Byla 2-2815-781/2011

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Jūratė Varanauskaitė,

2sekretoriaujant Audingai Petrauskienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovei Irminai Junevičiūtei,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ieškinį atsakovams J. T. ir UADB „ERGO Lietuva“ dėl žalos atlyginimo regreso tvarka, tretysis asmuo UAB „Officeday“,

Nustatė

5ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti subsidiariai iš bendraatsakovių J. T. ir UADB „ERGO Lietuva“ 493, 56 Lt žalos. Nurodė, kad 2007 m. liepos 22 d. eismo įvykio metu atsakovė J. T., vairuodama automobilį Renault Clio, nesilaikydama visų būtinų atsargumo priemonių, partrenkė dviratininką A. D., kuriam buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas. J. T. prisipažino padariusi nusikaltimą ir susitaikė su nukentėjusiuoju, baudžiamoji byla buvo nutraukta. A. D. už nedarbingumo laikotarpį nuo 2007 m. liepos 28 d. iki 2007 m. rugpjūčio 20 d. buvo paskirta 493, 56 Lt ligos pašalpa. Kadangi J. T. vairuojama transporto priemonė buvo apdrausta civilinės atsakomybės draudimu, ieškovas prašė priteisti žalą subsidiariai iš bendraatsakovių J. T. ir UAB „ERGO Lietuva“.

6Atsakovė J. T. su pateiktu ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad eismo įvykio metu nukentėjusiajam asmeniui A. D. patirtą žalą pilnai atlygino, su juo susitaikė. Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – TPVCAPDĮ) 13 straipsnio 1 dalis nustato, kad nukentėjęs trečiasis asmuo pretenziją dėl padarytos žalos gali pateikti atsakingam už padarytą žalą asmeniui, tiesiogiai Europos Sąjungos valstybės narės ar užsienio valstybės draudimo įmonei, apdraudusiai kaltininko civilinę atsakomybę, atsakingo draudiko atstovui pretenzijoms nagrinėti arba – įstatymo 17 ir 18 straipsniuose nurodytais atvejais – biurui ar biuro atstovui. TPVCAPDĮ 16 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad TPVCAPDĮ nustatyta tvarka atsakingas draudikas arba biuras moka išmoką, jeigu pretenzija dėl padarytos žalos pareikšta per vienus metus nuo žalos atsiradimo dienos arba per vienus metus nuo dienos, kurią nukentėjęs trečiasis asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie padarytą žalą, bet ne vėliau kaip per 4 metus nuo eismo įvykio dienos. Ieškovas nepateikė pretenzijos dėl žalos atlyginimo nei atsakovei, nei jos civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo bendrovei per įstatymo nustatytą terminą, todėl, ieškovės manymu, ieškinys yra nepagrįstas.

7Atsakovas UADB „ERGO Lietuva“ atsiliepime nurodė, kad ieškovas reikalavimus draudikui pareiškė tik kartu su ieškiniu, t. y. praėjus daugiau kaip 1 metams nuo sužinojimo apie žalą dienos, todėl atsakovo prievolė jam yra pasibaigusi. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK)

81.125 straipsnio 8 dalis numato, kad sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo. Ieškovas pašalpą nukentėjusiam eismo įvykio metu asmeniui išmokėjo 2007 m. rugsėjo 24 d., ieškinį atsakovo atžvilgiu pareiškė pasibaigus trejų metų terminui nuo šios datos, todėl draudiko prievolės išmokėti išmoką neliko. Atsakovas taip pat nurodė, kad J. T. eismo įvykį sukėlė eidama darbines pareigas, vykdydama UAB „Officeday“ pavestas funkcijas, todėl šioje byloje turėtų būti sprendžiamas klausimas dėl minėtos įmonės civilinės atsakomybės.

9Tretysis asmuo UAB „Officeday“ pateiktame atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu bei su atsakovo UADB „ERGO Lietuva“ išreikšta pozicija, jog tretysis asmuo, kaip darbdavys, yra atsakingas už eismo įvykio metu padarytą žalą, nesutiko. Remdamasis CK 1.125 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta nuostata, prašė taikyti ieškinio senaties terminą ieškovo reikalavimams. Tretysis asmuo taip pat pareiškė, kad atsakovė J. T. eismo įvykio metu dirbo tik su Vilniuje esančiais klientais, ji nebuvo išvažiavusi į komandiruotę, todėl jokio poreikio važiuoti į Uteną ar iš Utenos darbdavio pavedimu nebuvo. Tretysis asmuo nurodė, kad eismo įvykio diena buvo sekmadienis, ne darbo diena, todėl atsakovė eismo įvykio metu jokių darbinių pareigų vykdyti negalėjo.

10Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė abiem bendraatsakoviams, prašė ieškinį tenkinti visiškai.

11Į teismo posėdį atsakovo UADB „ERGO Lietuva“ bei trečiojo asmens UAB „Officeday“ atstovai neatvyko, gauti jų prašymai nagrinėti bylą atstovams nedalyvaujant.

12Į teismo posėdį atsakovė J. T. neatvyko, teismo šaukimai grįžo neįteikti. Dalyvaujantys byloje asmenys privalo nedelsdami informuoti teismą ir kitus byloje dalyvaujančius asmenis apie kiekvieną procesinių dokumentų įteikimo vietos pasikeitimą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 121 straipsnio 1 dalis). Jeigu dalyvaujantys byloje asmenys nesilaiko šios pareigos, procesiniai dokumentai siunčiami paskutiniu teismui žinomu adresu ir yra laikomi įteiktais (CPK 121 straipsnio 2 dalis).

13Ieškinys atsakovės J. T. atžvilgiu tenkintinas, ieškinys atsakovo UAB „ERGO Lietuva“ atžvilgiu atmestinas.

14Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad 2007 m. liepos 22 d. eismo įvykio metu atsakovė

15J. T., vairuodama automobilį Renault Clio partrenkė dviratininką A. D., kuriam buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas. J. T. prisipažino padariusi nusikaltimą ir susitaikė su nukentėjusiuoju, baudžiamoji byla buvo nutraukta (b. l. 28–29). 2007 m. rugsėjo 24 d. A. D. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius paskyrė 493, 56 Lt ligos pašalpą (b. l. 34). Ieškovas 2008 m. lapkričio 20 d. raštu paragino atsakovę atlyginti 493, 56 Lt žalą arba nurodyti, kurioje draudimo bendrovėje ji buvo apsidraudusi privalomuoju transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, tačiau atsakovė laiško neatsiėmė (b. l. 36–38). Įvykio metu transporto priemonė buvo apdrausta privalomuoju transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu. Draudimo sutartį su UADB „ERGO Lietuva“ sudarė tretysis asmuo, t. y. UAB „Officeday“ (b. l. 15), žalos padarymo metu buvęs atsakovės J. T. darbdavys.

16Atsakovas UADB „ERGO Lietuva“ atsiliepime iškėlė klausimą dėl trečiojo asmens

17UAB „Officeday“ civilinės atsakomybės, kadangi atsakovė J. T. 2007 m. liepos 22 d. eismo įvykio metu vairavo automobilį, eidama darbines pareigas. CK 6.264 straipsnio 1 dalis nustato, kad samdantis darbuotojus asmuo privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų, einančių savo darbines (tarnybines) pareigas, kaltės. Eismo įvykio metu, kai A. D. buvo padaryta žala, transporto priemonę vairavo J. T., trečiojo asmens UAB „Officeday“ darbuotoja. Tretysis asmuo buvo transporto priemonės kaip didesnio pavojaus šaltinio valdytojas. Jis taip pat buvo draudėjas ir apdraustasis nuo nuostolių rizikos dėl eismo įvykio metu padarytos žalos. Tretysis asmuo taip pat yra darbuotojus samdantis asmuo. Jam, kaip didesnio pavojaus šaltinio valdytojui, tenka civilinė atsakomybė už didesnio pavojaus šaltiniu padarytą žalą, nepaisant to, ar žala padaryta su kalte ar be jos, o kaip samdančiam darbuotojus asmeniui, tenka civilinė atsakomybė už darbuotojų kaltais veiksmais padarytą žalą (CK 6.264, 6.270 straipsniai). Tačiau svarbu nustatyti, ar trečiojo asmens darbuotoja atsakovė J. T., padarydama žalą, tikrai veikė kaip darbuotoja, t. y. atliko veiksmus, susijusius su darbo procesu, o ne veikė savo asmeniniais interesais kaip privatus asmuo. Iš darbdavio UAB „Officeday“ pateikto 2007 m. liepos mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščio nustatyta, kad atsakovei J. T. 2007 m. liepos 22 d. buvo poilsio diena (b. l. 114–115), taigi J. T. žalos padarymo dieną darbinių pareigų nevykdė (b. l. 114–115). Be to, žala padaryta Utenos rajone, atsakovei važiavus iš Utenos į Vilnių, o ji dirbo tik su Vilniuje esančiais klientais, į komandiruotę pasiųsta nebuvo (b. l. 65–66, 112–113). Teismo nustatytos aplinkybės patvirtina, kad J. T. ne darbo proceso metu ir ne dėl darbo pareigų vykdymo, bet kaip privatus asmuo sužalojo A. D.. Dėl nurodytų aplinkybių, teismas daro išvadą, kad UAB „Officeday“ neatsirado prievolė atlyginti žalą, padarytą jo darbuotojos J. T., sužalojant A. D..

18Atsakovas UADB „ERGO Lietuva“ remiasi TPVCAPDĮ 16 straipsnio 4 dalimi, nustatančia, kad įstatymo nustatyta tvarka atsakingas draudikas arba biuras moka išmoką, jeigu pretenzija dėl padarytos žalos pareikšta per vienus metus nuo žalos atsiradimo dienos arba per vienus metus nuo dienos, kurią nukentėjęs trečiasis asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie padarytą žalą, bet ne vėliau kaip per 4 metus nuo eismo įvykio dienos. Atkreiptinas dėmesys, kad šis pretenzinis terminas negali būti sutapatinamas su ieškinio senaties terminu (CK 1.125 straipsnis). Minėtoje teisės normoje nustatytas terminas yra įtvirtintas teisinio apibrėžtumo bei aiškumo tikslais ir yra reikšmingas nustatant, ar draudikas turi pareigą išmokėti draudimo išmoką, t. y. draudimo apsaugos galiojimą, tačiau tai nėra ieškinio senaties terminas. Atsakovas UADB „ERGO Lietuva“ taip pat vadovaujasi CK 1.125 straipsnio 8 dalimi, kurioje įtvirtintas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo. Pažymėtina, kad tais atvejais, kai socialinio draudimo išmokas mokantys subjektai iš atsakingo draudiko siekia prisiteisti nukentėjusiajam asmeniui išmokėtas socialinio draudimo išmokas (CK 6.290 straipsnio 3 dalis, TPVCAPDĮ 19 straipsnio 10 dalis), tarp šių šalių susiklosto ne deliktiniai santykiai, o draudimo teisiniai santykiai (CK 1.125 straipsnio 7 dalis). Socialinio draudimo išmokas mokančių subjektų reikalavimai atsakingam draudikui tenkinami įstatymo ir TPVCAPD sutarties pagrindu. Taigi, tokiu atveju taikomas CK 1.125 straipsnio 7 dalyje įtvirtintas sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas, o ne CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytas trejų metų ieškinio senaties terminas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo. Nagrinėjamu atveju ligos pašalpą nukentėjusiajam A. D. ieškovas išmokėjo 2007 m. rugsėjo 24 d., nuo šios datos skaičiuotinas ir CK įtvirtintas vienerių metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 7 dalis). Reikalavimas draudikui UADB „ERGO Lietuva“ buvo pareikštas patikslintu ieškiniu, t. y. 2010 m. lapkričio 8 d. (b. l. 25), t. y. suėjus ieškinio senaties terminui, todėl atsakovo reikalavimu, taikytinas ieškinio senaties terminas (CK 1.126 straipsnio 2 dalis) ir ieškinys atsakovo UADB „ERGO Lietuva“ atžvilgiu atmestinas (CK 1.131 straipsnio 1 dalis).

19Tais atvejais, kai ieškovas praleidžia nustatytą vienerių metų ieškinio senaties terminą, t. y. negali patenkinti savo reikalavimo iš pagrindinio skolininko – draudiko, socialinio draudimo išmokas sumokėję subjektai reikalavimą gali reikšti eismo įvykio kaltininkui. Toks reikalavimas grindžiamas deliktiniais santykiais, kuriems taikomas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas (CK

201.125 straipsnio 8 dalis). Transporto priemonė Renault Clio priklausė trečiajam asmeniui atsakovės darbdaviui UAB „Officeday“, atsakovei J. T. ji buvo perduota naudotis, taigi eismo įvykio metu ji buvo transporto priemonės valdytoja. Kaip jau buvo minėta, ligos pašalpa nukentėjusiajam A. D. išmokėta 2007 m. rugsėjo 24 d. Nuo minėtos datos prasidėjo CK 1.125 straipsnio 8 dalyje įtvirtintas ieškinio senaties terminas, kuris pasibaigė 2010 m. rugsėjo 24 d. Ieškinys atsakovei J. T. pareikštas 2010 m. rugpjūčio 5 d., t. y. nepasibaigus ieškinio senaties terminui. Žalą, padarytą asmeniui, turtui privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Kadangi draudiko atsakovo UADB „ERGO Lietuva“, kaip pagrindinio skolininko, prievolė atlyginti žalą pasibaigė, reikalavimas tenkinamas iš transporto priemonės valdytojos atsakovės J. T., t. y. papildomo skolininko, todėl ieškinys atsakovės J. T. atžvilgiu tenkintinas, iš jos priteistina 493, 56 Lt žalos.

21Patenkinus ieškinį iš atsakovės J. T. priteistina 17, 37 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (pašto išlaidų) į valstybės biudžetą (CPK 92 straipsnis).

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92, 259, 263–270,

Nutarė

23ieškinį atsakovės J. T. atžvilgiu tenkinti, ieškinį atsakovo UAB „ERGO Lietuva“ atžvilgiu atmesti.

24Priteisti iš atsakovės J. T., a. k. ( - ), 493, 56 Lt (keturis šimtus devyniasdešimt tris Lt 56 ct) žalos ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus, kodas 191683350, naudai; 17, 37 Lt (septyniolika Lt 37 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai (šias išlaidas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, Swedbank, AB, įmokos kodas 5660).

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Jūratė Varanauskaitė,... 2. sekretoriaujant Audingai Petrauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei Irminai Junevičiūtei,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo... 5. ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius... 6. Atsakovė J. T. su pateiktu ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad eismo įvykio metu... 7. Atsakovas UADB „ERGO Lietuva“ atsiliepime nurodė, kad ieškovas... 8. 1.125 straipsnio 8 dalis numato, kad sutrumpintas trejų metų ieškinio... 9. Tretysis asmuo UAB „Officeday“ pateiktame atsiliepime nurodė, kad su... 10. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė abiem... 11. Į teismo posėdį atsakovo UADB „ERGO Lietuva“ bei trečiojo asmens UAB... 12. Į teismo posėdį atsakovė J. T. neatvyko, teismo šaukimai grįžo... 13. Ieškinys atsakovės J. T. atžvilgiu tenkintinas, ieškinys atsakovo UAB... 14. Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad 2007 m. liepos 22 d. eismo įvykio metu... 15. J. T., vairuodama automobilį Renault Clio partrenkė dviratininką A. D.,... 16. Atsakovas UADB „ERGO Lietuva“ atsiliepime iškėlė klausimą dėl... 17. UAB „Officeday“ civilinės atsakomybės, kadangi atsakovė J. T. 2007 m.... 18. Atsakovas UADB „ERGO Lietuva“ remiasi TPVCAPDĮ 16 straipsnio 4 dalimi,... 19. Tais atvejais, kai ieškovas praleidžia nustatytą vienerių metų ieškinio... 20. 1.125 straipsnio 8 dalis). Transporto priemonė Renault Clio priklausė... 21. Patenkinus ieškinį iš atsakovės J. T. priteistina 17, 37 Lt išlaidų,... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92, 259,... 23. ieškinį atsakovės J. T. atžvilgiu tenkinti, ieškinį atsakovo UAB „ERGO... 24. Priteisti iš atsakovės J. T., a. k. ( - ), 493, 56 Lt (keturis šimtus... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...