Byla eA2-1169-1021/2018
Dėl preliminaraus sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,, (duomenys neskelbtini)“ ieškinį atsakovui R. K. dėl nuostolių atlyginimo, kompensacinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje, G. M., tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje, D. K

1Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų teisėjas Jonas Abraitis,

2sekretoriaujant Laimutei Drebulienei, Gitanai Būbnienei,

3dalyvaujant: atsakovui R. K., atsakovo R. K. atstovei advokatei Vilijai Kavaliauskienei,

4ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,, ( - ) “ atstovui Remigijui Stundžiai,

5tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje, G. M. ir D. K.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo preliminaraus teismo sprendimo peržiūrėjimą, priėmus atsakovo R. K. prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,, ( - )“ ieškinį atsakovui R. K. dėl nuostolių atlyginimo, kompensacinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje, G. M., tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje, D. K..

7Teismas

Nustatė

8I.

9Bylos šalių ir kitų byloje dalyvaujančių asmenų procesinių dokumentų esmė.

10Ieškovė UAB ,, ( - )“ (toliau – ieškovė) prašė dokumentinio proceso tvarka iš atsakovo R. K. (toliau – atsakovo) priteisti 5692,76 Eur nuostolių atlyginimo, 5 proc. metines kompensacines palūkanas ir 64,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (sumokėto valstybei žyminio mokesčio). Ieškinyje nurodoma, kad ieškovas 2014-12-06 gavo pareigūnų iškvietimą priverstinai nuvežti į sulaikytų transporto priemonių saugojimo aikštelę automobilį KIA MOTORS CLARUS, v. n. ( - ), kurį prieš tai vairavo ir pareigūnų buvo sulaikytas neblaivus, neturintis privalomojo civilinio draudimo ir privalomos valstybinės techninės apžiūros G. M. (Vilkaviškio rajono apylinkės teismo nutarimas administracinėje byloje Nr. A2.6. - 1160- 305/2014). VĮ “Regitra” duomenimis automobilio savininkas yra R. K.. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pateiktais duomenimis, automobilis nebuvo konfiskuotas, jis gražintinas savininkui. Tačiau atsakovas atsiimti automobilio neatvyko ir iki ieškinio teikimo dienos (2017 m. gegužės 11 d.) jo nebuvo atsiėmęs. Ieškovė 2015 m. kovo 2 d. ir 2017 m. balandžio 10 d. siųstais pranešimais informavo atsakovą apie susidariusį įsiskolinimą už automobilio priverstinį nuvežimą ir jo saugojimą bei paragino atsakovą atsiimti automobilį ir atsiskaityti, tačiau atsakovas su ieškove neatsiskaitė ir ieškinio teikimo dienai (2017 m. gegužės 11 d.) buvo neatlyginęs ieškovei 5692,76 Eur nuostolių: 86,92 Eur už automobilio priverstinį nuvežimą ir 5605,84 Eur už automobilio saugojimą (887 saugojimo paros × 6,32 Eur/parai = 5605,84 Eur). (e.b. 1 t., b.l.1-4).

112017 m. birželio 14 d. Vilkaviškio rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. e2-1486-633/2017 priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta ieškovės UAB „( - ) " naudai ieškinį tenkinti, bei iš atsakovo R. K. ieškovės naudai priteisti 5692,76 EUR nuostolių, 5 procentus metinių palūkanų, 64 EUR žyminio mokesčio. (e.b.1 t., b.l.39-41).

12Atsakovas pateikė prieštaravimą dėl teismo priimto preliminaraus sprendimo, kuriame nurodė, kad ieškinyje nurodoma, kad ieškovas 2014 - 12 - 06 gavo pareigūnų iškvietimą priverstinai nuvežti į sulaikytų transporto priemonių saugojimo aikštelę automobilį Kia Motors Clarus, v. n. ( - ), kurį prieš tai vairavo ir pareigūnų buvo sulaikytas neblaivus, neturintis privalomojo civilinio draudimo ir privalomos valstybinės techninės apžiūros G. M. (Vilkaviškio rajono apylinkės teismo nutarimas administracinė byla Nr. A2.6. - 1160- 305/2014). Ieškinyje nenurodoma, net neužsimenama apie tai, kokiu pagrindu atsakovu pasirinktas R. K., kai faktinės aplinkybės apie kaltininką, nustatytos įsiteisėjusiu, nurodomu teismo nutarimu administracinėje byloje. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo sprendimo vykdymas civilinėje byloje Nr. e2 -1486 - 633/2017 sustabdytas, kol neįrodyta kad R. K. kaltas asmuo dėl pasekmių. Bylos esmė turi būti atskleista, o kol ji neatskleista priimtas sprendimas naikintinas. Atsakovas 2014 - 12 - 06 01.30 val. automobilio Kia Clarus, v. n. ( - ), nevairavo, nes jau faktiškai nebuvo transporto priemonės savininkas. Pagal oficialią pirkimo - pardavimo sutartį automobilis buvo realizuotas ir kaip matyti iš 2014 - 12 - 19 Vilkaviškio rajono apylinkės teismo nutarimo administracinėje byloje Nr. A2.6. - 1160- 305/2014, automobilį neblaivus vairavo G. M., a.k. ( - ) gyvenantis ( - ) Vilkaviškio r. sav.. Teismas priimdamas sprendimą turėjo ir privalėjo pasisakyti išdėstydamas motyvus ne tik apie formalų automobilio savininką, bet ir apie faktines įvykio aplinkybes, faktinį transporto priemonės valdytoją, faktinis transporto priemonės valdytojas turėjo būti įtrauktas dalyvauti procese nagrinėjant bylą, kas neabejotinai turi reikšmę teisingo sprendimo priėmimui. Teismo sprendimas aiškiai neteisingas dėl to, kad nepilnai, nevisapusiškai ištirtos bylos aplinkybės ir neobjektyviai vertinti įrodymai, byloje patraukti dalyvauti ne visi proceso dalyviai, nuspręsta dėl nedalyvaujančių asmenų teisių ir pareigų (CPK 176 str.; 185 str.). Bylos nagrinėjimo metu ir priimant preliminarųjį sprendimą nebuvo žinoma, kad oficialiai sudaryta automobilio pirkimo – pardavimo sutartis neužregistruota VĮ „Regitra", nes registraciją atlikti įsipareigojo pirkėjas. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nebuvo žinoma, kad 2014 - 12 - 06 automobilį vairavo neblaivus G. M., kai transporto priemonė nedrausta privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu ir kai transporto priemonei neatlikta privalomoji valstybinė techninė apžiūra, nes administracinė byla nebuvo prijungta prie civilinės bylos, o ieškovas su ieškiniu neteikė įrodymų apie aplinkybes, kurių pasekmė buvo transporto priemonės gabenimas į saugojimo aikštelę. Be to, priimdamas preliminarų sprendimą teismas nusprendė ir dėl neįtrauktų į bylos procesą asmenų materialiųjų teisių ir pareigų (CPK 366 str. 1 d. 7 p.). G. M. turėjo ir privalėjo dalyvauti procese, nes jis buvo suinteresuotas bylos baigtimi asmuo, kaip asmuo į kurį gali būti nukreipiamas regresinis ieškinys. Turi būti išsamiai tiriamos aplinkybės susijusios su transporto priemonės pirkimu - pardavimu ir aplinkybės dėl kokių priežasčių automobilis buvo G. M. žinioje įvykio naktį, nes kiek pamena atsakovas automobilį jis pardavė kitam asmeniui 2010-2012 metais. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ( toliau – CPK) 176 str. 185 str. 430 str. 6 d. 2-3 p. prašantis panaikinti preliminarųjį Vilkaviškio rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. e2 - 1486 - 633/2017 ir ieškinį atmesti arba sprendimą pakeisti, pinigines sumas priteisiant iš kaltininko (e.b.1 t., b.l.159-160 ).

13Ieškovė į atsakovo pateiktus prieštaravimus pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, kad atsakovas nurodo, kad ieškovas neįrodinėjo ir neteikė duomenų bei įrodymų apie priežastis, dėl kurių transporto priemonė KIA CLARUS, Valst. Nr. ( - ) (toliau — automobilis) buvo priverstinai nuvežta. Ieškovas neneigia šios aplinkybės. Vadovaujantis SEAKĮ 33 str. 6 d. ir CK nuostatomis ieškovas gali pasirinkti iš ko išsiieškoti išlaidas už suteiktas paslaugas, t.y. automobilio savininko ar vairuotojo. Ieškovas pasirinko išsiieškoti įsiskolinimą iš transporto priemonės savininko, todėl įrodinėti transporto priemonės valdytojo atsakomybės ir aplinkybių nebuvo ir nėra jokio pagrindo, nes tai yra ne bylos dalykas. Įstatymo nuostatos ieškovui suteikia teisę už priverstinį transporto priemonių nuvežimą, pervežimą ir saugojimą savarankiškai iš transporto priemonės savininko, valdytojo ar įgalioto asmens reikalauti atlyginti saugojimo išlaidas pagal nustatytus įkainius. Šiai dienai ieškovas automobilį yra išsaugojęs ir tokie jo veiksmai atitiko atsakovo interesus. Taigi, ieškovo išlaidos, kurias jis patyrė veikdamas atsakovo interesais, turi būti atlygintos (CK 6.233 str.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad santykiams, kylantiems priverstinai nuvežus ir perdavus saugoti transporto priemonę, yra taikomos nuostatos, reglamentuojančios pasaugą (CK 6.830 straipsnis) (LAT 2011-07-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-327/2011; 2013-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2013). Sprendžiant automobilio priverstinio nuvežimo ir saugojimo išlaidų priteisimo klausimą kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad, atsižvelgiant į viešojoje teisėje nustatytą reguliavimą, pasaugos sutartimi trečiojo asmens naudai (CK 6.191 str. 1 d.) trečiajam asmeniui (šiuo atveju atsakovui) gali būti sukuriama ne tik reikalavimo teisė (gražinti automobilį), bet ir tam tikros pareigos (sumokėti už automobilio saugojimą) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-327/2011). Pažymėtina, kad šiuo atveju tiek pagal įstatymo nuostatas, tiek pagal teismų praktiką dėl priverstinio automobilio nuvežimo ir saugojimo atsirado transporto priemonės savininko pareiga sumokėti už transporto priemonės saugojimą. Transporto priemonės savininkas yra asmuo, kuriam transporto priemonė priklauso nuosavybės teise (LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 str. 68 p.). Priverstinio automobilio nuvežimo ir saugojimo metu automobilio savininkas buvo (ir yra iki šiol) atsakovas. Tai patvirtina ir Marijampolės apskrities VPK informacinis raštas bei VĮ „Regitra“ duomenys, o įrodymų paneigiančių šiuos duomenis atsakovas nepateikia. Minėta, kad SEAKĮ 33 str. 6 d. nuostatos numato konkretų bei baigtinį subjektų, solidariai atsakingų už atsiskaitymą su ieškovu už suteiktas paslaugas, ratą, t. y. transporto priemonės savininkas ir valdytojas ginčo atveju yra atsakingi solidariai. Įstatymo reglamentuota solidarioji pareiga (atsakomybė) - tai dviejų ar daugiau asmenų pareiga vykdyti vieną prievolę. Vadovaujantis CK 6.6 str. 4 d. nuostatomis, bendraskoliai yra solidariai įpareigoti iki to laiko, kol bus įvykdyta visa prievolė. CK 6.6 str. 4 d. nustato, jog tuo atveju, jeigu skolininko pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teise reikalauti, kad prievolę įvykdytu tiek visi skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Taigi, ieškovas teikdamas ieškinį pasirinko, jog už priverstinį automobilio nuvežimą ir saugojimą turi atlyginti automobilio savininkas (t. y. atsakovas), todėl visiškai nereikšminga aplinkybė, jog ne jis buvo KET pažeidėjas. Atsakovas klaidina teismą, jog byloje būtina nustatyti KET pažeidėją ir būtent KET pažeidėjas turi atsakyti ieškovui už automobilio priverstinį nuvežimą ir saugojimą. Atsakovas nurodo, kad jis automobilį yra pardavęs, todėl nėra jo savininku, tačiau šiai aplinkybei patvirtinti nepateikia jokių objektyvių duomenų ar įrodymų. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, yra nurodęs, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas — teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; kt.). Atsakovas iš esmės pirkimo - pardavimo sutarties (ar kaip teigia sutarčių) sudarymą įrodinėja tik prielaidomis, įrodymų išreikalavimo naštą užkrauna teismui, niekaip neįrodo kokias dėjo pastangas pats gauti įrodymus ir pan. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad jokios pirkimo - pardavimo sutartys patvirtinančios atsakovo teiginius nepateiktos į bylą iki pat šios dienos. Ieškovas pažymi, jog viešųjų registrų paskirtis pagal savo esmę ir yra suinteresuotiems asmenims gauti oficialius duomenis bei informaciją apie nuosavybės, valdymo teisę, kitus juridinius faktus, o teisės aktai nustato atsakingus subjektus, privalančius savalaikiai tokius duomenis pateikti atitinkamam registrui. Ieškovas vadovaujasi į bylą pateiktais Marijampolės apskrities VPK duomenimis, VĮ „Regitra“ duomenimis, o byloje nėra jokių automobilio nuosavybės teisės perleidimą dar iki jo priverstinio nuvežimo patvirtinančių dokumentų. Atsakovas piktnaudžiauja procesu, pagal gausią teismų praktiką dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ir atsikirtimai, o taip pat bendradarbiauti su byloje dalyvaujančiais asmenimis bei imtis priemonių, kad byla būtu tinkamai išnagrinėta. Dalyvaujantys byloje asmenys taip pat bendradarbiauja tarpusavyje ir su teismu. To reikalauja proceso koncentracijos ir ekonomiškumo bei kooperacijos principai (CPK 7 ir 8 str.). Atsakovas ignoravo visus ieškovo bandymus susisiekti, užmegzti kontaktą bei ginčą išspręsti taikiai. Ieškovas dar 2015-03-02 informavo atsakovą jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu apie saugomą transporto priemonę, o atsakovui nereaguojant ir nesusisiekus su ieškovu 2017-04-10 pranešimu pakartotinai informavo atsakovą apie būtinybę atsiskaityti už suteiktas paslaugas bei nurodė, kad geranoriškai neatlyginus įsiskolinimo kreipsis į teismą dėl skolos už suteiktas paslaugas išieškojimo (pranešimai pridėti prie pradinio ieškinio). Negavę jokių atsakymų iš atsakovo ieškovo atstovai buvo patys nuvykę į atsakovo deklaruotą gyvenamąją vietą, tačiau durų ieškovo darbuotojams niekas neatidarė, todėl buvo paliktas informacinis raštelis su prašymu susisiekti su ieškovu. Atsakovo svaičiojimai apie ieškovo neveiklumą ir nesąžiningumą yra nepagrįsti, nes ieškovas visomis jam įmanomomis priemonėmis stengėsi rasti atsakovą bei ginčą išspręsti ne teismo keliu. Ieškovo nuomone, pats atsakovas elgėsi nesąžiningai bei nerūpestingai. Ypač svarbu pabrėžti, kad tiek ieškovo raginimai, tiek teismo procesiniai dokumentai, tiek antstolio patvarkymas buvo siunčiami tuo pačiu deklaruotu atsakovo gyvenamosios vietos adresu ( - ), Vilkaviškio r. Atsakovas tvirtina neva jam nebuvo žinoma apie teismo procesą, tačiau antstolio dokumentus nurodytu adresu ( - ), Vilkaviškio r. atsakovas gavo. Negana to, ir pats atsakovas savo procesiniuose dokumentuose nurodo tokį patį kaip ir deklaruotos gyvenamosios vietos adresą. Teismų praktikoje išaiškinta, kad dalyvaujančio asmens pateiktame procesiniame dokumente turi būti nurodyta nebūtinai asmens deklaruota gyvenamoji vieta, bet ta, kurioje šis faktiškai gyvena ir turi galimybę gauti jam siunčiamus procesinius dokumentus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-31-916/2015; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-277/2012). Taigi, šiuo atveju svarbu tai, kad dokumentai atsakovui buvo siunčiami adresu ( - ) Vilkaviškio r., t. y. atsakovo deklaruotos ir faktinės gyvenamosios vietos adresu, todėl atsakovas neabejotinai turėjo ir galėjo gauti jam siunčiamus ieškovo pranešimus, teismo procesinius dokumentus, o jų nepriėmimas suponuoja išvadą apie atsakovo nesąžiningumą ir nerūpestingumą. Ieškovo nuomone, atsakovas tyčia ignoravo teismo procesinius dokumentus, ieškovo informacinius pranešimus, nes žinojo apie esamą įsiskolinimą už suteiktas paslaugas, todėl elgėsi nesąžiningai bei vengė atsiskaityti su ieškovu, o veiksmų ėmėsi tik antstoliui ėmusis išieškojimo veiksmų (e.b.1 t., b.l.188-191 ).

14Tretieji asmenys D. K. ir G. M. atsiliepimų byloje nepateikė.

15II.

16Byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimų teismo posėdyje esmė.

17Atsakovas teismo posėdyje palaikė savo prieštaravimus bei papildomai paaiškino, kad pardavęs automobilį Kia Clarus D. K. 2012 metais vasaros laikotarpiu, v/nr ( - ) Pasirašę pirkimo - pardavimo sutartį, jis pasižadėjo ją nuvežti į Regitrą, priduoti ir užpildyti visus reikiamus dokumentus. Po to apie automobilį jis nieko negirdėjęs. Teko išvažiuoti į užsienį. K.jis pardavęs per draugą A. G., savo sesers kaimyną. K. pažįstantis tik iš matymo. Pardavimo metu jis pats gyvenęs Kybartuose, K. Pilviškiuose. Kadangi jam reikėję išvykti į užsienį, sutarę, kad Regitros reikalais pasirūpins K.. Nepasidomėjęs, ar viskas sutvarkyta Regitroje, kadangi draugai užgarantavo, kad viskas bus sutvarkyta. Nesuvokęs, kad galėjo kažkas atsitikti, dabar suprantantis. Pirkimo - pardavimo sutartis turėjo būti pas D. K., surašę vieną egzempliorių. M. nepažįstantis. Kaip pas jį automobilis papuolė, jis nežinantis. Sandoris vyko ( - ) g. pas A. G. kieme dalyvaujant A. G. ir R. Š., kuris yra sesers vyras. Buvo transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis, ją gavęs internete, atsišvietęs. Vis trys pildę, jis, G. ir Š., pasirašę visi. Automobilis buvo perduotas K. 2012 m. vasarą., tą pačią dieną, kai surašyta sutartis. Buvo perduoti automobilio dokumentai, draudimas, technikinis pasas ir rakteliai, dėl signalizacijos nežinantis. Draudimo poliusas tuo metu galiojo, technikinė apžiūra taip pat. Su juo vėliau asmeniškai dėl automobilio nebuvo niekas susisiekę. Tiksliai neatsimenantis, už kokią sumą buvo automobilis parduotas, bet buvo nedaug vertas, gavęs visus pinigus. Automobilį pristatęs pirkėjui į kiemą, ir jis atsiskaitė. Susirašę sutartį, nuvažiavę ir palikęs automobilį, ir K. atsiskaitė savo namuose, buvo A. G. dar. Nežinantis, kaip automobilis iš K. atsidūrė pas M.. Domėjęsis Regitroje, dabar automobilis yra išregistruotas. Anksčiau taip tiksliai visų aplinkybių nenurodęs, kadangi praėjo metai, buvo laiko prisiminti visas smulkmenas. Jis dirbęs užsienyje, o čia jį atstovavo sesuo, kuri bendravo su atstove, nebuvo galimybės tiksliai viską pasakyti. Regitroje sužinojęs, kad automobilis buvo užregistruotas 2010 m., jis automatiškai atkūręs, kad jo savininku buvę beveik du metus. G. rekomendavo automobilį parduoti K., automatiškai įvyko sandoris jo kieme, po to važiavę pas K.. Jam antras sutarties egzempliorius nebuvo reikalingas. Pirmą kartą pardavęs automobilį. Sutartį jis pasirašęs pas K.kieme, jie dviese. Jis buvo apdraudęs automobilį BTA 2 mėnesiams. Apie automobilio draudimą Lietuvos draudime jis negalintis nieko pasakyti. (2018 m. rugpjūčio 24 d. teismo posėdžio garso įrašas: 17 min. 00 sek. – 37 min. 50 sek.).

18Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu savo ieškinį palaikė pilnai, ir paaiškino, kad nemanantys, jog atsakovas neįrodė, kad nėra transporto priemonė savininkas, jokie į bylą pateikti duomenys neįrodo šios aplinkybės. Nėra pateikta rašytinė pirkimo-pardavimo sutartis, ji nėra pateikta į Regitrą, jos nepateikė nei pirkėjas, nei pardavėjas neva esamas. Nėra aišku nei kam pardavė atsakovas, nes nei viename procesiniame dokumente nenurodė kokiam asmeniui pardavė. Dabar blaškomasi tarp M.ir K., kuriam galėjo parduoti. Neaiški seka, kam kada parduota. Manantys, kad vadovaujantis Saugaus eismo Lietuvos Respublikos keliais įstatymo 33 straipsnio 8 dalimi, ieškinys yra pagrįstas, preliminarus sprendimas paliktinas galioti. Jie kreipęsi su pranešimu 2015 m. kovo 2 d. Duomenų, kad atsakovas gavo pranešimą neturintys, kadangi tai vyko prieš tris metus. Siuntę registruotu paštu deklaruotos vietos adresu, pateikę duomenis į bylą, apie įteikimą duomenų neturintys. Telefonu kontaktų neturi. Išsiuntę vieną pranešimą, po to pakartotinai jau 2017 m.. Su M. neturėję kontaktų, nes nutempė vairuotojas, jis pasirašė ant nuvežimo akto, ir priėmė tą sprendimą policijos pareigūnai nuvežti, su juo nekontaktavę. (2018 m. rugpjūčio 24 d. teismo posėdžio garso įrašas: 11 min. 23 sek. – 15 min. 16 sek.).

19Atsakovo atstovė paaiškino, kad atsakovas su ieškiniu nesutinka visiškai, faktinis automobilio savininkas buvo kita asmuo K., automobilį pardavė 2012 m. Su atsakovu ji bendraujanti antrą kartą, pirmą kartą, kai jis gavo žinias, kad buvusi tokia byla, lydimas sesers atvažiavo pas jį, antrą kartą susitikus, kai grįžo iš užsienio į šitą posėdį duoti paaiškinimus. Visą laiką su ja bendravo jo sesuo, turėjo įgaliojimą. Kadangi atsakovą atstovavo sesuo, galbūt procesiniuose dokumentuose nebuvo tokio nuoseklumo. Ji procesiniuose dokumentuos užrašiusi paaiškinimus nei iš paties atsakovo, bet iš jo sesers L. Š., kuri visko negalėjo atsakyti. Su 2012 metais įvykius atsakovas sieja su vakarykščiu apsilankymu BTA draudime. Akivaizdu, kad K. parodymus duoti vengia, priima procesinius dokumentus, tačiau nei atsiliepimo nepateikė, nei pasisakyti jis neatvyksta. Analogiškai elgiasi ir M.. Automobiliui buvo atlikta apžiūra, apdraustas, jeigu to nedarė jis, tai darė tretieji asmenys. Ji atsakovo telefono neturėjusi, jo sesuo paaiškino, kad jis skype ir elektroninio pašto neturi, bendravusi su jos sese, kuri turėjo įgaliojimą. (2018 m. rugpjūčio 24 d. teismo posėdžio garso įrašas: 38 min. 00 sek. – 45 min. 09 sek.).

20Tretysis asmuo D. K. paaiškino, kad R. K. nepažįstantis, gal ir matęs, nežinantis. G. M. matęs, pažįstantis, viename kaime gyvenantys. Galėjo būti, kad turėjęs Kia Clarus. Anksčiau mašinas pardavinėjęs, gal 2 metai tuo neužsiimantis. 2014 metais galėjo būti, kad tuo užsiėmęs. Vieną mašiną Kia pardavęs M., sakė nupirks ją išardymui. Jam daugiau mašinų nėra pardavęs. Kuriais metais tai buvo neatsimenantis, dar buvo litai. Jis pats tą automobilį iš kažko pirkęs, neatsimenantis tiksliai. Ar surašęs pirkimo - pardavimo sutartį neatsimenantis. Būdavo, kad nerašantis, perrašantis ant kito asmens, ir pats nefigūruojantis. Neatsimenantis, ar ši mašina buvo perrašyta. Pardavimo metu, ji nebuvo eksplotuojama, nebuvo nei draudimo, nei technikinės, nevažiuojanti, gedimas su kuro siurbliu, neapsimokėjo taisyti. Tokią jis ir pardavęs pats. Galvoję taisyti, bet niekas nesitaisė, atidavęs, kad parsiduotų į metalą žmogus. Kaip jis tokią mašiną vairavo, pasitaisė ir vairavo. Buvo sutarę iki 150 eurų už mašiną, ar davė jis pinigus iš karto, ar sakė duos, kai nuveš į metalą, neatsimenantis. Ar jis pats su pirkėju buvo sudaręs pirkimo-pardavimo sutartį, neatsimenantis. Automobilį pardavęs rudenį. Iš kur ją paėmęs, neatsimenantis. Su Š., G.gyvenantys viename miestelyje, ar jie susiję su automobilio pardavimu, neatsimenantis. A. G. pažįstantis. Į teismą neatvykdavęs, kadangi būdavęs išvažiavęs. Pagal jį, įsigijus automobilį, jo techninė apžiūra kažkiek dar galiojo, dėl draudimo neatsimenantis. Po pardavimo, jis nebuvo susitikęs daugiau su pardavėju R. K.. Ar jis pats buvo, ar kitas žmogus neatsimenantis. Jam pačiam buvo perduota dokumentai, mašina ir raktai, registracijos liudijimas, techninės apžiūros talonas, draudimo neatsimenantis. Jie pavažinėję automobiliu, jis sugedo, ir stovėjo ilgą laiką. Ji gal važiavo kelis mėnesius, naudoję saviems reikalams, galvoję ją parduoti. Dėl automobilio sugedimo pardavėjui jokių pretenzijų nereiškęs. Parduodant M., automobilis nesikūrė, nebuvo akumuliatoriaus. Pas jį automobilis sugedęs stovėjo gal 6 mėn., gal daugiau, neatsimenantis, bandę gauti detalių, bet neradę. Automobilis sugedęs stovėjo pas pažįstamą garaže. Jam kažkas pasakė, kad M. nori pirkti automobilį ardymui, ji atsakęs, kad pas jį yra. M.priėjo Pilviškiuose aikštėje prie jo ir sakė, gal mašiną pirksiu, sakęs pirk, jam vis tiek ji nereikalinga, nes nevažiuojanti. M. perdavęs dokumentu ir rakčiukus, techninį pasą. Jis automobilį išsitraukė su virve. Kas jam pačiam užrodė automobilį, neatsimenantis. Pardavęs su numeriais. Buvo šviesesnės spalvos. Tokių daugiau nebuvo pirkęs. Metų laiko, kada pirkęs tiksliai neatsimenantis. Kas buvo daugiau asmenų perkant, neatsimenantis. Daug mašinų pirkdavęs, ir turguje, todėl visko neatsimenantis. Jis nefigūruodavęs pirkimo pardavimo sutartyse, būdavo pardavėjas, po to save nurodydavo pirkėjas. Sutartis turėdavo pardavėjai, nebūtinai jis. Sumą įrašydavę panašią kokią sumokėdavo. Jis neįsipareigodavęs pateikti duomenis Regitrai. Niekada nebuvo problemų. Dėl Kia niekas pas jį nesikreipė. Jam M.susitikus buvo pasakęs, kad iš jo atėmė tą KIA. Ar šiuo atveju buvo surašyta pirkimo-pardavimo sutartis negalintis pasakyti. Gavęs nutartį teismo, jis žiūrėjęs pas save namie, bet nutarties neradęs. Sutartis būdavusi visada 2 egzemplioriais. Su M. nebuvo sutartis, tik žodinė, kad išardys, priduos, ir duos pažymą, kad priduota. Pas M. buvo problemos su pinigais, ar jis davė pinigus, negalintis pasakyti. (2018 m. spalio 23 d. teismo posėdžio garso įrašas: 12 min. 10 sek. – 27 min. 00 sek.). Rašę kažką, ar jis save įrašęs, būdavo, kad į sutartį įrašęs pardavėją, o kai parduodavęs automobilį, įrašydavęs pirkėją. Neatsimenantis ar save įrašęs į sutartį pirkėju, ar palikę tą grafą tuščią. Be pirkimo-pardavimo sutarties nieko nerašydavę. Ar su M. surašęs sutartį, neatsimenantis, ar gavęs pinigus negalintis pasakyti. Davęs jam mašiną pridavimui į metalo laužą, jei būtų pateikęs pažymą apie pridavimą, jam butų davęs pinigų. M. iš jo pirko mašiną išardymui, bet visų pinigų nedavė, dalį padavė kaip užstatą. Neatsimenantis, ar buvo surašyta sutartis. Jis niekada nebuvęs automobilio savininkas, o buvęs tarpininkas, pinigus K. sumokėjęs, mašiną gavęs, galėjęs disponuoti savo nuožiūra. Negalintis patvirtinti, kad sutartyje save buvo įsirašęs pirkėju. Iš M. gavęs 100, ar 200 litų rankpinigių, po to sakė paduos likusius, ar gavęs, neatsimenantis. Sandoris su K. galėjo būti vasarą, nes buvo šilta, galėjo būti 2012 metai. Žinantis, kad biskį pavažinėję, ji sugedo ir stovėjo ilgą laiką, pusę metų, daugiau. Pardavęs rudenį, buvo tikrai šalta. Galėjo nuo įsigijimo ir pardavimo praeiti daugiau metai laiko. Iš M. sužinojęs, kad automobilis buvo sulaikytas, tai buvo gal po 1, 2 savaičių nuo sulaikymo. Kiek tuo metu buvo praėję laiko nuo automobilio pardavimo M., nežinantis. (2018 m. spalio 23 d. teismo posėdžio garso įrašas: 1 val. 7 min. 38 sek. – 13 min. 46 sek.). Jis M. pardavęs už 300 ar kelis šimtus litų tą mašiną į metalą, kad jis ją išardytų. 150 litų jis padavė, o likusius daduoti turėjo, kaip pasiims iš metalo. Ar jis buvo blaivus, neatsimenantis. Jis pasiėmė iš garažiuko. Ar buvo daugiau žmonių, neatsimenantis. Techninis pasas buvo mašinoje, jos technikinė, draudimas buvo pasibaigęs. Ar sutartį rašęsi, neatsimenantis. Apie mašinos sulaikymą sužinojęs po kažkiek laiko. Iš jo pinigų nereikalavęs, nes maža suma, jį buvo sunku pagauti. Paskui apie tą skolą nebuvo šnekėję. Pagal jį buvo pirkimas pardavimas, tik nebuvo sutarties. Galėjo jis automobilį pataisyti, buvo be akumuliatoriaus, nevažiuojanti ją išsivilko. Jis K. nepažinojęs, kai pardavęs automobilį, nebuvo matęs. Jo asmeniškai nėra matęs. Miestelyje buvo kalbos, kad buvo sulaikytas girtas M., jis jam nesakęs apie tai. (2018 m. lapkričio 16 d. teismo posėdžio garso įrašas: 23 min. 53 sek. – 27 min. 33 sek.).

21Tretysis asmuo G. M. paaiškino, kad jis susijęs tuo, kad vairavęs automobilį Kia motors Clarus, v/nr nežinantis, išgėręs ir neturėdamas teisės. Buvo nubaustas ir sumokėjęs baudą. Mašiną davė D. K., pažįstantis jį, gyvena ( - ). Kada prieš įvykį davė, ir kiek laiko važinėjęs, negalintis pasakyti. Turėjęs gal 1,2 dienas. Pasiėmęs į metalo laužą, būdavo, kad parduodavęs. Techninės apžiūros, draudimo nebuvo. Kai sustabdė policija pasakė, kad automobilis konfiskuojamas, negražinamas. Pataisęs automobilio šlangą, buvo nusimovus, todėl pataisę ir važiavęs. Nesiruošęs važinėti toliau, būtų vis tiek pardavęs į metalo laužą. Kur perdavė mašiną jam K., neatsimenantis, buvęs neblaivus. Jokio dokumento neforminę. Nemokėjęs pinigų, kad juos mokėti ateityje nebuvo kalbos. Jam atidavė, nes vietą užėmė, neatlygintinai. Jis pats automobilio savininku nebuvęs, juo buvo K., K. ne, nes nėra jokių pirkimo - pardavimo sutarčių. Kaip gavo automobilį K., nežinantis. Jis pats K. nėra matęs gyvenime. Tarp jo paties ir K. jokios rašytinė sutarties nebuvo. Kas pasiims pinigus pridavus automobilį į metalo laužą, nebuvo kalbėta. Tuo metu transporto priemonė nebuvo važiuojanti, ją išsitempęs su bendradarbiu. Kai pasiėmęs, tai buvo K.s. Jis nebuvo niekada atvykęs pasirašyti jokią sutartį. Jis neturėjęs teisių, todėl norėjęs priduoti į metalo laužą. Apie automobilio sulaikymą K. nepranešęs, jis ja nesidomėjo, tiksliai neatsimenantis, bet pats tikrai nepranešęs. Jam K. skolingas nebuvo. Manantis, kad automobilį K. jam už dyką atidavė, nes daug turėjęs, užėmė vietą, nebuvo reikalinga. Pridavus į metalo laužą, jam būtų pinigai atitekę. Techninis pasas lyg buvo daiktadėžėje. Jam nesvarbu buvo kieno automobilis, jam davė, jis buvęs neblaivus, ir išsitempęs. Kai prasidėjo išieškojimai, supratęs, kad yra dar kažkoks K., kuris yra tikrasis automobilio savininkas, kai gavęs iš bylos pirmą laišką. Iš policijos, aikštelės dėl automobilio atsiėmimo nieko nėra gavęs. Iš jo paimant automobilį, policija nesiteiravo, kas yra tikrasis automobilio savininkas, nesakė jam pranešti. Nedavęs už automobilį K. 150 litų. Čia vaikšto tokie didžiuliai pinigai -6000 eurų, nei jis nenori mokėti, nes susimokėjęs 12000 eurų antstoliams, nei D. nenori mokėti, tai normalus dalykas. Iš ( - ) laiškų jis nėra gavęs, apie ją sužinojęs tik iš teismo siųstų dokumentų. K. jam automobilį davė ne važiuoti, bet išardyti. Tuo metu K. mašinomis užsiiminėjo. (2018 m. lapkričio 16 d. teismo posėdžio garso įrašas: 10 min. 8 sek. – 23 min. 41 sek.).

22Liudytojas A. G. paaiškino, kad R. K. yra L. Š., su kuria gyvenantys viename kieme brolis, pažįstantis. K. pažįstantis viename kaime gyvenantys. G. M. matęs, bet labai seniai. Žinantis, kad automobilis Kia yra sulaikytas, jį matęs, jis pilkos spalvos. Jį matęs pas save daugiabučio kieme, R. su juo atvažiuodavo pas L. Š.. Šiuo metu automobilis yra aikštelėje, jį vairavo M., kaip pas jį atsidūrė automobilis nežinantis. K. automobilį prirodęs, kai R. norėjo juo atsikratyti. K. stipriai užsiiminėjo automobilių pirkimais ir pardavimais. Kažkiek dalinai dalyvavęs automobilio pardavime. Atsimenantis, kad sutartis pasirašinėję, ar tik R., neatsimenantis. Buvo rašyta, jis pats nerašęs. Gal ir buvęs automobilio perdavime, tai buvo kieme ( - ), taip atrodo jam. Kiek pinigų gavo nežinantis. Automobilis buvo važiuojantis. Kodėl pardavė, gal nereikėjo, į užsienį išvažiavo. 2014 metais jis turėjęs infarktą, todėl per daug negalintis atsiminti. Prieš jį prirodęs automobilį. Tiksliai atsimenantis, kad automobilis buvo perduotas K.. Matęs, kad perdavė raktelius. Vieną pirkimo - pardavimo sutartį tikrai matęs sudarymo metu, dalyvavęs ją rašant. Automobilio iš karto nepasiėmė. Nežinantis, kaip automobilis pateko M. žinion. Ar buvo tartais dėl pranešimo Regitrai, negalintis pasakyti. Tuo metu draudimo sutarties, techninės apžiūros talonų nematęs. Pasirašant pirkimo-pardavimo sutartį buvo D., R., jis pats gal, galėjo būti R. sesers vyras, tiksliai neatsimena. Vyko sutarties pasirašinėjimas tikrai, ar sutartis buvo surašyta visa pilnai, negalintis pasakyti. Viskas vyko lauke. Ar iš karto perdavė automobilį, neatsimenantis. Gal K. turėjo sutartį. (2018 m. spalio 23 d. teismo posėdžio garso įrašas: 29 min. 30 sek. – 41 min. 50 sek.).

23Liudytojas R. Š. parodė, kad iš matymo K. pažįstantys, nebendraujantys visiškai. Su M. irgi ne. R. K. pardavė mašiną, po kažkiek laiko gavo baudą iš aikštelės, ar antstoliai kažką uždėjo didelę baudą. R. K. turėjo turbūt mašiną Kia, pilkos ar sidabrinės spalvos, kurią jis pardavęs K., prieš kelis metus, gal 5-6 metus. Jis ja važinėjo apie 1 metus, ruošėsi važiuoti į Angliją dirbti, reikėjo parduoti. R. jie suvedę su kaimynu G., kuris užrodė tą pirkėją, tai išėjo iš kalbos bendros. Dalyvavęs parduodant automobilį, pasirašė pirkimo-pardavimo sutartį ir tuo viskas pasibaigė. Matęs, kad pasirašė R. K. ir K.. Turėjo turbūt tik vieną egzempliorių, matęs tik vieną. Automobilis buvo perduotas tą pačią dieną. Automobilis buvo važiuojantis. Sutartį pasiėmė K.. Sutartį pasirašė ant mašinos kapoto, jie visi stovėję lauke – jis, kaimynas G. A., jo paties žmona Š.. Kas buvo perduota daugiau, nematęs. Kaip išvažiavo nematęs, nes su žmona grįžę namo. Po 10 min. pamatęs, kad automobilio nėra kieme. Po to šio automobilio daugiau nematęs. Tai galėjo būti 2012 metais, R. tada išvažiavo į Angliją, pardavė gal prieš savaitę laiko. Kaip automobilis atsidūrė pas M. nežinantis. Sutartį sudarinėjo vasarą. Dėl automobilio perregistravimo tarimosi, jis nieko nežinantis. Sutartį vienu egzemplioriumi pasiėmė K.. Nematęs kiek ir kada buvo sumokėta pinigų. Dalyvavęs sudarant sutartį, kadangi švogeris, ir buvo įdomu (2018 m. spalio 23 d. teismo posėdžio garso įrašas: 44 min. 20 sek. – 54 min. 50 sek.).

24Liudytoja L. Š. parodė, kad K., M. pažįstanti iš matymo, santykių nepalaikanti. Broliui reikėjo parduoti mašiną, kaimynas G. sakė, kad žinantis, kas gal nupirks, taip susipažinę su K.. Mačiusi, atvažiavo, kieme pasirašė sutartį. Brolis turėjo Kia, rudą. Pardavė, kai buvo šiltas oras, ir tikrai senokai, 5-6 metai. Pardavė, nes norėjo pakeisti ir išvažiuoti į užsienį. Kitą automobilį įsigijo prieš išvažiuodamas. Ji su kaimynu G. išsišnekėjo, jai brolis buvo minėjęs, kad nori parduoti. Pirkimas - pardavimas vyko pas juos kieme ( - ), daugiabutis, gyvena G.. Buvo K., brolis, ir ji su vyru kieme. Atvažiavo K., atsivežė sutartį, jie pasirašė. Mačiusi, kad vieną popierių turėjo. Už kiek pardavė, kaip atsiskaitė nemačiusi. Automobilį perdavė tą pačią dieną. Perdavė tikriausiai dokumentus, pati nemačiusi. Automobilio dokumentai buvo tvarkingi, taip spėjanti, nes visada buvo tvarkoje. Buvo važiuojanti, išvažiavo savo eiga. Po pardavimo automobilio nemačiusi. Kaip atsidūrė pas M., nežinanti. Sutartį vieną baltą lapą pasiėmė K., kas jį atsinešė neužfiksavusi. Prieš tai brolis turėjęs kitą automobilį. Nežinanti, ar vyko kur nors dar su šiuo automobiliu. Nemačiusi sutarties kaip užpildyta, bet mačiusi, kaip pasirašė R. ir K.. Kieme ji buvusi, nes šilta buvo, nesėdėsi namuose, būnantys kieme. Nesidomėjusi dėl automobilio perregistravimo. Sužinojusi, kai pinigus nuskaitė antstolis nuo brolio sąskaitos, kai jis grįžo jai surašė įgaliojimą, kad surinktų reikalingus dokumentus. Ji su broliu turėjusi užsienio kontaktus, galėdavusi jam paskambinti. Klaususi pardavimo aplinkybių, bet jis irgi nelabai atsiminė. Pardavimo metų tikrai nepasakysianti. Ėję į Regitra ieškoti duomenų, ir draudimą, kada įsigijęs jis kitą mašiną, tada jis kažkiek atrinko. Kiek žinanti, brolis K. pardavęs vieną mašiną. Žinanti, kad brolis turėjęs dar baltą Golfuką ir dabar Audi karavaną. (2018 m. spalio 23 d. teismo posėdžio garso įrašas: 56 min. 20 sek. –1 val. 7 min. 29 sek.).

25III.

26Dėl ginčo esmės.

27Byloje yra kilęs ginčas dėl atsakovo R. K. prievolės atlyginti ieškovei UAB ,, ( - )“ ginčo automobilio priverstinio nuvežimo ir saugojimo išlaidas. Atsakovas įrodinėjo, kad automobilis Kia Clarus, kurio priverstinio nuvežimo ir saugojimo išlaidas prašoma priteisti iš atsakovo, prieš jo sulaikymą ir priverstinį nuvežimą, jau nebepriklausė nuosavybės teise atsakovui, jį jis buvo pardavęs trečiajam asmeniui D. K.. Ieškovės atstovas su tokia ieškovo pozicija nesutiko, laikė R. K. tinkamu atsakovu, bei prašymo pakeisti atsakovą byloje nereiškė. Tretysis asmuo D. K. iš esmės sutiko su atsakovo pozicija, kad jis automobilį buvo pardavęs jam. Tretysis asmuo G. M., dėl kurio padarytų administracinių nusižengimų ginčo automobilis buvo priverstinai nuvežtas ir saugojamas, patvirtino, kad jis automobilį įgijo iš trečiojo asmens D. K., tačiau neigė, kad tai buvo pirkimo -pardavimo sandoris.

28IV.

29Dėl faktinių aplinkybių.

30Atsakovas byloje pripažino, kad jis turėjęs automobilį Kia Motors Clarus, v/nr ( - ) kuris buvo VĮ ,,Regitra“ įregistruotas jo vardu, tačiau jį pardavęs. AB ,,Lietuvos draudimas“ 2018-08-26 rašte Nr.8.2-3-1183 nurodoma, kad automobilis Kia Clarus, v/nr ( - ) paskutinį kartą draustas 2012 m. kovo 19 d.- 2013 m. kovo 18 d., sutartis sudaryta R. K. vardu ( e.b.2 t., b.l. 118). UAB ,,Marijampolės techninės apžiūros centras“ 2018-08-23 rašte Nr.12/18, kuriame nurodyta, kad automobilio Kia Clarus, v/nr ( - ) 2016-06-26 atliktas techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) keitimas (e.b. 2 t., b.l.116), kas reiškia, kad automobilio techninė apžiūra dar galiojo iki 2014 m. birželio 26 d. Kelių transporto priemonių registro duomenimis automobilis Kia Clarus, VIN ( - ), žalios spalvos, benzinas, buvo pirmą kartą įregistruotas Lietuvos Respublikoje 2010-10-13, valstybiniai numeriai ( - ) atsakovo R. K. vardu, tačiau išregistruotas 2014-09-29, uždraudžiant jo dalyvavimą eisme (e.b.1 t., b.l. 89-90). Iš nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr.A2.13-53-503/2015 matyti, kad šį automobilį (atitinka jo valstybiniai numeriai ir VIN numeris) 2014-12-06 vairavo neblaivus, neturėdamas teisės vairuoti tretysis asmuo G. M. (e.b. 2 t., b.l. 107-108 ). 2014 m. gruodžio 6 d. transporto priemonės priverstinio nuvežimo akte fiksuojama, kad automobilis Kia Motors Clarus, ( - ) nuvežtas 2014 m. gruodžio 6 d. 2:00 val., jame pasirašęs tretysis asmuo G. M. (e.b. 1 t., b.l. 20 ). Administracinio teisės pažeidimo byloje nėra jokių duomenų, kad automobilis pažeidimo metu būtų priklausęs atsakovui. Atsakovas nurodė, kad jis automobilį pardavęs D. K., sumos tiksliai neatsimenantis, tačiau pinigus gavęs, buvo surašytas vienas sutarties egzempliorius, kurį pasiėmė D. K.. Tretysis asmuo D. K. patvirtino, kad dar prieš automobilio sulaikymą, jis nupirkęs automobilį iš tuometinio savininko R. K., sumokėjęs pinigus, tuo metu užsiėmęs automobilių pirkimu, pardavimu, automobilį naudojęs savo reikalams, galvojęs parduoti. Tretysis asmuo D. K. neatsiminė, ar šiuo konkrečiu atveju buvo surašyta pirkimo - pardavimo sutartis, tačiau nurodė, kad paprastai ji būdavo surašoma, įrašomas pardavėjas, joje jis pats nefigūruodavęs, automobilį parduodamas, įrašydavo iš karto naują pirkėją. Liudytojas A. G. patvirtino, kad sutartis buvo pasirašinėjama, vieną pirkimo - pardavimo sutartį tikrai matęs sudarymo metu, dalyvavęs ją rašant. Liudytojas R. Š. patvirtino, kad pasirašė pirkimo - pardavimo sutartį ir tuo viskas pasibaigė, matęs, kad pasirašė R. K. ir K., turėjo turbūt tik vieną egzempliorių, matęs tik vieną, sutartį vienu egzemplioriumi pasiėmė K.. Liudytoja L. Š. patvirtino, kad atvažiavo K., atsivežė sutartį, jie pasirašė, mačiusi, kad vieną popierių turėjo. Sutartį vieną baltą lapą pasiėmė K., kas jį atsinešė neužfiksavusi, nemačiusi sutarties kaip užpildyta, bet mačiusi, kaip pasirašė R. ir K.. Tretysis asmuo D. K. patvirtino, kad automobiliu nusipirkęs naudojosi, disponavo automobiliu savo nuožiūra, t.y. pardavė trečiajam asmeniui G. M., gavo iš jo avansą, nors pirkimo - pardavimo sutartis nebuvo pasirašyta. Kad gavo automobilį iš D. K. patvirtino ir tretysis asmuo G. M.. Nors liudytojas A. G. yra liudytojų R. Š. ir L. Š. kaimynas, o pastarieji atsakovo artimi giminaičiai, nėra pagrindo netikėti jų parodymais, tuo labiau, kad jų nepaneigia nei trečiojo asmens D. K. paaiškinimai, nei trečiojo asmens G. M. parodymai, nei kiti byloje esantys rašytiniai įrodymai. Teismas įvertinęs paminėtus įrodymus bei jais nustatytas aplinkybes, daro išvadą, kad jais nustatyta, jog prieš automobilio priverstinį nuvežimą ir jo patalpinimą saugoti, atsakovas šį automobilį buvo perdavęs trečiajam asmeniui D. K., t.y. jam perdavė automobilį, jo raktelius, techninį pasą, techninės apžiūros taloną, draudimo liudijimą, gavo už automobilį pinigus, buvo surašyta rašytinė pirkimo - pardavimo sutartis, nors ji nebuvo išsaugota. Po šio įvykio automobiliu tretysis asmuo D. K. disponavo savo nuožiūra, t.y. naudojosi pats, o sugedus automobiliui, jo teigimu jį perdavė atlygintinai trečiajam asmeniui G. M..

31V.

32Dėl atsakovo kaip automobilio savininko prievolės atsakyti už nuostolius.

33Byloje neginčytinai nustatyta, kad automobilio Kia Clarus savininku jo perleidimo trečiajam asmeniui D. K. metu buvo atsakovas, nes jo nuosavybės teisė buvo įregistruota VĮ ,,Regitra“, jis buvo apdraudęs automobilį privalomuoju draudimu, bei jokių duomenų apie kitą galimą automobilio savininką tuo metu byloje nėra. Nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.37 str.1 d.) Savininkas turi teisę perduoti kitam asmeniui visą nuosavybės teisės objektą ar jo dalis, ar tik konkrečias šio straipsnio 1 dalyje nurodytas teises (CK 4.37 str.2 d.). Automobilis yra pripažįstamas kilnojamu daiktu. Viena iš nuosavybės įgijimo rūšių yra sandoriai (CK 4.47 str. 1 p.). Daikto (turto) įgijėjas nuosavybės teisę į daiktus (turtą) įgyja nuo jų perdavimo įgijėjui momento, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ko kita (CK 4.49 str.). Pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą) (CPK 6.305 str.1 d.). Teismas, ištyręs ir įvertinęs atsakovo, trečiųjų asmenų ir liudytojų parodymus, nustatė, kad atsakovo R. K. ir trečiojo asmens D. K. sudarytas sandoris atitinka pirkimo - pardavimo sutarties sąvoką, todėl laikytina pirkimo - pardavimo sutartimi.

34Byloje kyla ginčas ar buvo surašyta rašytinė automobilio pirkimo - pardavimo sutartis, t.y. ar atsakovo ir trečiojo asmens sudarytas sandoris galioja, ir sukelia teisines pasekmes kitiems asmenims. Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje išaiškinta, kad automobilio pirkimo–pardavimo sutarčiai teisės aktuose nenustatyta privalomų formos reikalavimų (išskyrus, kai formos reikalavimas išplaukia iš kitų CK nuostatų, kaip antai CK 1.73 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktų), todėl tokia sutartis, kaip ir bet kuris kitas sandoris, gali būti sudaroma žodžiu, raštu (paprasta arba notarine forma) arba konkliudentiniais veiksmais (CK 1.71 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad daikto perdavimas pirkėjui valdyti bei kainos ar jos dalies sumokėjimas yra šalių veiksmai, kurie yra jau pirkimo–pardavimo sutarties elementai (CK 6.305 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. lapkričio 20 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-599-378/2015). Nuosavybės teisė į nupirktą daiktą pirkėjui, atsiranda nuo jo įgijimo momento (CK 4.49 straipsnio 1 dalis). Kadangi ginčo automobilio pirkimo – pardavimo sutartis galėjo būti sudaryta bet kuria forma, tai teisės aktuose nėra nustatytų ribojimų jos sudarymo faktą įrodinėti visomis civiliniame procese leidžiamomis įrodinėjimo priemonėmis (CPK 177 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-180/2014). Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę, dalyvaujantys civiliniame teisiniame ginče asmenys turi įstatyminę pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluotoje praktikoje pripažįstama, kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu, kas reiškia, kad išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Teismas įvertinęs teisminio nagrinėjimo metu byloje esančius įrodymus, išanalizuotus šio sprendimo skyriuje ,,IV. Dėl faktinių aplinkybių“ sprendžia, kad byloje esančių įrodymų pakanka konstatuoti, kad atsakovas dar prieš ginčo automobilio priverstinį nuvežimą ir jo perdavimą saugoti, buvo pardavęs pirkimo - pardavimo sutartimi automobilį Kia Clarus, v/nr ( - ) trečiajam asmeniui D. K., nepaisant to, ar buvo surašyta rašytinė sutartis, ar ji nebuvo surašyta. Tačiau atsižvelgiant į atsakovo, trečiųjų asmenų paaiškinimus, liudytojų paaiškinimus labiau tikėtina, kad buvo surašyta pirkimo - pardavimo rašytinė sutartis, dėl ko darytina išvada, kad atsakovas šį faktą įrodė.

35Kaip vieną savo argumentų, kad atsakovas yra automobilio savininkas, ieškovė nurodė tai, kad atsakovas pirkimo - pardavimo sutarties neįregistravo VĮ ,,Regitra“ registre. Nagrinėdamas tokio pobūdžio ginčus ir aiškindamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.75 straipsnio 1 dalies, numatančios privalomą teisinę sandorių registraciją, nuostatas automobilio pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo atvejais, kasacinis teismas savo nutartyse dėl tokios sutarties registracijos ir jos teisinės reikšmės ne kartą yra pabrėžęs, jog ši teisės norma netaikoma sprendžiant, kas pagal transporto priemonės pirkimo - pardavimo sutartį ir nuo kada tapo transporto priemonės savininku. Transporto priemonės teisinės registracijos duomenų nepakeitimas, t. y. transporto priemonės nuosavybės teisės perleidimo kitam asmeniui pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu neišviešinimas transporto priemonių registre, yra teisiškai nereikšminga aplinkybė sprendžiant, kas pagal transporto priemonės pirkimo - pardavimo sutartį, kai joje nėra sąlygos dėl transporto priemonės perregistravimo kaip nuosavybės teisės perėjimo pirkėjui momento, yra transporto priemonės savininkas. Tokią kasacinio teismo išvadą suponavo tai, kad įstatymų leidėjas nenustatė privalomo automobilio pirkimo - pardavimo sutarties registravimo pareigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2010; 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-309/2010). Todėl vien transporto priemonės neperregistravimas naujajam pirkėjui savaime dar nereiškia, kad ankstesniojo savininko nuosavybės teisė į automobilį dar nepasibaigusi.

36Teismas, įvertinęs šalių byloje pateiktus įrodymus, atsižvelgdamas į paminėtas įstatymų nuostatas ir teismų praktiką, daro išvadą, kad atsakovas dar prieš automobilio Kia Clarus, v/nr ( - ) priverstinį nuvežimą ir jo perdavimą saugoti, dėl ko atsirado nuostoliai ieškovei, buvo pardavęs pirkimo - pardavimo sutartimi automobilį trečiajam asmeniui D. K., t.y. nebebuvo automobilio savininkas, dėl ko neturi prievolės atsakyti kaip savininkas šioje byloje, remiantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio 6 dalimi, kuri numato, kad išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės stovėjimo aikštelę, šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ir jos saugojimu transporto priemonės stovėjimo aikštelėje, ūkio subjektui transporto priemonės savininkas ir valdytojas atlygina solidariai. Kadangi ieškovas teisminio nagrinėjimo metu nepateikė prašymo keisti atsakovą trečiuoju asmeniu D. K., kuriam automobilį pardavė atsakovas, ar trečiuoju asmeniu G. M., todėl 2017 m. birželio 14 d. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo preliminarus sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-1486-633/2017 naikintinas, o ieškovės ieškinys atmestinas. Ieškovei išaiškintina, kad ji turi teisę pareikšti ieškinį teisme už skolos susidarymą atsakingiems asmenims.

37VI.

38Dėl bylinėjimosi išlaidų.

39Šioje byloje bylinėjimosi išlaidas sudaro ieškovės sumokėtas žyminis mokestis paduodant ieškinį, atsakovo sumokėtas žyminis mokestis paduodant prašymą dėl proceso atnaujinimo, šalių patirtos atstovimo ir procesinių dokumentų įteikimo išlaidos.

40Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antros šalies, nors ji ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str.1 d.). Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str.2 d.). Teismas gali nukrypti nuo šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas (CPK 93 str.4 d.).

41Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr.260 (galiojo nuo 2012 m. vasario 12 d. iki 2013 m. birželio 1 d.) 3.7 punkte nustatyta, kad transporto priemonės valdytojas – fizinis, juridinis asmuo arba užsienyje įregistruotos įmonės atstovybė Lietuvos Respublikoje, kurių vardu transporto priemonė registruojama Lietuvos Respublikoje. Kadangi automobilis buvo įregistruotas atsakovo vardu, jis laikytinas automobilio Kia Clarus, v/r ( - ) valdytoju. Šių taisyklių 72.3 p. nustatytas terminas transporto priemonės valdytojui, per kuriuos jis privalo kreiptis į VĮ ,,Regitra“ dėl įregistruotų duomenų keitimo - pasikeitus transporto priemonės valdytojui, valdytojo ar transporto priemonės duomenims – per 15 dienų nuo įregistruotų duomenų pasikeitimo. Nors teismas atmetė ieškinį atsakovo atžvilgiu, tačiau atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas nevykdė aukščiau paminėtu teisės aktu nustatytos pareigos laiku ir tinkamai deklaruoti duomenis apie transporto priemonės Kia Clarus, v/r ( - ) savininko pasikeitimą ir valstybinės įmonės „Regitra“ sistemoje duomenys nebuvo pakeisti, taip pat jis ieškovės neinformavo apie savininko pasikeitimą, o ieškovė kelis kartus siuntė pranešimus apie sulaikytą transporto priemonę atsakovui registruotu paštu jo deklaruotu adresu, prieš kreipdamasi su ieškiniu į teismą, teismas daro išvadą, kad atsakovo byloje patirtos bylinėjimosi išlaidos susidarė dėl jo paties teisės aktu uždėtų pareigų nevykdymo, todėl iš ieškovės nepriteistinos atsakovo atstovavimo išlaidos bei jo sumokėtas žyminis mokestis.

42Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos byloje sudaro 26,88 Eur., kurios viršija minimalias priteistinas 3 Eur išlaidas, numatytas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (nauja redakcija nuo 2015-01-01: Nr. 1R-298/1K-290, 2014-09-23, paskelbta TAR 2014-09-24, i. k. 2014-12793), todėl priteistinos. CPK reglamentuoja bylinėjimosi išlaidų valstybei atlyginimo klausimus. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos priskiriamos prie išlaidų valstybei. Jeigu ieškinys atmestas, bylinėjimosi išlaidos išieškomos į valstybės biudžetą iš ieškovo, kuris nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo neatleistas (CPK 96 str.2 d.). Teismas gali nukrypti nuo šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 96 str.5 d.). Kadangi bylinėjimosi išlaidų valstybei nėra pagrindo nepriteisti, jos susidarė dėl atsakovo veiksmų, paminėtų ankstesnėje pastraipoje, jos nepriteistinos iš ieškovo, o iš atsakovo.

43VII.

44Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

452017 m. birželio 5 d. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr.e2-1486-633/2017 nutarta taikyti laikinas apsaugos priemones - areštuoti 5692,76 euro vertės atsakovo R. K., nekilnojamus ir kilnojamus daiktus, o tokių nesant ar esant nepakankamai, pinigines lėšas šalies bankuose (e.b.1 t., b.l.33-34). 2017 m. birželio 14 d. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo preliminariu sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1486-633/2017 nuspręsta 2017 m. birželio 5 d. nutartimi atsakovo turtui paskirtas laikinas apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (e.b.1 t., b.l.39-41). 2018 m. sausio 15 d. teismo nutartimi nutarta sustabdyti sprendimo vykdymą civilinėje byloje Nr. e2-1486-633/2017 iki bus išnagrinėtas prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje, o jo atnaujinimo atveju – iki bylos pakartotinio išnagrinėjimo ir teismo sprendimo įsiteisėjimo, ir apie tai pranešta vykdymą vykdomojoje byloje Nr.0087/17/02409 atliekančiam antstoliui A. B.. Kadangi ieškinys atmestas panaikinus preliminarų teismo sprendimą, laikinosios apsaugos priemonės panaikintinos (CPK 149 straipsnis)

46VIII.

47Dėl įpareigojimo sugražinti atsakovui iš jo gautas pinigines lėšas.

48Atsakovas pateikdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje prašė panaikinus sprendimą, įpareigoti ginčo šalis gražinti visa ką jos gavusios sprendimą vykdydamos (e.b. 1 t., b.l.58-60). Tenkinus atsakovo prašymą teismo 2018 m. vasario 12 d. nutartimi procesas civilinėje byloje buvo atnaujintas (e.b. 1 t., b.l.136 -140). Bylos atnaujinimą ir proceso taisykles atnaujintoje civilinėje byloje nustato CPK XVIII skyriaus nuostatos. Minėto skyriaus CPK 373 straipsnyje nustatyta, kad panaikinus arba pakeitus sprendimą ar nutartį, jeigu jie jau buvo įvykdyti ar pradėti vykdyti, vienos iš šalių prašymu teismas įpareigoja ginčo šalis grąžinti tai, ką jos yra gavusios sprendimą vykdydamos.

49Ieškovės prašymu civilinėje byloje Nr.e2-1486-633/2017 2017-09-19 išduotas vykdomasis raštas (e.b.1 t., b.l.52-53). Iš antstolio A. B. 2017 m. lapkričio 7 d. patvarkymo Nr.S-17-87-34307 matyti, kad antstolis išieško iš atsakovo 5692,76 Eur skolą, 64 Eur žyminio mokesčio ir 120,87 Eur palūkanų (e.b. 1 t., b.l.114). Antstolis A. B. 2017-11-07 nurodymu priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr.S-17-87-34320 nusprendė priverstinai iš R. K. nurašyti 5692,76 Eur skolą, 64 Eur žyminio mokesčio ir 120,87 Eur palūkanų (e.b. 1 t., b.l.117-118). Teismo 2018 m. sausio 15 nutartimi nutarta sustabdyti sprendimo vykdymą civilinėje byloje Nr. e2-1486-633/2017 iki bus išnagrinėtas prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje, o jo atnaujinimo atveju – iki bylos pakartotinio išnagrinėjimo ir teismo sprendimo įsiteisėjimo, ir apie tai pranešta vykdymą vykdomojoje byloje Nr.0087/17/02409 atliekančiam antstoliui A. B., V. Grybo g.3, LT-71132, Šakiai. Kadangi išieškojimas buvo jau vykdomas, todėl iš atsakovo išieškotos lėšos, kurias gavo ieškovė, jos turėtų būti gražintos atsakovui. Atsižvelgiant į tai, atsakovo prašymas tenkintinas, ieškovė įpareigotina gražinti tai ką gavo iš atsakovo.

50Atsakovo atstovė baigiamojoje kalboje prašė įpareigoti antstolį gražinti atsakovui išieškotas ir laikomas jo depozitinėje sąskaitoje atsakovo pinigines lėšas. Šioje byloje antstolis nėra bylos šalis, nei tretysis asmuo. CPK 266 straipsnyje įtvirtintas draudimas sprendime nustatyti neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teises ir pareigas, todėl teismas šiuo sprendimu negali įpareigoti antstolio gražinti atsakovui pinigines lėšas. Šis klausimas sprendžiamas vykdymo procese, atsakovas kaip skolininkas vykdomojoje byloje turi teisę pareikšti prašymus, kuriuos antstolis privalo išspręsti, o jei jo sprendimas netenkins atsakovo, jis turi teisę paduoti skundą dėl antstolio veiksmų.

51Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268-270 straipsniais, 430 straipsnio 6 dalies 2 punktu, 7 ir 8 dalimis,

Nutarė

52Panaikinti 2017 m. birželio 14 d. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo preliminarųjį sprendimą, priimtą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,, ( - )“ ieškinį atsakovui R. K..

53Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,, ( - )“ ieškinį atsakovui R. K. atmesti visiškai.

54Išaiškinti ieškovei, kad ji turi teisę pareikšti ieškinį teisme dėl nuostolių priteisimo už nuostolių susidarymą atsakingiems asmenims.

55Įpareigoti ieškovę uždarąją akcinę bendrovę ,, ( - )“ gražinti atsakovui R. K., asmens kodas ( - ) viską ką gavo iš atsakovo vykdant 2017 m. birželio 14 d. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo preliminarųjį sprendimą civilinėje byloje Nr.e2-1486-633/2017.

56Priteisti iš atsakovo R. K., asmens kodas ( - ) 26,88 Eur. dvidešimt šešių eurų 88 euro centų) bylinėjimosi išlaidas valstybei, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, išaiškinti, kad šios bylinėjimosi išlaidos privalo būti sumokėtos į vieną pasirinktiną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: Swedbank AB Nr. ( - ); AB „Citadele" Nr. ( - ); AB SEB bankas Nr. ( - ); AB Šiaulių bankas Nr. ( - ); Luminor Bank AB ( - ), ( - ); UAB ,, Medicinos bankas“ Nr. ( - ), nurodant juridinio asmens kodą - 188659752, įmokos kodą-5660, mokėjimo paskirtį - procesinių dokumentų įteikimo išlaidos byla Nr.eA2-1169-1021/2018.

57Atsakovo patirtų išlaidų –žyminio mokesčio bei advokato atstovavimo išlaidų iš ieškovės atsakovo naudai nepriteisti.

58Panaikinti, teismo sprendimui įsiteisėjus, laikinąsias apsaugos priemones, paskirtas 2017 m. birželio 5 d. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr.e2-1486-633/2017, kuria nutarta areštuoti 5692,76 euro vertės atsakovo R. K., nekilnojamus ir kilnojamus daiktus, o tokių nesant ar esant nepakankamai, pinigines lėšas šalies bankuose.

59Panaikinti, teismo sprendimui įsiteisėjus, 2018 m. sausio 15 nutartimi sustabdytą sprendimo vykdymą civilinėje byloje Nr. e2-1486-633/2017.

60Prie bylos Nr.eA2-1169-1021/2018 jos nagrinėjimo laikui prijungtas civilines bylas Nr.e2-1486-633-2017, Nr.eA2-344-305/2018, Nr.A2.13-53-503/2015 sprendimui įsiteisėjus atjungti.

61Šio teismo sprendimo patvirtintą kopiją, jam įsiteisėjus išsiųsti turto arešto registro tvarkytojui, antstoliui A. B..

62Teismo sprendimo nuorašą per tris darbo dienas nuo jo paskelbimo išsiųsti jo paskelbime nedalyvavusiems bylos dalyviams - šalių atstovams, tretiesiems asmenims.

63Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio ar kitus šio teismo rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų teisėjas Jonas Abraitis,... 2. sekretoriaujant Laimutei Drebulienei, Gitanai Būbnienei,... 3. dalyvaujant: atsakovui R. K., atsakovo R. K. atstovei advokatei Vilijai... 4. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,, ( - ) “ atstovui Remigijui... 5. tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, atsakovo... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo preliminaraus... 7. Teismas... 8. I.... 9. Bylos šalių ir kitų byloje dalyvaujančių asmenų procesinių dokumentų... 10. Ieškovė UAB ,, ( - )“ (toliau – ieškovė) prašė dokumentinio proceso... 11. 2017 m. birželio 14 d. Vilkaviškio rajono apylinkės teismas civilinėje... 12. Atsakovas pateikė prieštaravimą dėl teismo priimto preliminaraus sprendimo,... 13. Ieškovė į atsakovo pateiktus prieštaravimus pateikė atsiliepimą, kuriame... 14. Tretieji asmenys D. K. ir G. M. atsiliepimų byloje nepateikė.... 15. II.... 16. Byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimų teismo posėdyje esmė.... 17. Atsakovas teismo posėdyje palaikė savo prieštaravimus bei papildomai... 18. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu savo ieškinį palaikė pilnai, ir... 19. Atsakovo atstovė paaiškino, kad atsakovas su ieškiniu nesutinka visiškai,... 20. Tretysis asmuo D. K. paaiškino, kad R. K. nepažįstantis, gal ir matęs,... 21. Tretysis asmuo G. M. paaiškino, kad jis susijęs tuo, kad vairavęs... 22. Liudytojas A. G. paaiškino, kad R. K. yra L. Š., su kuria gyvenantys viename... 23. Liudytojas R. Š. parodė, kad iš matymo K. pažįstantys, nebendraujantys... 24. Liudytoja L. Š. parodė, kad K., M. pažįstanti iš matymo, santykių... 25. III.... 26. Dėl ginčo esmės.... 27. Byloje yra kilęs ginčas dėl atsakovo R. K. prievolės atlyginti ieškovei... 28. IV.... 29. Dėl faktinių aplinkybių.... 30. Atsakovas byloje pripažino, kad jis turėjęs automobilį Kia Motors Clarus,... 31. V.... 32. Dėl atsakovo kaip automobilio savininko prievolės atsakyti už nuostolius.... 33. Byloje neginčytinai nustatyta, kad automobilio Kia Clarus savininku jo... 34. Byloje kyla ginčas ar buvo surašyta rašytinė automobilio pirkimo -... 35. Kaip vieną savo argumentų, kad atsakovas yra automobilio savininkas,... 36. Teismas, įvertinęs šalių byloje pateiktus įrodymus, atsižvelgdamas į... 37. VI.... 38. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 39. Šioje byloje bylinėjimosi išlaidas sudaro ieškovės sumokėtas žyminis... 40. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 41. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos taisyklių,... 42. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos byloje sudaro 26,88 Eur., kurios... 43. VII.... 44. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.... 45. 2017 m. birželio 5 d. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo nutartimi... 46. VIII.... 47. Dėl įpareigojimo sugražinti atsakovui iš jo gautas pinigines lėšas.... 48. Atsakovas pateikdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje... 49. Ieškovės prašymu civilinėje byloje Nr.e2-1486-633/2017 2017-09-19 išduotas... 50. Atsakovo atstovė baigiamojoje kalboje prašė įpareigoti antstolį gražinti... 51. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 52. Panaikinti 2017 m. birželio 14 d. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo... 53. Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,, ( - )“ ieškinį atsakovui R.... 54. Išaiškinti ieškovei, kad ji turi teisę pareikšti ieškinį teisme dėl... 55. Įpareigoti ieškovę uždarąją akcinę bendrovę ,, ( - )“ gražinti... 56. Priteisti iš atsakovo R. K., asmens kodas ( - ) 26,88 Eur. dvidešimt šešių... 57. Atsakovo patirtų išlaidų –žyminio mokesčio bei advokato atstovavimo... 58. Panaikinti, teismo sprendimui įsiteisėjus, laikinąsias apsaugos priemones,... 59. Panaikinti, teismo sprendimui įsiteisėjus, 2018 m. sausio 15 nutartimi... 60. Prie bylos Nr.eA2-1169-1021/2018 jos nagrinėjimo laikui prijungtas civilines... 61. Šio teismo sprendimo patvirtintą kopiją, jam įsiteisėjus išsiųsti turto... 62. Teismo sprendimo nuorašą per tris darbo dienas nuo jo paskelbimo išsiųsti... 63. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...