Byla 2-8555-615/2011
Dėl skolos, delspinigių, baudos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, sekretoriaujant Ž. S., V. M., dalyvaujant ieškovo UAB „Finverta“ atstovei L. R., nedalyvaujant atsakovei A. B., jos atstovei advokatei D. D., žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Finverta“ ieškinio pareiškimą atsakovei A. B. dėl skolos, delspinigių, baudos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas Kauno miesto apylinkės teisme pareiškė ieškinį atsakovei, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 639,00 Lt skolos, 383,40 Lt delspinigių, 100,00 Lt baudos, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje ir dublike nurodė, kad 2009-04-09 ieškovas ir atsakovė sudarė kredito sutartį, pagal kurią ieškovas 2009-11-02 suteikė atsakovei 500,00 Lt kreditą, šią sumą pervesdamas į atsakovės asmeninę sąskaitą, kredito grąžinimo terminas- 2009-12-01 d., o atsakovė įsipareigojo grąžinti 500,00 Lt kreditą bei sumokėti 139,00 Lt kredito mokestį. Laiku neįvykdžius prisiimtų pagal sutartį įsipareigojimų ir negrąžinus pasiskolintos sumos, kredito gavėjas privalo mokėti 2 proc. dydžio delspinigius nuo laiku negrąžintos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, kas sudaro 383,40 Lt, bei praleidęs 30 dienų terminą sumokėti ieškovui 100,00 Lt baudą. Dėl netesybų dydžio ieškovas pasisakė, kad LAT praktikoje ne kartą buvo pažymėta, jog remiantis faktine situacija tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu-aiškiai per dideliu. Dėl to teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos. Vadovaujantis LAT praktika, tais atvejais, kai kreditoriui yra labai svarbus griežtas sutarties sąlygų laikymasis, šalių susitarimu nustatytas didesnis nei įprasta, delspinigių dydis laikytinas normaliu ir pateisinamu. Ieškovas yra finansų įstaiga, kurios pagrindinė veikla yra nedidelių sumų kreditų suteikimas už tam tikrą mokestį. Pagrindinės ieškovo pajamos yra mokesčiai už kreditų išdavimą. Pažymėtina, jog atsižvelgiant į ieškovo skolinimo veiklos specifiką, kuomet nedidelių sumų kreditai dažniausiai yra suteikiami laikotarpiui iki mėnesio laiko, kiekviena kredito grąžinimo termino praleidimo diena ieškovui sąlygoja ženklius nuostolius, nes prarandama galimybė kliento laiku negrąžintą kreditą perskolinti ir negautų pajamų pavidalu patiria nuostolius, antra, ieškovas dėl laiku negrąžinto kredito papildomai dar patiria skolos administravimo, bylos vedimo ir kitų su kliento prievolių nevykdymu susijusių išlaidų, į kurias taip pat būtina atsižvelgti vertinant delspinigių dydžius. Kadangi raginama sumokėti susidariusią skolą gera valia, atsakovė to nepadarė, todėl ieškovas buvo priverstas kreiptis į teismą. Todėl taip pat prašo priteisti iš atsakovės palūkanas, bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovė A. B. atsiliepime į ieškinį ir triplike nurodė, kad su pareikštu ieškiniu sutinka iš dalies, prašo priteisti iš atsakovės ieškovui 500,00 Lt skolos, 150,00 Lt netesybų bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas elgiasi nesąžiningai ir reikalauja iš atsakovės ne tik 500 Lt kredito grąžinimo, bet ir taiko trigubą sankciją: 139 Lt. kredito mokestį, 100 Lt. baudos, ir 383,40 Lt. delspinigių. LR CK 6.188 straipsnio 2 dalies 5 punktas nustato, kad nesąžiningomis laikomos sutarčių sąlygos, kurios nebuvo individualiai aptartos, jeigu jos iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojų teises ir interesus ir nustato neproporcingai didelę vartotojų civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. Kaip matyti iš sutarties sąlygų ieškovas nustatė net trigubą atsakomybę. Pats ieškovas jau suprato, kad jo taikomos atsakomybės sąlygos yra aiškiai nesąžiningos ir neproporcingos už sutarties neįvykdymą ir reikalauja numatytų sankcijų tik už vieną mėnesį. Tačiau ir ši ieškovo paskaičiuota suma yra aiškiai per didelė ir sudaro didesnę sumą negu suteiktas kreditas. LR CK 6.73 straipsnis nustato, kad teismas gali sumažinti netesybas, jeigu nustato, kad netesybos aiškiai per didelės. Todėl mano, kad teismas netesybas turėtų sumažinti daugiau negu per pusę ir atmesti nesąžiningus ieškovo reikalavimus. Triplike nurodė, kad su ieškiniu nesutinka toje dalyje, kurioje ieškovas prašo priteisti 383,40 Lt delspinigius. Teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus netesybų dydžio, tačiau teismas turi įvertinti šalių susitarimu nustatytą netesybų dydį ir CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatų bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos dėl protingo netesybų dydžio atitiktį. Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis). Kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos nėra per didelės, nustato ir pagal juos netesybų dydį įvertina teismai, atsižvelgdami į konkrečias nagrinėjamos bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas buvimą ar nebuvimą, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., V. M, bylos Nr. 3K-7-304/2007). Šioje konkrečioje byloje teismas turėtų atsižvelgti į prievolės vertės ir prašomų priteisti delspinigių dydžio santykį. Paskolos pagal 2009-04-09 kredito sutartį suma yra 500 Lt, o ieškovo prašomas priteisti netesybų dydis - 2 proc. nuo laiku negrąžintos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną sudaro 383,40 Lt, be to dar prašoma priteisti 100 Lt baudos, kas taip pat yra laikoma netesybomis. Taigi, iš viso ieškovo prašomi delspinigiai sudaro 96,68 % skolos sumos, kas yra aiškiai neprotingai didelė suma. Teismas taip pat turėtų atsižvelgti į atsakovės turtinę padėtį, kuri yra sunki ir sumokėti ieškovui dvigubą paskolos sumą jai būtų per didelė našta. Tokiu būdu 2009-04-09 kredito sutartimi nustatytas 2 proc. nuo laiku negrąžintos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną delspinigių dydis šioje faktinėje situacijoje įtvirtina esminę šalių nelygybę. Dėl šių išvardytų priežasčių mano, kad teismas vadovaudamasis LR CK 6.258 straipsnio 3 dalimi turėtų mažinti ieškovo prašomą priteisti delspinigių dydį iki protingo dydžio. Atsakovė iš esmės neginčija savo pareigos sumokėti ieškovui paskolos sumą, delspinigius ir baudą, išskyrus tiek kiek ginčija delspinigių dydį. Tačiau, atsižvelgdama į savo pajamas ir turtinę padėtį, negalės šių sumų padengti iš karto. Todėl, vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, būtų tikslinga išdėstyti skolos mokėjimą. Mano, kad esant tokioms pajamoms, dalį jų skiriant savo būtiniesiems poreikiams patenkinti, galėtų padengti skolą per vienerius metus, todėl prašo teismo išdėstyti skolos mokėjimą vienerių metų laikotarpiui.

5Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu ieškinį palaiko, prašo jį tenkinti. Sutinka, kad priteistos skolos mokėjimas atsakovei būtų išdėstytas trijų mėnesių laikotarpiui.

6Atsakovė, jos atstovė į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą informuotos tinkamai, prašymų iki teismo posėdžio pradžios negauta. Esant ieškovo prašymui, bylą protokoline nutartimi nuspręsta nagrinėti iš esmės pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles atsakovei ir jos atstovei nedalyvaujant (CPK 246 straipsnio 2 dalis).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Nustatyta byloje esančiais rašytiniais įrodymais, kad 2009 m. balandžio 9 d. ieškovas ir atsakovė sudarė kredito sutartį, pagal kurią ieškovas 2009 m. lapkričio 2 d. suteikė atsakovei A. B. kreditą, pervesdamas į atsakovės asmeninę sąskaitą Nr. ( - ) 500,00 Lt kredito sumą, kredito grąžinimo terminas- 2009-12-01 d. Pagal 2009 m. balandžio 9 d. sudarytą kredito sutartį atsakovė įsipareigojo grąžinti ieškovui 500,00 Lt kreditą, bei sumokėti 139,00 Lt kredito mokestį, viso 639,00 Lt sumą. Dėl šios sumos ginčo tarp šalių nėra, atsakovė ją pripažįsta, todėl ieškinys šioje dalyje tenkintinas pilnai (Civilinio kodekso 1.136 str., 1.138 str., 6.1 str., 6.2 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.872 str., 6.881 str.).

9Atsakovė ginčija ieškovo prašomą priteisti delspinigių sumą, nurodo, kad ieškovo prašoma priteisti delspinigių suma- 2 proc. nuo laiku negrąžintos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną sudaro 383,40 Lt, be to dar prašoma priteisti 100 Lt baudos, kas taip pat yra laikoma netesybomis. Taigi, iš viso ieškovo prašomi delspinigiai sudaro 96,68 % skolos sumos, kas yra aiškiai neprotingai didelė suma, todėl atsakovė prašo sumažinti delspinigių dydį iki protingo dydžio. Tarp šalių sudarytos kredito sutarties 6.1 punktas nustato, kad laiku neįvykdžius prisiimtų pagal sutartį įsipareigojimų ir negrąžinus pasiskolintos sumos, kredito gavėjas privalo mokėti 2 proc. dydžio delspinigius nuo laiku negrąžintos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Atsakovė neįvykdė kredito sutarties sandorio, todėl vadovaujantis CK 6.256 straipsnio 1 dalimi ir 2 dalimi bei sudarytos sutarties sąlygomis, atsakovei kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Kaip nurodyta sutartyje, atsakovė už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos privalo ieškovui mokėti 2 proc. dydžio delspinigius, ir tuo pagrindu ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 383,40 Lt delspinigių. Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą, pabrėžtina, kad pagal CK 6.73 straipsnį, teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeidžiant sutarčių laisvės principo. Nagrinėjamos bylos atveju atsižvelgiant į aplinkybes, kad atsakovė yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas bei sudarydama sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, laikytina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai, yra nepagrįstai dideli. Ir nors byloje nustatyta, kad atsakovė tinkamai neįvykdė šalių tarpusavio sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus teismo aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina kaip objektyviai svarbi ir suteikianti pagrindą ieškovui nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių. Nustatydamas protingą delspinigių dydį, teismas pagal analogiją remiasi LR Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalies nuostatomis ir laiko, kad šiuo atveju, atsižvelgiant į visas anksčiau paminėtas aplinkybes, delspinigiai mažintini iki 0,05 proc. dydžio už kiekvieną pradelstą dieną, kuris laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius. Todėl šioje ieškinio dalyje ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, delspinigių suma mažintina iki 9,59 Lt, likusioje dalyje dėl delspinigių priteisimo ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

10Taip pat, tarp šalių sudarytos kredito sutarties 6.3 p. nustatyta, kad jeigu kredito gavėjas delsia grąžinti kreditą ar jo dalį ir/ar kredito mokestį ilgiau kaip trisdešimt kalendorinių dienų nuo kredito ar jo dalies grąžinimo dienos, kredito gavėjas privalo papildomai sumokėti kreditoriui 100,00 Lt dydžio baudą. Kadangi kredito ir kredito mokesčio grąžinimo terminas pasibaigė 2009-12-01, atsakovė iki šiol kredito ir kredito mokesčio ieškovui negrąžino, todėl ieškovo prašymas dėl 100,00 Lt baudos priteisimo iš atsakovės laikytinas pagrįstu ir tenkintinas.

11Iš atsakovės priteistina 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2011-03-31) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str., 6.210 str.).

12Atsakovė tripliku taip pat prašo skolos mokėjimą išdėstyti dalimis vienerių metų laikotarpiui. Ieškovo atstovė teismo posėdžio sutinka su skolos mokėjimo išdėstymu trijų mėnesių laikotarpiui. Atsakovė įrodymų, pagrindžiančių jos sunkią materialinę padėtį į bylą nepateikė nei kartu su atsiliepimu į ieškinį, nei kartu su tripliku, nei į teismo posėdžius (CPK 178 straipsnis). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovas neprieštarauja skolos mokėjimo išdėstymui dalimis 3 mėnesių laikotarpiui, teismo sprendimo įvykdymas išdėstytinas trijų mėnesių laikotarpiui nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos (CPK 284 straipsnis).

13Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteistinos ieškovui iš atsakovės proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (Civilinio proceso kodekso 93 str. 2d.).

14Ieškinį patenkinus iš dalies, iš ieškovo priteistinos teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei, proporcingai atmestai ieškinio reikalavimų daliai, likusios bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės (Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 3 d.).

15Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 str., 268- 270 str.,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti iš atsakovės A. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 639,00 Lt skolos, 9,59 Lt delspinigių, 100,00 Lt baudos, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-03-31) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 44,69 Lt žyminio mokesčio, ieškovo UAB „Finverta“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atsiskaitomoji sąskaita Nr.( - ), AB Swedbank, banko kodas 73000, naudai. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

17atsakovės A. B., a.k. ( - ) ieškovui UAB „Finverta“, įmonės kodas ( - ), priteistos sumos mokėjimą išdėstyti trims mėnesiams, ją mokant dalimis nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos pirmus du mėnesius mokant po 264,43 Lt, paskutinį mėnesį mokant 264,42 Lt, visą įsiskolinimą sumokant iki 2012-02-25 d. 24.00 val. Priteisti iš atsakovės A. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), teismo turėtas išlaidas susijusias su procesinių dokumentų įteikimu 8,50 Lt valstybei. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija, įm. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660. Priteisti iš ieškovo UAB „Finverta“, įmonės kodas ( - ), adresas ( - ), atsiskaitomoji sąskaita Nr.( - ), AB Swedbank, banko kodas 73000, teismo turėtas išlaidas susijusias su procesinių dokumentų įteikimu 4,24 Lt valstybei. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija, įm. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai