Byla II-249-825/2014
Dėl nutarimo panaikinimo administracinio teisės pažeidimo byloje

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Bronius Varsackis, sekretoriaujant Vidai Dambrauskienei, nedalyvaujant pareiškėjui V. M., dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui R. R., institucijos atstovei J. S., viešame teismo posėdyje nagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal V. M. skundą dėl nutarimo panaikinimo administracinio teisės pažeidimo byloje, ir

Nustatė

2Kauno apylinkės teisme gautas pareiškėjo V. M. skundas dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos 2014 m. birželio 19 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AT1-103, kuriuo pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 119 str. 2 d. nubaustas 300 litų bauda.

3Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 281 str. 2 d. numatyta, kad šio kodekso 119 str. numatytų administracinių teisės pažeidimų bylos gali būti nagrinėjamos pagal pažeidimų padarymo vietą, pažeidėjo gyvenamąją vietą arba pagal transporto priemonių įskaitos vietą.

4Susipažinus su bylos medžiaga matyti, kad administracinis teisės pažeidimas buvo padarytas Druskininkų mieste, pareiškėjo deklaruota gyvenamoji vieta – Vilniuje, todėl darytina išvada, kad skundas dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Kauno apylinkės teismui pateiktas pažeidžiant teritorinio teismingumo principus. Duomenų apie tai, kodėl byla būtų teisminga Kauno apylinkės teismui, nėra.

5Esant šioms aplinkybėms, administracinio teisės pažeidimo bylos medžiaga perduotina Druskininkų miesto apylinkės teismui pagal administracinio teisės pažeidimo padarymo vietą.

6Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 280 str. 1 d. 1 p., 281 str. 1 d.,

Nutarė

7Administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. II-249-825/2014 perduoti pagal teismingumą Druskininkų miesto apylinkės teismui.

8Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai