Byla 2-7881-615/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, rašytinio proceso tvarka spręsdamas ieškovo UAB Danske lizingas ieškinio atsakovams S. P. ir D. P. priėmimo klausimą,

Nustatė

2Ieškovas UAB Danske lizingas (ankstesnis pavadinimas UAB Sampo banko lizingas) Kauno miesto apylinkės teisme reiškia atsakovams ieškinį dėl skolos priteisimo.

3Ieškinį priimti atsisakytina.

4Ieškovas savo reikalavimus grindžia 2007-12-06 finansinio lizingo sutartimi su S. P. ir 2007-12-06 laidavimo sutartimi su D. P.. 2007-12-06 laidavimo sutarties 18 punktu sutarties šalys sutarė, kad visi iš šios sutarties kylantys ginčai bus sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Todėl visi tarp ieškovo ir D. P. kylantys ginčai turi būti sprendžiami pagal Civilinio proceso normas. Ieškinys dėl skolos priteisimo, kai atsakovai yra fiziniai asmenys, turi būti paduodamas pagal atsakovų gyvenamąją vietą (CPK 29 straipsnis), išskyrus atvejus kai šalys rašytiniu tarpusavio susitarimu yra pakeitusios teritorinį bylos teismingumą (CPK 32 straipsnio 1 dalis). 2007-12-06 finansinio lizingo sutartimi ieškovas su S. P. sutarė, kad visi dėl šios sutarties sudarymo, vykdymo, keitimo, papildymo, pratęsimo ir atsakomybės kilę ginčytini klausimai sprendžiami abipusiu šalių susitarimu. Nurodytų klausimų nepavykus išspręsti derybų būdu, kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka, Vilniaus miesto 2- osios apylinkės teisme, o ieškinio kainai viršijant 100 000 litų- Vilniaus apygardos teisme (2007-12-06 finansinio lizingo sutarties Nr. 200712F-9674 bendrosios dalies 19.1 ir 19.2 punktai).

5Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 straipsnio 1 dalis). Teisė kreiptis į teismą negali būti aiškinama kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu. Kaip ir bet kuri kita subjektinė teisė, teisė kreiptis į teismą realizuojama tam tikra įstatymų nustatyta tvarka. Procesinė teisė kreiptis į teismą priklauso nuo tam tikrų įstatyme nurodytų procesinių aplinkybių, kurios pagal teisinius padarinius skirstomos į teisės kreiptis į teismą prielaidas ir tinkamas šios teisės įgyvendinimo sąlygas. Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlyga. Viena iš teritorinio teismingumo rūšių- sutartinis teismingumas, kurio taisyklės numato galimybę šalims susitarti dėl šalių ginčo nagrinėjimo teismingumo (CPK 32 straipsnis). Šalių valia keisti bylos teritorinį priklausymą teismams yra ribojama tik tiek, kiek pažeidžia imperatyvias rūšinio ir išimtinio teritorinio teismingumo taisykles. Susitarimas, nepažeidžiantis šių taisyklių, turi būti teismų pripažįstamas ir vykdomas esant galimybei jį įgyvendinti.

6Ieškinio priėmimo stadijoje teismui nėra žinoma atsakovo pozicija dėl teismingumo, todėl šioje proceso stadijoje teismas neturi pagrindo konstatuoti, kad atsakovas, kaip vartotojas, prieštarauja šalių susitarimui dėl teismingumo ir šis susitarimas negalioja. Analogišką teismų praktiką formuoja aukštesnės instancijos teismai (Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-605-622/2011). Esant nurodytoms aplinkybėms ieškinys Kauno miesto apylinkės teismui nėra teismingas.

7Kadangi ieškinys Kauno miesto apylinkės teismui neteismingas, ieškinį priimti atsisakytina (CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Ieškovui išaiškintina, kad ieškinį atsakovams jis turi reikšti Vilniaus miesto 2- osios apylinkės teisme (CPK 32 straipsnio 1 dalis).

8Ieškovui gražintinas jo sumokėtas žyminis mokestis (CPK 87 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Žyminį mokestį gražinti privalo Valstybinė mokesčių inspekcija, suinteresuotam asmeniui pateikus įsiteisėjusią teismo nutartį ir žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinančio dokumento originalą (CPK 87 straipsnio 3 dalis).

9Teismas, vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 3 dalimi, 87 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 290- 291 straipsniais,

Nutarė

10Atsisakyti priimti ieškovo UAB Danske lizingas ieškinį atsakovams S. P. ir D. P. ir ieškinį, kartu su pateiktais dokumentais (išskyrus pirmąjį ieškinio egzempliorių su teismo gavimo spaudu), gražinti ieškovui.

11Gražinti ieškovui UAB Danske lizingas, įm. k. ( - ), žyminį mokestį- 1742 Lt (vieną tūkstantį septynis šimtus keturiasdešimt du) litus, sumokėtą 2012-04-03 mokėjimo nurodymu Nr. ( - ).

12Ieškovui UAB Danske lizingas išaiškinti, kad ieškinį, dėl skolos iš atsakovų S. P. ir D. P. priteisimo pagal 2007-12-06 finansinio lizingo ir 2007-12-06 laidavimo sutartis, jis turi reikšti Vilniaus miesto 2- osios apylinkės teisme.

13Nutarties patvirtintą kopiją siųsti ieškovui.

14Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai