Byla e2-3698-633/2020
Dėl skolos pagal patalpų nuomos sutartį, delspinigių, kompensacinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmų teisėjas A. V.

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovui A. K. dėl skolos pagal patalpų nuomos sutartį, delspinigių, kompensacinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

41.

52020 m. gegužės 21 d. Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmuose buvo priimtas uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinys atsakovui A. K. dėl 2 120,95 Eur skolos už patalpų nuomos paslaugas, 638,02 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistų sumų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 62,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (sumokėtas žyminis mokestis valstybei), priteisimo.

62.

72020 m. liepos 11 d. atsakovui buvo tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka), įteiktos ieškinio ir jo priedų kopijos su teismo pranešimu. Atsakovas įpareigotas per 18 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo jam dienos pateikti teismui nustatytos formos ir turinio atsiliepimą į ieškinį, atsakovui išaiškintos atsiliepimo nepateikimo teisinės pasekmės. Terminas atsakovo atsiliepimui pateikti baigėsi. Šio termino pratęsti atsakovas neprašė ir atsiliepimo be pateisinamų priežasčių teismui nepateikė.

83.

9Kadangi ieškovė prašo, kad šiuo atveju byloje būtų priimtas sprendimas už akių, ir teismas turi tokią teisę, ieškovės reikalavimai byloje išspręstini priimant byloje sprendimą atsakovui už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

10Teismas

konstatuoja:

114.

12Atlikus formalų įrodymų tyrimą pagal ieškinį ir ieškovės pateiktus dokumentus – leistinus rašytinius įrodymus, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, nustatyta, kad 2019 m. spalio 8 d. ieškovė ir atsakovas sudarė Patalpų nuomos sutartį Nr. 2019-10-08/D (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė suteikė atsakovui laikinai už užmokestį valdyti ir naudoti patalpas (bendras nuomojamas plotas 75 kv. m.), esančias ( - ), o atsakovas įsipareigojo kas mėnesį, iki einamojo mėnesio 5 d., sumokėti ieškovei už nuomojamas patalpas po 420,00 Eur ir privalomą mokėti į biudžetą nustatyto dydžio PVM (Sutarties 3.1. ir 3.2. punktai). Ieškovė už suteiktas patalpų nuomos paslaugas išrašė ir Sutartyje nustatytu būdu pateikė atsakovui apmokėti iš viso šešias PVM sąskaitas-faktūras: 2019 m. lapkričio 4 d. Nr. KNTV00002807, 2019 m. gruodžio 2 d. Nr. KNTV00002988, 2020 m. sausio 2 d. Nr. KNTV00003202, 2020 m. vasario 3 d. Nr. KNTV00003411, 2020 m. kovo 2 d. Nr. KNTV00003613 ir 2020 m. balandžio 1 d. Nr. KNTV00003814. Atsakovui nevykdant sutartinių įsipareigojimų, 2020 m. sausio 23 d. bei 2020 m. balandžio 10 d. ieškovė išsiuntė atsakovui rašytinius pranešimus dėl nuomos mokesčio nemokėjimo ir pareikalavo per papildomai nustatytą terminą sumokėti susidariusį įsiskolinimą, tačiau atsakovas lėšų nepervedė, su ieškove nesusisiekė. Patalpų nuomos sutartis dar tebegalioja, atsakovas yra skolingas ieškovei 2 120,95 Eur už suteiktas nuomos paslaugas.

135.

14CK 6.200 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nuostatas, draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Kadangi ieškovė savo prievoles pagal Sutartį įvykdė visiškai ir tinkamai, o atsakovas savo prievolės nustatyta tvarka ir laiku apmokėti už suteiktas nuomos paslaugas neįvykdė, taip praleisdamas jos įvykdymo terminą, jis turi būti laikomas savo prievoles pažeidusia sutarties šalimi. Dėl šių aplinkybių atsakovas privalo ne tik natūra įvykdyti savo sutartinę prievolę (apmokėti 2 120,95 Eur pagal PVM sąskaitas-faktūras), bet ir atlyginti ieškovei, savo kreditoriui, visus jos patirtus nuostolius (tiek tiesioginius, tiek ir netiesioginius) dėl jo, nuomininko, sutartinių prievolių neįvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.1-6.4, 6.33, 6.38 ir 6.63 straipsniai).

156.

16Pagal CK 6.256 straipsnio 1 dalies nuostatas asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Sutartimi (3.11 punktas) nuomininkas (atsakovas) įsipareigojo mokėti nuomotojui (ieškovei) 0,4 procentų dydžio delspinigius nuo neįvykdytų mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną, todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 638,02 Eur delspinigių, paskaičiuotų už praleistą su juo atsiskaityti laikotarpį nuo 2019 m. gruodžio 15 d. iki 2020 m. gegužės 5 d., neviršijant 180 d. laikotarpio (CK 6.258 straipsnio 1 dalis).

177.

18Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo sumos, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 straipsnis). Todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (2758,97 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2020 m. gegužės 21 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis).

198.

20Dėl savo, kaip tinkamai prievoles vykdžiusios sutarties šalies – kreditoriaus, pažeistų interesų teisminės gynybos ieškovė turėjo bylinėjimosi išlaidų – sumokėjo 62,00 Eur žyminį mokestį valstybei. Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, pareiga šias išlaidas visiškai atlyginti ieškovės reikalavimu tenka atsakovui (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Bylinėjimosi išlaidos valstybei nesiekia 5,00 Eur sumos, todėl jos nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

21Teismas, vadovaudamasis CK 6.1-6.4, 6.33, 6.38, 6.63, 6.71, 6.210 straipsniais, CPK 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 285, 286 straipsniais ir 287 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

22Ieškinį patenkinti visiškai.

23Priteisti iš atsakovo (jam už akių) – A. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 1) 2 120,95 Eur (du tūkstančius vieną šimtą dvidešimt eurų 95 centus) skolos pagal 2019 m. spalio 8 d. Patalpų nuomos sutartį Nr. 19-10-08/D, 2) 638,02 Eur (šešis šimtus trisdešimt aštuonis eurus 2 centus) sutartinių netesybų už laikotarpį nuo 2019 m. gruodžio 5 d. iki 2020 m. gegužės 5 d., 3) 5 (penkių) procentų dydžio metines kompensacines (procesines) palūkanas nuo priteistos sumos (2 758,97 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2020 m. gegužės 21 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 4) 62,00 Eur (šešiasdešimt du eurus) bylinėjimosi išlaidų, ieškovei – uždarajai akcinei bendrovei „Nekilnojamojo turto valdymas“, juridinio asmens kodas 300145575, buveinės adresas : L. Giros g. 123-3, Vilnius, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ) akcinė bendrovė Šiaulių bankas, banko kodas 71800.

24Atsakovas – A. K. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmams motyvuotą pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

25Ieškovė – uždaroji akcinė bendrovė „Nekilnojamojo turto valdymas“ turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmus.

Proceso dalyviai