Byla 2-12815-775/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, priėmimo klausimą

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė rašytinio proceso tvarka spręsdama pareiškėjos S. J. pareiškimo suinteresuotiems asmenims VĮ Registrų centro Kauno filialui ir Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, priėmimo klausimą,

Nustatė

2Pareiškėja kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad Kauno apskrities viršininko 2003 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. 02-05-3317 dėl nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo ir 2003 05 21 sprendimas Nr. 52/16693 priklauso pareiškėjos S. J. tėvui J. P., gimusiam 1907 m. lapkričio 4 d., mirusiam 1993 m. liepos 10 d.

3Pareiškimą atsisakytina priimti.

4Teismas nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 str. 1 d.). Teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 str.).

5Pareiškėja nurodė, jog VĮ Registrų centras atsisakė įregistruoti Kauno apskrities viršininko 2003 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 02-05-3317 ir 2003 05 21 sprendimo Nr. 52/16693 pagrindu J. P. vardu nuosavybės teisę į žemę, nes šiuose administraciniuose aktuose nenurodyti J. P. gimimo metai arba asmens kodas. Individualių administracinių aktų tikslinimas nurodant asmens identifikavimo duomenis, visų pirma turėtų būti atliekamas administracine tvarka, kreipiantis į Nacionalinę žemės tarnybą prie ŽŪM, kuri arba turėtų patikslinti pačius administracinius aktus, arba VĮ Registrų centrui atskirai pateikti duomenis, patikslinančius J. P. gimimo datą. 2012 05 24 pareiškėja kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą prie ŽŪM, prašydama pateikti jai atitinkamus dokumentus, būtinus kreiptis į teismą, tačiau prašymo patikslinti įsakymą ir sprendimą bei nurodyti juose J. P. gimimo metus, nepateikė.

6Kadangi pareiškėja nepateikė įrodymų, jog išnaudojo galimybes patikslinti administracinius aktus kreipiantis į Nacionalinę žemės tarnybą prie ŽŪM, teismas sprendžia, jog pareiškėjos pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nenagrinėtinas teisme (CPK 444 str., 447 str.), todėl jį atsisakytina priimti (CPK 137 str. 2 d. 1 p.)

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 137 str. 2 d. 3 p., 531 str.,

Nutarė

8Atsisakyti priimti pareiškėjos S. J. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir, nutarčiai įsiteisėjus, jį su priedais grąžinti pareiškėjai.

9Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai