Byla e2-5405-374/2020
Dėl skolos, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta Gustienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Didma” ieškinį atsakovams R. B. ir Kalvarijos savivaldybei dėl skolos, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė prašo priteisti iš atsakovų solidariai 720,85 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 125,90 Eur bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui R. B. adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti asmeniškai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovui Kalvarijos savivaldybei adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti tinkamai, per EPP (CPK 122 straipsnio 1 dalis). Atsakovai per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovams nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkinamas visiškai.

8Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Bylos duomenimis nustatyta, ieškovė teikia atsakovams produkciją (šiluminę energiją) bei eksploatuoja ir prižiūri šildymo ir karšto vandens sistemas, tačiau 2020 m. birželio 30 dienai, atsakovai ieškovui yra skolingi 720,85 Eur. Už pateiktą produkciją, eksploataciją ir priežiūrą atsakovai privalo atsiskaityti kas mėnesį Šilumos pirkimo – pardavimo su buitiniu šilumos vartotoju sutarties sąlygomis. Atsakovai privalo atsiskaityti iki kito mėnesio pabaigos. Nurodytu laikotarpiu nemokėta, todėl liko skola – 720,85 Eur, prievolė neįvykdyta. Ieškovas informavo atsakovus, kad dėl šilumos pirkimo – pardavimo su buitiniu šilumos vartotoju sutarties nevykdymo, yra susidaręs įsiskolinimas, tačiau atsakovai nesiėmė priemonių įsiskolinimui mažinti.

10CK 6.383 str. nustatyta, jog pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto energijos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą.

11Nurodytas aplinkybes įrodo teismui pateikti dokumentai: ieškinys, mokesčių paskaičiavimo pažyma, įspėjimas, kita bylos medžiaga.

12CK 6.38 straipsnis numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Teismas sprendžia, kad ieškovės ieškinys yra pagrįstas įstatymu, rašytiniais įrodymais ir visiškai įrodytas, todėl tenkinamas (CPK 178 straipsnis). Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovei iš atsakovų priteisiama solidariai 720,85 Eur skola.

13CK 6.210 straipsnis numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl ieškovei iš atsakovų priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą laikotarpiu nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020-07-31) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Ieškovė taip pat prašo priteisti solidariai iš atsakovų 125,90 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 17 Eur žyminis mokestis ir 108,90 Eur mokestis teisinei advokato pagalbai apmokėti. CPK normos, reglamentuojančios bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, nenumato galimybės šias išlaidas priteisti iš kelių asmenų solidariai (CK 6.6 straipsnio 1 dalis), todėl jos priteisiamos ne solidariai, o iš kiekvieno asmens atitinkama išlaidų dalimi, išreikšta konkrečia pinigų suma. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovės prašymą priteisti iš atsakovų solidariai 125,90 Eur bylinėjimosi išlaidų tenkinti visiškai ir priteisti bylinėjimosi išlaidas iš kiekvieno atsakovo lygiomis dalimis po 62,95 Eur (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

15Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija nustatytos minimalios 5 Eur dydžio valstybei priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumos, todėl iš pareiškėjų valstybei nepriteisiamos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. sausio 13 d. Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. Įsakymo Nr.1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo pakeitimo“ Nr. 1R-19/1K-2).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285–286 straipsniais, teismas

Nutarė

17Ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovų solidariai R. B., asmens kodas ( - ) ir Kalvarijos savivaldybės, juridinio asmens kodas 111103547, buveinės adresas Laisvės g. 2. Kalvarija, 720,85 Eur (septynių šimtų dvidešimt eurų 85 ct) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020-07-31) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Didma”, juridinio asmens kodas 151214459, buveinės adresas Geležinkelio g. 3, Marijampolė, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB SEB.

19Priteisti iš atsakovų R. B., asmens kodas ( - ) ir Kalvarijos savivaldybės, juridinio asmens kodas 111103547, buveinės adresas Laisvės g. 2. Kalvarija, lygiomis dalimis iš kiekvieno po 62,95 Eur (šešiasdešimt du eurus 95 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Didma”, juridinio asmens kodas 151214459, buveinės adresas Geležinkelio g. 3, Marijampolė, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB SEB.

20Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 1-4 dalių bei 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

21Ieškovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus. Teisėja [pasirašyta elektroniniu parašu] Rūta Gustienė

Proceso dalyviai