Byla 2-1951/2013
Dėl atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio miestelis“, trečiasis asmuo AB SEB bankas, kreditorių susirinkimo nutarimo dalies panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Nova Energia“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1049-125/2013, kuria buvo nepatenkintas kreditorių uždarosios akcinės bendrovės „Apskaita visiems“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Nova Energia“ skundas dėl atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio miestelis“, trečiasis asmuo AB SEB bankas, kreditorių susirinkimo nutarimo dalies panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atsakovo BUAB „Pajūrio miestelis“ kreditoriai UAB „Green Trust“, P. D., V. B. ir UAB „Apskaita visiems“ 2013 m. vasario 28 d. kreipėsi į teismą su skundu, prašydami panaikinti kreditorių susirinkimo 2013 m. vasario 14 d. nutarimą Nr. 2 „Dėl įkeisto turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo“ (toliau – ir kreditorių susirinkimo nutarimas, nutarimas). Nurodė, kad didžiausio kreditoriaus AB SEB banko pasiūlymu nutarta jam įkeistus 39 žemės sklypus pardavinėti vienu kompleksu, nustatant 3 063 000 Lt + PVM pradinę kainą, antroms varžytynėms taip pat paliekant tą pačią kainą. Teigė, kad toks nutarimas neteisėtas ir nepagrįstas, nes pagal UAB „Lituca ir Ko“ vertinimą, šiuos sklypus įvertinus atskirai, bendra jų vertė yra 2 353 003 Lt, o surasti viso komplekso pirkėją bus sunku, be to, turto pardavinėjimas antrose varžytynėse už tą pačią kainą užvilkins bankroto procedūras. Tvirtino, kad nutarimas prieštarauja CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams, Lietuvos apeliacinio teismo išaiškinimams, pažeidžia kitų kreditorių teises ir teisėtus interesus. Kreditorių manymu, iš karto nepardavus turto komplekse, turėtų būti keičiama pardavimo tvarka – sklypai parduodami atskirais turtiniais vienetais.

5Atsakovo BUAB „Pajūrio miestelis“ administratorius atsiliepime prašė kreditorių skundo netenkinti, nes turto pardavimo kaina ir tvarka atitinka Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-07-03 nutarimo Nr. 831 nuostatas.

6Kreditorius AB SEB bankas atsiliepime prašė skundą atmesti. Nurodė, kad jo patvirtintas 9,7 mln. Lt reikalavimas yra užtikrintas 39 vnt. ginčo žemės sklypų įkeitimu. Pažymėjo, kad įmonė yra likviduojama nuo 2010 m. kovo 16 d., o jeigu turtas būtų pardavinėjimas tokia tvarka kaip siūlo kreditoriai (žemės sklypų pardavimas atskirai), toks pardavimas užsitęstų dar keletą metų. Tuo tarpu, antroms varžytynėms palikus tą pačią kainą, pirkėjai neturėtų lūkesčių laukti kainos sumažinimo po pirmų varžytynių, o nepardavus šio turto, bankas jį perimtų už didesnę kainą (ĮBĮ 33 str. 3 d.).

7Kreditoriai UAB „Green Trust“, P. D. ir V. B. savo reikalavimo teises į atsakovą BUAB „Pajūrio miestelis“ perleido UAB „Nova Energia“ 2012 m. liepos 27 d., 2012 m. gruodžio 21 d. ir 2012 m. gruodžio 14 d. reikalavimo perleidimo sutartimis ir teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartimi jie buvo išbraukti iš kreditorių sąrašo, naujuoju kreditoriumi įtraukus UAB „Nova Energia“ (CPK 48 str.).

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. birželio 4 d. nutartimi minėto skundo nepatenkino.

10Teismas, išnagrinėjęs šį ginčą žodinio proceso tvarka, nustatė, kad kreditoriai UAB „Green Trust“, P. D., V. B. minimame kreditorių susirinkime nedalyvavo ir raštu darbotvarkės klausimais nebalsavo, o kreditorius UAB „Apskaita visiems“ raštu balsavo už priimtą nutarimą. Kreditoriai, spręsdami žemės sklypus parduoti komplekse, atsižvelgė į tai, jog kai kurie žemės sklypai yra infrastruktūriniai, reikalingi kitų sklypų aptarnavimui, o juos pardavus atskirai, gali kilti problemos kitų sklypų įgijėjams. Teismas sutiko su kreditoriaus AB SEB banko teiginiais, kad turto pardavimas pagal pareiškėjų pasiūlymą užvilkintų bankroto procesą, sprendė, kad kreditorių pateikti potencialių pirkėjų pasiūlymai pirkti 3 sklypus už kainą tą pačią ar artimą turto vertintojo nustatytai ir mažesne nei nusprendė kreditoriai, neįrodo, jog pardavus sklypus bus gauta daugiau nei nutarė kreditorių susirinkimas. Be to, pasiūlymas nupirkti du infrastruktūrinius sklypus (unikalus Nr. 4400-0981-0153 ir Nr. 4400-0981-0253) apsunkintų kitų sklypų naudojimą.

11Teismas, be kita ko, pažymėjo, kad kreditorių susirinkimas turi teisę spręsti, kokia tvarka ir už kokią kainą parduoti bankrutavusios įmonės turtą (ĮBĮ 23 str. 5 p, 33 str. 5 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. 60 patvirtinto aprašo 7 p., CK 1.5 str., CPK 3 str. 1 d., 6 d.), tuo tarpu, kreditorių skundas neargumentuotas, nenurodyta, kokiu būdu skundžiamas nutarimas pažeidžia jų teises ir interesus. Įvertinęs, kad kreditoriai neįrodė, jog skundžiamas nutarimas neteisėtas, nelogiškas, prieštaraujantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams, teismas jų skundą atmetė.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Kreditorius UAB „Nova Energia“, nesutikdamas su minėta teismo nutartimi, padavė atskirąjį skundą, kuriame prašo ją panaikinti ir priimti naują sprendimą – panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą. Skundą pagrindė šiais argumentais:

  1. Teismo nutartis nemotyvuota, nes joje nenurodyta, kodėl kreditorių argumentai atmesti ir nevertintos jų nurodytos aplinkybės bei pateikti įrodymai, remtasi tik nepatvirtintomis aplinkybėmis, t. y. atsakovo ir trečiojo asmens neįrodytais teiginiais. Nepasisakyta dėl turto pardavimo kainos antrosiose varžytinėse. Tokia nutartis užkerta kelią operatyviai, ekonomiškai efektyviausiu būdu parduoti visiškai atskirtus vienas nuo kito žemės sklypus.
  2. Nutarimas priimtas pažeidžiant tiek atsakovo, tiek kitų, įskaitant ir mažųjų, kreditorių interesus, nesiremiant aktualiais Lietuvos apeliacinio teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais. Nustatyta ir patvirtinta turto pardavimo kaina yra neteisėta bei nepagrįsta, nes neparemta jokiais ekonominiais ir loginiais skaičiavimais bei argumentais, yra 1,3 milijonų litų didesnė nei atlikus pavienių sklypų turto vertinimą, o patvirtinta pardavimo tvarka realiai negali būti įgyvendinama. Tokie AB SEB banko, kaip didžiausio kreditoriaus, veiksmai laikytini nesąžiningais. Tuo tarpu, žemės sklypus parduodant atskirai, jie galėtų būti parduoti už didesnę kainą ir žymiai greičiau, taip padidinant atsakovo galimybes atsiskaityti su visais kreditoriais.

14Atsakovo BUAB „Pajūrio miestelis“ administratorius atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Skundą pagrindė šiais argumentais:

  1. Teismas objektyviai, išsamiai ir visapusiškai išnagrinėjo bylą ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį.
  2. Kreditorius UAB „Nova Energia“ argumentų dėl per didelės turto kainos nepagrindė jokiais rašytiniais įrodymais, o atsakovo parduodamo turto kaina buvo nustatyta nekilnojamojo turto vertintojo.

15Kreditorius AB SEB bankas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Skundą pagrindė šiais argumentais

  1. Teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta. Apeliantas nenurodė, kokias procesinės ir materialinės teisės normas pirmosios instancijos teismas pažeidė, bei neįrodė kaip skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas pažeidžia jo ir kitų kreditorių teises ir teisėtus interesus.
  2. Ginčijamas nutarimas priimtas nepažeidžiant ĮBĮ normų, atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką. Nutarimu siekiama kuo operatyviau patenkinti kreditorių interesus iš bankrutuojančios įmonės turto, taip apsaugant juos nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Tuo tarpu, parduodant 39 žemės sklypus kaip atskirus objektus – šis procesas užsitęstų, padidėtų administravimo išlaidos ir būtų atitolinta kreditorių reikalavimų patenkinimo galimybė.
  3. Nutarimu yra suspręsta parduoti tuos žemės sklypus, kuriais yra užtikrintas AB SEB banko 9 706 017,74 Lt dydžio reikalavimas. Jeigu šis turtas būtų parduotas iš varžytinių arba perduotas hipotekos kreditoriui už apelianto nurodytą kainą, nė vienas kreditorius neturėtų jokios naudos ir nebūtų sudarytos sąlygos bendrovei atsiskaityti su visais jos kreditoriais. Turtą nuspręsta antrose varžytinėse parduoti už tą pačią kainą, nes siekiama, kuo greičiau šį realizuoti sulaukiant potencialių pirkėjų.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

19Byloje sprendžiamas klausimas dėl teisėtumo ir pagrįstumo nutarties, kuria nepatenkintas kreditorių UAB „Apskaita visiems“ ir UAB „Nova Energia“ skundas dėl atsakovo BUAB „Pajūrio miestelis“ kreditorių susirinkimo nutarimo dalies panaikinimo.

20Kaip žinoma, nekilnojamasis ir įkeistas turtas parduodamas iš varžytinių Vyriausybės nustatyta tvarka (ĮBĮ 33 str. 1 d. 2 p.). Iš varžytinių parduodamo įkeisto turto vertinimo tvarką nustato ir pradinę pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas, vadovaudamasis bendraisiais civilinės teisės principais (ĮBĮ 23 str. 5 p., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. sausio 16 d. nutarimu Nr. 60 patvirtinto aprašo 7 p.). Kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 str. 1 d.).

21Kaip minėta, byloje nustatyta, jog skundžiamu nutarimu didžiausio kreditoriaus AB SEB banko pasiūlymu nuspręsta jam įkeistus 39 vnt. žemės sklypų parduoti kaip vieną kompleksą už 3 063 000 Lt + PVM pradinę kainą, ir antroms varžytynėms paliekant tą pačią kainą. Pagal protokolo duomenis, toks pasiūlymas pateiktas atsižvelgiant į tai, kad kai kurie žemės sklypai yra infrastruktūrinės paskirties, o parduodant juos atskirai gali kilti keblumų. Už šį pasiūlymą balsavo 61,37 procentų balsų turintis kreditorius AB SEB bankas ir 0,10 procentų turintis ir raštu balsavęs pareiškėjas kreditorius UAB „Apskaita visiems“.

22Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad kreditoriai, nuspręsdami žemės sklypus parduoti komplekse, įvertino tai, jog kai kurie žemės sklypai yra infrastruktūrinės paskirties, reikalingi kitų sklypų aptarnavimui, o turto pardavimas pagal kreditorių (pareiškėjų) pasiūlymą, t. y. šiuos sklypus parduoti atskirai, užvilkintų bankroto procesą, sprendė, kad neįrodyti argumentai, jog pardavus sklypus atskirai būtų gauta daugiau.

23Kaip žinia, apeliacinės instancijos teismas yra fakto instancija, kuri privalo patikrinti skundžiamą teismo procesinį sprendimą tiek teisiniu, tiek faktiniu aspektais (CPK 301 str. 320 str. 1 d.). Apelianto nuomone, skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas pažeidžia atsakovo BUAB „Pajūrio miestelis“ ir kitų kreditorių interesus, nes žemės sklypus parduodant atskirai, jie galėtų būti parduoti greičiau ir už didesnę kainą. Kreditorius, pagrįsdamas šiuos savo argumentus, remiasi UAB „Lituca ir Ko“ Turto vertės nustatymo ataskaitoje Nr. LL0-21157 nustatyta ginčo žemės sklypų rinkos verte. Kaip matyti iš šios ataskaitos, vertintojas, nustatydamas minimo turto rinkos vertę, atsižvelgė į turto fizinę būklę, pasiūlos ir paklausos lygį, kitus veiksnius bei rinkos konjunktūros sąlygas. Tačiau, joje nėra duomenų, kad nustatant šią vertę būtų atsižvelgta į faktines aplinkybes, apibūdinančias dalies žemės sklypų infrastruktūrinį pobūdį, turintį įtakos rinkos vertei. Todėl, apeliacinio teismo įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog apeliantas, prašydamas panaikinti minimą susirinkimo nutarimą, leistinomis priemonėmis neįrodė savo teiginių (CPK 178 str., 185 str., 314 str.).

24Teismas kaip nepagrįstus taip pat atmeta kreditoriaus argumentus, jog skundžiama teismo nutartis turi būti panaikinta, nes ji yra nemotyvuota. Pažymėtina, visų pirma, pagal CPK 270 straipsnio 1 dalies 4 punktą, motyvuojamojoje sprendimo dalyje glausta forma turi būti nurodoma: 1) nustatytos bylos aplinkybės; 2) įrodymų, kuriais grindžiamos išvados, vertinimas; 3) argumentai, dėl kurių atmetami kurie nors įrodymai; 4) įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriais vadovaujamasi, bei kiti teisiniai argumentai. Antra, pagal CPK 329 straipsnio 1 dalį, procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Trečia, kaip žinia, tiek nacionalinių, tiek tarptautinių teismų praktikoje pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (pvz., Europos žmogaus teisių teismo Van de Hurk v. Netherlands judgement of 19 April 1994, Series A n. 288, p. 20, par. 61; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2009, 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, 2011m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teismas, remdamasis pirmiau šioje nutartyje išdėstytais motyvais, konstatavo, jog šis klausimas iš esmės išspręstas teisingai. Taigi, netgi nustačius, kad teismas neišnagrinėjo visų pareiškėjų skunde pateiktų argumentų, – ši aplinkybė negali būti pagrindu naikinti teisėtą ir pagrįstą procesinį sprendimą (CPK 185 str., 329 str. 1 d.).

25Esant anksčiau paminėtoms aplinkybėms, pritardamas pirmosios instancijos teismo motyvams, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nėra pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl kreditoriaus UAB „Nova Energia“ atskirasis skundas atmetamas (CPK 263 str., 329–330 str.). Kiti šio atskirojo skundo, atsakovo BUAB „Pajūrio miestelis“, kreditoriaus AB SEB bankas atsiliepimų į skundą argumentai laikytini teisiškai nereikšmingais nagrinėjamos bylos kontekste, todėl nenagrinėjami ir dėl jų nepasisakoma.

26Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atsakovo BUAB „Pajūrio miestelis“ kreditoriai UAB „Green Trust“, P.... 5. Atsakovo BUAB „Pajūrio miestelis“ administratorius atsiliepime prašė... 6. Kreditorius AB SEB bankas atsiliepime prašė skundą atmesti. Nurodė, kad jo... 7. Kreditoriai UAB „Green Trust“, P. D. ir V. B. savo reikalavimo teises į... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. birželio 4 d. nutartimi minėto skundo... 10. Teismas, išnagrinėjęs šį ginčą žodinio proceso tvarka, nustatė, kad... 11. Teismas, be kita ko, pažymėjo, kad kreditorių susirinkimas turi teisę... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Kreditorius UAB „Nova Energia“, nesutikdamas su minėta teismo nutartimi,... 14. Atsakovo BUAB „Pajūrio miestelis“ administratorius atsiliepime į... 15. Kreditorius AB SEB bankas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Byloje sprendžiamas klausimas dėl teisėtumo ir pagrįstumo nutarties, kuria... 20. Kaip žinoma, nekilnojamasis ir įkeistas turtas parduodamas iš varžytinių... 21. Kaip minėta, byloje nustatyta, jog skundžiamu nutarimu didžiausio... 22. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad kreditoriai, nuspręsdami žemės... 23. Kaip žinia, apeliacinės instancijos teismas yra fakto instancija, kuri... 24. Teismas kaip nepagrįstus taip pat atmeta kreditoriaus argumentus, jog... 25. Esant anksčiau paminėtoms aplinkybėms, pritardamas pirmosios instancijos... 26. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 337 straipsnio... 27. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 4 d. nutartį palikti...