Byla 2-13229-599/2012
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys VĮ „Regitra“ bei Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Erika Vilimienė sekretoriaujant G. V. dalyvaujant pareiškėjui E. B. pareiškėjo atstovui advokatui K. Ž. suinteresuoto asmens atstovui advokatui G. G.

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo E. B. pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys VĮ „Regitra“ bei Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra,

3Teismas išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4pareiškėjas E. B. kreipėsi į teismą ir nurodė, kad 2009-03-09 d. Lenkijoje iš automobilio savininko H. P., gyvenančio ( - ), asmeninėn nuosavybėn įsigijo 1993 m. laidos automobilį VW MULTIVAN, VIN WV2ZZZ70ZPH073416 ir 2009-03-14 d. kreipėsi į suinteresuotą asmenį VĮ „Regitra“ dėl šio automobilio įregistravimo, tačiau pradėjus registracijos procedūrą buvo suabejota dėl identifikavimo numerio originalumo ir pareikalauta atlikti tyrimą, tokiu būdu 2009-03-16 d. Vilniaus apskrities VPK Nusikaltimų tyrimo valdybos autotransporto priemonių grobimų tyrimo skyriuje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal nusikalstamos veikos požymius, numatytus LR BK 306 str. 1 d. nuostatose, kurio metu buvo gauta Specialisto išvada Nr. 140-(2758)-IS 1-2742, kurioje buvo nurodyta, jog įgyto automobilio VW MULTIVAN identifikavimo numeris WV2ZZZ70ZPH073416 yra suklastotas ir nustatytas tikrasis identifikavimo numeris WV2ZZZ70ZPH028119, be to, specialisto išvadoje Nr. 140-(06008)-IS 1-6363 buvo nurodyta, kad V. F. Respublikos transporto priemonės I d. Nr. ZBI 025057793 ir II d. Nr. UA 02953 blankai yra tikri ir juose pirminio rekvizito pakeitimo požymių neaptikta. Pareiškėjas nurodė, jog ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad minėtas automobilis buvo pavogtas laikotarpyje nuo 2008-05-13 d. iki 2008-05-16 d. (imtinai) Hamburge, Vokietijoje ir 2008-05-16 d. Hamburgo 31 policijos komisariate buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl minėto automobilio ir nustatytas jo savininkas, t. y. B. M., kuris nei į policiją, nei į prokuratūrą dėl minėto automobilio atsiėmimo nesikreipė, be to, 2011-05-30 d. Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros ketvirtojo Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus prokuroro nutarimu buvo nutrauktas pradėtas ikiteisminis tyrimas ir konstatuota, jog nepadaryta veika, turinti nusikaltimo, numatyto LR BK 306 str. 1 d. nuostatose požymių ir ginčo automobilis buvo grąžintas pareiškėjui, todėl 2011-07-19 d. pareiškėjas pakartotinai kreipėsi į suinteresuotą asmenį VĮ „Regitra“, tačiau buvo atsisakyta minėtą automobilį įregistruoti, motyvuojant tuo, kad suinteresuotas asmuo VĮ „Regitra“ negali įregistruoti transporto priemonės, turinčios suklastotą identifikavimo numerį. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad ginčo automobilio įsigijimas jo nuosavybėn atitinka visus požymius, numatytus LR CK 4.68 str. - 4.71 str. nuostatas pagal įgyjamąją senatį, todėl nesant galimybės jo kitaip registruoti pareiškėjo vardu, pareiškėjas kreipėsi su šiuo pareiškimu į teismą. Pareiškėjas prašė teismo nustatyti pareiškėjui nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą į pareiškėjo sąžiningai, teisėtai, atvirai ir nepertraukiamai valdomą 1993 m. laidos automobilį VW MULTIVAN, matomas VIN WV2ZZZ70ZPH073416,kurio tikrasis pavadinimas „VW CALIFORNIA COACH“, tikrasis VIN WV2ZZZ70ZPH028119, įpareigojant suinteresuotą asmenį VĮ „Regitra“ įregistruoti minėtą automobilį pareiškėjo vardu (b.l. 1-6). Teismo posėdžio metu pareiškėjas pareiškimą palaikė pilnai ir prašė teismo jį tenkinti pilnutinai (b.l. 41-42). Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas pareiškimą palaikė pilnai ir prašė teismo jį tenkinti pilnutinai (b.l. 41-42).

5Suinteresuotas asmuo VĮ „Regitra“ pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo nesutiko su pareiškėjo pareiškimu ir nurodė, jog tenkinti pareiškėjo pareiškimą nėra jokio teisinio pagrindo, kadangi tokio automobilio registravimas prieštarautų galiojantiems teisės aktams bei suformuotai LAT teismų praktikai, nes Taisyklių 60.3. p. nuostatose yra numatyta, kad asmuo norintis įregistruoti iš užsienio į Lietuvą įvežtą transporto priemonę, privalo pateikti ankstesnį transporto priemonės registravimą patvirtinantį užsienio valstybės transporto priemonės registravimo dokumentą (kai transporto priemonė registruota), todėl pareiškėjui nevykdant šių Taisyklių nuostatų reikalavimų, nėra jokios teisinės galimybės registruoti transporto priemonę Lietuvos Respublikoje ir apie tokį suinteresuoto asmens VĮ „Regitra" sprendimą pareiškėjas buvo informuotas 2011-08-01 d. pranešimu bei pareiškėjas šio sprendimo neapskundė įstatymų nustatyta tvarka, todėl ir dabar pareiškėjui nepateikus ankstesnio transporto priemonės registravimą patvirtinančio užsienio valstybės transporto priemonės registravimo dokumento bus teisiškai neįmanoma nustatyti kurioje šalyje šis automobilis buvo registruotas paskutinį kartą, be to, neįmanoma nustatyti ar minėtas automobilis buvo išregistruotas, nes transporto priemonė gali būti registruota tik vienoje šalyje, be to, taip pat nebus galimybės nustatyti ar nėra likę mokestinių ir kitų įsipareigojimų susijusių su minėtu automobiliu, o šios aplinkybės yra labai svarbios, kadangi pagal E. S. T. D. 1999/37/EB „Dėl transporto priemonių registracijos dokumentų“ 5 str. 2 d. nuostatas, perregistruodamos transporto priemonę, kuri anksčiau jau buvo įregistruota kitoje valstybėje narėje, kompetentingos institucijos visais atvejais reikalauja pateikti I ankstesnio registracijos liudijimo dalį ir, jeigu ji buvo išduota, tai tada ir II registracijos liudijimo dalį ir šios institucijos paima pateiktą ankstesnio registracijos liudijimo dalį (dalis) ir saugo ją (jas) mažiausiai šešis mėnesius, tokiu būdu kompetentingos institucijos per du mėnesius praneša registracijos liudijimus išdavusioms valstybių narių institucijoms apie paimtus liudijimus. Suinteresuotas asmuo nurodė, jog Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas bylas dėl neidentifikuotų transporto priemonių registravimo, yra pažymėjęs, kad tokių transporto priemonių registravimas apsunkintų vogtų automobilių paiešką ir savininkų nustatymą bei transporto priemonių grąžinimą jiems, be to, turėtų neigiamos įtakos nusikalstamumo mažinimui, kadangi sudarytų visas sąlygas vogtoms transporto priemonėms įteisinti, be to, grąžinus savininkui (t. y. sąžiningam įgijėjui) neidentifikuotą transporto priemonę, atsisakymas ją registruoti, yra teisėtas ir pagrįstas, nes priešingu atveju galėtų būti pažeistos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai, todėl siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir vogtų transporto priemonių nelegaliai prekybai, suinteresuotas asmuo prašė teismo pareiškėjo pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą (LVAT 2001-05-07 d. administracinė byla Nr. 12- 4/2001 m.). Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens atstovas prašė teismo pareiškėjo pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 41-42).

6Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra atsiliepimo į pareiškėjo pareiškimą nepateikė (b.l. 1-42). Suinteresuoto asmens atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą suinteresuotam asmeniui yra pranešta tinkamai, prašymo atidėti šios civilinės bylos nagrinėjimą nepateikė, todėl ši civilinė byla yra nagrinėjama suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant (b.l. 33).

7Pareiškimas atmestinas.

8Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio, šalių paaiškinimų nustatyta, kad 2009-03-09 d. pareiškėjas Lenkijoje iš automobilio savininko Haiduk Pawel, ( - ), asmeninėn nuosavybėn įsigijo 1993 m. laidos automobilį VW MULTIVAN (VIN WV2ZZZ70ZPH073416) (b.l. 8). Iš 2009-04-07 d. Lietuvos P. K. tyrimų centro specialisto Išvados Nr. 140 (2758)-ISI-2742 turinio nustatyta, jog automobilio VW MULTIVAN (T4 CALIFORNIA COACH), Valst. Nr. HH04231, VIN yra pakeistas, perkalus kelis simbolius bei tikrasis automobilio VIN buvo - WV2ZZZ70ZPH028119 ir iš 2010-09-07 d. Lietuvos P. K. tyrimų centro specialisto Išvados Nr. 140-(06008)-ISI-6363 turinio taip pat nustatyta, kad pateikti tyrimui V. F. Respublikos transporto priemonės registracijos liudijimo I d. Nr. ZBI 025057793 ir II d. Nr. UA 02953 blankai yra tikri ir juose pirminio rekvizito pakeitimo požymių neaptikta (b.l. 9-16, 19-23). Iš Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros 2011-05-30 d. Nutarimo turinio nustatyta, jog automobilis VW CALIFORNIA COACH (VIN WV2ZZZ70ZPH028119) buvo pavogtas laikotarpyje nuo 2008-05-13 d. iki 2008-05-16 d. (imtinai) Hamburge, Vokietijoje ir 2008-05-16 d. Hamburgo 31 policijos komisariate buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl minėto automobilio ir nustatytas jo savininkas, t. y. B. M., kuris nei į policiją, nei į prokuratūrą dėl minėto automobilio atsiėmimo nesikreipė ir šiuo nutarimu buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 10-1-00516-09, kadangi buvo konstatuota, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo, numatyto LR BK 306 str. 1 d. nuostatose požymių ir paimtas automobilis VW CALIFORNIA COACH (VIN WV2ZZZ70ZPH028119) grąžintas pareiškėjui (b.l. 17-18). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų turinio taip pat nustatyta, kad pareiškėjas 2011-07-09 d. pakartotinai kreipėsi dėl automobilio VW MULTIVAN (VIN WV2ZZZ70ZPh073416) registravimo į suinteresuotą asmenį VĮ „Regitra“, kuri 2011-08-01 d. raštu Nr. (1.19)-24-2711) informavo, jog pareiškėjo pateiktas transporto priemonės registracijos liudijimas negali būti pripažįstamas kaip ankstesnis transporto priemonės registravimą patvirtinantis dokumentas, nes jo identifikavimo numeris yra suklastotas ir vadovaujantis Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių 60.3 p. nuostatomis, be ankstesnio užsienio valstybės transporto priemonės registravimo dokumento, negalima registruoti minėtos transporto priemonės (b.l. 25).

9Ištyręs šioje civilinėje byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus, teismas daro išvadą, jog nėra teisinio pagrindo nustatyti pareiškėjo prašomą nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto į jo valdomą 1993 m. laidos automobilį, VW MULTIVAN (tikrasis pavadinimas VW CALIFORNIA COACH), kadangi teismas pilnai sutinka su suinteresuoto asmens VĮ „Regitra“ visais išdėstytais argumentais, nes sutinkamai su LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 str. 32 d. nuostatomis, motorinės transporto priemonės arba priekabos registravimas – tai yra veiksmai, apimantys motorinės transporto priemonės arba priekabos tapatumo nustatymą, jų duomenų įrašymą į Kelių transporto priemonių registrą valstybinio numerio ženklų ir transporto priemonės registravimo dokumento išdavimą, be to, sutinkamai su minėto įstatymo 27 str. 1 d. nuostatomis, Lietuvos Respublikoje viešajame eisme dalyvauti leidžiama nustatyta tvarka įregistruotoms motorinėms transporto priemonėms bei priekaboms ir Registre yra registruojama tik atitinkama transporto priemonė, bet ne jos įsigijimo pagrindas. Pažymėtina tai, kad sutinkamai su LR Vyriausybės 2005-11-28 d. Nutarimu Nr. 1286 patvirtintais LR Kelių transporto priemonių registro nuostatais, suinteresuotas asmuo VĮ „Regitra" yra laikoma registro tvarkymo įstaiga, kuri registruoja kelių transporto priemones tik kaip registro objektus, be to, suinteresuotam asmeniui VĮ „Regitra" nėra pavesta registruoti pirkimo - pardavimo sandorių ar kitokių nuosavybės teisių įgijimo faktų ir ši įstaiga registruoja tik kelių transporto priemones, kaip kilnojamąjį daiktą, o ne daiktines teises į jį, todėl darytina išvada, kad nei LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nuostatose, nei LR Vyriausybės poįstatyminiame akte yra nenustatyta, jog privalomai yra registruojamos transporto priemonių pirkimo - pardavimo sutartys ar kiti nuosavybės teisių įgijimo faktai (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-512/2001 m. ; LAT išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-309/2010 m.). Darytina išvada, kad, atlikdamas registravimo procedūrą transporto priemonių registravimo metu, automatiškai realiame režime suinteresuotas asmuo tikrina, ar yra netaikomi kokie apribojimai, o šiai dienai Šengeno informacinėje sistemoje (SIS) ginčo automobilis yra paieškomas Vokietijoje, todėl šiuo atveju ginčo automobilio registracija Lietuvos Respublikoje yra negalima, be to, tai patvirtina ir pareiškėjo pateikti į šią civilinę bylą rašytiniai įrodymai, jog minėtas automobilis buvo pavogtas Vokietijoje (LR CPK 176 str. – 179 str.). Teismas taip pat daro išvadą, kad pareiškėjas šiuo atveju neįrodė visų aplinkybių, leidžiančių taikyti įgyjamąją senatį ginčo automobilio atveju, t. y. pareiškėjas neįrodė, jog yra sąžiningas ir teisėtas ginčo automobilio valdytojas, nes yra žinomas tikrasis automobilio savininkas, be to, yra žinoma, kad ginčo automobilis yra pavogtas, t. y. gautas ir perleistas nusikalstamu būdu, tokiu būdu pareiškėjui yra žinomos kliūtys, trukdančios įgyti ginčo automobilį pareiškėjo nuosavybėn, todėl ieškovo argumentai atmestini kaip nepagrįsti bei neįrodyti (LR CPK 176 str. -179 str. ; LR CK 4.68 str. – 4.71 str.).

10Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjo pareiškimas atmestinas kaip nepagrįstas bei neįrodytas (LR CPK 176 str. - 179 str.).

11Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

12Vadovaudamasis LR CPK 259 str. – 270 str., 533 str., teismas

Nutarė

13pareiškimą atmesti.

14Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai