Byla 2-14229-599/2011
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Erika Vilimienė rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį atsakovams D. K. ir A. N. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad atsakovai 2011-05-14 d. upelyje ištekančiame iš Siesarties ežero į Kamužėlio ežerą, neteisėtai žvejojo draudžiamais tinklais ne mėgėjiškos žūklės įrankiais – aštuoniomis ungurinėmis gaudyklėmis. Atsakovai neteisėtos žvejybos metu sugavo dešimt ungurių ir tuo pažeidė Mėgėjiškos žūklės taisyklių 12.2 punktą, tokiu būdu buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, už kurį atsakovai buvo nubausti administracine tvarka, paskiriant baudą. Pažeidimo metu atsakovai padarė žalą žuvų ištekliams, kurios neatlygino. Ieškovas prašė teismo išieškoti iš atsakovų solidariai 1013,00 Lt padarytą žalą bei prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks teismui parengiamųjų procesinių dokumentų (b.l. 2-3).

3Atsakovams LR CPK 123 str. 1 d., 3 d. ir 142 str. nustatyta tvarka 2011-09-14 ir 2011-09-19 buvo įteiktas ieškinio nuorašas bei pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, tačiau atsakovai nustatytais terminais atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl teismas atsakovams priima sprendimą už akių (b.l. 15-16).

4Ieškinys tenkintinas pilnutinai.

5Sutinkamai su LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d. nuostatomis, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad atsakovai 2011-05-14 d. upelyje ištekančiame iš Siesarties ežero į Kamužėlio ežerą, neteisėtai žvejodami draudžiamais tinklais ne mėgėjiškos žūklės įrankiais – aštuoniomis ungurinėmis gaudyklėmis, sugavo dešimt ungurių, tuo pažeisdami Mėgėjiškos žūklės taisyklių 12.2 punktą (b.l.2-3,4-7). Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio taip pat nustatyta, kad atsakovui D. K. nutarimu dėl administracinio teisės pažeidimo buvo paskirta 250 Lt bauda, o atsakovui A. N. – 200 Lt administracinė bauda (b.l.5-7). Iš 2011-05-15 Žalos apskaičiavimo nustatyta, kad atsakovai neteisėtais veiksmai padarė žalą žuvų ištekliams 1013,00 Lt sumai (b.l.9). Byloje įrodymų, kad atsakovai ieškovui atlygino 1013,00 Lt padarytą žuvų ištekliams žalą nėra ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė (LR CPK 176 str. – 179 str.) (b.l. 1-16).

7Sutinkamai su LR CK 6.249 str. 1 d., žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. LR Aplinkos apsaugos 1992 01 21 d. įstatymo Nr. I-2223 9 str., 14 str. ir 32 str. nuostatose nustatyta, kad piliečiai privalo saugoti aplinką, tausoti gamtos išteklius ir nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų. Juridiniai ir fiziniai asmenys, neteisėta veika padarę žalos aplinkai, privalo atlyginti visus nuostolius ir, esant galimybei, atstatyti aplinkos objekto būklę.

8Sutinkamai su LR CK 6.245 - 6.248 str., 6.249 str. 1 d., 6.251 str.., 6.263 str., 6.279 str., LR Aplinkos apsaugos įstatymo 32 str. 1 d. 2 p., LR aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 12 str. 1 d. 16 p. nuostatomis, bei esant nurodytoms aplinkybėms solidariai iš atsakovų išieškotinas 1013,00 Lt žalos atlyginimas.

9Sutinkamai su LR CPK 96 str. 1 d., iš atsakovų valstybės naudai lygiomis dalimis išieškotinas 70 Lt žyminis mokestis.

10Sutinkamai su 92 str. nuostatomis, iš atsakovų lygiomis dalimis valstybės naudai išieškotinos 9,65 Lt pašto išlaidos.

11Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. - 288 str., 307 str., teismas

Nutarė

12ieškinį patenkinti pilnutinai.

13Išieškoti solidariai iš atsakovų D. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, ir A. N., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Šiauliai, ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento, į.k. 190742867, buveinė Metalo g. 11, Utenoje, naudai 1013,00 Lt padarytą žalą.

14Išieškoti lygiomis dalimis iš atsakovų D. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, ir A. N., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Šiauliai, valstybės naudai 70,00 Lt žyminį mokestį bei 9,65 Lt pašto išlaidas.

15Atsakovai turi teisę sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR CPK 287 str. 2 d., 3 d. reikalavimus. Atsakovai, dėl kurių priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

16Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali skųsti šį sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai