Byla 2-8943-734/2011
Dėl nuostolių atlyginimo už neįvykusį koncertą priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir bendraieškių H. I., M. S., E. B., M. A., N. A., A. M., O. S., L. K., D. B., G. A., B. V., E. K., B. Ž., J. J., G. M., S. P., G. V., R. K., E. K., K. L., G. A., R. J., R. K., I. Š., G. M., I. M., D. J., K. P., V. N., D. D., V. B., B. Š., J. L., R. G., A. J., T. T., O. S., M. D., V. P., S. M., N. B., R. M., A. S., A. Z., A. T., Ž. K., A. A., E. Ž., J. G., I. U., I. K., L. B., A. G., J. R., L. R., M. V., G. J. Strečkienės, E. M., A. K., K. S., K. P., A. V., O. T., E. Š., K. R., J. B., A. M., J. Z., E. G., A. T., D. S., D. Ž., T. D., D. D., V. V. ieškinį atsakovui UAB „Gameksa“ dėl nuostolių atlyginimo už neįvykusį koncertą priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, gindama viešąjį interesą, kreipėsi į teismą ir patikslintu ieškiniu (b.l. 267-270) prašo teismo priteisti patikslintame ieškinyje bendraieškiais nurodytiems vartotojams pinigus, sumokėtus už neįvykusį koncertą „Hit the 90s“, kurį organizavo atsakovas UAB „Gameksa“ ir kuris turėjo įvykti „Siemens“ arenoje 2010-10-29, po to buvo perkeltas į 2010-12-03, vėliau – atšauktas, tačiau bilietus į neįvykusį koncertą įsigijusiems asmenims sumokėti pinigai nebuvo grąžinti. Vartotojų teisių apsaugos tarnyba patikslintame ieškinyje nurodė, kad tarp bendraieškių ir atsakovo UAB „Gameksa“ buvo sudarytos atlygintinų paslaugų teikimo sutartys, kurios taip pat kvalifikuotinos kaip vartojimo sutartys. Bilietus į koncertą įsigijusiems vartotojams paslauga nebuvo suteikta – atsakovo UAB „Gameksa“ organizuotas koncertas neįvyko, todėl atsakovas UAB „Gameksa“ turi atlyginti žalą, vartotojų patirtą dėl sutarties neįvykdymo. Vartotojų patirtą žalą sudaro bilietų kaina, bilietų spausdinimo mokesčiai ir kiti mokesčiai, susiję su įsigytais bilietais. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį ar parengiamojo procesinio dokumento, prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui UAB „Gameksa“ procesiniai dokumentai buvo įteikti CPK 130 str. numatyta tvarka. Atsakovas teismui atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, atsiliepimo pateikimo terminas suėjo, todėl, esant ieškovo prašymui, sprendimas priimtinas už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Į bylą pateiktos bilietų kopijos patvirtina koncerto organizavimo paslaugų teikimo sutarčių sudarymą tarp bendraieškių ir atsakovo UAB „Gameksa“ (CK 6.716 str. 1 d.). Sudarytos sutartys taip pat kvalifikuotinos vartojimo sutartimis, nes atitinka CK 1.39 str. įtvirtintą vartojimo sutarties sampratą: sudarytos tarp fizinių asmenų (vartotojų) ir paslaugų tiekėjo su vartotojų verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, t.y. vartotojų asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Nustatyta, kad koncertas „Hit the 90s“ (grupių „2 Unlimited“, „Snap!“, „Dr.Alban“ pasirodymas), kurį organizavo atsakovas UAB „Gameksa“ ir kuris turėjo įvykti 2010-10-29 Vilniaus „Siemens“ arenoje, vėliau perkeltas į 2010-12-03, neįvyko, t.y. atsakovas UAB „Gameksa“ neįvykdė savo įsipareigojimų, prisiimtų paslaugų teikimo sutartimi (CK 6.38 str., 6.205 str.). Tokiu būdu atsakovas savo neteisėtu neveikimu padarė žalą dideliam vartotojų skaičiui, pinigai, sumokėti už bilietus, juos įsigijusiems asmenims grąžinti nebuvo, nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą dėl viešojo intereso pažeidimo, nes situacija, susidariusi dėl neįvykusio koncerto, palietė visų bilietus įsigijusių vartotojų interesus, nėra duomenų, jog atsakovas būtų ėmęsis kokių nors priemonių šiai situacijai spręsti. CK 6.256 str. 4 d. numato, kad kai sutarties neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita, t.y. atsakovui UAB „Gameksa“ atsakomybė dėl neįvykusio koncerto kyla be kaltės, todėl vadovaujantis paminėta įstatymine nuostata, taip pat CK 6.716 str. 1 d., 4 d., 6.205 str., 6.62 str. 2 d., 6.63 str. 1 d. 1 p., bilietus iš UAB „Gameksa“ įsigiję asmenys turi teisę į jų sumokėtų už bilietus pinigų ir kitų mokesčių, tiesiogiai susijusių su šių bilietų įsigijimu, grąžinimą. Byla išnagrinėta pareikštų reikalavimų ribose, t.y. dėl tų vartotojų, kurie buvo įtraukti bendraiškiais byloje (išreiškė pageidavimą dėl jų teisių pažeidimo gynimo) ir kurie pateikė bilietų įsigijimą patvirtinančius įrodymus. Esant šioms aplinkybėms, tenkintinas patikslintas ieškinys ir iš atsakovo UAB „Gameksa“ priteistina: H. I. - 212,00 Lt; M. S. – 100,00 Lt; E. B. – 168,00 Lt; M. A. – 250,00 Lt; N. A. – 200,00 Lt; A. M. – 112,00 Lt; O. S. – 182,00 Lt; L. K. – 100,00 Lt; D. B. – 97,00 Lt; G. A. – 212,00 Lt; B. V. – 50,00 Lt; E. K. - - 200,00 Lt; B. Ž. – 106,00 Lt; J. J. – 250,00 Lt; G. M. – 100,00 Lt; S. P. – 100,00 Lt; G. V. – 100,00 Lt; R. K. – 384,00 Lt; E. K. – 100,00 Lt; K. L. – 124,00 Lt; G. A. – 400,00 Lt; R. J. – 200,00 Lt; R. K. – 280,00 Lt; I. Š. – 112,00 Lt; G. M. – 112,00 Lt; I. M. – 100,00 Lt; D. J. – 224,00 Lt; K. P. – 100,00 Lt; V. N. – 168,00 Lt; D. D. – 124,00 Lt; V. B. – 112,00 Lt; B. Š. – 100,00 Lt; J. L. – 100,00 Lt; R. G. – 112,00 Lt; A. J. – 560,00 Lt; T. T. – 450,00 Lt; O. S. – 100,00 Lt; M. D. – 150,00 Lt; V. P. – 224,00 Lt; S. M. – 100,00 Lt; N. B. – 224,00 Lt; R. M. – 100,00 Lt; A. S. – 100,00 Lt; A. Z. – 112,00 Lt; A. T. – 124,00 Lt; Ž. K. – 100,00 Lt; A. A. – 100,00 Lt; E. Ž. – 300,00 Lt; J. G. – 100,00 Lt; I. U. – 250,00 Lt; I. K. – 92,00 Lt; L. B. – 150,00 Lt; A. G. – 112,00 Lt; J. R. – 150,00 Lt; L. R. – 100,00 Lt; M. V. – 250,00 Lt; G. J. Strečkienei – 102,00 Lt; E. M. – 103,52 Lt; A. K. – 100,00 Lt; K. S. – 304,45 Lt; K. P. – 400,00 Lt; A. V. – 152,00 Lt; O. T. – 100,00 Lt; E. Š. – 50,00 Lt; K. R. – 200,00 Lt; J. B. – 300,00 Lt; A. M. – 50,00 Lt; J. Z. – 50,00 Lt; E. G. – 224,00 Lt; A. T. – 300,00 Lt; D. S. – 112,00 Lt; D. Ž. – 304,00 Lt; T. D. – 100,00 Lt; D. D. – 224,00 Lt; V. V. – 100,00 Lt.

7Vadovaujantis CPK 96 str., 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., iš atsakovo priteistina 388,00 Lt žyminio mokesčio ir 11,58 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų byloje siuntimu (pašto išlaidų), iš viso – 399,58 Lt Valstybei.

8Teismas, vadovaudamasis LR CPK 285-286 str.,

Nutarė

9ieškinį patenkinti.

10Priteisti iš atsakovo UAB „Gameksa“, į.k. 125051078:

11H. I. - 212,00 Lt;

12M. S. – 100,00 Lt;

13E. B. – 168,00 Lt;

14M. A. – 250,00 Lt;

15N. A. – 200,00 Lt;

16A. M. – 112,00 Lt;

17O. S. – 182,00 Lt;

18L. K. – 100,00 Lt;

19D. B. – 97,00 Lt;

20G. A. – 212,00 Lt;

21B. V. – 50,00 Lt;

22E. K. - 200,00 Lt;

23B. Ž. – 106,00 Lt;

24J. J. – 250,00 Lt;

25G. M. – 100,00 Lt;

26S. P. – 100,00 Lt;

27G. V. – 100,00 Lt;

28R. K. – 384,00 Lt;

29E. K. – 100,00 Lt;

30K. L. – 124,00 Lt;

31G. A. – 400,00 Lt;

32R. J. – 200,00 Lt;

33R. K. – 280,00 Lt;

34I. Š. – 112,00 Lt;

35G. M. – 112,00 Lt;

36I. M. – 100,00 Lt;

37D. J. – 224,00 Lt;

38K. P. – 100,00 Lt;

39V. N. – 168,00 Lt;

40D. D. – 124,00 Lt;

41V. B. – 112,00 Lt;

42B. Š. – 100,00 Lt;

43J. L. – 100,00 Lt;

44R. G. – 112,00 Lt;

45A. J. – 560,00 Lt;

46T. T. – 450,00 Lt;

47O. S. – 100,00 Lt;

48M. D. – 150,00 Lt;

49V. P. – 224,00 Lt;

50S. M. – 100,00 Lt;

51N. B. – 224,00 Lt;

52R. M. – 100,00 Lt;

53A. S. – 100,00 Lt;

54A. Z. – 112,00 Lt;

55A. T. – 124,00 Lt;

56Ž. K. – 100,00 Lt;

57A. A. – 100,00 Lt;

58E. Ž. – 300,00 Lt;

59J. G. – 100,00 Lt;

60I. U. – 250,00 Lt;

61I. K. – 92,00 Lt;

62L. B. – 150,00 Lt;

63A. G. – 112,00 Lt;

64J. R. – 150,00 Lt;

65L. R. – 100,00 Lt;

66M. V. – 250,00 Lt;

67G. J. Strečkienei – 102,00 Lt;

68E. M. – 103,52 Lt;

69A. K. – 100,00 Lt;

70K. S. – 304,45 Lt;

71K. P. – 400,00 Lt;

72A. V. – 152,00 Lt;

73O. T. – 100,00 Lt;

74E. Š. – 50,00 Lt;

75K. R. – 200,00 Lt;

76J. B. – 300,00 Lt;

77A. M. – 50,00 Lt;

78J. Z. – 50,00 Lt;

79E. G. – 224,00 Lt;

80A. T. – 300,00 Lt;

81D. S. – 112,00 Lt;

82D. Ž. – 304,00 Lt;

83T. D. – 100,00 Lt;

84D. D. – 224,00 Lt;

85V. V. – 100,00 Lt.

86Priteisti iš atsakovo UAB „Gameksa“, į.k. 125051078, 399,58 Lt bylinėjimosi išlaidų Valstybei.

87Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (toliau - pareiškimas). Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su byla; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data; pareiškimo ir jo priedų kopijos, įrodymai, patvirtinantys įstatymo nustatyto dydžio žyminio mokesčio už pareiškimo padavimą sumokėjimą.

88Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė,... 2. ieškovas Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, gindama viešąjį... 3. Atsakovui UAB „Gameksa“ procesiniai dokumentai buvo įteikti CPK 130 str.... 4. Ieškinys tenkintinas.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Į bylą pateiktos bilietų kopijos patvirtina koncerto organizavimo paslaugų... 7. Vadovaujantis CPK 96 str., 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., iš... 8. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 285-286 str.,... 9. ieškinį patenkinti.... 10. Priteisti iš atsakovo UAB „Gameksa“, į.k. 125051078:... 11. H. I. - 212,00 Lt;... 12. M. S. – 100,00 Lt;... 13. E. B. – 168,00 Lt;... 14. M. A. – 250,00 Lt;... 15. N. A. – 200,00 Lt;... 16. A. M. – 112,00 Lt;... 17. O. S. – 182,00 Lt;... 18. L. K. – 100,00 Lt;... 19. D. B. – 97,00 Lt;... 20. G. A. – 212,00 Lt;... 21. B. V. – 50,00 Lt;... 22. E. K. - 200,00 Lt;... 23. B. Ž. – 106,00 Lt;... 24. J. J. – 250,00 Lt;... 25. G. M. – 100,00 Lt;... 26. S. P. – 100,00 Lt;... 27. G. V. – 100,00 Lt;... 28. R. K. – 384,00 Lt;... 29. E. K. – 100,00 Lt;... 30. K. L. – 124,00 Lt;... 31. G. A. – 400,00 Lt;... 32. R. J. – 200,00 Lt;... 33. R. K. – 280,00 Lt;... 34. I. Š. – 112,00 Lt;... 35. G. M. – 112,00 Lt;... 36. I. M. – 100,00 Lt;... 37. D. J. – 224,00 Lt;... 38. K. P. – 100,00 Lt;... 39. V. N. – 168,00 Lt;... 40. D. D. – 124,00 Lt;... 41. V. B. – 112,00 Lt;... 42. B. Š. – 100,00 Lt;... 43. J. L. – 100,00 Lt;... 44. R. G. – 112,00 Lt;... 45. A. J. – 560,00 Lt;... 46. T. T. – 450,00 Lt;... 47. O. S. – 100,00 Lt;... 48. M. D. – 150,00 Lt;... 49. V. P. – 224,00 Lt;... 50. S. M. – 100,00 Lt;... 51. N. B. – 224,00 Lt;... 52. R. M. – 100,00 Lt;... 53. A. S. – 100,00 Lt;... 54. A. Z. – 112,00 Lt;... 55. A. T. – 124,00 Lt;... 56. Ž. K. – 100,00 Lt;... 57. A. A. – 100,00 Lt;... 58. E. Ž. – 300,00 Lt;... 59. J. G. – 100,00 Lt;... 60. I. U. – 250,00 Lt;... 61. I. K. – 92,00 Lt;... 62. L. B. – 150,00 Lt;... 63. A. G. – 112,00 Lt;... 64. J. R. – 150,00 Lt;... 65. L. R. – 100,00 Lt;... 66. M. V. – 250,00 Lt;... 67. G. J. Strečkienei – 102,00 Lt;... 68. E. M. – 103,52 Lt;... 69. A. K. – 100,00 Lt;... 70. K. S. – 304,45 Lt;... 71. K. P. – 400,00 Lt;... 72. A. V. – 152,00 Lt;... 73. O. T. – 100,00 Lt;... 74. E. Š. – 50,00 Lt;... 75. K. R. – 200,00 Lt;... 76. J. B. – 300,00 Lt;... 77. A. M. – 50,00 Lt;... 78. J. Z. – 50,00 Lt;... 79. E. G. – 224,00 Lt;... 80. A. T. – 300,00 Lt;... 81. D. S. – 112,00 Lt;... 82. D. Ž. – 304,00 Lt;... 83. T. D. – 100,00 Lt;... 84. D. D. – 224,00 Lt;... 85. V. V. – 100,00 Lt.... 86. Priteisti iš atsakovo UAB „Gameksa“, į.k. 125051078, 399,58 Lt... 87. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 88. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti...