. Sekančią dieną atvažiavęs į darbą sužinojo, kad vėl moterys mušėsi, L. L. mušė I. K.. I. K. tą rytą nematė. Vaizdo kameros tos vietos, kur buvo konfliktas, neapima. Konfliktas įvyko šalutiniame take, jam taip sakė E. K., I. K.. Su kaltinamąja apie įvykį nekalbėjo, apie įvykį sužinojo iš kitų asmenų. I. K. jam sakė, kad fermose ant tako jai kirto kačiarga mėšlui traukti L. L.. Moterys, kurios dirbo, sakė, kad kaltinamoji ir nukentėjusi susimušė. Taip jam sakė V. S.. Moterys sakė, kad konflikto nematė, tik girdėjo. Jis yra melžėjų darbo vadovas. I. K. sakė, kad konfliktas buvo dvi dienas. Nukentėjusioji paskambino po konflikto, po valandos, sekančią dieną jau buvo atvažiavusi policija. Su melžėjomis kalbėjo apie įvykį, jos sakė, kad įvykio nematė. Kiekviena melžėja turi įrankį mėšlui traukti. Apie įvykį kalbėjo ir su E. K.. Visi taip kalbėjo, kad sumušė I. K.. Tai pirmas toks atvejis. Niekas jo neprašė kažko nesakyti, ar ką nutylėti. I. K. turėjo grįžti dirbti į savo darbo vietą. L. L. turėjo dirbti V. S. darbą. Darbo grafikai dar nebuvo pakeisti, I. K. turėjo būti atšaukta iš atostogų.

16Liudytoja K. P. paaiškino, kad dirba Marijampolės apskrities vyriausiame policijos komisariate vyresniąja tyrėja. Kaltinamosios ir nukentėjusios nepažįsta. Ji formino pirminę įvykio medžiagą. Gavo pranešimą iš ligoninės ir ten nuvyko. Iš nukentėjusiosios paėmė protokolą- pareiškimą, įspėjimą, apklausė. Pradėjo rinkti įvykio tikslinę medžiagą. Gal kitą dieną ar po kelių dienų nuvyko pas kitą asmenį, kuris galimai padarė nusikalstamą veiką, jį apklausė liudytoju, tai buvo moteris. Vyko apklausti moters su kolega, apklausa vyko patalpoje. Uždavinėjo klausimus, jai atsakė, ji užrašė. Apklausos patalpoje buvo ji, kolega ir moteris. Moteriai davė perskaityti apklausos protokolą, ji pasirašė. Ar ji skaitė apklausos protokolą ar ne, nežino. Vėliau buvo priimtas sprendimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, nes tada dar galiojo privataus kaltinimo institutas. Daugiau asmenų patalpoje, apklausiant moterį, nebuvo. Negali pasakyti, ar L. L. skundėsi, kad neperskaito protokolo. Stengiasi rašyti, kiek galima gražiau ir įskaitomai, toks jos raštas, galimybės rašyti kompiuteriu nebuvo. Dėl neįskaitomo rašto iš vadovybės yra gavusi pastabų. Liudytoją su teisėmis supažindino. Ką apklausiamoji paaiškino apklausos metu, ji nepamena, kiek pamena, ji geranoriškai sutiko ir sakė, kad gailisi, kad susimušė su bendradarbe, norėjo taikytis. Buvo keli faktai fiksuoti, kiek kartų ir kaip buvo suduota, nepamena. Buvo apklausti su kolega, kolega jokių veiksmų neatliko. Aplinkybės, kurios užfiksuotos apklausoje, teisingos, nes fiksavo tai, ką sakė liudytoja. I. K. taip pat apklausė. Apklausa vyko pas ją namuose Pranešimas buvo iš ligoninės, kad yra pristatytas sumuštas ar susižalojęs asmuo. Ligoninėje atrodo asmens nerado, kontaktavo telefonu. Nuvyko pas I. K. tą pačią dieną. Kaip atrodė nukentėjusioji, nepamena. Kiek pamena, kažkoks sužalojimas matėsi akivaizdžiai. Kaip jautėsi moteris, negali atsakyti. Kai atvyko pas kaltinamąją, namuose buvo dar vyriškis, po to jis išėjo. Pačioje apklausoje jo nebuvo. Kol dėliojosi dokumentus, pasakė, dėl ko atvyko, tai vyriškis galėjo girdėti. Moterį supažindino su teisėmis žodžiu, po to yra procesinis dokumentas, kurį davė pasirašyti. Išaiškino dėl melagingų parodymų davimo, kad turi atvykti į posėdžius, jei reikalinga. Nesupažindino su teise turėti gynėją. Pirmiausia moteris papasakojo abstrakčiai, ji uždavė papildomus klausimus. Ko moteris nepasakė, ji uždavė klausimus, kad apklausa būtų rišli.

17Liudytojas R. L. paaiškino, kad nukentėjusią pažįsta, piktumų nėra. Kaltinamoji yra jo sutuoktinė. Kai vyko posėdžiai, buvo antrame ir trečiame teismo posėdžiuose, teismo salėje. Jis nori papasakoti apie žmonos apklausą. Buvo namuose su žmona, kai atvažiavo tardytoja su policininku. Jie atėjo į virtuvę, žmona buvo šoke. Žmonai tardytoja liepė kažką rašyti, žmona pasakė, kad nežino dėl ko. Tada žmoną apklausė, žmona atsakinėjo. Jis buvo už jų per du metrus, kitame kambaryje. Tarp to kambario ir virtuvės nėra durų tik arka. Negirdėjo, kad žmonai būtų aiškinamos jos teisės. Apklausa vyko po įvykio antrą ar trečią dieną apie 10 val. Apklausa vyko virtuvėje, o jis buvo kitame kambaryje. Apklausą dalinai girdėjo. Girdėjo apklausos pradžią, pusę apklausos, jos pabaigos negirdėjo. Pareigūnė prisistatė, pasakė, kad atvyko dėl incidento darbe apklausti žmoną. Žmonai liepė rašyti apie įvykį, tačiau žmona atsakė, kad nežino ką rašyti. Tada policininkė žmoną pradėjo klausinėti ir pati rašė. Žmona atsakinėjo į klausimus. Iki pusės apklausos pabuvo kitame kambaryje, tada jam sukilo emocijos ir išėjo į kitą kambarį. Žmona savo noru atsakinėjo į klausimus. Prieš apklausą žmona niekur nepasirašė, tai gali pasakyti kategoriškai. Kai policija išvyko, grįžo pas žmoną. Žmona tyrėjai, sakė kad jos niekas neinformavo, kur ji turi dirbti, I. K. atėjo ir ją vijo iš darbo vietos. Žmona pasakė, kad melžė karves, atėjo I. K. ir jai pasakė, kad turi perimti darbą. Žmona atsakė, kad apie tai jos niekas neinformavo. Žmona aiškino, kad tada jos abi susistumdė, I. K. žmoną stūmė po karve, o ji kačerga bakstelėjo I. K.. Bet į galvą žmona netaikė, kai nukentėjusioji nuėjo, žmona tęsė darbą. Išėjo iš kambario po to, kai policininkas pasakė, kad buvo suduota lazda. Jam pasirodė, kad jis turi nusistatymą prieš jo žmoną. Policininkui pasakė, kad tai ne lazda, o įrankis mėšlui stumti, kad švelniai elgtis su gyvuliais. Tai pasakė išeidamas iš pirmo kambario. Po to išėjo į kitą kambarį ir nieko negirdėjo. Žodžius sakė, praeidamas pro virtuvę, kai ėjo į kitą kambarį. Tas policininkas apklausoje nedalyvavo. Tas įrankis nėra kažkoks baisus. Negirdėjo, kad buvo aiškinta dėl kreipimosi privataus kaltinimo tvarka. Bandė taikytis daug kartų, bet nukentėjusioji nesitaikė. Jai skambino kelis kartus, tačiau ji neatsiliepė, be to, žmona ir nukentėjusioji buvo pakviestos pas vadovą susitaikyti. Siūlė taikytis ir advokatas, nukentėjusioji ir šį kartą nesutiko. Grįžus iš vadovo, žmona pasakė, kad nukentėjusioji taikytis nenori.

182017-09-18 Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau- Marijampolės AVPK) reagavimo skyriuje gautas I. K. protokolas- pareiškimas dėl 2017-09-18 įvykio ( 1t., b.l.31–32).

19Marijampolės AVPK reagavimo skyriaus vyriausioji tyrėja V. V. priėmė 2017-09-26 nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, pasiūlant I. K. kreiptis į teismą privataus kaltinimo proceso tvarka ( 1t., b.l. 11–14).

202017-11-17 Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės prokuratūroje užregistruotas I. K. skundas, kuriuo prašo panaikinti 2017-09-26 nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ir pradėti ikiteisminį tyrimą dėl jos sužalojimo, skunde nurodo, kad L. L. jos atžvilgiu naudojo smurtą 2017-09-18 ir 2017-09-19 ( 1t., b.l.8–9).

212017-11-24 prokuroro nutarimu I. K. skundas tenkintinas, panaikintas nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ir pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl I. K. sužalojimo (b.l. 2).

222017-09-19 specialisto išvadoje Nr. G 634/2017 (09) I. K. klinikiniais duomenimis konstatuota veido dešinės pusės mušta žaizda, kraujosruvos dešinio paakio ir kairės plaštakos srityse buvo padaryti kietais bukais ar bukabriauniais daiktais, galimai vienos paros laikotarpyje iki teismo med. apžiūros, sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą (b.l. 10).

232017-12-18 specialisto išvadoje Nr. G 879/2017 (09) I. K. klinikiniais duomenimis konstatuota veido dešinės pusės mušta žaizda, kraujosruvos dešinio paakio ir kairės plaštakos srityse buvo padaryti kietais bukais ar bukabriauniais daiktais, sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą. Sužalojimai galėjo būti padaryti trimis poveikiais, sužalojimo metu ji galėjo jausti fizinį skausmą (b.l. 65).

242017-09-18 Marijampolės AVPK gautas pranešimas iš VšĮ "Marijampolės ligoninės" priėmimo skyriaus, jog dėl sužalojimų kreipėsi blaivi pilietė I. K., kurią ( - ) fermose sumušė pažįstama L. L.. Po medikų apžiūros I. K. nustatyta kaktos dešinės pusės kirstinė žaizda, ji išleista į namus (b.l. 30).

252017-09-18 apžiūros protokole užfiksuota apžiūrėta įvykio vieta, esanti ( - ) Apžiūrėta ferma, kurios viduje yra galvijai. Fermos vidus stebimas vaizdo kameromis. Apžiūrėtas įrankis, skirtas fermos valymui, kuriais dirba fermos darbuotojai. Įrankio kotas medinis 2,3 m., ilgio, viename gale yra plastmasinis apie 30 cm. pločio antgalis (1t., b.l. 24–29).

262017-09-21 tarnybiniame pranešime nurodyta, kad siekiant nustatyti įvykio aplinkybes, buvo nuvykta peržiūrėti vaizdo kamerų užfiksuotą vaizdą, esantį( - ). Direktorius paaiškino, kad dėl techninių kliūčių vaizdo peržiūrėti nėra galimybės. Fermų vedėjas A. J. žodžiu parodė, kad vieta, kurioje įvyko darbuotojų konfliktas yra nefilmuojama (1t., b.l. 32).

27( - ) 2017-12-15 informacijoje nurodoma, kad A. J. inromavo, kad 2017-09-18 atostogaujančią I. K. pasikvietė atvykti į galvijų fermą pasikalbėti dėl galimybės nutraukti atsostogas pirma laiko, kadangi kitas darbuotojas prašėsi atostogų dėl svarbių priežasčių. Vedėjas laukė I. K. 18.00 val., kada prasideda vakarinė pamaina, tačiau iki 19.00 val. nesulaukė ir išvyko. 2017-09-19 8.00 val. I. K. buvo pakviesta atvykti į administracines patalpas pasikalbėti ( 1t., b.l.71).

28A. J. pateikė įrankį - mėšlo gramdiklį (1t., b.l. 146–148).

292018-01-30 daiktų apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūrimas nusikalstamos veikos įrankis skirtas gyvulių mėšlui nutraukti. Įrankio kotas medinis, rudos spalvos ant medinio koto užklijuotas baltos spalvos lipdukas (be užrašų), viršutinėje koto dalyje yra skylė, į medinį kotą iš viršaus įsuktas medvaržtis, medinio koto ilgis 169 cm. Medinio koto gale yra plastikinis mėlynos spalvos antgalis, kuris yra platėjantis ir šiek tiek užlenktas. Plastikinio antgalio plotis yra 34,05 cm. (1t., b.l. 149-150).

30Surinkti rašytiniai įrodymai bei apklausti kaltinamoji, nukentėjusioji, liudytojai leidžia susidaryti tokias įvykio aplinkybes :

31Sutinkamai su byloje pateikta ( - ) 2017-12-15 informacija ( 1t., b.l.71) nukentėjusioji I. K. 2017-09-18 apie 19.30 val. atėjo į fermas. Tarp jos ir kaltinamosios kilo žodinis konfliktas, kurio metu :

32Nukentėjusioji paaiškino, kad 2017-09-18 apie 19.30 val. atėjo į darbą, pasikalbėjo su bendradarbėmis ir pasakė, kad ateina iš L. perimti darbą. L. pradėjo ant jos šaukti, paėmė mėžimo įrankį ir sudavė jai į kaktą, bėgo kraujas, po to sudavė per veidą, ji rankomis užsidengė galvą, tada mušė per rankas, ant rankų buvo mėlynės. Ji išėjo iš darbo, važiavo pas fermos vedėją, bet jo nerado, susitiko operatorių, pasakė jam, kas atsitiko, tada važiavo į ligoninę. Kai kaltinamoji ją mušė, A. B. ir V. S. sakė :„L., ką darai“. Moterys buvo už kelių metrų nuo kaltinamosios ir matė įvykį. Nuvažiavo į Marijampolės ligoninę, ten jai suteikė pirmąją pagalbą, grįžo namo, tada atvažiavo policijos pareigūnai. Sekančią dieną ji nuėjo į darbą apie 6 val. ryto, paėmė aparatus, kurie buvo ir sudėjo juos ant karvių. Tuomet atėjo L. ir pasakė, kad ji nori iš atimti darbą. Ji užsisuko eiti, o Lina griebė jai už plaukų, draskė plaukus, smūgiavo į galvą kumščiais. Ji rėkė, kad L. L. taip nedarytų. Šio antro atvejo niekas nematė.

33Specialisto išvada patvirtina nukentėjusiajai padarytus sužalojimus : 2017-12-18 išvadoje Nr. G 879/2017 (09). I. K. klinikiniais duomenimis konstatuota veido dešinės pusės mušta žaizda, kraujosruvos dešinio paakio ir kairės plaštakos srityse buvo padaryti kietais bukais ar bukabriauniais daiktais, sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą. Sužalojimai galėjo būti padaryti trimis poveikiais, sužalojimo metu ji galėjo jausti fizinį skausmą (1t., b.l. 65).

34Tokiu būdu, nukentėjusiosios parodymai atitinka specialisto nurodytą sužalojimų lokalizaciją.

35Liudytoja L. J. patvirtino, mačiusi tuoj po įvykio sužalotą nukentėjusiąją, kada pastaroji atėjo į namus ieškoti jos vyro. Liudytoja matė, kad I. K. galvos dešinė pusė prakirsta, kraujas nubėgęs per dešinį skruostą, nukentėjusioji skundėsi, kad ją sumušė „kačerga“ L. L., kai ji atėjo perimti iš L. L. darbą.

36Liudytojas E. K. patvirtino, matęs rugsėjo mėnesį po 19 val. I. K., kuri pasiskundė, kad ją sumušė L. L.. Jis matė, kad I. K. kaktos-antakio srityje nubėgęs kraujas. Taip pat liudytojas nurodė, kad jam A. B. ir V. S. sakė, kad girdėjo riksmus.

37Liudytojas A. J. paaiškino, kad 2017 m. rugsėjo 18d. vakare telefonu kalbėjo su I. K., kuri jam pasakė, kad ją sumušė L. L. su įrankiu mėšlui nutraukti.

38Liudytojos A. B. ir V. S. nurodė, kad matė, kad 2017-09-18 į fermas atėjo I. K., tačiau pačio įvykio nematė, riksmų negirdėjo.

39Vertinant nukentėjusiosios parodymus, pažymėtina, kad prokuroro ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų surinkti duomenys ikiteisminio tyrimo metu įrodomosios reikšmės, priimant nuosprendį, teismui neturi. Prokurorui ar ikiteisminio tyrimo pareigūnui atlikus apklausą gauti duomenys gali būti reikšmingi teismui, tikrinant bei vertinant teisiamajame posėdyje gautus kaltinamojo, nukentėjusiojo bei liudytojų parodymus, ekspertizės aktą bei specialisto išvadą, byloje esančius dokumentus ir kitus įrodymus. Todėl teismas nukentėjusiosios parodymus vertina, lygindamas juos su kitais teisiamojo posėdžio metu patikrintais ir surinktais įrodymais.

40Be to, baudžiamojo proceso įstatymas nedraudžia apkaltinamojo nuosprendžio grįsti vien tik nukentėjusiojo parodymais, jei nukentėjusiojo parodymai yra nuoseklūs, išsamūs, logiški, atitinka byloje nustatytas faktines aplinkybes. Šiuo konkrečiu atveju nukentėjusioji viso proceso metu vienodai ir nuosekliai teigė, kad kaltinamoji 2017 m. rugsėjo 18 d. apie 19.30 val. įrankiu skirtu mėšlui nutraukti sudavė į galvos sritį, jai galvą užsidengus, sudavė į rankas. Sekančią dieną kaltinamoji sugriebė jai už plaukų ir tąsė, stūmė bei ranka sudavė į galvos sritį.

41Nukentėjusiosios apklausose smurto veiksmų pobūdis, lokalizacija nesikeitė. Nukentėjusiosios parodymus apie jai padarytus sužalojimus jos nurodytomis aplinkybėmis patvirtina ir anksčiau išanalizuoti liudytojų L. J., E. K., A. J. parodymai, specialisto išvada. Todėl teismas neturi jokio pagrindo netikėti I. K. parodymais. Gynėjo nurodyta aplinkybė, kad nukentėjusioji nurodo skirtingą suduotų smūgių skaičių, kvalifikacijai reikšmės neturi.

42Kaltinamoji paaiškino, kad ji smurtavo nukentėjusiosios atžvilgiu, gindamasi nuo pastarosios.

43BK 28 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmuo neatsako pagal Baudžiamąjį kodeksą, jeigu jis, neperžengdamas būtinosios ginties ribų, padarė baudžiamajame įstatyme numatyto nusikaltimo ar nusižengimo požymius formaliai atitinkančią veiką gindamasis ar gindamas kitą asmenį, nuosavybę, būsto neliečiamybę, kitas teises, visuomenės ar valstybės interesus nuo pradėto ar tiesiogiai gresiančio pavojingo kėsinimosi. Sprendžiant klausimą, ar asmens veiksmai buvo padaryti esant būtinosios ginties situacijai, reikia nustatyti, ar nebuvo pažeistos būtinosios ginties teisėtumo sąlygos, susijusios su dviem pagrindiniais šio instituto elementais – kėsinimusi ir gynyba. Todėl didelę reikšmę turi tikslus faktinių aplinkybių nustatymas ir teisinis jų vertinimas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-137/2010, 2K-7-313/2012, 2K-141/2015, 2K-78-489/2016).

44Pagal susiformavusią teismų praktiką kėsinimasis, nuo kurio galima būtinoji gintis, turi būti pavojingas, realus ir akivaizdus. Jo pavojingumą rodo tai, kad besikėsinantis asmuo siekia pažeisti ar pažeidžia baudžiamojo įstatymo saugomas vertybes, nurodytas BK 28 straipsnio 2 dalyje: asmenį (jo gyvybę, sveikatą, lytinę laisvę ir pan.), nuosavybę, būsto neliečiamybę, kitas teises, visuomenės ar valstybės interesus. Kėsinimasis laikomas realiu, kai jis egzistuoja objektyviai, o ne besiginančiojo vaizduotėje. Kėsinimasis laikomas akivaizdžiu, kai jis pradėtas ar tiesiogiai gresia besiginančiojo ar kito asmens teisėms, valstybės ar visuomenės interesams. Pažymėtina, kad vertinant būtinosios ginties situaciją turi būti itin kruopščiai nustatoma pavojingo kėsinimosi pradžia ir pabaiga, nes teisingas šių aplinkybių nustatymas lemia tinkamą būtinosios ginties įvertinimą. Tuo tarpu besiginančiojo veiksmai padarant žalą kitam asmeniui negali būti laikomi būtinąja gintimi, kai pavojingas kėsinimasis jau žinomai buvo atremtas ar pasibaigęs ir aiškiai nebuvo reikalo gintis (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-428/2010, 2K-7-313/2012).

45Nagrinėjamu atveju kaltinamoji aiškino, kad abi dienas ji gynėsi nuo nukentėjusiosios, tai yra 2017-09-18 19.30 val. nukentėjusioji I. K. konflikto metu ją pastūmė link karvės, dėl ko L. L. du kartus įrankiu skirtu mėšlui nutraukti kirto I. K.. Buvo tamsu, ji nežino, kur pataikė I. K.. 2017-09-19 apie 05.30 val. jai ir I. K. būnant prie karvių, I. K. stūmė L. L., atsisuko nugara ir L. L. pastūmė I. K.. Pati kaltinamoji patvirtino, kad pirmą dieną nukentėjusioji rankoje turėjo raktelius, antra dieną- pašluostę.

46Atsižvelgus į kaltinamosios parodymus, daroma aiški išvada, kad jokio kėsinimosi į ją aplamai nebuvo, kaltinamajai joks sužalojimas nepadarytas ir negalėjo būti padarytas, nukentėjusioji jokių grasinimų neišsakė, smurto nevartojo, rankose jokių daiktų neturėjo. Kaltinamoji esant nepakankamam apšvietimui turėtu rankoje įrankiu kirto I. K., kaip pati nurodė, nematydama kur, todėl aiškiai siekė sužaloti I. K..

47Dėl L. L. apklausos liudytoja :

48L. L. liudytojos apklausos protokolu teismas nesivadovauja : BPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad kaip liudytojas negali būti apklausiamas asmuo, kuris gali duoti parodymus apie savo paties galimai padarytą nusikalstamą veiką, išskyrus atvejus, kai jis sutinka duoti tokius parodymus, taikant šio Kodekso 82 straipsnio 3 dalyje numatytus liudijimo ypatumus. BPK 82 straipsnio 3 dalis numato, kad asmuo, kuris prokuroro nutarimu yra apklausiamas apie savo galimai padarytą nusikalstamą veiką, turi teisę apklausos metu turėti įgaliotąjį atstovą, reikalauti būti pripažintas įtariamuoju. L. L. ši teisė nebuvo išaiškinta, prokuroro nutarimas nebuvo priimtas.

49Apklausiant L. L., apklausoje buvo ikiteisminio tyrimo neatliekantis pareigūnas, apklausą girdėjo apklausiamosios sutuoktinis R. L., tai yra buvo visiškai pašaliniai asmenys.

50Tyrėjos K. P. surašytas liudytojos apklausos protokolas neperskaitomas.

51BK 140 straipsnio 1 dalis numato atsakomybę už tyčinį nežymų sveikatos sutrikdymą ar fizinio skausmo sukėlimą. Nusikalstamos veikos pasireiškė tiesiogine tyčia, t. y. kaltinamoji suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, numatė, kad dėl jos veikimo gali atsirasti Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatyti padariniai ir jų norėjo. Kaltinamoji tyčia sužalojo nukentėjusiąją. Kadangi kaltinamoji kėsinosi į nukentėjusiosios sveikatą, tai yra 2017-09-18 apie 19.30 val. turėtu rankoje įrankiu sudavė nukentėjusiajai į galvos sritis, jai užsidengus galvą, į rankas, kas sukėlė nukentėjusiajai nežymų sveikatos sutrikdymą ir 2017-09-19 apie 05.30 val. kaltinamoji sugriebė nukentėjusiajai už plaukų, tąsė, ranka sudavė smūgius į galvos sritį, sukeldama nukentėjusiajai fizinį skausmą, kaltinamosios veiksmai kvalifikuoti teisingai kaip dvi nusikalstamos veikos. Ikiteisminiam tyrimui pradėti yra gautas nukentėjusiosios skundas. Kadangi kaltinamoji įvykdė jai inkriminuotas dvi nusikalstamas veikas, ji baustina.

52Kaltinamosios atsakomybę sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių nenustatyta.

53Teismas skiria bausmę pagal Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Kaltinamajam skirtina bausmė, atsižvelgiant į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamų veikų stadiją, kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes, nusikalstama veika padarytą žalą ( BK 54 straipsnio 2 dalis).

54Teismas skiria bausmę pagal Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų.

55Kaltinamoji padarė vieną baigtą tyčinį nesunkų nusikaltimą. Kaltinamoji anksčiau neteista, jos atžvilgiu nėra pradėtų ikiteisminių tyrimų ( 1t., b.l.83), nebausta administracine tvarka (1t., b.l.87), dirba (1t., b.l.84,85), darbdavio charakterizuojama gerai ( 1t., b.l.86).

56Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pripažįstama, kad vienas iš fundamentalių bausmės skyrimo principų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, yra bausmės teisingumo principas. Bausmė yra teisinga tada, kai ji atitinka padarytų veikų pavojingumą ir kaltininko asmenybės pavojingumą.

57Taigi, bausmė turi būti adekvati padarytai nusikalstamai veikai ir tuo pačiu bausmės paskirčiai. Įvertinęs inkriminuotų nusikalstamų veikų pobūdį ir jų padarymo aplinkybes, atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą, į kaltinamąją charakterizuojančius duomenis ir jų visumą, teismas mano, kad kaltinamajai ir jos padarytoms veikoms įvertinti tinkamiausia laisvės apribojimo bausmė, kurios dydis parinktinas artimas numatytos bausmės vidurkiui, skiriant teismo įpareigojimus ir draudimus. Sankcijoje esanti švelniausia bausmės rūšis-viešieji darbai, kaip dirbančiam asmeniui, neskirtina.

58Kaltinamajai 2017-12-08 ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimu paskirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikintina (1t., b.l.109–110, BPK 139 straipsnio 3 dalis).

59Nukentėjusioji I. K. pareiškė civilinį ieškinį dėl 3000 euro neturtinės žalos atlyginimo (t.1, b.l. 125-127). Civiliniu ieškiniu I. K. prašo priteisti iš kaltinamosios 3000 euro neturtinės žalos, nurodydama, kad jai L. L. 2017-09-18 apie 19.30 val. padarė nežymų sveikatos sutrikdymą, 2017-09-19 apie 5.30 val. sukėlė fizinį skausmą. Dėl padarytų sužalojimų ji turėjo iškęsti fizinius skausmus, dvasinius išgyvenimus, emocinę depresiją, nusikalstamą veiką padaręs asmuo iki šiol neatsiprašė. Nukentėjusiajai įvykio pasekmės yra labai skaudžios, jaučiamos iki šiol, bus jaučiamos dar ilgą laiko tarpą. Dėl šio įvykio didelius emocinius ir dvasinius išgyvenimus patyrė visa I. K. šeima. Nukentėjusioji iki šiol bijo sutikti L.lepšienę, tapo jautri, dėl išsakytų jos atžvilgiu grasinimų bijo dėl savo sveikatos ir gyvybės. Ji dėl įvykio išgyvena, kelia nepilnavertiškumo kompleksą, patirti emociniai išgyvenimai visiškai sutrikdė asmens dvasinę pusiausvyrą, ji tapo jautri, nerving, dažnai susierzinusiir pikta, dėl ko kenčia jos šeima. Taip pat jaučiasi dvasiškai palūžusi ir nestabili.

60Teisiamojo posėdžio metu nukentėjusioji I. K. civilinį ieškinį palaikė, kaltinamoji su ieškiniu nesutiko.

61CK 6.250 straipsnio 1 dalis neturtinę žalą apibūdina, kaip asmens fizinį skausmą, dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, dvasinį sukrėtimą, emocinę depresiją, pažeminimą, reputacijos pablogėjimą, bendravimo galimybių sumažėjimą ir kita, teismo įvertintą pinigais.

62To paties straipsnio 2 dalis numato, kad neturtinė žala atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

63Teismas, spręsdamas neturtinės žalos priteisimo pagrįstumą, atsižvelgia į sužalojimo pobūdį ir aplinkybes, kad sužalojimo metu nukentėjusioji jautė ne tik fizinį skausmą, bet jai buvo konstatuotas nežymus sveikatos sutrikdymas. Todėl nekyla abejonių, kad fizinis smurtas sukelia ir neigiamus dvasinius išgyvenimus. Nukentėjusiosios blogą savijautą patvirtino liudytojai L. J., E. K., su kuriais nukentėjusioji bendravo iš karto po įvykio.

64Atsižvelgus į nusikalstamų veikų pobūdį, vadovaudamasi sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijais (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 ir 2 dalys), į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo susiformavusią teismų praktiką panašaus pobūdžio bylose (kasacinės nutartys bylose Nr. 2K-92/2014, 2K-540/2014, 2K-99-507/2015, 2K-153-696/2015), teismas mano, jog I. K. prašymas priteisti 3000 Eur neturtinę žalą yra nepagrįstas, todėl mažintinas iki 450 Eur. Šiuo konkrečiu atveju piniginė kompensacija atitinka padarytų veikų pavojingumą, kaltės laipsnį, nukentėjusiosios patirtą skausmą, dvasinius išgyvenimus, kitus nepatogumus.

65Nukentėjusioji naudosi advokato paslaugomis, už kurias sumokėjo 650 euro (1t., b.l.186, 187, 2t., b.l.2). Pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, kuris dalyvavo byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti ( BPK 106 straipsnio 2 dalis). Todėl šios išlaidos pripažintinos proceso išlaidomis ir iš kaltinamosios priteistina 650 euro nukentėjusiosios I. K. naudai

66Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, nuosprendžiui įsiteisėjus, įrankis skirtas gyvulių mėšlui nutraukti pakvitavimu atiduotas ( - ) vedėjui A. J. (1t.,b.l. 151), paliktinas bendrovės nuosavybėn ( BPK 94 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

67Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-298 straipsniais, 301-308 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 304-305 straipsniais, 307-308 straipsniais, 312 straipsnio 1 dalimi, 313 straipsniu, teismas

Nutarė

68L. L. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalį ( 2017-09-18 nusikalstama veika) ir nubausti ją 1 (vienerių) metų ir 1 mėnesio laisvės apribojimo bausme, skiriant bausmės atlikimo laikotarpiu draudimus ir įpareigojimus : uždrausti bendrauti su I. K., įpareigoti 6 mėnesius dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose.

69L. L. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalį ( 2017-09-19 nusikalstama veika) ir nubausti ją 1 (vienerių) metų laisvės apribojimo bausme, skiriant bausmės atlikimo laikotarpiu draudimus ir įpareigojimus : uždrausti bendrauti su I. K..

70Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis bausmes subendrinti, prie griežčiausios bausmės pridedant dalį švelnesnės ir paskirti galutinę subendrintą 1 ( vienerių) metų ir 3 mėnesių laisvės apribojimo bausmę, skiriant bausmės atlikimo laikotarpiu draudimus ir įpareigojimus : uždrausti bendrauti su I. K., įpareigoti 6 mėnesius dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose.

71Paskirtą kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

72Nukentėjusiosios ir civilinės ieškovės I. K. civilinį ieškinį tenkinti dalinai ir priteisti iš kaltinamosios L. L. 450 euro neturtinei žalai atlyginti, 650 euro proceso išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

73Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, nuosprendžiui įsiteisėjus, įrankį skirtą gyvulių mėšlui nutraukti pakvitavimu atiduotą( - ), palikti bendrovės nuosavybėn ( BPK 94 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

74Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Aksinija... 2. L. L., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, gyvenamoji... 3. kad kaltinamoji nežymiai sutrikdė sveikatą, o būtent: 2017 m. rugsėjo 18... 4. Kaltinamoji sukėlė fizinį skausmą, o būtent 2017 m. rugsėjo 19 d. apie... 5. Kaltinamoji L. L. dėl pareikšto kaltinimo kalta neprisipažino ir paaiškino,... 6. Nukentėjusioji I. K. paaiškino, kad rugsėjo 18 d. turėjo grįžti į savo... 7. Liudytoja V. S. paaiškino, kad pažįsta kaltinamąją ir nukentėjusiąją,... 8. Ikiteisminio tyrimo metu V. S. apklausta kaip liudytoja paaiškino, kad 2017 m.... 9. Liudytoja L. J. paaiškino, kad pažįsta kaltinamąją ir nukentėjusiąją,... 10. Liudytojas A. B. paaiškino, kad pažįsta kaltinamąją ir nukentėjusiąją,... 11. Ikiteisminio tyrimo metu 2017-12-01 A. B. apklausta kaip liudytoja paaiškino,... 12. Liudytojas E. K. paaiškino, kad pažįsta kaltinamąją ir nukentėjusiąją.... 13. Ikiteisminio tyrimo metu 2017-12-06 E. K. apklaustas kaip liudytojas... 14. Liudytojas V. N. paaiškino, kad dirba ( - ) pirmininku. Vieną dieną... 15. Liudytojas A. J. paaiškino, kad pažįsta kaltinamąją ir nukentėjusiąją,... 16. Liudytoja K. P. paaiškino, kad dirba Marijampolės apskrities vyriausiame... 17. Liudytojas R. L. paaiškino, kad nukentėjusią pažįsta, piktumų nėra.... 18. 2017-09-18 Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau-... 19. Marijampolės AVPK reagavimo skyriaus vyriausioji tyrėja V. V. priėmė... 20. 2017-11-17 Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės prokuratūroje... 21. 2017-11-24 prokuroro nutarimu I. K. skundas tenkintinas, panaikintas nutarimas... 22. 2017-09-19 specialisto išvadoje Nr. G 634/2017 (09) I. K. klinikiniais... 23. 2017-12-18 specialisto išvadoje Nr. G 879/2017 (09) I. K. klinikiniais... 24. 2017-09-18 Marijampolės AVPK gautas pranešimas iš VšĮ "Marijampolės... 25. 2017-09-18 apžiūros protokole užfiksuota apžiūrėta įvykio vieta, esanti... 26. 2017-09-21 tarnybiniame pranešime nurodyta, kad siekiant nustatyti įvykio... 27. ( - ) 2017-12-15 informacijoje nurodoma, kad A. J. inromavo, kad 2017-09-18... 28. A. J. pateikė įrankį - mėšlo gramdiklį (1t., b.l. 146–148).... 29. 2018-01-30 daiktų apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūrimas... 30. Surinkti rašytiniai įrodymai bei apklausti kaltinamoji, nukentėjusioji,... 31. Sutinkamai su byloje pateikta ( - ) 2017-12-15 informacija ( 1t., b.l.71)... 32. Nukentėjusioji paaiškino, kad 2017-09-18 apie 19.30 val. atėjo į darbą,... 33. Specialisto išvada patvirtina nukentėjusiajai padarytus sužalojimus :... 34. Tokiu būdu, nukentėjusiosios parodymai atitinka specialisto nurodytą... 35. Liudytoja L. J. patvirtino, mačiusi tuoj po įvykio sužalotą... 36. Liudytojas E. K. patvirtino, matęs rugsėjo mėnesį po 19 val. I. K., kuri... 37. Liudytojas A. J. paaiškino, kad 2017 m. rugsėjo 18d. vakare telefonu kalbėjo... 38. Liudytojos A. B. ir V. S. nurodė, kad matė, kad 2017-09-18 į fermas atėjo... 39. Vertinant nukentėjusiosios parodymus, pažymėtina, kad prokuroro ir... 40. Be to, baudžiamojo proceso įstatymas nedraudžia apkaltinamojo nuosprendžio... 41. Nukentėjusiosios apklausose smurto veiksmų pobūdis, lokalizacija nesikeitė.... 42. Kaltinamoji paaiškino, kad ji smurtavo nukentėjusiosios atžvilgiu, gindamasi... 43. BK 28 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmuo neatsako pagal Baudžiamąjį... 44. Pagal susiformavusią teismų praktiką kėsinimasis, nuo kurio galima... 45. Nagrinėjamu atveju kaltinamoji aiškino, kad abi dienas ji gynėsi nuo... 46. Atsižvelgus į kaltinamosios parodymus, daroma aiški išvada, kad jokio... 47. Dėl L. L. apklausos liudytoja :... 48. L. L. liudytojos apklausos protokolu teismas nesivadovauja : BPK 80 straipsnio... 49. Apklausiant L. L., apklausoje buvo ikiteisminio tyrimo neatliekantis... 50. Tyrėjos K. P. surašytas liudytojos apklausos protokolas neperskaitomas.... 51. BK 140 straipsnio 1 dalis numato atsakomybę už tyčinį nežymų sveikatos... 52. Kaltinamosios atsakomybę sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių... 53. Teismas skiria bausmę pagal Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies... 54. Teismas skiria bausmę pagal Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies... 55. Kaltinamoji padarė vieną baigtą tyčinį nesunkų nusikaltimą. Kaltinamoji... 56. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pripažįstama, kad vienas iš... 57. Taigi, bausmė turi būti adekvati padarytai nusikalstamai veikai ir tuo pačiu... 58. Kaltinamajai 2017-12-08 ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimu paskirta... 59. Nukentėjusioji I. K. pareiškė civilinį ieškinį dėl 3000 euro neturtinės... 60. Teisiamojo posėdžio metu nukentėjusioji I. K. civilinį ieškinį palaikė,... 61. CK 6.250 straipsnio 1 dalis neturtinę žalą apibūdina, kaip asmens fizinį... 62. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad neturtinė žala atlyginama tik... 63. Teismas, spręsdamas neturtinės žalos priteisimo pagrįstumą, atsižvelgia... 64. Atsižvelgus į nusikalstamų veikų pobūdį, vadovaudamasi sąžiningumo,... 65. Nukentėjusioji naudosi advokato paslaugomis, už kurias sumokėjo 650 euro... 66. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti,... 67. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-298... 68. L. L. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140... 69. L. L. pripažinti kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140... 70. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis bausmes... 71. Paskirtą kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti,... 72. Nukentėjusiosios ir civilinės ieškovės I. K. civilinį ieškinį tenkinti... 73. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti,... 74. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...